Giá trị chẩn đoán ung thư máu của chỉ số blast trên máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i

4 15 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:58

Công thức máu thường được sử dụng như một xét nghiệm sàng lọc để phát hiện những bất thường về huyết học ở máu ngoại vi. Với những bệnh nhân nghi ngờ là bệnh lí ung thư máu, tế bào non (Blast) được xem như là chỉ điểm của bệnh ung thư máu. Vì vậy đề tài được tiến hành nhằm nghiên cứu giá trị chẩn đoán của chỉ số blast trên công thức máu để chẩn đoán sớm bệnh lí ung thư máu qua máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ MÁU CỦA CHỈ SỐ BLAST TRÊN MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG ADVIA 2120i Võ Hữu Tín*, Đào Thu Hằng*, Hồ Trọng Tồn*, Nguyễn Trường Sơn* TĨM TẮT Đặt vấn đề: Cơng thức máu thường sử dụng xét nghiệm sàng lọc để phát bất thường huyết học máu ngoại vi Với bệnh nhân nghi ngờ bệnh lí ung thư máu, tế bào non (Blast) xem điểm bệnh ung thư máu Chúng tiến hành nghiên cứu giá trị chẩn đốn số Blast cơng thức máu để chẩn đốn sớm bệnh lí ung thư máu qua máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i Mục tiêu: So sánh khả phát tế bào Blast máy phân tích ADIVIA 2120i phương pháp người đọc lam kính hiển vi (phương pháp cổ điển) Đối tượng nghiên cứu: 200 mẫu máu từ Khoa Huyết Học Bệnh Viện Chợ Rẫy bao gồm có bệnh nhân ung thư máu: bạch cầu cấp, bạch cầu mạn, đa u tủy, bệnh Lymphoma bệnh lành tính như: bệnh Thalasemia, bệnh Hemophilia… Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả Kết kết luận: Độ nhạy phương pháp đo máy phân tích huyết học tự động 90,4% độ đặc hiệu 80,4% Điều định hướng Bác sĩ lâm sàng chẩn đoán sớm nhanh với số Blast công thức máu, ưu điểm phương pháp thực nhanh, đơn giản, tốn Từ khóa: Tế bào non, máy phân tích huyết học, thành phần máu ABSTRACT DIAGNOSTIC VALUE OF THE INDEX BLAST TO DIAGNOSIS OF LEUKEMIA BY ADIVIA 2120i AUTOMATED HEMATOLOGY ANALYZERS Vo Huu Tin, Dao Thu Hang, Ho Trong Toan, Nguyen Truong Son * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 15 - Supplement of No - 2011: 533 - 536 Background: The complete blood count is often used as screening test to detect hematological abnormalities in peripheral blood Patients with suspected disease of leukemia, Blast cells are considered as a marker of blood cancer We studied diagnostic value of the index Blast of blood to the early diagnosis of leukemia by ADIVIA 2120i automated hematology analyzers Aim: Compares the detection cell Blast of ADIVIA 2120i analyzers and classical method Objectives: 200 blood samples from the Hematology Department of Cho Ray Hospital including blood cancer: acute leukemia, chronic leukemia, multiple myeloma, lymphoma and benign disease as: thallasemia, hemophilia… Method: Perspective study Result and conclusion: Sensitivity of the method measured by automated hematology analysis was 90.4% and specificity was 80.4% This orientation of Clinicians can diagnose earlier and faster with index Blast of blood, the advantages of this method are faster, simpler and less expensive * Bệnh viện Chợ Rẫy Tác giả liên lạc: BS Võ Hữu Tín ĐT: 0939761184 Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học Email: drvohuutincr10@yahoo.com 533 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Keywords: Blast, hematology analyzer, blood components Coulter) Ngồi số nghiên cứu ĐẶT VẤN ĐỀ Harris, Lewis(2) Hiện Việt Nam chưa ghi nhận Ung thư máu bệnh lí ác tính diễn nghiên cứu Do chúng tơi tiến hành tiến tử vong nhanh lại khơng có dấu hiệu nghiên cứu đề tài với mục tiêu: hay triệu chứng báo trước Hiện nay, xét - So sánh khả phát tế bào Blast nghiệm đơn giản công thức máu máy phân tích ADIVIA 2120i phương pháp số Blast (+) hướng ta nghĩ đến bệnh người đọc lam kính hiển vi (phương pháp lí ung thư máu Từ giúp cho thầy thuốc chẩn cổ điển) đoán sớm điều trị cho bệnh nhân kịp - So sánh độ xác phát tế bào Blast thời nhằm kéo dài sống dựa vào số lượng tế bào Blast máy phân tích Trên giới, có số cơng trình nghiên ADIVA 2120i phương pháp cổ điển cứu dựa vào số Blast để chẩn đoán sớm bệnh - So sánh khả phát tế bào Blast ung thư máu S G Shelat, W Canfield(3) máy phân tích ADIVIA 2120i phương Tại Việt Nam, chúng tơi chưa tìm thấy báo pháp cổ điển cáo vấn đề Vì vậy, chúng tơi tiến ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU hành nghiên cứu ban đầu nhằm tìm hiểu giá trị chẩn đốn ung thư máu số Blast qua Đối tượng máy phân tích huyết học tự động ADVIA 2120i 200 mẫu máu từ khoa Huyết Học Bệnh Viện TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chợ Rẫy Ung thư máu bệnh máu ác tính, bắt đầu phát triển từ tủy xương, trước lan tỏa vào máu ngoại vi, hạch, lách sau quan khác Bệnh ung thư máu phân loại theo chất tế bào ác tính đầu dòng (dòng lymphơ hay dòng hạt) theo diễn biến (cấp tính hay mạn tính), ngày người ta phân loại dựa tính chất đặc hiệu di truyền, miễn dịch phân tử Blast (tế bào non) bình thường khơng xuất máu ngoại vi, có diện máu ngoại vi hướng ta nghĩ đến bệnh ung thư máu Phương pháp Tiền cứu mô tả Địa điểm nghiên cứu * Khoa Huyết Học Lâm Sàng BV Chợ Rẫy * Nơi thực phân tích cơng thức máu phết lam: Bộ phận xét nghiệm Khoa Huyết Học BV Chợ Rẫy Tiêu chuẩn chọn mẫu * Tất mẫu máu bệnh nhân nội ngoại trú khoa Huyết Học Lâm Sàng BV Chợ Rẫy - Blast típ * Mỗi mẫu máu bệnh nhân thực máy phân tích huyết học tự động ADVIA 2120i đồng thời phết lam đọc kính hiển vi (Olympus BX50) để tìm Blast - Blast típ Phương pháp thu thập số liệu - Blast típ - Bước 1: chọn mẫu theo tiêu chuẩn chọn mẫu Theo FAB, Blast chia làm típ: Trên giới có số cơng trình nghiên cứu ví dụ S.G Shelat(3) kết luận độ nhạy số Blast 100%, độ đặc hiệu 49,3% (của máy ADIVIA 2120), độ nhạy 62,1%, độ đặc hiệu 85,6% (của máy Beckman 534 - Bước 2: thu thập số liệu theo câu hỏi soạn sẵn - Bước 3: lấy mẫu tiến hành xét nghiệm Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 + Tiến hành lấy 2ml máu tĩnh mạch bệnh nhân cho vào ống máu chứa chất chống đông EDTA + Lấy 1ml máu cho vào máy ADIVIA 2102i để thực phân tích cơng thức máu + 1ml máu lại tiến hành phết lam đọc tìm blast kính hiển vi (bác sĩ kĩ thuật viên đọc) Phương pháp xử lý số liệu Xử lí số liệu theo phương pháp thống kê y hoc, nhập số liệu phân tích phần mềm SPSS 16.0 KẾT QUẢ Phân bố tuổi giới - Về tuổi: tuổi nhỏ 15, lớn 74, tuổi trung bình 44,37 - Về giới: Bảng 1: Phân bố bệnh theo giới Giới Nam Nữ Tổng số (n) Kết (n) 79 121 200 (n) Tỉ lệ% 39,5 60,5 100 (n) Nhận xét: tỉ lệ có tế bào Blast nữ chiếm nhiều nam So sánh kết phát tế bào Blast máy ADIVA 2120i phương pháp cổ điển Bảng 2: Kết phát tế bào Blast máy phân tích phương pháp đọc lam kính vi Olympus BX50 Máy Lam Khơng Blast Có Blast Tổng số (n,%) Khơng Blast Có Blast 86 90,53% 21 20% 107 53,5% 9,47% 84 80% 93 46,5% Tổng số (n,%) 105 100% 95 100% 200 100% P < 0,001 Nhận xét: phát tế bào Blast người máy có khác biệt, P < 0,001 có ý nghĩa thống kê So sánh kết phát tế bào Blast máy ADVIA người đọc lam kính hiển Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học Nghiên cứu Y học vi Olympus BX50 dựa vào số lương tế bào Blast Bảng 3: Kết phát tế bào Blast máy ADVIA người đọc lam kính hiển vi Olympus BX50 dựa vào số lương tế bào Blast Máy Lam Khơng Blast Có Blast Tổng số (n,%) Blast (+) 16 76,19% 23 27,38% 39 37,14% Blast (++) Last (+++) 14,29% 9,52% 19 42 22,62% 50,0% 22 44 20,96% 41,9% Tổng số (n,%) 21 100% 84 100% 105 100% P< 0,001 Nhận xét: số lượng tế bào Blast nhiều khả phát xác Sự phát máy người có khác biệt, với P < 0,001 có ý nghĩa thống kê Hệ số tương đồng phương pháp: 0,624 < ICC < 0,766 Độ nhạy: dương tính thật (84)/(dương tính thật (84) + âm tính giả (9)) = 90,32% Độ đặc hiệu: âm tính thật (86) / (âm tính thật (86) + dương tính giả (21)) = 80,37% Giá trị tiên đoán dương: 80% Giá trị tiên đốn âm: 90,52% BÀN LUẬN Về tuổi chúng tơi nhận thấy nhỏ 15 (do Bệnh viện Chợ Rẫy không điều trị bệnh nhi, điều trị bệnh nhân 15 tuổi), lớn 74, trung bình 44,37 Về giới nam chiếm 39,5%, nữ chiếm 60,5% Các nghiên cứu tác giả nước (S G Shelat, W Canfield, Bames P.W…) không thấy đề cập tới vấn đề này(1,3) Về vấn đề phát Blast 200 mẫu máu máy báo Blast 95 trường hợp 84 mẫu dương tính thật, 21 mẫu dương tính giả, 105 mẫu máy báo khơng Blast 86 mẫu âm tính thật, mẫu âm tính giả So sánh phương pháp rõ ràng có sư khác biệt với P < 0,001 Chúng cho khác biệt số nguyên nhân sau: - Nhầm lẫn tế bào Blast bị biến dạng hóa trị tế bào thối hóa 535 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 - Có thể tế bào bạch cầu máu ngoại vi thấp, nhận thấy mẫu âm tính giả số lương bạch cầu máu < 1800G/L, tác giả S G SHELAT nhận thấy 11 mẫu âm tính giả bạch cầu < 2000G/L(3) Trong 105 mẫu máy báo Blast có 39 mẫu báo Blast (++), 22 mẫu báo Blast (++), 44 mẫu báo Blast (+++) Chúng nhận thấy trường hợp máy báo Blast (+) tỉ lệ dương tính giả cao Điều giải thích sau số Blast cao số lương tế bào Blast nhiều máu ngoại vi, tùy thuộc vào cài đặt máy Ở khoa Huyết Học Bệnh Viện Chợ Rẫy máy ADIVIA 2120i báo Blast khi: - Bast (+):% Blast từ 1,5% tới 5,0% tế bào bạch cầu - Blast (++): 5,0% 10,0% Trong nghiên cứu chúng tơi tính độ nhạy 90,32%, độ đặc hiệu 80,37%, giá trị tiên đoán dương 80%, giá trị tiên đoán âm 90,52% so với tác giả S G Shelat 100%, 49,3%, 13,7%, 100%(3) Ở độ nhạy, giá trị tiên đốn âm chúng tơi tính không chênh lệch nhiều so với tác giả có ý nghĩa việc tầm sốt bệnh Có thể cỡ mẫu chúng tơi nghiên cứu nhỏ, số lượng bệnh nhân có bệnh lí ung thư máu chiếm đa số nên số khác độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương chênh lệch lớn so với tác giả 536 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, giá trị chẩn đốn số Blast cơng thức máu để chẩn đốn sớm bệnh lí ung thư máu qua máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i, chúng tơi có số kết luận sau: - Khả phát tế bào Blast máy phân tích ADIVIA 2120i cao với độ nhạy 90,32% - Số lượng tế bào Blast cao phát tế bào Blast máy phân tích ADIVIA 2120i xác - Cơng thức máu xét nghiệm đơn giản, rẻ tiền lại gây đau đớn cho bệnh nhân mà dựa vào số Blast cơng thức máu giúp phát hướng tới bệnh lí ung thư máu xác dễ dàng Máy phân tích máu ADIVA 2120i với độ nhạy cao 90,32% có ý nghĩa giá trị việc tầm sốt bệnh lí ung thư máu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bames P W., McFadden S L, Machin S J & Simson E (2005) The international consensus group for hematology review: suggested criteria for action following automated CBC and WBC differential analysis Laboratory Hematology 11: 83-90 Harris.N, Kunicka J & Kratz A (2005) The ADIVIA 2120 hematology system: flow cytometry-based analysis of blood and body fluids in the routine hematology laboratory Laboratory Hematology 11: 47-61 S G Shelat, W Canfield, S Shibutani (2008) Differences in detecting blasts between ADVIA 2120i and Beckman-Coulter LH750 hematology analyzer Laboratory Hematology: 113-116 Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học ... cứu, giá trị chẩn đốn số Blast cơng thức máu để chẩn đốn sớm bệnh lí ung thư máu qua máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i, chúng tơi có số kết luận sau: - Khả phát tế bào Blast máy phân tích. .. hiểu giá trị chẩn đốn ung thư máu số Blast qua Đối tượng máy phân tích huyết học tự động ADVIA 2120i 200 mẫu máu từ khoa Huyết Học Bệnh Viện TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chợ Rẫy Ung thư máu bệnh máu ác... dựa vào số Blast cơng thức máu giúp phát hướng tới bệnh lí ung thư máu xác dễ dàng Máy phân tích máu ADIVA 2120i với độ nhạy cao 90,32% có ý nghĩa giá trị việc tầm sốt bệnh lí ung thư máu TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị chẩn đoán ung thư máu của chỉ số blast trên máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i, Giá trị chẩn đoán ung thư máu của chỉ số blast trên máy phân tích huyết học tự động ADIVIA 2120i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn