Kết quả xét nghiệm giun sán tại cộng đồng dân cư khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia bằng kỹ thuật elisa

5 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:38

Đề tài thực hiện nhằm tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và giám sát một số bệnh bị lãng quên tại cộng đồng ở một số tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia, và nhằm xác định tỷ lệ nhiễm các loại giun, sán (giun lươn, chó mèo, sán gạo và sán lá dây) ở một số cộng đồng điểm nghiên cứu. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học   KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM GIUN SÁN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ   KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA BẰNG KỸ THUẬT ELISA  Lê Thành Đồng*, Trịnh Ngọc Hải*, Hồng Thị Mai Anh*, Phạm Nguyễn Thúy Vy*  TĨM TẮT  Đặt vấn đề: Nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm, chính vì vậy bệnh giun sán rất phổ  biến. Biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, phong phú. Xét nghiệm huyết thanh chẩn đốn bằng kỹ thuật ELISAđể  gián  tiếp  chẩn  đoán  bệnh  nhiễm  giun  sán  đang  được  quan  tâm.Đề  tài  thực  hiện  nhằm  tăng  cường  công  tác  nghiên cứu khoa học và giám sát một số bệnh bị lãng quên tại cộng đồng ở một số tỉnh Biên giới Việt Nam –  Campuchia.  Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ nhiễm các loại giun, sán (giun lươn, chó mèo, sán gạo và sán lá dây) ở  một số cộng đồng điểm nghiên cứu.  Phương  pháp  nghiên  cứu: Sử dụng  kỹ  thuật  ELISA  xét  nghiệm  tìm  kháng thể  giun  lươn, sán  gạo,  ấu  trùng giun đũa chó, mèo, ấu trùng sán dây trong các mẫu huyết thanh tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bình  Phước, Kiên Giang, Long An và Tây Ninh, trong thời gian từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 9 năm 2013.  Kết quả: Tổng số mẫu thu thập là 2151. Tỷ lệ mẫu dương tính là 64%. Số lam thu thập là 1.283, trong số  đó số mẫu có bạch cầu ái toan trên 5% là 734 mẫu (chiếm 57,2%     Kết luận: Tỷ lệ nhiễm giun sán (lươn, đũa chó mèo, sán gạo, sán dây) chiếm 64%. Tỷ lệ nhiễm giun đũa chó  mèo là cao nhất chiếm trên 51%. Tỷ lệ nhiễm phối hợp 2 loại là 24%, 3 loại là 9,2% và 4 loại giun sán là 3,5%.  Từ khóa: Giun sán, ELISA  ABSTRACT  HELMINTHTEST RESULTS IN THE COMMUNITY IN BORDER AREAS   OF VIETNAM – CAMBODIA BY ELISA METHODOLOGY  Le Thanh Dong, Trinh Ngoc Hai, Hoang Thi Mai Anh, Pham Nguyen Thuy Vy   * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 6‐ 2014: 321 – 325  Background: Our country under the tropical monsoon climate hot and humid, so very popular cysticercosis.  The clinical manifestations are varied and plentiful. Serology tests using indirect ELISA for diagnosis of helminth  infections  are  interested.Threadundertaken  tostrengthenscientific  researchandmonitoringneglecteddiseasesin  the  communityin  someFrontier  ProvinceVietnamCambodia.  Objectives: Determine the prevalence of type worms ( worm eels, dogs and cats, tapeworm and fluke wire rice )  in a number of research communities.  Method:Using ELISA method for determinationantibody of strongyloidiasis, rice fluke, roundworm larvae  dogs, cats, tapeworm larvae in serum samples at An Giang, Dong Thap, Binh Phuoc, Kien Giang, Long An and  Tay Ninh, from April 2012 to September 2013 .  Results: The total sample was collected in 2,151 . The percentage of positive samples was 64 %. 1,283 slide  samples is collected, samples of which have eosinophils than 5% of the 734 samples (representing57.2%).  Conclusion: The prevalence of helminths (threadworm, toxocara canis, toxocara cati, tapeworms) accounted  for 64 %. The rate of dog and cat roundworm infection is the highest, occupying over 51 %. The prevalence of  * ViệnSốt rét ‐ Ký sinh trùng – cơn trùng TP.HồChí Minh  Tác giả liên lạc: PGS. TS. LêThànhĐồng  ĐT: 0839239946  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Email: lethanhdong@gmail.com  321 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014   type 2 coordination is 24 %, of type 3is 9.2 % and of type 4is 3.5 %.  Keywords: Helminths, ELISA  ĐẶT VẤN ĐỀ   Hiện  nay,  các  bệnh  nhiệt  đới  bị  lãng  quên  (Neglected  Tropical  Diseases‐NTDs)  đang  được  Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế Việt Nam quan  tâm. Những bệnh này xuất hiện ngày càng nhiều  tại một số vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Một  trong số các căn bệnh bị lãng qn đó là nhóm  bệnh ký sinh trùng đường ruột, chúng góp phần  khơng  nhỏ  làm  ảnh  hưởng,  gây  thiệt  hại  nền  kinh  tế  và  sức  khỏe  của  cộng  đồng.  Nước  ta  thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và  ẩm,  chính  vì  vậy  bệnh  giun  sán  rất  phổ  biến.  Biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, phong phú. Tùy  vị  trí  ký  sinh  mà  chúng  gây  triệu  chứng  lâm  sàng  tương  ứng,  rất  dễ  nhầm  lẫn  với  những  bệnh lý nội, ngoại khoa khác ở đường tiêu hóa.  Như bệnh nhân nhiễm giun lươn thường bị chẩn  đốn nhầm với các bệnh lý khác của dạ dày – tá  tràng, rối loạn tiêu hóa.  Ngày  nay,  trào  lưu  phát  triển  khoa  học  không  ngừng,  việc  xét  nghiệm  cận  lâm  sàng  là  rất cần thiết. Đưa các tiêu chuẩn chẩn đoán theo  một  khung  chẩn  đoán  cụ  thể  từng  bệnh  (bao  gồm  tiêu  chuẩn  lâm  sàng,  cận  lâm  sàng;  tiêu  chuẩn chính và phụ) để giúp các thầy thuốc lâm  sàng dựa vào đó đưa ra quyết định điều trị cho  bệnh nhân chính xác hơn.   Làm  thế  nào  để  chẩn  đốn  và  phát  hiện  một  cách  chính  xác  ca  bệnh  vẫn  còn  nhiều  phức  tạp  và  khó  khăn  vì  các  triệu  chứng  lâm  sàng  khá  giống  với  một  số  bệnh  lý  nội  khoa,  truyền nhiễm và bệnh về da khác. Xét nghiệm  theo  tiêu  chuẩn  vàng  cho  từng  bệnh  khơng  phải  lúc  nào  chúng  ta  cũng  có  thể  thực  hiện  được  hoặc  thực  hiện  nhưng  không  chỉ  ra  kết  quả  dương  tính,  nên  một  số  bệnh  ký  sinh  trùng  phải  nhờ  đến  xét  nghiệm  huyết  thanh  chẩn đoán như ELISA, IFA, để gián tiếp chẩn  đốn. Tuy nhiên, vấn đề độ nhạy, độ đặc hiệu,  giá  trị  dự  đốn  âm  tính,  dương  tính  và  tính  chính  xác  của  từng  xét  nghiệm  vẫn  còn  hạn  322 chế và chưa có biện pháp khắc phục. Điều này  đã dẫn đến chẩn đốn khơng đúng hậu quả là  dùng thuốc khơng cần thiết, tăng độc tính cho  cơ thể.  Bệnh  viện  Y  học  Nhiệt  đới  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  đã  nghiên  cứu  vai  trò  của  kỹ  thuật  ELISA  trong  chẩn  đốn  phân  biệt  bệnh  nhiễm  giun  lươn.  Vấn  đề  chẩn  đoán  bệnh  giun  lươn  gây  viêm  dạ  dày  –  tá  tràng  cho  thấy  kỹ  thuật  ELISA là phương pháp phát hiện bệnh với tỷ lệ  cao nhất và nhanh. Các phương pháp khác như  nội  soi,  sinh  thiết,  soi  phân  tìm  ấu  trùng  giun  lươn nên bổ sung thêm nếu có điều kiện(2).  Từ  năm  1998,  kỹ  thuật  ELISA  đã  được  sử  dụng phổ biến tại nhiều bệnh viện ở Thành phố  Hồ Chí Minh, ghi nhận một số kết quả: Kỹ thuật  ELISA  với  kháng  nguyên  được  điều  chế  sẵn  từ  ấu  trùng  giun  lươn  cho  kết  quả  khá  tốt.  Mẫu  dương tính đạt ở độ pha lỗng 1/800 trở lên, độ  nhạy của kỹ thuật ELISA trong chẩn đốn bệnh  giun lươn là 93%, độ đặc hiệu là 95%, giá trị tiên  đốn là 93% (2).  Các số liệu cho thấy các bệnh do giun, sán là  một  vấn  đề  y  tế  cần  phải  giải  quyết  nếu  muốn  cải  thiện  sức  khoẻ  của  người  dân  nói  chung,  cũng như sự phát triển thể lực và trí lực của trẻ  em  trong  lứa  tuổi  học  đường  nói  riêng.  Tuy  nhiên,  cần  phải  xác  định  tỷ  lệ  nhiễm  giun,  sán  một cách cụ thể cho từng đối tượng, từng vùng  địa lý khác nhau, vì tùy theo tỷ lệ và cường độ  nhiễm bệnh, ý thức vệ sinh của đối tượng, mức  độ ơ nhiễm trứng giun, sán ở ngoại cảnh (nước,  đất, thực phẩm…) mà các biện pháp can thiệp có  thể khác nhau về mức độ và quy mơ.  Vùng  biên  giới  Tây  Nam  giữa  Việt  Nam  ‐  Campuchia  có  6  tỉnh  của  Việt  Nam  là  Bình  Phước,  Tây  Ninh,  Long  An,  Đồng  Tháp,  An  Giang  và  Kiên  Giang  tiếp  giáp  với  8  tỉnh  của  Campuchia  là  Mondolkiri,  Kratie,  Kampong  Cham, Svay Rieng, Prey Veng, Kandal, Takeo và  Kampot. Một báo cáo của UNICEF, dựa trên các  Chuyên Đề Y Tế Công Cộng  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học   số liệu điều tra trước đó, đã ước tính tỷ lệ nhiễm  giun  đũa  và  giun  tóc  trong  cộng  đồng  dân  cư  của  Campuchia  vào  năm  2002  tại  các  tỉnh  biên  giới Campuchia ‐ Việt Nam là cao (3). Vấn đề cần  nắm bắt thực trạng nhiễm giun sán tại biên giới  các  nước  với  Việt  Nam  là  rất  thiết  thực  và  cần  được quan tâm hơn.  Nhằm  tăng  cường  cơng  tác  nghiên  cứu  khoa học và giám sát một số bệnh bị lãng qn  tại cộng đồng ở một số tỉnh Biên giới Việt Nam  ‐ Campuchia, chúng tơi tiến hành thực hiện đề  tài với:  + Lấy máu tĩnh mạch bằng kim và ống chích  vơ trùng (2 ml).  +  Rút  kim  và  bơm  nhẹ  máu  vào  ống  đựng  tp có chứa heparin.  + Để n và bảo quản mẫu máu trong thùng  xốp có chứa đá khơ, chuyển ngay từ thực địa về  Viện Sốt rét ‐ KST ‐ CT TP. Hồ Chí Minh.  ‐ Các bước thực hiện:  + Pha nước rửa P2 (1/20 lần trong nước cất).  +  Chuẩn  bị  giá  để  kháng  nguyên.  Rửa  lại  bằng dung dịch rửa P2.  Mục tiêu nghiên cứu  + Pha P3 theo tỷ lệ 1/10 nước cất. Cho 90 μl  dung dịch P3 vào các giếng.  Xác định tỷ lệ nhiễm các loại giun, sán (giun  lươn,  chó  mèo,  sán  gạo  và  sán  lá  dây)  bằng  kỹ  thuật ELISA ở một số cộng đồng dân cư nghiên  cứu.  + Pha loãng huyết thanh trong nước cất. Tỷ  lệ  pha  là  1/40.  Hút  10  μl  vào  các  giếng  rồi  trộn  đều.  ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu  Các mẫu huyết thanh thu thập được tại cộng  đồng dân cư điểm nghiên cứu.  Địa điểm nghiên cứu  Tại  các  tỉnh  An  Giang,  Đồng  Tháp,  Bình  Phước, Kiên Giang, Long An và Tây Ninh. Phân  tích  mẫu  bằng  kỹ  thuật  elisa  tại  Viện  Sốt  rét  –  KST – CT Tp. Hồ Chí Minh.  Thời gian nghiên cứu  Tháng 4 năm 2012 đến tháng 9 năm 2013.  Phương pháp nghiên cứu   Chọn mẫu  Thu  thập  mẫu  ngẫu  nhiên  tại  các  điểm  nghiên cứu.  Kỹ  thuật  ELISA  xét  nghiệm  tìm  kháng  thể  giun  lươn,  sán  gạo,  ấu  trùng  giun  đũa  chó,  mèo, ấu trùng sán dây  Kít do Cơng ty TNHH Thương mại hóa chất  Việt  Sinh  sản  xuất,  địa  chỉ:  71  Ỷ  Lan,  phường  Hiệp  Tân,  quận  Tân  Bình  Tp.  Hồ  Chí  Minh.  Ngày sản xuất: 9 ‐2012, hạn sử dụng: 9 ‐ 2013.  ‐ Kỹ thuật lấy mẫu:  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  + Ủ 450C/ 30’‐1h hoặc 370C/1h‐1h30’.Rửa lại 5  lầnbằng P2, đậpchokhơ.  + Pha P4/P3 (tỷlệ 1/200), hút 100 μl P4 đã pha  với P3 cho vào mỗi giếng. Ủ 450C /30’.  + Pha dung dịch P5a +P5b theo tỷ lệ 1:1. Hút  vào mỗi giếng 100 μl dung dịch P5a+P5b.   + Đọc kết quả sau 20 phút.  ‐ Cách đọc kết quả:  +  Chứng  âm  không  màu  hay  màu  rất  nhạt.  Chứng dương màu xanh nước biển.  +  Bệnh  phẩm:  so  sánh  với  màu  của  chứng  âm và chứng dương.  Các mẫu dương tính phải đạt độ pha lỗng  huyết thanh từ 1/800 trở lên, nếu nhỏ hơn hoặc  bằng 1/400 được coi là âm tính.  Xử  lý  kết  quả:  Xử  lý  theo  phần  mềm  được  cài  sẵn  của  máy  ELISA.  Độ  tin  cậy  95%  và  độ  lệch chuẩn 2SD  0,05.   KẾT QUẢ   Bảng 1: Tỷ lệ dương tính chung cho cả 4 loại giun  sán (giun lươn, chó mèo, sán gạo và sán lá dây)  TT Tên tỉnh An Giang BìnhPhước ĐồngTháp KiênGiang Tổng mẫu Dương tính 94 72 (77%) 672 378 (56%) 271 184 (67%) 612 417 (68) Âm tính 28 (23%) 294 (44%) 87 (23%) 195 (22%) 323 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014   TT Tên tỉnh Long An TâyNinh Tổngsố Tổng mẫu Dương tính Âm tính 94 87 (92%) (8%) 408 239 (59%) 169 (41%) 2151 1374 (64%) 777 (36%) Tổng số mẫu thu thập là 2.151.  Tỷ lệ mẫu dương tính chung cho 4 loại giun  là 64%.  Bảng 2: Tỷ lệ nhiễm từng loại giun sán tại các tỉnh  TT Giun đũa Giun Sán Gạo Sán dây Chó mèo Lươn An Giang 64 22 14 25 BìnhPhước 290 106 78 78 ĐồngTháp 158 29 30 62 KiênGiang 328 93 47 122 Long An 74 35 27 37 TâyNinh 186 88 39 55 1.100 373 379 Tổngsố 235 (12%) (51%) (18.4%) (18.6%) Tên tỉnh Số  người  nhiễm giun  đũa  chó mèo  cao hơn  hẳn  so  với  các  loại  giun  sán  khác:  trên  51%.   Nhiễm thấp nhất là sán gạo: 11%.  Bảng 3: Tỷ lệ nhiễm phối hợp các loại giun sán  TT Tên tỉnh An Giang BìnhPhước ĐồngTháp KiênGiang Long An TâyNinh Tổngsố loại loại loại 12 13 87 30 11 39 12 12 113 34 18 14 73 19 333 (24%) 126 (9.2%) 48 (3.5%) Số  mẫu  nhiễm  phối  hợp  2  loại  giun  sán  chiếm tỷ lệ cao nhất 24%, nhiễm phối hợp 4 loại  là thấp nhất 3,5%.  Bảng 4: Tỷ lệ bạchcầu ái toan >5% tính theo số mẫu  TT Tên tỉnh Tổng số lam Số lam >5% Tỷ lệ % An Giang 72 32 44.4% BìnhPhước 350 245 70% ĐồngTháp 178 88 49.4% KiênGiang 383 215 56.1% Long An 83 44 53.0% TâyNinh 217 110 50.7% Tổngsố 1.283 734 57.2% Nhận xét: Số lam thu thập là 1.283, trong số  đó  số  mẫu  có  bạch  cầu  ái  toan  trên  5%  là  734  mẫu (chiếm 57,2%).  324 BÀN LUẬN  Bệnh  do  nhiễm  ký  sinh  trùng  chủ  yếu  qua  đường ăn uống hoặc tiếp xúc qua da. Ở đường  ăn  uống,  việc  lây  nhiễm  gặp  phải  chủ  yếu  khi  con  người  sử  dụng  các  loại  thực  phẩm  sống,  chưa  qua  chế  biến  hoặc  chế  biến  chưa  kỹ,  nấu  chưa  chín.  Ở  đường  tiếp  xúc  qua  da,  ký  sinh  trùng  có  thể  lây  nhiễm  khi  con  người  tiếp  xúc  với những bề mặt có chứa giun, sán… trong q  trình lao động, sinh hoạt; ký sinh trùng sẽ đi vào  mạch máu rồi tấn cơng các cơ quan nội tạng.  Tác  hại  của  bệnh  do  nhiễm  ký  sinh  trùng  phụ thuộc nhiều vào cơ quan mà ký sinh trùng  xâm  nhập,  có  thể  chia  ra  làm  3  mức  độ  khác  nhau. Nặng nhất là ký sinh trùng xâm nhập vào  hệ  thần  kinh  trung  ương  như  não,  màng  não,  gây tác động trực tiếp, có tỉ lệ tử vong cao. Mức  độ thứ 2 là ký sinh trùng xâm nhập cơ quan nội  tạng, hay gặp nhất là gan, gây ra áp xe, kế đến là  phổi,  gây  áp  xe  phổi,  tổn  thương  màng  phổi…  Dạng bệnh này ít nguy cấp, nhưng có thể sẽ diễn  biến nặng. Mức độ thứ 3 là ký sinh trùng gây tổn  thương  ở  ngồi  da,  trường  hợp  này  ít  khi  gây  bệnh q nặng, nhưng thường kéo dài, gây khó  chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng  ngày của người bệnh.  Kết  quả  nghiên  cứu  của  chúng  tôi,  tỷ  lệ  nhiễm  giun  đũa  chó  mèo  là  51%.  Tỷ  lệ  nhiễm  cùng  nhiều  loại  giun  trong  nghiên  cứu  của  là:  nhiễm phối hợp 2 loại 24%; 3 loại 9,2% và 4 loại  3,5%, tỷ lệ tương đối cao và phù hợp với một số  nghiên cứu của các tác giả khác (1)  Đa  phần  tỷ  lệ  bạch  cầu  ái  toan  tăng  khi  xét  nghiệm  ELISA  dương  tính,  trong  trường  hợp  này thì các bác sỹ kết hợp với một số triệu chứng  lâm sàng khác sẵn sàng kê đơn thuốc cho bệnh  nhân  nhiễm  giun  đũa  chó  mèo.  Trong  nghiên  cứu  của  chúng  tôi,  tỷ  lệ  bạch  cầu  ái  toan  >  5%  song  hành  với  tỷ  lệ  dương  tính  bằng  kỹ  thuật  ELISA là 5,.2%.  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học   đồng xã  Thạnh  Tân,  thị xã  Tây  Ninh.  Kỷ  yếu  cơng  trình  nghiên  cứu khoa học Viện Sốt rét ‐ KST ‐ CT TP. HồChí Minh. Tr. 67‐78.  KẾT LUẬN  Tỷ  lệ  nhiễm  giun  sán  (lươn,  đũa  chó  mèo,  sán  gạo,  sán  dây)  bằng  kỹ  thuật  ELISA  tại  dân  cư cộng đồng nghiên cứu chiếm 64%.  Tỷ  lệ  nhiễm  giun  đũa  chó  mèo  là  cao  nhất  chiếm trên 51%.  Trần Phủ Mạnh Siêu (2000), Ứng dụng phương pháp huyết thanh  miễn  dịch  men  trong  chẩn  đoán  bệnh  nhiễm  giun  lươn.  LuậnvănThạcsỹ y học. ĐH Y dược Tp. HồChí Minh. Tr. 23‐45.  World Health Organization (2008), Review on the Epidemiological  Profile  of  Helminthiases  and  their  Control  in  the  Western  Pacific  Region, 1997‐2008. MVP/WPRO. Pp. 45‐67.  Tỷ lệ nhiễm phối hợp 2 loại là 24%, 3 loại là  9,2% và 4 loại giun sán là 3,5%.    TÀI LIỆU THAM KHẢO  Ngày phản biện nhận xét bài báo:   19/6/2014  Ngày bài báo được đăng:   14/11/2014  NguyễnThị Khả Ái, Nguyễn Thị Thanh Hà và cs (2009). Khảo sát  tình hình nhiễm ấu trùng giun đũa chó và các yếu tố liên quan ở cộng    Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Ngày nhận bài báo:         17/5/2014  325 ... số liệu điều tra trước đó, đã ước tính tỷ lệ nhiễm  giun đũa  và  giun tóc  trong  cộng đồng dân cư của  Campuchia vào  năm  2002  tại các  tỉnh  biên giới Campuchia ‐ Việt Nam là cao (3). Vấn đề cần  nắm bắt thực trạng nhiễm giun sán tại biên giới ... cứu khoa học Viện Sốt rét ‐ KST ‐ CT TP. HồChí Minh. Tr. 67‐78.  KẾT LUẬN  Tỷ  lệ  nhiễm  giun sán (lươn,  đũa  chó  mèo,  sán gạo,  sán dây)  bằng kỹ thuật ELISA tại dân cư cộng đồng nghiên cứu chiếm 64%.  Tỷ  lệ  nhiễm  giun đũa  chó ... Các mẫu huyết thanh thu thập được tại cộng đồng dân cư điểm nghiên cứu.  Địa điểm nghiên cứu  Tại các  tỉnh  An  Giang,  Đồng Tháp,  Bình  Phước, Kiên Giang, Long An và Tây Ninh. Phân  tích  mẫu  bằng kỹ thuật elisa tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả xét nghiệm giun sán tại cộng đồng dân cư khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia bằng kỹ thuật elisa, Kết quả xét nghiệm giun sán tại cộng đồng dân cư khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia bằng kỹ thuật elisa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn