Đặc điểm lâm sàng và phân loại của 130 trường hợp bại não

4 18 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:36

Đề tài này được thực hiện với mục tiêu khảo sát một số yếu tố nguy cơ bại não, nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và phân loại bại não ở trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PHÂN LOẠI CỦA 130 TRƯỜNG HỢP BẠI NÃO Nguyễn Thi Hùng*, Nguyễn Thị Thu Thảo* TÓM TẮT Muc tiêu: Khảo sát số yếu tố nguy bại não Nghiên cứu số ñặc ñiểm lâm sàng phân loại bại não trẻ em Phương pháp : nghiên cứu mở, tiền cứu, mô tả hàng loạt ca Kết quả: Nghiên cứu (NC) 130 bệnh nhi bại não Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung tâm phục hồi chức trẻ tàn tật vận ñộng TPHCM: tiền sử mẹ bất thường chiếm 57,7% cao rối loạn kinh nguyệt; trẻ non tháng (33,8%), nhẹ cân (36,2%), ngạt sau sinh (30,8%) Lâm sàng thường gặp bại não thể co cứng (70,8%), liệt tứ chi (62,3%), mức ñộ vận ñộng III (47,7%) Các rối loạn kèm theo hay gặp là: hạn chế giao tiếp (75,5%), ñộng kinh (32,3%) Kết luận: Cần có nghiên cứu cộng đồng yếu tố nguy bại não chương trình rộng lớn phục hồi chức nhằm ñưa trẻ hòa nhập cộng đồng Từ khố: Bại não, ngạt sau sinh, bại não thể co cứng, liệt tứ chi, mức ñộ vận ñộng III, hạn chế giao tiếp, ñộng kinh ABSTRACT Objectives: To describe risk factors, clinical characteristics and classification of cerebral palsy Methods: prospective, case series study Results: We studied 130 child with cerebral palsy: 57.7% of mothers had abnormal prehistory, most of mothers had disorder memsens; 33.8% children were premature infants, 36.2% were low-birthweight infants, 30.8% had birth asphyxia The frequently clinical characteristics were muscle hypoextensibility (70.8%), quadriplegia (62.3%), the third-level movement (47.7%) The other enclose disorders are the bad communication skills (75.5%), epilepsy (32.3%) Conclusions: We need a community study about risk factors and a wide program about rehabilitation to help children intergrate the community Key words: cerebral palsy, birth asphysia, muscle hypoextensibility, quadriplegia, third-level movement, bad communication skills, epilepsy ĐẶT VẤN ĐỀ Bại não mơ tả nhóm rối loạn vĩnh viễn phát triển vận ñộng tư thế, gây giới hạn hoạt ñộng, rối loạn ñược xem rối loạn không tiến triển xảy giai ñoạn phát triển não giai ñoạn bào thai trẻ nhỏ Bại não dạng tàn tật có tỷ lệ cao trẻ em, chiếm khoảng phần ba tổng số trẻ em tàn tật (3)(23) Bại não tạo nên gánh nặng lớn cho gia đình xã hội khơng có phương pháp điều trị đặc hiệu.Vấn đề ñược ñặt giảm yếu tố nguy tìm dấu hiệu lâm sàng để phát sớm bệnh trẻ nhỏ nhằm có phương pháp phục hồi chức kịp thời Do đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu ñặc ñiểm lâm sàng phân loại bệnh nhân bại não ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (NC) 1.Đối tượng nghiên cứu: 130 bệnh nhi bại não ( 37 tuần 86 66,2% Tổng 130 100% Bảng 4: Đặc ñiểm trẻ trọng lượng trẻ sinh Trọng lượng trẻ Tần suất Tỷ lệ 2500 83 63,8% Tổng 130 100% Bảng 5: Tỷ lệ ngạt sau sanh Tần suất Ngạt sau sanh 40 Không ngạt sau sanh 90 Tổng 130 Bảng 6: Các thể lâm sàng Thể lâm sàng Tần suất Co cứng 92 Múa vờn Thất ñiều Thể nhão Phối hợp 18 Tổng 130 Bảng 7: Tỷ lệ phân loại theo tư Tần suất Liệt nửa người 24 Liệt tứ chi 25 Liệt hạ chi 81 Tổng 130 Tỷ lệ 30,8% 69,2% 100% Tỷ lệ 70,8% 6,9% 2,3% 6,2% 13,8% 100% Tỷ lệ 18,5% 19,2% 62,3% 100% Bảng 8: Đặc ñiểm mức ñộ vận ñộng ( GMFCS) Mức ñộ Tần suất Tỷ lệ 31 I 30 23,1% II 26 20% III IV 62 12 47,7% 9,2% V 0 Tổng 130 100% Bảng : Đặc ñiểm ñộng kinh trẻ bại não Tần suất Tỷ lệ Có động kinh 42 32,3% Khơng ñộng kinh 88 67,7% Tổng 130 100% Bảng 10: Đặc ñiểm khả giao tiếp Khả giao tiế Tần suất Tỷ lệ Tốt 28 21,5% Trung bình 100 76,9% Kém 1,5% Tổng 130 100% BÀN LUẬN: Nghiên cứu ghi nhận mẹ có tiền sử bất thường 57,7%, nhiều tiền rối loạn kinh nguyệt Điều phù hợp với y văn Tỷ lệ mẹ có tiền sử mang thai chiếm 26,2%, nhóm mẹ dùng thuốc tháng đầu thai kỳ chiếm cao 14,6%; nhiễm ñộc thai nghén 2,3%, chấn thương 1,5%, tiếp xúc hóa chất chiếm 0,7% phù hợp với NC trước ñây tác giả Trần Thu Hà Tỷ lệ mẹ dùng thuốc theo NC Laisram Srivastava (24) có 0,6% thấp nhiều so với NC Qua vấn, nhận thấy bà mẹ dùng thuốc thời gian mang thai cao chu kì kinh thưa, khơng biết mang thai Tỷ lệ trẻ non tháng chiếm 33,8% phù hợp với NC Telmach Doroter Dunin Wasowicz (11) Cân nặng lúc sinh < 2500g 36,2% phù hợp với NC Dunin cộng (18) Phần Lan 35,2% Theo kết Surah Winter NC vùng xung quanh Atlanta tỷ lệ chiếm 25-35% Các tần suất tương tự Anh, Úc, Thụy Sĩ Theo tác giả này, nguyên nhân làm tăng tỷ lệ trẻ non tháng nhẹ cân ñược ñiều trị Surfactant Surfactant cải thiện sống khơng có chứng làm giảm tỷ lệ bại não Tỷ lệ ngạt sau sinh 30,8% Theo Stanley thấy số trẻ bị ngạt sinh chẩn đốn hình ảnh thấy có tổn thương não trước sinh lỗ não, tràn dịch não bất thường bẩm sinh khác.Vì vậy, khơng phải tất trẻ bại não có tiền sử bị ngạt sinh yếu tố ngạt gây nên Các biến chứng thai kỳ, bất thường thai, bệnh mạch máu thai nhi, chuyển bất thường gây ngạt sinh Thực chất yếu tố gây tình trạng thiếu oxy mạn tính thai nhi làm tổn thương não trước sinh dấu hiệu ngạt sinh hậu Điều thay ñổi quan ñiểm ngạt sinh chế bệnh sinh bại não Thể co cứng chiếm tỷ lệ cao 70,8%, kế ñến thể phối hợp 13,8%, thể múa vờn 6,9%, thể nhão 6,2% thể thất ñiều 2,3% Tỷ lệ co cứng tương tự nghiên cứu nước ngoài, chẳng hạn Bengt & Hagber (14) 73%, Wong 71,3% Thể phối hợp phù hợp với nghiên cứu George H Thompson từ – 22%, lại cao nghiên cứu Wong 5,5% Trong nghiên cứu liệt nửa người 18,5%, liệt hai chi 25%, tứ chi 62,3% Theo Freud (29) người mơ tả triệu chứng khác liệt người liệt hai chi ơng tìm tổn thương bán cầu não bên hai bên ơng đề nghị tất trường hợp nên dùng phương pháp chẩn đốn hình ảnh kỹ thuật cao để chẩn đốn vị trí tổn thương Tỷ lệ ñộng kinh trẻ bại não 32,3% Mieszczanerk (25) thấy 30,2% trẻ bại não Balan bị ñộng kinh Ngược lại, Okumura cộng Nhật Bản (28) thấy có 28,5% trẻ bại não ñộng kinh thấp số liệu chúng tôi; 32 67,6% động kinh tồn thể cao số liệu Động kinh nguyên nhân gây chậm phát triển trí tuệ Khả giao tiếp tốt nghiên cứu chiếm 21,5% , khả trung bình chiếm 77,9%, giao tiếp chiếm 1,6% Theo nghiên cứu Susan M Ried , khả giao tiếp tốt chiếm 28%, khả giao tiếp trung bình chiếm 34,7%, giao tiếp chiếm 37,3% KẾT LUẬN: Nghiên cứu ñặc ñiểm lâm sàng phân loại 130 trường hợp bại não trẻ em cho thấy bệnh lý có tỷ lệ cao so với nước khu vực, ñó cần có nghiên cứu dịch tễ học cộng ñồng yếu tố nguy bại não ñể có chương trình can thiệp phòng ngừa giải pháp cụ thể ñể phục hồi chức nhằm ñưa trẻ sớm hòa nhập cộng đồng TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Barkovich A.J., Gressens P., Evard P (1992), “ Formation, maturation and disorders of brain neurocortex”, American juornal of Neuroradiology, 13, pp.423-446 (2) Bax M (1964), “Terminology and classification of cerebral palsy”, Dev Med Child Neurol ; 6, pp 295–297 (3) Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, et al ( 2005), “Proposed definition and classification of cerebral palsy”, Dev Med Child Neurol ; 47 (8), pp 571 – 576 (4) Baxter P (2007), “ Definition and Classification of Cerebral Palsy” Dev Med Child Neurol (Suppl.) ; 49(s2) (5) Bengt, Hagberg G (1984), “Prenatal and Perinatal risk factors in a survey of 681 Swidish cases Epidemiology of Cerebral Palsies”, Clinics in Developmental Medicine, No 87, London : Spastic International Medical Publications, pp 116-134 (6) Blair E, Badawi N, Watson L (2007), “Definition and classification of the cerebral palsies: the Australian view”, Dev Med Child Neurol (Suppl.), 109, pp 33-34 (7) Bộ Môn Nhi- Trường ĐHYD TPHCM Bài Giảng Nhi Khoa”, tập (1997), Nhà xuất Đà Nẵng, tr.118-141 (8) Bobath B, Bobath K (1975), “Motor development in the different types of cerebral palsy”, Heinemann Medical books, pp 108-110 (9) Colver AF, Gidson M, Hey EN, et al (2000), “ Increasing rates of cerebral palsy across the severity spectrum in Northeast England 1964- 1993, The North of England Collaborative cerebral palsy survey”, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 83(1), pp 7-12 (10) Dormans JP, Pellegrino L (1998), Caring for children with Cerebral Palsy: A Team Approach, Paul H Brookers Publishing Co (11) Dunin WD, Rewecka TK, Milewska BB (2000), “Risk factors for cerebral palsy in very low-birthweight infants in the 19801990”, J Child Neurol, United States, 15(6), pp.417-420 (12) Golomb MR, Garg BP, Saha C, Azzouz F, William LS (2008) “Cerebral palsy after Perinatal Arterial Ischemic Stroke”, J Child Neurol ; 23, pp 279 – 286 (13) Hagberg B, Hagberg G, Bechung E, Uvebrant P (2001) “Changing panorama of cerebral palsy in Sweden, VIII: prevalence and origin of the birth year period 1991-94”, Acta Paediat ;90, pp 271-277 (14) Hoàng Trung Thơng (2001) “Tình hình trẻ bại não tỉnh Khánh Hòa”, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học – Hội phục hồi chức , số 7, Nhà xuất y học, Hà Nội,tr 277-280 (15) Johnston MV, Ferriero DM,Vannucci SJ, Hagberg H (2005) “Models of Cerebral Palsy: Which ones are best?”, J Child Neurol ; 20, pp 984 – 987 (16) Koman LA, Smith BP, Shilt JS (2004), “Cerebral Palsy”, The Lancet ;363, pp.1619 – 1630 (17) Korzeniewski SJ, Birbeck G, DeLano MC, Potchen MJ, Paneth N (2008) “A systematic review of neuroimaging for cerebral palsy” J Child Neurol ;23, pp.216-227 (18) Laisram N, Srivastava VK, Srivastava RK (1992) “ Cerebral palsy – An etiological study”, Indian J Pediatr, 59, pp.723- 728 (19) Lê Đức Hinh (1990), Đánh giá phát triển test Denver Trung tâm NT Hà Nội (20) Lê Đức Hinh (2001), Thần kinh học trẻ em, Nh xuất y học H nội, tr 68-75 (21) Mieszczanerk T(2002),”Epileptic seizures in children and youth with cerebral palsy”, Neurol Neurochir Pol; 33 (1), pp.265-271 (22) Morris C (2007) “Definition and classification of cerebral palsy: a historical perspective” Dev Med Child Neurol (Suppl.); 109, pp 3-7 (23) Mutch L, Alberman E, Hagberg B, Kodama K, Velickovic Perat M(1992),“Cerebral palsy epidemiology: Where are we now and where are we going?” Dev Med Child Neurol ; 34, pp 547–555 (24) Nelson KB (2003), “ Can we prevent cerebral palsy?” N Engl J Med ;349, pp.1765-1769 (25) Nguyễn Đức Phúc, “Liệt não”,Giáo Trình Đại Cương Phần Chấn Thương Chỉnh Hình Tập VI, Hà Nội 12/2000 tr 96-108 (26) Nguyễn Thị Minh Thủy (2001), “ Kết bước ñầu ñiều tra dịch tể học bại não tỉnh Hà Tây”, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học – Hội Phục hồi chức năng, số 7, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 292-303 (27) O’Shea TM, Preisser JS, Klinepeter KL, Dillard R (1998), “Trends in mortality and cerebral palsy in a geographically based cohort of very low birth weight neonates born between 1982 to 1994”, Pediatrics ; 101, pp.642- 647 (28) Trần Thị Thu Hà (2002), “Các khái niệm bại não trẻ em”, Tài liệu tập huấn quản lý bại não, Nha Trang tháng 10/2002: tr.1-15 (29) Trần Trọng Hải , “Sự tăng trưởng phát triển bình thường trẻ số triệu chứng bất thường ñể nhận biết tàn tật”, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Nhà xuất y học, Hà nội, tr 614- 622 33 ... Nghiên cứu ñặc ñiểm lâm sàng phân loại 130 trường hợp bại não trẻ em cho thấy ñây bệnh lý có tỷ lệ cao so với nước khu vực, cần có nghiên cứu dịch tễ học cộng ñồng yếu tố nguy bại não để có chương... Tổng 130 100% Bảng 5: Tỷ lệ ngạt sau sanh Tần suất Ngạt sau sanh 40 Không ngạt sau sanh 90 Tổng 130 Bảng 6: Các thể lâm sàng Thể lâm sàng Tần suất Co cứng 92 Múa vờn Thất ñiều Thể nhão Phối hợp. .. sống chứng làm giảm tỷ lệ bại não Tỷ lệ ngạt sau sinh 30,8% Theo Stanley thấy số trẻ bị ngạt sinh chẩn đốn hình ảnh thấy có tổn thương não trước sinh lỗ não, tràn dịch não bất thường bẩm sinh khác.Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm lâm sàng và phân loại của 130 trường hợp bại não, Đặc điểm lâm sàng và phân loại của 130 trường hợp bại não

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn