Tỉ lệ hiện mắc Propionibacterium acnes và sự đề kháng in vitro đối với kháng sinh ở bệnh nhân mụn trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh năm 2011-2012

10 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:27

Nội dung của bài viết xác định tỉ lệ hiện mắc của Propionibacterium acnes và sự đề kháng in vitro đối với kháng sinh ở bệnh nhân bị mụn trứng cá thông thường đến khám tại phòng khám Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học TỈ LỆ HIỆN MẮC PROPIONIBACTERIUM ACNES VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG IN VITRO ĐỐI VỚI KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2011-2012 Nguyễn Thanh Hùng*, Nguyễn Tất Thắng** TÓM TẮT Mở đầu: Propionibacterium acnes (P acnes) xem nguyên nhân gây mụn trứng cá Liệu pháp kháng sinh điều trị mụn trứng cá thông thường thường kéo dài nhiều tháng, thất bại điều trị có liên quan đến phát triển chủng propionibacterium kháng thuốc Đặc tính đề kháng kháng sinh P acnes khác biệt quốc gia khác Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu phân lập P acnes đề kháng kháng sinh vi khuẩn Nghiên cứu vấn đề giúp thầy thuốc sử dụng kháng sinh thực hành lâm sàng Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ mắc P acnes đề kháng in vitro kháng sinh bệnh nhân bị mụn trứng cá thông thường Phòng Khám BV Da Liễu TP HCM Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca Các bệnh nhân mụn trứng cá thơng thường Phòng Khám Bệnh Viện Da Liễu khám lấy chất bã từ nhân mụn để nuôi cấy P acnes Ngưỡng đề kháng kháng sinh xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC theo tiêu chuẩn EUCAST Khảo sát mối liên hệ nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) với yếu tố: thời gian mắc bệnh, tiền sử gia đình có thân nhân mắc bệnh mụn trứng cá, tiền sử điều trị Thời gian nghiên cứu 10/2011 đến 03/2012 Kết quả: Tổng cộng có 87 trường hợp tham gia nghiên cứu Tỉ lệ phân lập P acnes 48,3% (42 chủng) Tỉ lệ đề kháng kháng sinh P acnes sau: Clindamycin: 88,1%; Azithromycin: 16,7%; Tetracycline: 0%; Doxycycline: 0%; Minocycline: 0%; Trimethoprim/sulfamethoxazole: 95,2%; Levofloxacine: 0%; Cefuroxime: 0% Các yếu tố: thời gian mắc bệnh, tiền sử gia đình có thân nhân mắc bệnh, tiền sử điều trị không liên quan đến nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Kết luận: Nên tránh dùng Clindamycin Trimethoprim/sulfamethoxazole để điều trị mụn trứng cá bệnh nhân Bệnh Viện Da Liễu TP HCM Kháng sinh Tetracycline, Doxycline, Minocycline nên lưu ý để sử dụng điều trị mụn trứng cá Từ khóa: Tỉ lệ mắc, mụn trứng cá, đề kháng kháng sinh ABSTRACT THE PREVALENCE OF PROPIONIBACTERIUM ACNES AND THEIR IN VITRO ANTIBIOTIC RESISTANCES IN PATIENTS WITH VULGARIS ACNE IN HOSPITAL OF DERMATOVENEREOLOGY IN HO CHI MINH CITY Nguyen Thanh Hung, Nguyen Tat Thang * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 17 - Supplement of No - 2013: 301 - 310 Background: Propionibacterium acnes (P acnes) has been considered as one of the factors causing acne Antibiotics therapy in acne extends several months, and the failure in treatment relates to the development of resistant propionibacterium strains Antibiotics resistant characteristics of P acnes change in different countries * Lớp CK2 da liễu niên khóa 2010-2012 ** Bộ môn Da liễu ĐHYD TPHCM Tác giả liên lạc: PGS.TS Nguyễn Tất Thắng ĐT: 0903350104 Email: thangngtat@yahoo.com Chuyên Đề Nội Khoa I 301 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 In Viet Nam, there has not been any study on isolation of P acnes and their antibiotic-resistance Studying this problem will support physicians in medical practice Objective: To determine the prevalence of Propionibacterium acnes and their in vitro antibiotic resistances in patients with vulgaris acne in Outpatient Department of HDV HCMC Methods: A case series study was designed All patients with vulgaris acne satisfying recruited criteria were examined and extracted comedone for culturing P acnes Resistance to antibiotics was defined by minimal inhibitory concentration (MIC) according to EUCAST The relations between MIC with factors: disease duration, family history, and previous history of therapy for acne were surveyed Results: Among 87 cases studied, 42 strains of P acnes were isolated (48.3%) In this group, 88.1%, 16.7% and 95.2 strains were resistant to Clindamycin, Azithromycin, Trimethoprim/sulfamethoxazole respectively On the other hand, all strains isolated were not resistant to Tetracycline, Doxycycline, Minocycline, Levofloxacine, Cefuroxime There was not any relation between MIC and the factors: disease duration, family history, and previous history of therapy for acne Conclusions: Clindamycin and Trimethoprim/sulfamethoxazole for treating vulgaris acne are not recommended in HDV HCMC Tetracycline, Doxycline, and Minocycline should be considered in treatment of acne Keywords: Prevalence, acne, antibiotic resistance MỞ ĐẦU Propionibacterium acnes (P acnes) xem nguyên nhân gây mụn trứng cá Kháng sinh định điều trị mụn trứng cá 40 năm có hiệu đáng kể Liệu pháp kháng sinh điều trị mụn trứng cá thường kéo dài nhiều tháng, thất bại điều trị có liên quan đến chọn lọc phát triển propionibacterium kháng thuốc Báo cáo đề kháng kháng sinh P acnes trình bày năm 1979 Mỹ, sau tiếp tục có thêm nhiều báo cáo khác nhiều quốc gia Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á… cho thấy tình hình kháng thuốc ngày đáng quan tâm Tỉ lệ P acnes đề kháng kháng sinh báo cáo lên đến 94% vùng thường kê đơn có kháng sinh Tại Bệnh Viện Da Liễu TP HCM năm 2011, số đơn thuốc điều trị mụn trứng cá có dùng kháng sinh chiếm tỉ lệ cao 75,8% Mặc dù kháng sinh dùng thường xuyên, lại chưa có đề tài khảo sát đề kháng kháng sinh Propionibacterium acnes Việt Nam Thực hành kê đơn sử dụng kháng sinh điều trị mụn trứng cá thầy thuốc chủ yếu 302 dựa vào tài liệu nước ngồi đặc tính nhạy kháng kháng sinh lại khác biệt vùng địa phương khác Do đó, xét thấy cần tiến hành đề tài nghiên cứu: “Tỉ lệ mắc Propionibacterium acnes đề kháng in-vitro kháng sinh bệnh nhân mụn trứng cá thơng thường Bệnh Viện Da liễu TP Hồ Chí Minh” để hỗ trợ thầy thuốc thực hành lâm sàng Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Xác định tỉ lệ mắc P acnes đề kháng in vitro kháng sinh bệnh nhân bị mụn trứng cá thông thường đến khám Phòng Khám BV Da Liễu TP HCM Mục tiêu chuyên biệt Xác định tỉ lệ mắc P acnes bệnh nhân bị mụn trứng cá thông thường Xác định tỉ lệ kiểu đề kháng in vitro kháng sinh P acnes bệnh nhân bị mụn trứng cá thông thường Đánh giá mối liên hệ kết nuôi cấy P acnes với yếu tố: tiền sử điều trị, da nhờn, độ nặng mụn trứng cá theo phân độ Hệ Chuyên Đề Nội Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Thống Phân độ nặng mụn trứng cá tonh phẩm chất bã từ nhân mụn; thấp NC Parvin Hassanzadeh tỉ lệ 33% với bệnh phẩm mụn mủ, nhân mụn, 11% với bệnh phẩm da thường(4) Do tính chất kỵ khí nên số lượng vi khuẩn P acnes bề mặt da không nhiều nang lông Chúng lấy bệnh phẩm chất bã nhân mụn, lý khiến tỉ lệ phân lập P acnes NC cao NC Parvin Mối liên quan kết nuôi cấy P acnes điều trị Theo NC này, khác biệt kết ni cấy P acnes nhóm chưa điều trị nhóm có điều trị (p=0,107) (Bảng 2) Kết phù hợp với cách chọn mẫu ban đầu: bệnh nhân điều trị phải ngưng thuốc uống trước tuần để không ảnh hưởng đến số lượng P acnes, không ảnh hưởng đến kết nuôi cấy Chuyên Đề Nội Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Kết nuôi cấy P acnes yếu tố liên quan Mối liên quan kết nuôi cấy P acnes da nhờn Tỉ lệ bệnh nhân mụn trứng cá có da nhờn ni cấy P acnes 66,7%, cao tỉ lệ bệnh nhân khơng có da nhờn ni cấy P acnes (33,3%) Khơng ghi nhận có mối liên hệ kết nuôi cấy P acnes da nhờn (p=0,36) (Bảng 3) Kết không phù hợp với nhiều NC khác cho thấy da nhờn yếu tố quan trọng cho tăng sinh phân bố P acnes Những bệnh nhân có da nhờn cung cấp môi trường dinh dưỡng tốt hơn, số lượng P acnes nhiều hơn, làm tăng khả phát phân lập vi khuẩn Với bệnh phẩm lấy từ nhân mụn, dễ “bắt” P acnes với số lượng lớn phát triển Như dự kiến có mối liên hệ da nhờn phân lập P acnes Tuy nhiên, NC này, chưa phát mối liên hệ da nhờn kết nuôi cấy Điều xuất phát từ lý sau: Vị trí lấy mẫu: chúng tơi lấy bệnh phẩm chất bã từ nhân mụn Vị trí lấy mẫu phần trán, gò má, cằm, nơi có nhân mụn đóng mở Những vị trí chưa phải vị trí có nang lơng hoạt động mạnh tiết bã nhiều thể bệnh nhân Vì lý kinh tế, bệnh nhân lấy mẫu, hạn chế khả phát Kết ni cấy trả lời Dương tính Âm tính, khơng tính số lượng khúm vi khuẩn Trong NC Mourelatos, Kearney, Leyden, số lượng vi khuẩn vị trí lấy mẫu đếm, dựa vào số khuẩn lạc mọc môi trường cấy Số lượng chất bã tiết Chuyên Đề Nội Khoa I Nghiên cứu Y học tính tốn, lấy nhiều vị trí khác nhau, tính mối tương quan NC chúng tơi lấy mẫu vị trí, lại khơng tính đến số lượng vi khuẩn mọc khó phát mối liên hệ NC khơng có nhóm chứng Khơng thể so sánh với kết ni cấy người có da nhờn khơng có mụn trứng cá Đây hạn chế NC Mối liên quan kết nuôi cấy P acnes độ nặng mụn trứng cá Kết NC cho thấy khơng có mối liên hệ kết nuôi cấy độ nặng (p=0,695) (Bảng 4) Kết phù hợp với nhận xét Jame Leyden khảo sát mật độ propionibacterium người mắc bệnh không mắc bệnh trứng cá(5) Leyden cho biết: số lượng P acnes phân lập nhóm bệnh nhân nặng khơng nhiều nhóm bệnh nhẹ Như vậy, số lượng vi khuẩn P acnes không liên quan đến độ nặng bệnh Tỉ lệ đề kháng kháng sinh P acnes Tỉ lệ đề kháng kháng sinh P acnes Trong NC áp dụng tiêu chuẩn EUCAST để xác định ngưỡng đề kháng Tiêu chuẩn EUCAST nhiều NC Châu Á áp dụng(6,11) Như vậy, NC này, ngưỡng đề kháng TET MIC ≥ 2µg/ml; DOX MIC ≥ 1µg/ml; MIN MIC ≥ 1µg/ml; CLI MIC ≥ 0,25µg/ml; SXT MIC ≥ 1µg/ml; CEF MIC ≥ 16µg/ml Đối với loại Azithromycin, EUCAST khơng có ngưỡng MIC dành cho P acnes, dựa vào tiêu chuẩn CLSI chọn ngưỡng MIC ≥ 4µg/ml Levofloxacine MIC ≥ 1µg/ml(3) Kết NC cho thấy: tỉ lệ đề kháng loại kháng sinh sau: Azithromycine, Clindamycin SXT 16,7%, 88,1% 95,2% Tỉ lệ đề kháng loại Tetracycline, 307 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Doxycline, Minocycline, Cefuroxime 0% (Biểu đồ 1) Levofloxacine, trứng cá mang chủng vi khuẩn kháng thuốc Đặc điểm đề kháng kháng sinh nhóm Tetracyclines mẫu NC Tỉ lệ đề kháng Tetracycline (TET), Doxycline (DOX) Minocycline (MIN) 0% Vì loại kháng sinh có đặc điểm dược động học riêng, tình hình sử dụng lâm sàng chế đề kháng khác nhau, nên NC tạm phân tích tính chất đề kháng theo nhóm Với tỉ lệ đề kháng 0%, có nhiều câu hỏi liên quan đặt Đặc điểm đề kháng kháng sinh nhóm Macrolide mẫu NC Tỉ lệ đề kháng với AZI NC 16,7% So với kháng sinh thuộc nhóm MLS, AZI có nhiều ưu dược động học sử dụng nên tỉ lệ đề kháng với thuốc thấp Hiện nay, có chế phẩm dạng thoa nhóm Tetracyclines dùng để điều trị mụn trứng cá Tác dụng phụ nhạy cảm ánh sáng nhóm TET khiến Bác sĩ Da Liễu thận trong điều trị mụn trứng cá Một khả khác là: có chủng mang gene đề kháng TET, DOX, MIN chưa phát qua kiểu hình(9) Trong NC này, tỉ lệ P acnes đề kháng với Clindamycin cao: 88,1% Kiểu đề kháng kháng sinh P acnes Sự đề kháng kháng sinh gia tăng đơn thuốc sử dụng phác đồ kết hợp kháng sinh đường uống đường thoa, loại thường gặp khác loại(2) Tại TP HCM, nhiều sản phẩm Clindamycin bào chế nhiều dạng: thoa chỗ đơn chất phối hợp với Adapalene Kiểu đề kháng kháng sinh P acnes mẫu NC Trong NC này, với loại kháng sinh khảo sát, có 4,8% P acnes phân lập không đề kháng với loại kháng sinh Có 95,2% chủng P acnes đề kháng loại kháng sinh; có 16,7% chủng đề kháng chéo Azithromycin Clindamycin Có 66,7% đề kháng với loại kháng sinh CLI SXT Chủng đề kháng với AZI đồng thời đề kháng với CLI SXT chiếm tỉ lệ 16,7% Sự quản lý không chặt chẽ loại kháng sinh nguyên nhân: 78% kháng sinh mua nhà thuốc mà khơng cần đơn(8) Kháng sinh nhóm MSL sử dụng rộng rãi nhiễm trùng da, niệu hô hấp…, góp phần thay đổi thảm vi khuẩn da gây đề kháng chéo Sự đề kháng P acnes lây nhiễm qua tiếp xúc với người mắc mụn Đáng lưu ý 100% chủng P acnes đề kháng với AZI đề kháng với CLI So sánh đề kháng kháng sinh với NC khác Bảng 6: Tỉ lệ đề kháng kháng sinh P acnes theo NC Châu Á, Châu Mỹ NC ERT H-H Tan (Singapore) M Song (Hàn Quốc) N.-M.T Luk (Hongkong) N Ishida et al (Nhật) Gonzáler (Mexico) NC 69,2 20,9 10,4 46 AZI CLI TET 82 16,7 50 53,5 8,3 36,7 88,1 11,5 16,3 14 Nhận xét: tỉ lệ đề kháng với nhóm MLS ln ln cao nhất, chung cho 308 DOX (%) 23 16,3 20 MIN 11,5 16,3 0 LEV SXT CEF 38,5 68 95,2 tất NC Kháng sinh nhóm MLS nhóm sử Chuyên Đề Nội Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 dụng lâu nhất, chọn lựa liệu pháp kháng sinh điều trị mụn trứng cá Kháng sinh nhóm lại bào chế nhiều dạng uống, thoa đơn chất phối hợp Trong nhóm MLS, tỉ lệ đề kháng CLI thường chiếm tỉ lệ cao NC Hongkong, Nhật, Hàn Quốc Việt Nam Đối với nhóm Tetracyclines, chưa ghi nhận có đề kháng NC Nhật, Hàn Quốc Việt Nam Nhiều NC có chung nhận xét có khác biệt kiểu đề kháng kháng sinh quốc gia lý đến chưa biết rõ Trong nhóm kháng sinh trên, SXT NC bị đề kháng nhiều (95,2%) cao nhiều so với NC Tan H.H Singapore (38,5%) Bảng cho thấy: tỉ lệ đề kháng tất loại kháng sinh, trừ CLI, mẫu NC thấp so với NC Mexico Mối liên quan trung bình nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh yếu tố Mối liên quan trung bình MIC với thời gian mắc bệnh ≥ 24 tháng < 24 tháng Theo NC này, trung bình nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) nhóm có thời gian mắc bệnh ≥ 24 tháng có khuynh hướng cao so với nhóm có thời gian mắc bệnh < 24 tháng, nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (Bảng 5) Nhận xét phù hợp với Margaret Song Thời gian mắc bệnh lâu, bệnh nhân có khuynh hướng tìm kiếm điều trị, qua tiếp xúc với kháng sinh điều trị mụn trứng cá nhiều Thời gian mắc bệnh lâu khả đề kháng P acnes dễ bị tác động kháng sinh định để điều trị nhiễm trùng khác như: viêm họng, viêm đường hô hấp trên…Và lý là: thời gian mắc bệnh lâu có nhiều khả nhiễm chủng P acnes kháng thuốc, tiếp xúc với thầy thuốc Da liễu Chuyên Đề Nội Khoa I Nghiên cứu Y học bệnh mụn trứng cá khác Mối liên quan trung bình MIC với tiền sử gia đình mắc bệnh tiền sử gia đình khơng mắc bệnh Theo NC này, trung bình MIC chủng P acnes phân lập từ bệnh nhân có tiền sử gia đình có thân nhân mắc bệnh mụn trứng cá có khuynh hướng cao người khơng có tiền sử gia đình, CLI, SXT CEF Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (Bảng 5) Trong gia đình có người mắc bệnh mụn trứng cá có khả lây nhiễm chủng P acnes đề kháng thuốc cho nhau, lý khiến cho trung bình MIC nhóm có thân nhân mắc bệnh có khuynh hướng cao nhóm khơng có thân nhân mắc bệnh Mối liên quan trung bình MIC với tiền sử điều trị chưa điều trị Thời gian sử dụng kháng sinh bệnh nhân lâu, tỉ lệ chủng P acnes đề kháng kháng sinh nhiều hơn(12) Theo NC Margaret Song, trung bình MIC chủng P acnes bệnh nhân trước có điều trị kháng sinh có khuynh hướng cao bệnh nhân chưa điều trị kháng sinh Không tương hợp thế, mẫu NC thấy trung bình MIC nhóm có tiền sử điều trị lại khơng có khuynh hướng cao nhóm khơng có tiền sử điều trị Trong NC này, tiền sử điều trị, khơng có nghĩa dùng kháng sinh Do đó, trung bình MIC mẫu chưa phản ánh thực tế Khó khăn NC là: khai thác tiền sử điều trị ghi nhận câu trả lời: có điều trị (hoặc không), điều trị thuốc thoa thuốc uống Phần lớn bệnh nhân khơng biết có kê đơn sử dụng kháng sinh hay không Trong NC này, chúng tơi khơng tìm mối liên hệ trung bình MIC với yếu tố tiền sử điều trị 309 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 KẾT LUẬN Qua khảo sát 87 bệnh nhân mụn trứng cá thông thường đến khám Bệnh Viện Da Liễu TPHCM, chúng tơi có kết luận sau: Tỉ lệ mắc P acnes bệnh nhân mắc mụn trứng cá Bệnh Viện Da Liễu TP HCM 48,3% Tỉ lệ đề kháng kháng sinh P acnes bệnh nhân mắc mụn trứng cá Bệnh Viện Da Liễu sau: Clindamycin: 88,1%; Azithromycin: 16,7%; Tetracycline: 0%; Doxycycline: 0%; Minocycline: 0%; Levofloxacine: 0%; Trimethoprim/sulfamethoxazole: 95,2%; Cefuroxime: 0% * Kiểu đề kháng kháng sinh P acnes mẫu NC sau: Kháng sinh Tetracycline, Doxycline, Minocycline nên lưu ý để sử dụng điều trị Cần có thêm nghiên cứu đề kháng in vivo kháng sinh Cần nghiên cứu thêm kiểu gen tính đề kháng kháng sinh Tetracycline, Doxycline, Minocycline chủng P acnes phân lập TÀI LIỆU THAM KHẢO - Có 95,2% chủng P acnes phân lập đề kháng với loại kháng sinh - Có 67% chủng P acnes phân lập đề kháng với loại kháng sinh - Có 16,7% chủng P acnes phân lập đề kháng với loại kháng sinh - 100% chủng P acnes đề kháng với Azithromycin kháng chéo với Clindamycin Các yếu tố: tiền sử điều trị, da nhờn độ nặng theo phân độ GAGS bệnh mụn trứng cá không liên quan đến kết nuôi cấy P acnes Các yếu tố: thời gian mắc bệnh, tiền sử gia đình có thân nhân mắc bệnh, tiền sử điều trị không liên quan đến nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh KIẾN NGHỊ Vì tỉ lệ đề kháng cao, nên tránh dùng Clindamycin Trimethoprim/sulfamethoxazole để điều trị mụn trứng cá bệnh nhân đến khám Bệnh Viện Da Liễu TP HCM Cần mở rộng nghiên cứu đề kháng cộng đồng 10 11 12 13 Duong Thị Lan (2009), "Nghiên cứu ảnh hưởng bệnh trứng cá thông thường đến chất lượng sống người bệnh", Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại Học Y Hà Nội Eady AE, Cove JH, et al (2003), "Is antibiotic resistance in cutaneous propionibacteria clinically relevant? Implications of resistance for acne patients and prescribers", Am J Clin Dermatol, 4, pp.813–831 Gonza´lez R, Welsh O, et al (2010), "In vitro antimicrobial susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from acne patients in northern Mexico", International Journal of Dermatology, 49, pp.1003–1007 Hassanzadeh P, Bahmani M, et al (2008), "Bacterial resistance to antibiotics in acne vulgaris: An in vitro study", Indian J Dermatol, 53, pp.122-124 Leyden JJ et al (1975), "Propionibacterium levels in patients with and without acne vulgaris," Journal of Investigative Dermatology, 65, pp.382-384 Luk N.-MT., Hui M., et al (2011), "Antibiotic-resistant Propionibacterium acnes among acne patients in a regional skin centre in Hong Kong", Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology Nguyễn Thị Minh Hồng (2008), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá hiệu điều trị bệnh trứng cá thông thường Vitamin A acid Viện Da Liễu Quốc Gia", Luận văn Bác sĩ Chuyên Khoa cấp II, Đại Học Y Hà Nội Nguyễn Văn Kính Nhóm Nghiên cứu Quốc gia GARP-Việt Nam (2010), Phân tích thực trạng: Sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh Việt Nam, Hà Nội CDDEP, Global Antibiotics Resistance Partnership, pp: v-vi Oprica C (2006), Characterisation of antibiotic-resistant Propionibacterium acnes from acne vulgaris and other diseases, Thesis of Ph.D, Stockholm, Karolinska Institutet Phạm Thị Tiếng, (2005) "Mụn trứng cá", Bài giảng bệnh da liễu, TP HCM, Nhà XB Y học, tr 255-6 Song M et al (2011), "Antibiotic susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from acne vulgaris in Korea", Journal of Dermatology, 38, pp.667–673 Tan HH, (2003), "Antibacterial therapy for acne: a guide to selection and use of systemic agents", Am J Clin Dermatol 4, pp.307–314 Tan HH, Tan WHA, et al (2007), "Community-based study of acne vulgaris in adolescents in Singapore", British Journal of Dermatology, 157, pp.547-551 Khi điều trị với Azithromycin không thành cơng, khơng nên dùng Clindamycin có đề kháng chéo Azithromycin Clindamycin 310 Chuyên Đề Nội Khoa ...t 87 bệnh nhân mụn trứng cá thông thường đến khám Bệnh Viện Da Liễu TPHCM, chúng tơi có kết luận sau: Tỉ lệ mắc P acnes bệnh nhân mắc mụn trứng cá Bệnh Viện Da Liễu TP HCM 48,3% Tỉ lệ đề kháng khán... tâm Tỉ lệ P acnes đề kháng kháng sinh báo cáo lên đến 94% vùng thường kê đơn có kháng sinh Tại Bệnh Viện Da Liễu TP HCM năm 2011, số đơn thuốc điều trị mụn trứng cá có dùng kháng sinh chiếm tỉ lệ. ..ó 4,8% P acnes phân lập không đề kháng với loại kháng sinh Có 95,2% chủng P acnes đề kháng loại kháng sinh; có 16,7% chủng đề kháng chéo Azithromycin Clindamycin Có 66,7% đề kháng với loại kháng sin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỉ lệ hiện mắc Propionibacterium acnes và sự đề kháng in vitro đối với kháng sinh ở bệnh nhân mụn trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh năm 2011-2012, Tỉ lệ hiện mắc Propionibacterium acnes và sự đề kháng in vitro đối với kháng sinh ở bệnh nhân mụn trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh năm 2011-2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn