Cắt đốt bằng sóng cao tần qua catheter điều trị rối loạn nhịp thất vô căn

5 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:42

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá tính hiệu quả và an toàn của cắt đốt bằng sóng cao tần qua catheter trong điều trị rối loạn nhịp thất vô căn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 CẮT ĐỐT BẰNG SÓNG CAO TẦN QUA CATHETER ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP THẤT VÔ CĂN Bùi Thế Dũng, Lương Cao Sơn*, Đồn Thái** TĨM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tính hiệu an tồn cắt đốt sóng cao tần qua catheter điều trị rối loạn nhịp thất vô Phương pháp kết quả: Cắt ngang mô tả Trong 32 tháng (từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2010), có 25 bệnh nhân thăm dò điện sinh lý cắt đốt nhịp nhanh thất ngoại tâm thu thất có triệu chứng Kết quả: Nhịp nhanh thất trái vô (hoặc nhịp nhanh thất vòng vào lại phân nhánh) cắt đốt thành công 11/13 bệnh nhân Nhịp nhanh thất ngoại tâm thu đường thất phải cắt đốt thành công 9/12 bệnh nhân Tỷ lệ thành công 80% trường hợp tái phát thời gian theo dõi trung bình 13 tháng Block nhĩ thất hồn tồn gặp bệnh nhân Kết luận: Cắt đốt sóng cao tần qua catheter thực hiệu quả, an tồn đa số bệnh nhân có rối loạn nhịp thất vô nên xem xét phương cách điều trị sớm cho bệnh nhân Từ khóa: Cắt đốt sóng cao tần qua catheter, nhịp nhanh thất ngoại tâm thu thất đường thất phải, nhịp nhanh thất trái vô ABSTRACT RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION AS A CURE FOR IDIOPATHIC VENTRICULAR ARRHYTHMIAS Bui The Dung, Luong Cao Son, Doan Thai * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 15 - Supplement of No - 2011: 248 - 252 Objective: The purpose of this study was to evaluate the efficacy and safety of radiofrequency catheter ablation (RFCA) of idiopathic ventricular arrhythmias Methods and results: Descriptive cross sectional study Twenty five consecutive patients with idiopathic ventricular arrhythmias underwent electrophysiology study and RFCA during 32 months (from Jan 2008 to Sep 2010) Results: RFCA successfully eliminated arrhythmias in 11 of 13 patients with idiopathic left ventricular tachycardia (ILVT or reentrant fascicular VT) and in of 12 patients with right ventricular outflow tract ventricular tachycardia and ventricular premature complexes (RVOT – VT and RVOT – VPC) The total success rate was 80% and there is no recurrence after a followed-up of 13 months In one patient, the ablation procedure was complicated by completed atrioventricular block Conclusion: RFCA of idiopathic ventricular arrhythmias is effective and safe in a majority of patients and may be considered as early therapy in these patients Key words: radiofrequency catheter ablation, right ventricular outflow tract ventricular tachycardia and ventricular premature complexes, idiopathic left ventricular tachycardia nhịp nhanh thất ngoại tâm thu thất đường ĐẶT VẤN ĐỀ thất phải (một số xuất phát từ đường thất Rối loạn nhịp thất (RLNT) vô chủ yếu ∗ Khoa Tim mạch, BV Đại học Y Dược TP.HCM, ** Bệnh viện Pháp-Việt Tác giả liên lạc: BS Bùi Thế Dũng ĐT: 0902899000 Email: thedungbui@yahoo.com 248 Chuyên Đề Ngoại Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 trái), nhịp nhanh thất trái vơ (hoặc gọi nhịp nhanh thất vòng vào lại phân nhánh)(4,8) Cắt đốt qua catheter sóng cao tần (RFCA) RLNT vơ chứng minh có hiệu cao Tuy nhiên, liệu có nước ta phương cách điều trị chưa nhiều Mục tiêu nghiên cứu báo cáo kết cắt đốt RLNT vô qua 25 trường hợp ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 25 bệnh nhân (BN) nhập viện Bệnh viện Đại học Y Dược từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2010 để điều trị RLNT (gồm 13 nam 12 nữ) Tuổi trung bình 32 ± 11 tuổi, BN nhỏ tuổi 14 tuổi lớn tuổi 51 tuổi Các BN xác định khơng có bệnh lý cấu trúc tim siêu âm tim chụp động mạch vành (đối với BN 40 tuổi) Tất BN có triệu chứng đáng kể sau: hồi hộp, choáng váng, ngất không đáp ứng với thuốc chống loạn nhịp Thời gian theo dõi trung bình sau thủ thuật 13,2 ± 8,7 tháng Thăm dò điện sinh lý Nghiên cứu Y học nhịp trước thủ thuật ngày cam kết đồng ý làm thủ thuật trước Hai catheter (KT) cực 5F đưa qua tĩnh mạch đùi phải vào mỏm thất phải (sau đưa lên đường thất phải) bó His Tiến hành kích thích thất theo chương trình với máy UVH 3000 hãng Biotronik hai vị trí mỏm phễu thất phải để tạo nhịp nhanh (dùng thêm Isoproterenol truyền tĩnh mạch với liều 1-5 µg/phút đến nhịp tim tăng lên khoảng 20% cần) đo đạc thơng số cần thiết Quy trình cắt đốt Đối với nhịp nhanh thất ngoại tâm thu thất đường thất phải, KT cắt đốt 7F đưa vào thất phải qua tĩnh mạch đùi, dò tìm đường thất phải (hình 1A) Vị trí cắt đốt chọn nhịp nhanh thất tạo nên KT cắt đốt có hình dạng phù hợp với nhịp nhanh thất ngoại tâm thu thất ≥ 11/12 chuyển đạo ECG bề mặt (kỹ thuật pace-mapping) và/ có sóng khử cực thất KT cắt đốt đến sớm lúc nhịp nhanh ngoại tâm thu thất tự nhiên(8) (hình 2) Tất BN nhịn ăn trước thủ thuật giờ, ngưng tất thuốc chống loạn Hình 1A: Vị trí cắt đốt đường thất phải Đối với nhịp nhanh thất trái vô căn, KT cắt đốt 7F đưa vào thất trái qua động mạch Chuyên Đề Ngoại Khoa Hình 1B: Vị trí cắt đốt 1/3 sau gần mỏm thất trái đùi Vị trí cắt đốt dò tìm thất trái, chọn vị trí có “pace-mapping” phù hợp ≥ 11/12 chuyển 249 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 đạo ECG bề mặt và/ có điện Purkinje nhịp xoang nhịp nhanh(4) (hình 1B) Cắt đốt qua catheter dùng lượng có tần số radio lọc 50-500 Hz, ghi tốc độ 100 mm/giây, nhiệt độ đốt 650C – cường độ 70 W, máy đốt HAT 300 – OSYPKA.Sau nhát đốt thành cơng, tiến hành kích thích thất theo chương trình hai vị trí mỏm phễu thất phải để cố gắng tạo nhịp nhanh (kèm Isoproterenol) Kết thúc thủ thuật khơng tạo nhanh thất ngoại tâm thu thất Phân tích thống kê Dữ liệu nhập xử lý thống kê phần mềm SPSS 17.0 for Windows Hình 2: Pace-mapping phù hợp 12/12 chuyển đạo công, ECG bề mặt RVOT – VT VPC có KẾT QUẢ dạng block nhánh trái, trục hướng vùng Dữ liệu chuyển tiếp ≥ V3; ECG bề mặt ILVT có dạng Tuổi trung bình 32 ± 11 tuổi, BN nhỏ tuổi block nhánh phải trục hướng lên.Vị trí cắt đốt 14 tuổi lớn tuổi 51 tuổi Các thành công TH RVOT – VT VPC: loại RLNT bao gồm: Nhịp nhanh thất đường trước vách: TH, trước bên: TH, sau vách: thất phải (RVOT - VT): 10 trường hợp (TH), TH, 11 TH ILVT cắt đốt thành cơng vị trí ngoại tâm thu thất đường thất phải (RVOT sau vách liên thất gần mỏm TH (20%) VPC): TH, nhịp nhanh thất trái vô (ILVT): thất bại gồm TH RVOT – VT, TH ILVT Tỷ lệ 13 TH Cơn nhịp nhanh thất tạo 23 TH có cắt đốt thành cơng theo loại RLNT là: 75% đối tần số trung bình 169 lần/phút (Bảng 1) với RVOT – VT VPC, 84,6% ILVT (Bảng 2) Với nhát đốt thành công, 100% có Kết cắt đốt pace-mapping phù hợp ≥ 11/12 chuyển đạo ECG 20 trường hợp (80%) cắt đốt thành bề mặt, nhanh thất ngắn đốt xuất cơng, có TH ILVT tái phát cắt 8/20 TH (40%), có điện Purkinje đốt lần thành công, không tái phát 7/11 TH ILVT (63,6%) (Bảng 3) suốt thời gian theo dõi Trong TH thành 250 Chuyên Đề Ngoại Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Thời gian thủ thuật Thời gian thủ thuật (TGTT) tính từ lúc chọc mạch đến kết thúc thủ thuật, trung bình 140 ± 51 phút, ngắn 60 phút dài 240 phút Thời gian chiếu tia X trung bình 20 ± 14 phút, ngắn phút, dài 53 phút (Bảng 1) Biến chứng - trường hợp (4%) bị block nhĩ thất hoàn toàn đốt ILVT catheter đốt di lệch đến vị trí His vào cuối nhát đốt hiệu mà không nhận biết kịp thời BN không nhanh thất sau đặt máy tạo nhịp DDDR Bảng 1: Đặc điểm BN thời gian thủ thuật Tuổi Giới Đặc điểm (năm) BN TGTT 32 ± 11 Nam/nữ=13/12 TG X quang 20 ± 14 phút TGTT 140 ± 51 phút Bảng Kết cắt đốt theo loại rối loạn nhịp thất Loại RLNT ILVT RVOTVT/VPC Tổng số Số trường hợp 13 12 Thành công 11 Tỷ lệ 84,6% 75% 25 20 80% Bảng Đặc điểm nhát đốt thành công Loại RLNT Số TH Pace-mapping Nhanh Điện thành phù hợp ≥ 11/12 thất Purkinje công chuyển đạo đốt ILVT 11 11 (100%) (18,1%) (63,6%) RVOT9 (100%) VT/VPC (66,6%) Tổng cộng 20 20 (100%) (40%) BÀN LUẬN Tuổi trung bình BN tiến hành thủ thuật 32 ± 11 tuổi, tương đương với tác giả Klein LS, Liu H, Chin-Feng Tsai(2,3,6) Điều phù hợp với y văn nhịp nhanh thất vô thường xảy người trẻ tuổi Bệnh lý kèm theo nhịp nhanh, ghi nhận trường hợp bệnh nhân nữ 23 tuổi bị suy nút xoang dùng thuốc chống loạn nhịp kéo dài (amiodarone ức chế beta) đặt máy tạo nhịp buồng, ECG có ngắn nhanh thất chậm (tần số 90 lần/phút) dạng Chuyên Đề Ngoại Khoa Nghiên cứu Y học RVOT Chúng ngưng thuốc chống loạn nhịp cắt đốt thành công ổ loạn nhịp thành trước vách đường thất phải, BN hồi phục nhịp xoang không cần đến tạo nhịp tim sau Vị trí cắt đốt thành cơng ổ loạn nhịp RVOT-VT/ VPC chủ yếu thành trước vách (77,7%), với ILVT vùng sau gần mỏm vách liên thất (100%), phù hợp với nghiên cứu Wilber DJ, Nogami A, Trương Quang Khanh(4,8,6) Tỷ lệ cắt đốt thành công RVOT – VT/ VPC 75%, thấp so với tác giả Coggins (85%), Rodriguez (83%)(1,5) Tỷ lệ cắt đốt thành công ILVT 84,6%, tương đương tác giả Tsai CF (84%), Trương Quang Khanh (87,5%)(6,6), thấp tác giả Rogriguez (92%)(5) Đa số TH thất bại giai đoạn đầu, kinh nghiệm cắt đốt loạn nhịp thất chưa nhiều (thất bại 4/10 bệnh nhân đầu tiên) Trong nhát đốt thành cơng, chúng tơi ghi nhận 100% có pace-mapping phù hợp ≥ 11/12 chuyển đạo so với ECG nhịp nhanh, dấu hiệu đáng tin cậy dò tìm ổ loạn nhịp theo y văn (4,5,7) Các dấu hiệu khác nhát đốt hiệu đốt nhịp xoang gặp nhiều nhanh thất ngắn (40%), diện điện Purkinje đốt vòng vào lại ILVT (63,6%) Chúng tơi có trường hợp biến chứng bị block nhĩ thất hoàn toàn đốt ILVT catheter đốt di lệch đến vị trí His vào cuối nhát đốt TGTT 140 ± 51 phút TGXQ 20 ± 14 phút, tương đương tác giả khác(6,6) KẾT LUẬN Kết nghiên cứu lần cho thấy cắt đốt rối loạn nhịp thất vơ sóng cao tần phương pháp điều trị triệt để, thực an toàn hiệu đa số bệnh nhân, với tỷ lệ tái phát thấp Có thể cân nhắc kỹ thuật chọn lựa điều trị đầu tay 251 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 loại nhịp nhanh thất vô căn, không cần phải dùng thuốc điều trị kéo dài TÀI LIỆU THAM KHẢO 252 Coggins DL, Lee RJ, Scheinman MM et al (1994) Radiofrequency catheter ablation as a cure for idiopathic tachycardia of both left and right ventricular origin J Am Coll Cardiol, 23: 1333-1341 Klein LS, Shih HT, Zipes DP et al (1992) Tachycardia in Patients Without Structural Heart Disease Circulation, 85:1666-1674 Liu H, Li J, Yuan Y et al (2002) Catheter ablation of idiopathic ventricular tachycardia The Internet Journal of Cardiovascular Research, 1(1): 1-4 Nogami A, Tada H (2008) Idiopathic left ventricular tachycardias In: Wilber DJ, Packer DL, Stevenson WG Ablation of Cardiac Arrhythmias, 3rd ed, 298-311 Blackwell Futura, Massachusetts Rodriguez LM, Smeets J, Wellens JJ et al (1997) Predictors for successful ablation of right and left – sided idiopathic ventricular tachycardia Am J of Cardiol, 79(3): 309-314 Trương Quang Khanh cs (2008) Hiệu điều trị nhịp nhanh thất nguyên phát lượng tần số radio qua catheter Đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu sinh – Học viện Quân Y Tsai CF, Chen SH, Tai CT et al (1997): Idiopathic monomorphic ventricular tachycardia: clinical outcome, electrophysiologic characteristics and long-term results of catheter ablation International Journal of Cardiol, 62(2): 143150 Wilber DJ, Joshi S (2008) Ablation of idiopathic right ventricular tachycardia In: Wilber DJ, Packer DL, Stevenson WG Ablation of Cardiac Arrhythmias, 3rd ed, pp 279-294 Blackwell Futura, Massachusetts Chuyên Đề Ngoại Khoa ... chống loạn Hình 1A: Vị trí cắt đốt đường thất phải Đối với nhịp nhanh thất trái vô căn, KT cắt đốt 7F đưa vào thất trái qua động mạch Chun Đề Ngoại Khoa Hình 1B: Vị trí cắt đốt 1/3 sau gần mỏm thất. .. thu thất đường thất phải, KT cắt đốt 7F đưa vào thất phải qua tĩnh mạch đùi, dò tìm đường thất phải (hình 1A) Vị trí cắt đốt chọn nhịp nhanh thất tạo nên KT cắt đốt có hình dạng phù hợp với nhịp. .. Phụ Số * 2011 trái), nhịp nhanh thất trái vơ (hoặc gọi nhịp nhanh thất vòng vào lại phân nhánh)(4,8) Cắt đốt qua catheter sóng cao tần (RFCA) RLNT vơ chứng minh có hiệu cao Tuy nhiên, liệu có
- Xem thêm -

Xem thêm: Cắt đốt bằng sóng cao tần qua catheter điều trị rối loạn nhịp thất vô căn, Cắt đốt bằng sóng cao tần qua catheter điều trị rối loạn nhịp thất vô căn

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn