Một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội

6 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:36

Bài viết này được nghiên cứu với mục tiêu nhằm mô tả một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI KHN MẶT TRÊN ẢNH NGHIÊNG CHUẨN HÓA CỦA TRẺ EM TUỔI TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC LIÊN NINH, HÀ NỘI Nguyễn Vinh Quang*; Lê Hồng Anh*; Hồng Kim Loan*; Nguyễn Phú Thắng* TĨM TẮT Mục tiêu: mơ tả số số hình thái khn mặt ảnh nghiêng chuẩn hóa trẻ em tuổi Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội Đối tượng phương pháp: nghiên cứu chụp ảnh mặt nghiêng bên trái 213 đối tượng trẻ tuổi, điểm mốc giải phẫu, kích thước góc độ xác định ảnh số hoá phần mềm VNCeph Các đối tượng phân thành nhóm giới tính phân loại theo khớp cắn Angle So sánh phân tích khác biệt hai chiều Kết quả: kích thước tầng mặt nam: Gl-Sn = 60,04 ± 0,43; Sn-Me = 55,97 ± 0,41; N-Gn = 92,73 ± 0,59 Nữ: Gn-Sn = 58,49 ± 0,41; Sn-Me = 53,44 ± 0,46; N-Gm = 90,48 ± 0,52 Kết luận: có khác biệt kích thước tầng mặt hai giới, không khác biệt loại khớp cắn Sự khác biệt kích thước theo giới có ý nghĩa thống kê Khớp cắn đóng vai trò quan trọng hình thành thẩm mỹ khn mặt, thay đổi khớp cắn chỉnh hình mặt ảnh hưởng lớn mơ mềm vùng mặt * Từ khóa: Hình thái khn mặt; Tầng mặt; Ảnh nghiêng chuẩn hóa; Trẻ em tuổi Photographic Soft-Tissue Profile in Children Aged Years in Lienninh School - Hanoi Summary Objectives: Profile photographs can be a valuable, noninvasive tool for early orthodontic diagnosis and treatment planning Subjects and methods: Left-side profile photographs were obtained on 213 normal, healthy children aged years Standardized landmarks were digitized on the photographs and several linear and angular measurements were VNCeph The children were divided according to dental class and sex Comparisons were made by two-way analyses of variance Results: Boy’s facial heights: Gl-Sn = 60.04 ± 0.43; Sn-Me = 55.97 ± 0.41; N-Gn = 92.73 ± 0.59 Girl’s facial heights: Gn-Sn = 58.49 ± 0.41; Sn-Me = 53.44 ± 0.46; N-Gm = 90.48 ± 0.52 Conclusion: Facial height made significant difference between the sexes but was the same between dental class The relationship of dental class is of great value in orthodontic diagnosis and treatment Dental class plays an important role in facial esthetics and orthodontic procedures The changes in dental occlusion might cause important repercussions to facial soft tissues * Keywords: Facial morphology; Facial height; Profile photographs; Children aged years * Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Vinh Quang (qmaz.nvq@gmail.com) Ngày nhận bài: 29/08/2017; Ngày phản biện đánh giá báo: 04/09/2017 Ngày báo đăng: 07/09/2017 348 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nắn chỉnh răng, phân tích yếu tố mơ mềm trước điều trị giúp đạt thẩm mỹ cho khuôn mặt Phim sọ mặt nghiêng khơng giúp chẩn đốn ngun nhân, hướng điều trị mà đưa nhiều số liên quan đến thẩm mỹ mô mềm đề phương pháp phân tích X quang khác Để theo dõi trình điều trị này, phim sọ nghiêng từ xa sử dụng nhiều năm Gần đây, ảnh số hoá dùng để theo dõi thay đổi mô mềm cách thuận tiện không xâm lấn: Dylewski L, Antoszewska J (2012) [3], Kook M.S, Jung S, Park H.J CS (2014) [4], Võ Trương Như Ngọc (2014) [1] Tuy vậy, đánh giá kích thước khn mặt trẻ em khó người lớn xương vùng đầu mặt tăng trưởng không ngừng tuổi tuổi sớm để điều trị, hiểu thay đổi mô mềm từ lúc hỗn hợp vĩnh viễn bắt đầu có giá trị việc tiên đoán chẩn đoán nắn chỉnh sọ mặt sau Tại Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu thống kê kích thước khn mặt trẻ tuổi Vì vậy, chúng tơi thực nghiên cứu nhằm: Phát triển phương pháp đơn giản nhanh xác định kích thước khn mặt dựa ảnh mặt nghiêng, mơ tả giá trị trung bình kích thước trẻ tuổi mối liên quan với khớp cắn ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng lấy toàn từ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc đầu mặt người Việt Nam” với cỡ mẫu tối đa Trong báo này, lựa chọn học sinh khối lớp Trường Tiểu học Liên Ninh Hà Nội (sinh năm 2010) (213 học sinh với 111 nam 102 nữ) * Tiêu chuẩn lựa chọn: học sinh có bố mẹ, ơng bà nội ngoại người Việt (người Kinh) Chưa điều trị nắn chỉnh Tính đến ngày chụp, trẻ tuổi ± tháng (tính theo ngày sinh nhật) Học sinh hợp tác nghiên cứu Ghi nhận tương quan hàm lớn hàm thứ hai bên, mọc hết hàm lớn thứ đến mặt phẳng cắn, khơng có tổn thương tổ chức cứng núm gần cửa hàm mặt ngồi hàm dưới, khơng bị sớm Còn đủ hàm lớn thứ hai sữa hỗn hợp * Tiêu chuẩn chọn ảnh: Ảnh phải rõ nét, đủ sáng, điểm mốc thấy rõ ràng, không nhầm lẫn Tư đầu tự nhiên Mặt bình thường, khơng nhăn nhó khóc, cười, mơi khép nhẹ * Tiêu chuẩn loại trừ: Có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt; tiền sử chấn thương vùng hàm mặt; mắc bệnh liên quan đến vùng hàm mặt (như khối u lành tính hay ác tính vùng hàm mặt, viêm nhiễm, áp xe vùng hàm mặt…) 349 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 - Thời gian nghiên cứu: tháng - 2017 Trường Tiểu học Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang Trẻ chụp ảnh mặt nghiêng bên trái với máy ảnh Nikon D700, ống kính tiêu cự cố định 105 mm, khoảng cách 1,5 m: đầu tư tự nhiên, mắt nhìn thẳng vào gương kích thước 20 x 20 mm đặt trước mắt Ảnh số hoá mã hoá theo số thứ tự Ảnh chuẩn hoá kích thước đánh dấu điểm: - Điểm Glabella (Gl): điểm nhô trước xương trán, nằm mặt phẳng đứng dọc - Điểm Nasion (N): điểm Nasion phần mềm, điểm nằm đường giữa, vị trí trũng trán mũi - Điểm Sellion (S): điểm nằm sau đường cong phần mềm trán mũi đường giữa, gốc mũi - Điểm Pronasal (Pn): điểm nhô nhất, nằm trước mũi - Điểm Columella (Cm): điểm cao lỗ mũi - Điểm Subnasal (Sn): điểm vách ngăn mũi bắt đầu nhập vào môi trên, nằm mặt phẳng đứng dọc - Điểm Lip superior (Ls): điểm nằm đường viền môi trên, thông thường vị trí nhơ mơi - Điểm Stomion (Sto): điểm chạm môi môi Nếu tư nghỉ, 350 hai môi không chạm nhau, có điểm stomion superius (sto_s), stomion inferius (sto_i) Stomion superius: điểm thấp môi Stomion inferius: điểm cao mơi Khi điểm Sto trung điểm khoảng cách môi môi - Điểm Lip inferior (Li): điểm nhô môi dưới, nằm đường viền môi - Điểm Supramental (B): điểm trũng cằm, nằm mặt phẳng đứng dọc - Điểm Pogonion (Pog): điểm nhô cằm - Điểm Menton (Me): điểm thấp cằm - Điểm Cervical (C): điểm bắt đầu phần mềm cổ * Các số đánh giá: - Chiều cao tầng mặt (Gl-Sn), chiều cao tầng mặt (Sn-Me), chiều cao mặt hình thái (N-Gn) tính mm - Góc hai mơi (Ls-Sn/Li-Pg), góc lồi mặt II (N-Sn-Pg) tính độ Các số đo phần mềm VNCeph xử lý số liệu SPSS 16 * Đạo đức nghiên cứu: nghiên cứu tuân thủ đầy đủ nguyên tắc đạo đức đề tài “Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc đầu mặt người Việt Nam để ứng dụng y học” chấp thuận Hội đồng Đạo đức nghiên cứu Y sinh học, mã số 202/HĐĐĐĐHYHN Hội đồng Đạo đức nghiên cứu Y sinh học, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 20/10/2016 cung cấp TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu bao gồm 213 trẻ, 102 trẻ gái 111 trẻ trai, khác biệt giới khơng có ý nghĩa thống kê Bảng 1: Phân bố loại khớp cắn theo giới Khớp cắn loại I Giới tính Khớp cắn loại II Khớp cắn loại III Tổng n % n % n % Nam 52 46,85 49 44,14 10 9,01 111 Nữ 46 45,10 49 48,04 6,86 102 98 46,01 98 46,01 17 7,98 213 Tổng p 0,772 (*p sử dụng bình phương test (chi-square)) Khớp cắn loại chiếm đa số (46,01%), cao trẻ nam, khớp cắn loại nữ cao Tỷ lệ khớp cắn loại thấp (7,98%) Bảng 2: Giá trị kích thước (mm) góc (độ) theo giới Nam (n = 111) Nữ (n = 102) p (t-test) Gl-Sn 60,04 ± 0,43 58,49 ± 0,41 0,0099 Sn-Me 55,97 ± 0,50 53,44 ± 0,46 0,0003 N-Gn 92,73 ± 0,59 90,48 ± 0,52 0,0048 Ls-Sn/Li-Pg 130,88 ± 1,26 133,72 ± 0,61 0,1386 N-Sn-Pg 166,67 ± 0,61 166,31 ±0,59 0,6812 Kích thước tầng mặt (giữa, hình thái) trẻ nam lớn trẻ nữ Khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Khơng có khác biệt góc lồi mặt góc hai môi hai giới (p > 0,05 ) Bảng 3: Giá trị biến theo khớp cắn ( n = 213) Khớp cắn loại I (n = 109) Khớp cắn loại II (n = 56) Khớp cắn loại III (n = 49) X±SD X±SD X±SD Gl-Sn 59,40 ± 4,02 59,02 ± 4,67 60,37 ± 5,04 0,241 Sn-Me 55,22 ± 5,49 54,41 ± 4,98 54,05 ± 3,65 0,131 N-Gn 91,71 ± 5,84 91,31 ± 5,69 93,27 ± 6,92 0,561 Ls-Sn/Li-Pg 131,04 ± 14,13 133,5 ± 14,23 131,89 ± 11,06 0,455 N-Sn-Pg 166,73 ± 6,21 165,84 ± 6,24 168,92 ± 5,72 0,905 p (ANOVA test) Giá trị trung bình Gl- Sn lớn khớp cắn loại 3, Sn-Me lớn khớp cắn loại 1, N-Gn lớn khớp cắn loại 3, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) 351 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 BÀN LUẬN - Có khác biệt chiều cao tầng mặt hai giới với kích thước trẻ trai lớn trẻ gái Khơng có khác biệt góc hai mơi góc lồi mặt giới Sự tăng trưởng đầu mặt bao gồm nhiều yếu tố, với nhóm trẻ độ tuổi, mơi trường, yếu tố dẫn đến khác biệt bao gồm chủng tộc, di truyền, chức năng, có yếu tố giới Năm 2000, Trần Thuý Nga thực nghiên cứu dọc phim sọ nghiêng trẻ từ - tuổi cho thấy hướng tăng trưởng sọ mặt nam xuống nhiều nữ trước nhiều Trong nghiên cứu Hồ Thị Thuỳ Trang Hoàng Tử Hùng [7] kích thước chiều cao tầng mặt theo tuổi đốt sống cổ, kích thước nam lớn nữ giai đoạn tuổi xương CVBA I đến CVBA V Vì vậy, yếu tố giới quan trọng nhằm xác định khuynh hướng phát triển sọ mặt giai đoạn tăng trưởng - Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê kích thước tầng mặt giữa, chiều cao mặt hình thái ba loại khớp cắn Răng hàm lớn thứ mọc vào thời điểm tuổi trình mọc tiền chức đến thời điểm chạm mặt phẳng cắn với hướng phát triển trước xuống thời điểm tuổi chưa làm thay đổi kích thước dọc tầng mặt Tại thời điểm tuổi, phát triển theo chiều rộng xu hướng mạnh Ngoài phát triển phức hợp sọ - hàm mặt thay sữa bằng hỗn hợp, nên chiều phát triển đến độ tuổi trưởng thành So sánh kích thước trung 352 bình tầng mặt lớn tầng mặt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) cho thấy kích thước tầng mặt trẻ tuổi chưa phát triển so với tiêu chuẩn tân cổ điển: tỷ lệ tầng mặt 1:1 người trưởng thành Điều cho thấy hàm phát triển tương lai với thời gian dài thay đổi so với thời điểm tuổi - Góc hai mơi góc lồi mặt hai giới loại khớp cắn không khác biệt có ý nghĩa thống kê, nhiên giá trị trung bình biến khớp cắn loại có giá trị trung bình lớn loại, có xu hướng phát triển trước xuống hàm - Do nghiên cứu thực ảnh chụp nghiêng, cần kết hợp phim sọ nghiêng để đánh giá vị trí trước xương hàm tìm mối liên hệ, qua tiên lượng khuynh hướng phát triển xương hàm - Các giá trị chiều đứng cho thấy: khơng có khác biệt loại khớp cắn Hàm hàm phía trước phát triển thời điểm tuổi chưa tạo nên khác biệt tầng mặt giữa, chiều dài mặt hình thái KẾT LUẬN Các giá trị kích thước thời điểm tuổi cho thấy khơng có nhiều khác biệt kích thước dọc tầng mặt loại khớp cắn với Đây mốc để bắt đầu theo dõi hàm hàm phát triển riêng biệt qua trình phát triển hỗn hợp vĩnh viễn sau Phát triển hai hàm với tốc độ, thời gian khác tạo nên đa TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUN ĐỀ-2017 dạng kích thước hình thái khn mặt thay đổi qua giai đoạn từ tuổi đến trưởng thành Biết số thời điểm tuổi qua ảnh chụp nghiêng, dự đoán khuynh hướng phát triển lên kế hoạch điều trị sớm cho bất cân xứng mặt - hàm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo này, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến đối tượng nghiên cứu, thầy cô Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, PGS.TS Trương Mạnh Dũng - Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước, Văn phòng Quản lý Chương trình trọng điểm Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên cứu lấy hoàn thành số liệu Hồ Thị Thuỳ Trang, Hồng Tử Hùng Sự thay đổi kích thước chiều cao tầng mặt theo tuổi xương đốt sống cổ: Nghiên cứu dọc phim sọ nghiêng giai đoạn - 18 tuổi Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 2013 Dylewski L, Antoszewska J Photography in orthodontics: trends and current standards Journal of Stomatology 2012, 65 (3), pp.739750 Kook M.S, Jung S, Park H.J et al A comparison study of different facial soft tissue analysis methods Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2014, 42 (5), pp.648-656 Payne M.G The reliability of facial soft tissue landmarks with photogrammetry Master's Thesis, Marquette University 2013, pp.4-15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Shiva Alavi, Seyed Mohammad Okhravi, Tayebe Mamavi Evaluation of facial soft tissue profile in - 15 year old children with normal occlusion in Isfahan Medwell Journals 2013, pp.80-85 Võ Trương Như Ngọc Phân tích kết cấu đầu - mặt thẩm mỹ khuôn mặt Nhà xuất Y học Hà Nội 2014 W.R Proffit, H.W Fields, D.M Sarver Contemporary Orthodontics Mosby, St Louis, Mo, USA, 5th edition 2013 353 ... tính vùng hàm mặt, viêm nhiễm, áp xe vùng hàm mặt ) 349 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-20 17 - Thời gian nghiên cứu: tháng - 20 17 Trường Tiểu học Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Phƣơng... nên đa TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-20 17 dạng kích thước hình thái khn mặt thay đổi qua giai đoạn từ tuổi đến trưởng thành Biết số thời điểm tuổi qua ảnh chụp nghiêng, dự đốn khuynh... đầu mặt người Việt Nam” với cỡ mẫu tối đa Trong báo này, lựa chọn học sinh khối lớp Trường Tiểu học Liên Ninh Hà Nội (sinh năm 2010) (213 học sinh với 111 nam 102 nữ) * Tiêu chuẩn lựa chọn: học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội, Một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn