Bài giảng Đái tháo đường và tăng huyết áp

27 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:19

Bài giảng cung cấp kiến thức về tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, tỉ lệ lưu hành tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, một số đặc điểm về tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, khuyến cáo tầm soát và chẩn đoán, mục tiêu huyết áp tâm thu, nghiên cứu Accord, nhánh huyết áp, thử nghiệm HOT, lợi ích khi giảm huyết áp tâm trương, khẩu phần DASH, số thuốc cần dùng để đạt mục tiêu huyết áp trong các thử nghiệm lâm sàng Đái tháo đường Tăng huyết áp Tăng huyết áp bệnh nhân đái tháo đườ ng • Được ý từ 1929 • So với người tuổi, người ĐTĐ có nguy THA gấp lần • THA làm tăng nguy biến chứng mạch máu lớn mạch máu nhỏ Tỉ lệ lưu hành tăng huyết áp ở bênh ̣ nhân ĐTĐ % với HA Dân số Mỹ chung Người ĐTĐ trưởng thành Mỹ 140/90 30% (VN 20-30%) 60% (86% ≥ 130/80) • ĐTĐ Type - Ko tiểu albumin 30% - Tiểu albumin vi lượng 40% - Tiểu đạm 80% • ĐTĐ Type - Lúc chẩn đoán 50% - Tiểu albumin vi lượng 80% - Tiểu đạm 95% NEJM 2000; 342:905 Diabetes Care 2005; 28:310 Am J Kid Dis 2007; 49 (Suppl 2):S74 J Cardiometab Syndr 2006; 1:95 •ĐTĐ tại Việt nam kết hợp với THA: 50-70% nhất là có tiểu đạm kèm (tổng hợp một số luận văn, luận án) Môṭ số đặ c điêm ̉ về Tăng huyết áp ở bênh ̣ nhân ĐTĐ • Tăng huyết áp có thể xuất hiên ̣ lúc mới chân ̉ đoán ĐTĐ type thường kết hợp với yếu tố nguy tim mạch khác • Tăng huyết áp ở bênh ̣ nhân ĐTĐ type thươ ̀ng kèm với bênh ̣ thân ̣ ĐTĐ • THA có thể cùng với hạ áp tư thế • Khoang ̉ 65% bênh ̣ nhân ĐTĐ có THA tâm thu đơn thuần • THA và ĐTĐ tăng nguy tim mach ̣ gấp 2-4 lần so với ngươ ̀i ĐTĐ không tăng huyết áp NEJM 2000; 342:905 Diabetes Care 2005; 28:310 Am J Kid Dis 1992; 20(6): 535 Tăng HA tăng xuất hiên ̣ các biến chứng Nguy tương đối của các biến chứng ĐTĐ sv Ko ĐTĐ : • Bệnh tim mạch • Bệnh thận giai đoạn ći ĐTĐ 2.0 – 4.0 7.0 THA sv ĐTĐ ko THA • Bệnh mạch vành 3.0 • Đợt quị 4.0 • Bệnh võng mạc 2.0 • Bệnh thận mạn 2.0 • Bệnh thần kinh 1.6 • Tử vong (70% nguyên nhân tim mạch) 2.0 JAMA 2004; 292:2495, Kid Internat 2000; 59:703 , NEJM 2005; 352:341 115/75 135/85 155/95 HA tâm thu/HA tâm trương (mm Hg) Lewington S, et al Lancet 2002; 60:1903-1913.JNC VII JAMA 2003 175/105 Đột quị % Bệnh nhân Tử vong Nhồi máu Tử vong liên tim quan với ĐTĐ mọi nguyên nhân n=1148 Thuốc Atenolol Captopril tương đương UKPDS Group 38 BMJ; 317:703-713 Tiểu albumin Khuyến cáo: Tầm sốt & Chẩn đốn • Bệnh nhân ĐTĐ cần đo huyết áp vào lần thăm khám B • Khi phát huyết áp cao, cần xác định lại vào ngày khác B American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes Diabetes Care 2016; 39: S60-S71 Khuyến cáo: Mục tiêu huyết áp tâm thu • Bệnh nhân ĐTĐ+THA, huyết áp tâm thu mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đái tháo đường và tăng huyết áp, Bài giảng Đái tháo đường và tăng huyết áp

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn