Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tăng áp phổi cấp sau phẫu thuật tim hở 48 giờ đầu bệnh tim bẩm sinh có tăng áp phổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

6 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:38

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và khởi phát cùng với những đặc điểm của cơn tăng áp phổi cấp nguy hiểm sau phẫu thuật tim hở bệnh tim bẩm sinh có tăng áp phổi từ đó đưa ra cách theo dõi và chăm sóc bệnh nhân tốt nhất. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013  Nghiên cứu Y học ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TĂNG ÁP PHỔI CẤP   SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ 48 GIỜ ĐẦU BỆNH TIM BẨM SINH   CĨ TĂNG ÁP PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HĨA  Hồng Thị Phương*  TĨM TẮT   Mục tiêu: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và khởi phát cùng với những đặc điểm của cơn tăng áp phổi cấp  nguy hiểm sau phẫu thuật tim hở bệnh tim bẩm sinh có tăng áp phổi từ đó đưa ra cách theo dõi và chăm sóc bệnh  nhân tốt nhất.   Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mơ tả.  Kết quả: Qua nghiên cứu chúng tơi nhận thấy đối với nhóm có tăng áp phổi (TAP) trung bình thời gian  rút nội khí quản sớm (trước 8 giờ). Có 8 bệnh nhân (chiếm 25%) xuất hiện cơn TAP cấp với với các triệu chứng  lâm sàng sau: mạch nhanh sau đó chậm dần, SPO2 tụt, huyết áp hệ thống tụt, CVP tăng, tình trạng thiểu niệu  hoặc vơ niệu xuất hiện sau cơn. Biến chứng thường gặp nhất là suy tim (15,6%) và tử vong (9,3%), đa số nằm  trong nhóm bệnh nhân có TAP nặng trước mổ.  Kết luận: Những bệnh tim bẩm sinh (TBS) phức tạp như: AVSD, thân chung động mạch, TGA, DORV có  nguy cơ cao xuất hiện cơn TAP sau mổ. Các yếu tố thuận lợi như hút nội khí quản và gắng sức sau khi rút nội  khí quản, tình trạng thiếu oxy, xẹp phổi, đau được cho là khởi phát cơn TAP cấp. Nên phẫu thuật sớm để làm  giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng do TAP. Để hồi sức tốt bệnh nhân TAP chúng ta cần phải theo dõi sát các chỉ  số huyết động, tránh các yếu tố gây gắng sức, thiếu oxy, và giảm đau cho bệnh nhân.  Từ khóa: Bệnh tim bẩm sinh, tăng áp phổi, cơn tăng áp phổi cấp, phẫu thuật tim.  ABSTRACT  PULMONARY HYPERTENSIVE CRISIS:   EVALUATION RISK FACTORS POSTOPETRATIVE 48HRS FOR CONGENITAL HEART DISEASE   WITH PULMONARY HYPERTENSION IN THANH HOA CHILDREN’S HOSPITAL  Hoang Thi Phuong* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 4 ‐ 2013: 47 ‐ 52  Objective: Evaluate the factors that influence the onset and characteristics of the pulmonary hypertensive  crisis after congenital heart surgery and then finding a way to follow up and best patient care.  Methods: Retrospective descriptive study.  Results:  Through  research  we  found  the  PH  medium  group  have  extubated  early  (before  8  hrs  post‐op).  There were 8 patients (25%) appeared pulmonary hypertesion crisis with clinical signs: pulse rapidly and then  slowly, SPO2 dropped, blood pressure system down, CVP increased, the status of oliguria or anuria after that. Is  the most common complication of right heart failure (15.6%) and mortality (9.3%), all patients in the group with  preoperative severe PH.  Conclusions:  The  complex  congenital  heart  diseases  such  as:  AVSD,  truncus  arteriosus,  TGA,  high‐ risk  postoperative  appearance  Pulmonary  hypertension  crisis.  The  triggers  favorable  factors  such  as  endotracheal suction and stress after tracheal extubation, hypoxia, atelectasis, pain is believed to be the onset  of  PH  crisis.  So  early  surgery  to  reduce  mortality  and  complications  of  CHD  with  PH.  For  Postoperative  CHD with PH nursing care we need to closely monitor the hemodynamic indexes, triggers, avoid exertion,  hypoxia, and pain relief for patients.  * Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.  Tác giả liên lạc: ĐD Hồng Thị Phương, ĐT: 0373953979, Email: xuan0271984@yahoo.com   Chun Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa 47 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 Keywords: Congenital heart disease, pulmonary hypertension, pulmonary hypertension crisis and cardiac  surgery.  năm 2013).  ĐẶT VẤN ĐỀ  Tăng áp phổi (TAP) là một trong những hậu  quả  nghiêm  trọng  của  bệnh  tim  bẩm  sinh  có  luồng shunt trái – phải; tăng áp phổi được định  nghĩa  là  áp  lực  động  mạch  phổi  tâm  thu  >  35  mmHg  hoặc  PAPm  >  25  mmHg  lúc  nghỉ  ngơi  hoặc > 30 mmHg lúc gắng sức  (2). TAP được đặc  trưng bởi sự tăng tiến triển kháng trở mạch phổi  dẫn  tới  suy  tim  phải  và  tử  vong  sớm.  Trong  những  năm  gần  đây  y  học  đã  đạt  được  những  thành  tựu  lớn  trong  hiểu  biết  về  cơ  chế  bệnh  sinh, tiến triển bệnh, chẩn đoán và điều trị tăng  áp  phổi  nói  chung  và  của  riêng  bệnh  lý  tim  mạch bẩm sinh.   Trong  suốt  q  trình  phẫu  thuật  tim  có  nhiều  yếu  tố  ảnh  hưởng  làm  nặng  thêm  TAP  như  quá  trình  gây  mê,  phẫu  thuật,  chạy  máy  tuần  hồn  ngồi  cơ  thể  và  chiến  lược  bảo  vệ  tim, sự giải phóng các chất trung gian hóa học.  Hồi  sức  hậu  phẫu  đối  với  phẫu  thuật  tim  hở  bệnh nhân có TAP thực sự là thử thách lớn đối  với  Ekip  hồi  sức,  việc  chăm  sóc  và  theo  dõi  chặt chẽ bệnh nhân khơng chỉ với đội ngũ bác  sỹ  hồi  sức  mà  còn  phải  phối  hợp  với  điều  dưỡng  SICU  (hồi  sức  phẫu  thuật)  là  hết  sức  quan trọng trong việc phát hiện sớm các triệu  chứng của TAP, đánh giá các yếu tố  gây khởi  phát tăng áp phổi sau phẫu thuật nhất là trong  giai đoạn 48 giờ đầu.   Mục tiêu nghiên cứu  Mô  tả  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  và  khởi  phát  cùng với những đặc điểm của cơn tăng áp phổi  cấp  sau  phẫu  thuật  bệnh  tim  bẩm  sinh  có  tăng  áp phổi từ đó đưa ra cách theo dõi và chăm sóc  bệnh nhân tốt nhất.   ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu   Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 32 BN  được  điều  trị  phẫu  thuật  tại  bệnh  viện  Nhi  Thanh Hóa (từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 06  48 Tiêu chuẩn lựa chọn  Bệnh nhân tim bẩm sinh có kết quả siêu âm  chẩn đốn tăng áp phổi.  Tiêu chuẩn loại trừ  Các bệnh lý khác có tăng áp phổi.  Phương pháp nghiên cứu  Nghiên cứu hồi cứu mơ tả cắt ngang.  Xử lý số liệu  Sử dụng phần mềm Epi Info 3.5.4.  Qui trình làm nghiên cứu  Mẫu nghiên cứu gồm các dữ kiện về: Họ tên  bệnh nhân, tuổi giới, địa chỉ, biểu hiện lâm sàng,  cận lâm sàng (siêu âm tim trước mổ và sau mổ)  X‐  quang  tim  phổi,  các  thay  đổi  về  huyết  động  và hô hấp, các triệu chứng cơn tăng áp phổi cấp,  các  yếu  tố  khởi  phát  và  đặc  điểm  TAP,  các  tai  biến xảy ra.  Siêu âm tim trước và sau phẫu thuật nhằm  đánh  giá  các  chỉ  số:  Chức  năng  tim,  tổn  thương,  kích  thước  thất  phải,  chênh  áp  và  áp  lực ĐM phổi.   KẾT QUẢ   Phân bố chung  Bảng 1. Phân bố về tuổi, giới, cân nặng  Giới Nam Nữ 22 (68,7%) 10 (32,3%) Tuổi (tháng) Cân nặng 27,84± 44,67 9,23± 7,01 * Nhận xét: Về giới: Tỉ lệ nam > nữ. Về tuổi:  Bệnh nhân nhỏ nhất là 1 tháng tuổi, Bệnh nhân  nhiều  tuổi  nhất  là  15  tuổi,độ  tuổi  trung  bình  27,84±44,67  tháng.  Về  cân  nặng:  Bệnh  nhân  trong  nhóm  nghiên  cứu  của  chúng  tơi  có  cân  nặng thấp hơn so với tuổi, trong đó bệnh nhân  thấp cân nhất là 3 kg trung bình là 9,23 ± 7,01 kg.   Bệnh cảnh TLT là chủ yếu (78%); nhóm bệnh  nhân  tim  bẩm  sinh  phức  tạp  như  AVSD  và  DORV  chiếm  tỉ  lệ  thấp  nhưng  mức  độ  TAP  thường nặng hơn.  Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa   Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013    +  TAP  nhẹ:  35≤  ALĐMP  tâm  thu  ≤  45  mmHg.  AVSD 19% DORV 3% Nghiên cứu Y học + TAP trung bình: 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tăng áp phổi cấp sau phẫu thuật tim hở 48 giờ đầu bệnh tim bẩm sinh có tăng áp phổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tăng áp phổi cấp sau phẫu thuật tim hở 48 giờ đầu bệnh tim bẩm sinh có tăng áp phổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn