Yếu tố nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam: Nghiên cứu bệnh chứng tại bệnh viện ung bướu TP.HCM từ tháng 08/2009 đến 8/2010

16 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:35

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định mối liên quan giữa các yếu tố nhân trắc, các yếu tố liên quan đến sinh sản và lối sống với nguy cơ mắc ung thư vú trên các nữ bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài qua bài viết này. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 YẾU TỐ NGUY CƠ UNG THƯ VÚ Ở PHỤ NỮ VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.HCM TỪ THÁNG 08/2009 ĐẾN 8/2010 Vũ Văn Vũ*, Nguyễn Hồng Hạnh Đoan Trang**, Nguyễn Tơn Hồng**, Nguyễn Thị Bảo Hiền** TĨM TẮT Mục đích: Nghiên cứu chúng tơi thực với mục đích xác định mối liên quan yếu tố nhân trắc, yếu tố liên quan ñến sinh sản lối sống với nguy mắc ung thư vú nữ bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Ung bướu (BVUB) TPHCM Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp sử dụng phương pháp nghiên cứu bệnh chứng không bắt cặp với thời gian thu thập số liệu từ tháng 04/2010 đến tháng 06/2010 Cỡ mẫu chúng tơi tính ñược dựa vào phần mềm Epiinfo 2007 230 người chia thành nhóm bệnh chứng Nhóm bệnh 115 bệnh nhân có chẩn đốn xác ung thư vú dựa tiêu chí khám lâm sàng, siêu âm kết giải phẫu bệnh thời gian chúng tơi thu thập Nhóm chứng 115 người bao gồm nữ giáo viên số trường tiểu học mầm non quận Gò Vấp Tân Bình TPHCM, nữ nhân viên y tế (y bác sĩ, công nhân viên…) số khoa phòng Bệnh viện Quận Nghiên cứu tiến hành dựa bảng câu hỏi vấn trực tiếp đối tương, bảng câu hỏi xây dựng dựa vào tham khảo nghiên cứu có liên quan trước tham khảo ý kiến người có chun mơn Trong yếu tố thu thập được, nghiên cứu chúng tơi xoay quanh nhóm yếu tố yếu tố nhân trắc (chiều cao, cân nặng, số BMI), yếu tố liên quan đến sinh sản (tuổi có kinh lần đầu, tình trạng kinh nguyệt, tuổi mãn kinh, tuổi sinh lần ñầu, số con, tình trạng thời gian cho bú, tình trạng sử dụng thuốc ngừa thai), yếu tố liên quan đến lối sống (tập thể dục, tình trạng hút thuốc thụ động) Chúng tơi thực phân tích đơn biến với tỉ số chênh (OR), sau phân tích hồi quy đa biến với OR* (OR hiệu chỉnh), khoảng tin cậy 95% (KTC95%) để xác định có hay khơng mối tương quan yếu tố với nguy mắc bệnh ung thư vú Kết quả: Những người có tiền gia đình bị ung thư vú (có mẹ chị em gái ruột), có nguy bị ung thư vú cao người khác 6,14 lần, khoảng tin cậy 95% (1,09 – 34,55) - kết OR sau hiệu chỉnh Những người có số khối thể (BMI) 25 kg/m2 có nguy mắc bệnh ung thư vú cao gấp 3,70 (OR* = 3,70 – KTC 95%: 1,33 – 10,37) người có BMI 25 kg/m2, BMI số tính dựa chiều cao cân nặng, sau phân tích riêng yếu tố chiều cao hay cân nặng khơng ghi nhận có tương quan với nguy mắc bệnh ung thư vú Mối tương quan cuối xác định tình trạng có hút thuốc thụ ñộng nguy mắc bệnh ung thư vú với kết OR* = 2,47, KTC 95% (1,08 – 5,64) Những yếu tố liên quan ñến sinh sản chúng tơi trình bày phần phương pháp sau phân tích ghi nhận có mối liên quan có ý nghĩa mặt thống kê phụ nữ ñã mãn kinh (OR= 7,93; KTC 95%: 2,63 – 23,92) phụ nữ sinh ñầu tiên trước 30 tuổi (OR= 4,53; KTC 95%: 1,68 - 12,20) với nguy mắc bệnh ung thư vú Kết luận: Nghiên cứu xác định số yếu tố có liên quan với nguy mắc bệnh ung thư vú, bao gồm: tiền gia đình có ung thư vú, tình trạng thừa cân béo phì, tình trạng mãn kinh, tuổi sinh đầu tiên, tình trạng hút thuốc thụ động Chúng tơi đề nghị nghiên cứu sau cần sử dụng phương pháp ghép cặp hay thiết kế nghiên cứu đồn hệ khắc phục ñược số hạn chế nghiên cứu tìm yếu tố nguy bệnh UTV người Việt Nam Từ khóa: Yếu tố nguy cơ, ung thư vú ABSTRACT RISKS FACTORS FOR BREAST CANCER IN VIETNAMESE WOMEN: A CASE-CONTROL STUDY IN HCMC ONCOLOGY HOSPITAL 2009-2010 Vu Van Vu, Nguyen Hoang Hanh Doan Trang, Nguyen Ton Hoang, Nguyen Thi Bao Hien * Y Hoc TP Ho Chi Minh – Vol.14 - Supplement of No – 2010 : 453 - 468 Objective: The study was conduced to evaluate the roles of anthropometric, reproductive and lifestyle factors as the risk factors of breast cancer (BC) in female breast cancer patients treated in Oncology Hospital _ Ho Chi Minh city Methods: An unmatched case_control study was conduced from April 2010 to June 2010 By using Epi-info 2007 software, we have 230 women for our model divided into two groups Case group were 115 women newly diagnosed with BC in Oncology hospital and control group enrolled 115 non_BC female teachers, school officers in some schools in Go Vap, Tan Binh district and medical officers in some departments of District Hospital In_person interviews based on the self_structured questionnaire were use to collect information Among collected factors, we concentrate on three main groups: Anthropometric, reproductive and lifestyle factors Binary logistic regression analysis was employed to adjust * Bệnh viện Ung Bướu TPHCM; ** Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM Địa liên lạc: TS BS Vũ Văn Vũ Email: dr_vuvanvu@yahoo.com Chuyên ñề Ung Bướu 453 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 confounding factors and to estimate odds ratio with their 95% confidence interval Results: Family history of breast cancer contributed to the risk of BC (multivariate adjusted odds ratio (OR*): 6.14 95 percent confidence interval (95% CI): 1.09 – 34.55) A body mass index over 25 kg/m2 was found to be positively related to BC (OR*: 3.71; 95% CI: 1.33 – 10.37) while weight and height did not elevate the risk when they were analyzed separately Finally, passive smoking was shown to increase the risk of BC among women smoking passively (OR*: 2.47; 95% CI: 1.08 – 5.64) Other common reproductive factors including menopause (OR= 7.93; KTC 95%: 2.63 – 23.92), age at first delivery (OR= 4.53; KTC 95%: 1.68 - 12.20) was considered significantly associated with breast cancer risk Conclusion: This study reconfirmed the relationship among family history of breast cancer, overweight Menopause, age at first delivery as well as passive smoking and the risk of BC Further studies using matching method or Cohort design are recommended to verify these outcome and to detect new risk factors of BC in Vietnamese women Key words: Risks factors, breast cancer ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư vú loại ung thư phổ biến phụ nữ toàn giới Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới (IARC) vào năm 1998 ung thư vú đứng đầu, chiếm 21% tổng số loại ung thư phụ nữ toàn giới Tại Việt Nam, năm 1998, nữ giới, ung thư vú loại ung thư có tần suất cao Hà Nội với xuất ñộ chuẩn hóa theo tuổi 20,3 (trên 100 000 dân) cao thứ hai Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) với xuất độ chuẩn hóa theo tuổi 16 (trên 100 000 dân) sau ung thư cổ tử cung mà xuất độ chuẩn hóa theo tuổi 28,6 (trên 100 000 dân)(70) Vì việc xác định yếu tố nguy ung thư vú quan trọng cho việc phòng ngừa tầm sốt sớm, hạn chế gánh nặng bệnh tật, kinh tế cho gia đình xã hội ung thư vú gây nên Nhiều nghiên cứu yếu tố nguy bệnh ñã ñược thực nhiều nơi giới Những yếu tố liên quan ñến sinh sản tuổi có kinh lần đầu, tuổi sinh lần đầu, tuổi mãn kinh nghiên cứu chứng minh có mối liên quan có ý nghĩa với ung thư vú số nước giới(63,21) Mặt khác, yếu tố liên quan đến lối sống (ít vận động thể lực, hút thuốc thụ ñộng)(21) yếu tố nhân trắc tình trạng thừa cân béo phì, bắt ñầu ñược nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu dịch tễ, chẩn đốn lâm sàng, điều trị(80) chưa có nghiên cứu đề cập cách ñầy ñủ mối liên quan yếu tố nhân trắc, yếu tố liên quan tới sinh sản lối sống với nguy mắc ung thư vú Vì vậy, thực nghiên cứu nhằm xác ñịnh yếu tố nguy mắc ung thư vú phụ nữ TP.HCM, VN Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (BVUB TPHCM) Chúng hy vọng nghiên cứu mặt giúp có nhìn rõ yếu tô nguy ung thư vú phụ nữ Việt Nam, mặt khác làm tiền ñề cho nghiên cứu chuyên sâu sau ung thư vú phụ nữ Việt Nam Chuyên ñề Ung Bướu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Xác ñịnh yếu tố nguy ung thư vú phụ nữ ñến ñiều trị Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (BVUB TPHCM) từ tháng 04/2010 tới tháng 06/2010 Mục tiêu chuyên biệt: Xác ñịnh mối liên quan giữa: Các yếu tố nhân trắc Các yếu tố liên quan ñến sinh sản Các yếu tố liên quan ñến lối sống Với nguy mắc ung thư vú bệnh nhân nữ nhập viện BVUB TP.HCM từ tháng 04/2010 tới tháng 06/2010 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu bệnh chứng Đối tượng nghiên cứu Nhóm bệnh: Được chọn số bệnh nhân ung thư vú ñược theo dõi ñiều trị Bệnh viện Ung bướu (BVUB) TP.HCM từ tháng 04/2010 đến 06/2010 Nhóm chứng: Được chọn số giáo viên cán công nhân viên nữ trường tiểu học: Minh Khai_P11_Q.Gò Vấp, Hồng Lạc_P10_Q.Tân Bình, trường mầm non 10B_P1_Q.TB cán công nhân viên nữ BV Quận từ tháng 04/2010 đến tháng 06/2010 Chúng tơi chọn nhóm chứng từ nơi nữ giáo viên cơng nhân viên khám sức khỏe ñịnh kỳ năm, ñó có khám vú chụp nhũ ảnh có định Mặt khác, nơi trên, chúng tơi có hỗ trợ tận tình cấp lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi hồn thành tốt luận văn 454 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Tiêu chuẩn chọn mẫu Tiêu chuẩn chọn loại trừ Tiêu chuẩn lựa chọn Nhóm bệnh Tiêu chuẩn lọai trừ Nhóm chứng Khơng đồng ý tham gia vấn Các bệnh nhân chẩn đóan ung thư vú khỏang thời gian từ tháng 04/2010 ñến tháng 06/2010 có phân lọai theo TNM có xác ñịnh giải phẫu bệnh Không mắc bệnh ung thư vú Khơng có khả nghe nói hiểu tiếng Việt Chưa điều trị phẫu trị, hóa trị, xạ trị Đồng ý tham gia nghiên cứu Không thuộc quốc tịch Việt Nam Đồng ý tham gia nghiên cứu Khơng có bệnh lý lành tính vú Khơng mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung Không mắc bệnh ung thư buồng trứng Chuyên ñề Ung Bướu 455 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Các số liệu thu thập ñược nhập xử lý phần mềm SPSS 16.0 cho Windows XP Các ñặc ñiểm nghiên cứu nhóm mơ tả bảng biểu Biến số định tính mơ tả % KTC 95%, biến số định lượng mơ tả trung bình ± độ lệch chuẩn Cỡ mẫu Chúng tơi chọn yếu tố nghiên cứu BMI số yếu tố nghiên cứu yếu tố ñã ñược ñề cập nhiều y văn(63,80) có mối tương quan có ý nghĩa với bệnh ung thư vú Dựa nghiên cứu Trần, T.C.H., Lương, T.X.K (2007)(80) ñã xác ñịnh OR=2,76 (KTC 95%: 1,41 – 5,38), chúng tơi ước tính Or nghiên cứu chúng tơi 2,76 Cỡ mẫu tính với: α = 5%, β = 20%, lực test = 80% OR (odds ratio )= 2,76 Po = 12,2% (tỷ lệ người có BMI ≥ 25 kg/m2 Việt Nam) (68) → P1 = 27,72 % Cỡ mẫu tính 230 trường hợp (115 cho nhóm bệnh, 115 cho nhóm chứng) Phương pháp xử lý phân tích liệu χ2 ñược dùng ñể so sánh số ñịnh tính, t test dùng để so sánh số trung bình Phân tích đơn biến dùng để xác định mối tương quan yếu tố nguy ung thư vú với mức có ý nghĩa p < 0,05 Phương trình hồi quy đa biến logistic tiến hành ñể xác ñịnh yếu tố nguy ung thư vú: Chúng tơi chọn yếu tố có p < 0,2 phân tích đơn biến yếu tố ñã ñược xác ñịnh y văn có p > 0,2 nghiên cứu chúng tơi để đưa vào phương trình hồi quy đa biến theoquy trình Hosmer Lemevhow(82) Quy trình loại dần theo chiều kim ñồng hồ ñược áp dụng ñể loại dần yếu tố có p>0.05 đến yếu tố thật có mối liên quan có ý nghĩa với K vú Cuối yếu tố liên quan có ý nghĩa (p < 0,05) với bệnh ung thư vú phương trình hồi quy đa biến ñược kết luận yếu tố liên quan thật với ung thư vú KẾT QUẢ Mô tả ñặc ñiểm mẫu nghiên cứu Bảng Đặc ñiểm dân số xã hội, nhân trắc, sinh sản lối sống đối tượng nghiên cứu (các biến số định tính) Phân lớp Nhóm yếu tố Bệnh Chứng Tổng (n = 115) (n = 115) (n = 230) n % n % n % TPHCM 64 55,65 112 97,39 176 76,52 Các tỉnh khác 51 44,35 2,61 54 23,48 Kinh 113 98,26 111 96,52 224 97,39 Khác 1,74 3,48 2,61 Mù chữ 4,35 0 2,17 Cấp 23 20,00 0 23 10,00 Cấp 41 35,65 0 41 17,83 Cấp 25 21,74 11 9,57 36 15,65 Cao Đẳng 6,09 41 35,65 48 20,87 Đại học 14 12,17 63 54,78 77 33,48 Giáo viên 12 10,43 37 32,17 49 21,30 Công nhân viên 21 18,26 78 67,83 99 43,04 Dân số xã hội Nơi Dân tộc Trình độ học vấn Nghề nghiệp Chuyên ñề Ung Bướu 456 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nội trợ 49 42,61 0 49 21,30 Làm nông 12 10,43 0 12 5,22 Buôn bán 17 14,78 0 17 7,39 Khác 3,48 0 1,74 Kết hôn 102 88,70 81 70,43 183 79,57 Độc thân 13 11,30 34 29,57 47 20,43 Có 13 11,30 2,61 16 6,96 Không 102 88,70 112 97,39 214 93,04 Tình trạng kinh nguyệt Còn kinh 79 68,70 108 93,91 187 81,30 Hết kinh 36 31,30 6,09 43 18,70 Sử dụng thuốc ngừa thai Chưa 104 90,43 93 80,87 197 85,65 Đã 11 9,57 22 19,13 33 14,35 Khơng 103 89,57 93 80,87 196 85,22 Có 12 10,43 22 19,13 34 14,78 Không 78 67,83 96 83,48 174 75,65 Có 37 32,17 19 16,52 56 24,35 Tăng huyết áp 6,96 12 10,43 20 8,70 Bướu giáp 0 4,35 2,17 Đái tháo ñường 5,22 6,09 13 5,65 Khác* 11 9,57 10 8,70 21 9,13 Tình trạng nhân Tiền gia đình Tiền ung thư vú gia đình Sinh sản Lối sống Tập thể dục Tình trạng hút thuốc thụ ñộng Bệnh lý nội khoa ñi kèm Ghi chú: *các bệnh lý nội khoa ñi kèm khác bao gồm viêm khớp, viêm dày, suyễn Nhận xét: Trình độ văn hóa cấp chiếm đa số nhóm bệnh, nhóm chứng, trình độ đại học lả chủ yếu Sự phân bố tuổi tại, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng nhân khác có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh nhóm chứng Tỷ lệ tiền ung thư vú gia đình nhóm bệnh cao nhóm chứng Tỷ lệ phụ nữ mãn kinh nhóm bệnh cao nhóm chứng (31,3% 6,1%) Tỷ lệ phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai nhóm bệnh thấp nhóm chứng (9,6% so với 19,1%) Tỷ lệ khơng tập thể dục nhóm bệnh nhóm chứng (10,4% so với 19,1%) Tỷ lệ người hút thuốc thụ động nhóm bệnh nhiều nhóm chứng (32,2% so với 16,5%) Bảng Đặc ñiểm dân số xã hội, nhân trắc, sinh sản lối sống ñối tượng nghiên cứu (các biến số ñịnh lượng ñược phân lớp) Nhóm yếu tố Chuyên ñề Ung Bướu Phân lớp Bệnh Chứng Tổng 457 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 (n = 115) (n = 115) (n = 230) n % n % n % 20-30 4.35 38 33.04 43 18.70 30-40 17 14.78 44 38.26 61 26.52 40-50 49 42.61 22 19.13 71 30.87 50-60 35 30.43 6.09 42 18.26 60-70 7.83 3.48 13 5.65 44-48 17 14.78 28 24.35 45 19.57 48-52 23 20.00 39 33.91 62 26.96 52-56 29 25.22 19 16.52 48 20.87 56-60 34 29.57 18 15.65 52 22.61 60-64 12 10.43 11 9.57 23 10.00 145-150 17 14.78 18 15.65 35 15.22 150-155 39 33.91 32 27.83 71 30.87 155-160 44 38.26 45 39.13 89 38.70 160-165 13 11.30 17 14.78 30 13.04 165-170 1.74 2.61 2.17 16-19 13 11.30 35 30.43 48 20.87 19-22 34 29.57 44 38.26 78 33.91 22-25 41 35.65 23 20.00 64 27.83 25-28 27 23.48 13 11.30 40 17.39 11-13 27 23.48 29 25.22 56 24.35 13-15 31 26.96 47 40.87 78 33.91 15-17 43 37.39 21 18.26 64 27.83 17-19 14 12.17 18 15.65 32 13.91 38-42 2.78 0.00 0.43 42-46 8.33 14.29 1.74 46-50 25.00 28.57 11 4.78 50-54 21 58.33 57.14 25 10.87 54-58 5.56 0.00 0.87 15-20 12 10.43 2.61 15 6.52 20-25 47 40.87 33 28.70 80 34.78 25-30 35 30.43 41 35.65 76 33.04 Dân số xã hội Tuổi Nhân trắc Cân nặng (kg) Chiều cao (cm) BMI (kg/m2) Sinh sản Tuổi có kinh lần đầu Tuổi mãn kinh Tuổi sinh lần ñầu Chuyên ñề Ung Bướu 458 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 30-35 14 12.17 27 23.48 41 17.83 Không sinh 6.09 11 9.57 18 7.83 0-2 49 45.37 79 75.96 128 55.65 2-4 34 31.48 24 23.08 58 25.22 4-6 8.33 0.96 10 4.35 6-8 16 14.81 0.00 16 6.96 0-3 tháng 8.33 4.81 14 6.09 3-6 tháng 3.70 8.65 13 5.65 6-9 tháng 1.85 11 10.58 13 5.65 9-12 tháng 6.48 6.73 14 6.09 12-15 tháng 76 70.37 13 12.50 89 38.70 15-18 tháng 10 9.26 59 56.73 69 30.00 0-12 tháng 9.09 18.18 15.15 12-24 tháng 18.18 36.36 10 30.30 24-36 tháng 45.45 22.73 10 30.30 36-48 tháng 27.27 18.18 21.21 48-60 tháng 0.00 4.55 3.03 60-72 tháng 0.00 0.00 0.00 0-12 năm 13.51 47.37 14 25.00 12- 24 năm 11 29.73 21.05 15 26.79 24-36 năm 24.32 15.79 12 21.43 36-48 năm 18.92 15.79 10 17.86 48-60 năm 13.51 0.00 8.93 Số Thời gian cho bú Thời gian sử dụng thuốc ngừa thai Lối sống Thời gian hút thuốc thụ ñộng (năm) Nhận xét: Đối với nhóm bệnh, ñộ tuổi từ 40 - 50 chiếm đa số Trong ñộ tuổi từ 30-40 chiếm ña số nhóm chứng Tuổi có kinh lần đầu nhóm bệnh nhóm chứng gần tương ñương Tuổi sinh lần ñầu nhóm bệnh sớm nhóm chứng Bảng Bảng giá trị trung bình đặc điểm dân số xã hội, nhân trắc, sinh sản lối sống (biến số ñịnh lượng) Bệnh Yếu tố Giá trị trung bình ± Chứng Độ lệch chuẩn Giá trị trung bình ± Độ lệch chuẩn P Tuổi trung bình 47,26 9,46 35,87 10,39 < 0,0005 Cân nặng trung bình 54,03 4,93 52,09 5,12 < 0,005 Chiều cao trung bình 155,07 4,70 155,93 5,03 > 0,05 BMI trung bình 22,64 2,86 20,87 2,92 < 0,0005 Chuyên ñề Ung Bướu 459 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Tuổi có kinh trung bình 14,77 1,96 14,49 2,01 > 0,1 Tuổi mãn kinh trung bình 51,44 2,04 51,86 0,91 < 0,05 Tuổi sinh lần đầu trung bình 25,63 5,15 27,93 5,02 < 0,0005 Số trung bình 2,85 2,13 1,50 0,91 < 0,0005 Thời gian cho bú trung bình 12,14 3,92 14,17 4,84 < 0,0005 Thời gian dùng ngừa thai trung bình 31,09 11,33 11,45 13,72 < 0,0005 Thời gian tập thể dục trung bình (lần/tuần) 5,33 2,06 7,27 1,88 < 0,005 Thời gian tập thể dục trung bình (phút/ lần) 45,00 25,58 47,73 22,51 > 0,05 Thời gian hút thuốc thụ động trung bình 28,70 15,17 18,00 13,86 < 0,005 Nhận xét: Cân nặng trung bình nhóm bệnh cao nhóm chứng (54.03 kg so với 52.09 kg) Chiều cao trung bình gần tương đương nhóm bệnh nhóm chứng (155.07 cm so với 155.93 cm) BMI trung bình nhóm bệnh cao nhóm chứng (22.64 kg/m2 so với 20.87 kg/m2) Cân nặng trung bình BMI trung bình khác có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh nhóm chứng Tuổi có kinh lần đầu trung bình khơng khác nhóm bệnh chứng (p >0,1) Tuổi mãn kinh trung bình khác có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh chứng (p < 0,05) Tuổi sinh lần đầu trung bình nhóm bệnh chứng khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,0005) Số trung bình khác có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh nhóm chứng (p < 0,0005 ) Thời gian cho bú trung bình khác có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh nhóm chứng (p < 0,0005) Thời gian sử dụng thuố ngừa thai trung bình nhóm bệnh chứng khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,0005) Thời gian tập thể dục trung bình (lần/tuần) khác có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh chứng (p0,05) Thời gian hút thuốc thụ động trung bình nhóm bệnh lâu nhóm chứng Thời gian hút thuốc thụ động trung bình nhóm bệnh chứng khác có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam: Nghiên cứu bệnh chứng tại bệnh viện ung bướu TP.HCM từ tháng 08/2009 đến 8/2010, Yếu tố nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam: Nghiên cứu bệnh chứng tại bệnh viện ung bướu TP.HCM từ tháng 08/2009 đến 8/2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn