Đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau của viên nang PT5 trên chuột nhắt

5 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:24

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau và độ an toàn của viên nang PT5, góp phần đem lại một dạng thuốc mới trị thấp khớp vừa hiệu quả vừa thuận tiện khi sử dụng. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nghiên cứu Y học ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM, GIẢM ĐAU CỦA VIÊN NANG PT5 TRÊN CHUỘT NHẮT Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Phương Dung* TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu: Viên nang PT5 dạng chế phẩm xuất phát từ thuốc trị thấp khớp sử dụng nhiều năm qua dạng trà thô Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau độ an toàn viên nang PT5, góp phần đem lại dạng thuốc trị thấp khớp vừa hiệu vừa thuận tiện sử dụng Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Viên nang PT5 bào chế quy mô pilot Chuột nhắt trắng, chủng Swiss albino, trọng lượng 18 – 22 g, mua Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh Sử dụng mơ hình gây viêm thực nghiệm carragenin, đo thể tích chân chuột trước sau uống (dịch chiết trà, PT5, meloxicam) đế đánh giá tác dụng kháng viêm thuốc nghiên cứu Sử dụng mơ hình nhúng chuột nước nóng (450C), đo tiềm thời chuột giật mạnh đuôi trước sau dùng thuốc để đánh giá tác dụng giảm đau thuốc Kết quả: Thể tích chân lơ chuột uống PT5 (0,78g/kg) tăng lơ chứng 13, 43% (sau giờ) 7, 75% (sau ngày), khác biệt có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau của viên nang PT5 trên chuột nhắt, Đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau của viên nang PT5 trên chuột nhắt

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn