Báo cáo Phương pháp tính liều Y-90 cho bệnh nhân ung thư gan

4 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:09

Báo cáo viên Th.S Phạm Thị Len, báo cáo về phương pháp tính liều Y-90 cho bệnh nhân ung thư gan. Nội dung báo cáo chia thành 5 phần: Đặt vấn đề, phương pháp tính liều Y-90 cho B-90 cho bệnh nhân nội dung, tính toán liều cụ thể trên bệnh nhân, kết quả và bàn luận. 8/17/2018 BỆNH VIỆN BẠCH MAI Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu BÁO CÁO NỘI DUNG Đặt vấn đề Phương pháp tính liều YY-90 cho bệnh nhân PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU Y-90 CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN Tính tốn liều cụ thể bệnh nhân Kết bàn luận Báo cáo viên: ThS Phạm Thị Len ĐẶT VẤN ĐỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN Phẫu thuật • Ghép gan Tiêm cồn TACE SIRT Ung thư gan nguyên phát bệnh ác tính phổ biến biến:: Thế giới giới:: thứ tỷ lệ mắc mắc,, thứ tỷ lệ tử vong Việt Nam: thứ tỷ lệ mắc mắc,, đứng đầu nguyên nhân gây tử vong • Xạ trị chọn lọc hạt vi cầu phóng xạ Y-90 phương pháp điều trị mới • Tính tốn liều bước quan trọng kỹ thuật cấy hạt vi cầu phóng xạ XẠ TRỊ TRONG CHỌN LỌC BẰNG VI CẦU PHÓNG XẠ Y-90 (Selective Internal Radiotherapy: SIRT)  Là phương pháp điều trị đưa hạt vi cầu gắn đồng vị phóng xạ Y-90 vào mạch máu ni khối u ác tính gan Tế bào ung thư bị tiêu diệt giảm ni dưỡng xạ ion hóa Y-90  Ngắm đích điều trị chọn lọc cho tồn thể tích khối u , đồng thời trì liều xạ thấp vào nhu mô gan lành xung quanh (< 40 Gy) Hạt vi cầu PX 90Y: KT 35µm T1/2: 64,1h; Năng lượng xạ bêta 0,93 Mev Quãng chạy: 2,5-11mm Cấy hạt vi cầu Y-90 Áp lạnh XẠ TRỊ TRONG CHỌN LỌC BẰNG VI CẦU PHÓNG XẠ Y-90 (Selective Internal Radiotherapy: SIRT) CƠ SỞ VẬT CHẤT: CHẤT: Máy chụp cắt lớp vi tính CT Máy chụp mạch (DSA) DSA) Máy SPECT SPECT,, PET/CT Máy áy đo liều ều phóng p ó g xạ Máy rà xạ Dụng cụ gây tê Thuốc Tc 99m – MAA (macroagregated albumin) Hạt vi cầu Y-90: 3GBq/ 3GBq/5ml Dụng cụ: cụ: Hộp chì, chì, container chì, chì, dây dẫn thuốc phóng xạ, xạ, dây truyền truyền… … Áo chì bảo vệ, vệ, kính kính,, liều kế xạ cá nhân hinhanhykhoa.com 8/17/2018 Phương Phươ ng pháp tính liề liều YY-90 cho bệnh nhân điề điều trị trị ung thư thư gan XẠ TRỊ TRONG CHỌN LỌC BẰNG VI CẦU PHĨNG XẠ Y-90 (Selective Internal Radiotherapy: SIRT) QUY TRÌNH KỸ THUẬT XẠ TRỊ TRONG CHỌN LỌC  Bướ ướcc 1: Tính liề liều TcTc-99m cho bệ bệnh nhân pha  Bướ ướcc 2: Tính liề liều Y Y 90 cho bệ bệnh nhân pha có ó phươ ph hương ng pháp há tính í h : theo h diệ diện tích í h (BSA) da d tính từ phầ phần (Partition model) Pha Chụp mạch Bơm Tc-99m-MAA Chụp SPECT Bơm Y-90 PET/CT đánh giá Tính hoạt độ Y-90 Pha Chụp mạch Bước 1: Tính liều Tc-99m cho bệnh nhân pha Liều 99mTc Liề Tc MAA cho pha đượ đượcc tính theo cơng thứ th ức: A = 0.15W [mCi] (1) Trong T : A liề liều 99Tc99T - MAA cầ 99Tc cần tiêm iê [mCi] Ci W cân nặ nặng bệ bệnh nhân [Kg] Bướ ướcc 2: Tính liề liều YY-90 theo BSA  A = [(BSA – 0,2) + Vu/Vgan điề điều trị trị]x(Vgan điề điều trị trị/Vtồn gan) (2) Trong đó: A liề liều Y Y 90(GBq) Vu thể thể tích u gan (cm3) Vgan điề thể tích phầ phần gan chứa khố khối u (cm3) điều trị trị thể Vtồn gan thể thể tích tồn bộ gan (cm ) Bướ ướcc 2: Tính liề liều Y Y 90 theo ph phươ ương ng pháp tính từ phầ phần (Partition model) 8/17/2018 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHĨM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU Thơng tin bệnh nhân Đặc điểm bệnh nhân Tuổi trung bình Giới Nam Nữ Giai đoạn A Giai đoạn bệnh Giai đoạn B Giai đoạn C n 59,8 % 25/30 5/30 2/30 16/30 12/30 84.6 15.4 77 7.7 53.8 38.5 Phân bố giới tính 15.4% NAM 84.6% NỮ Tuổi lớn nhất: 77 tuổi, nhất: 51 tuổi  Đủ điều kiện để tiến hành kỹ thuật KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN XÁC ĐỊNH LIỀU ĐIỀU TRỊ Chỉ số Shunt gan-phổi Tỷ số T/N Giá trị trung bình 4.1  3.3 Max Min 14,3 1,4 7.2  4.9 18,9 1,2 Nhận xét : Shunt gan-phổi trung bình nhỏ (4,1 %).Trong giới hạn định thủ thuật mà không cần giảm hoạt độ Y-90 nhiên cá biệt có trường hợp % shunt gan-phổi lớn 14,3% nên cần giảm 20 % hoạt độ Y-90 Tỉ số T/N mức trung bình (7.2) Giá trị trung bình tham số có độ chênh lệch lớn chứng tỏ biến động lớn kết bệnh nhân KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mối tương quan Thể tích u gan hoạt độ Y -90 Hoạt độ tính tốn củaYcủaY-90 theo phương pháp ( BSA phần) Ở phương pháp tính cho thấy: Thể tích u gan cao liều Y -90 cao Khi hoạt độ điều trị tăng liều hấp thụ vào khối u tăng Ở hoạt độ lớn liều hấp thụ tăng tuyến tính so với hoạt độ điều trị hinhanhykhoa.com 8/17/2018 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ mối tương quan hoạt độ điều trị liều hấp thụ vào khối u LIỀU HẤP THỤ VÀO CÁC CƠ QUAN KHÁC Chỉ số Giá trị trung bình Max Min 166,31  103,55 495,92 99,84 Liều hấp thụ gan lành (Gy) 21,07  9,06 40,32 8,95 Liều ề hấp ấ thụ nhu mô phổi ổ (Gy) 4,27  2,79 12,52 1,32 Liều hấp thụ u (Gy) Nhận xét: • Liều điều trị trung bình 1,27 GBq, liều hấp thụ trung bình u 166,31Gy, vào nhu mô gan lành 21,07Gy, vào nhu mơ phổi 4,27 Gy • Các liều điều trị đạt liều vào khối u nằm giới hạn liều vào quan khác Biều đồ mối tương quan hoạt độ Y-90 liều hấp thụ vào nhu mơ gan lành Ví dụ thực tế Biểu đồ mối tương quan hoạt độ Y-90 liều hấp thụ vào nhu mô phổi CHỤP MẠCH DSA BN nam, 53 tuổi, Chẩn đoán: K gan giai đoạn tiến triển (BCLC C)/Viêm gan B U GAN ...8/17/2018 Phương Phươ ng pháp tính liề liều YY-90 cho bệnh nhân điề điều trị trị ung thư thư gan XẠ TRỊ TRONG CHỌN LỌC BẰNG VI CẦU PHÓNG XẠ Y-90 (Selective Internal Radiotherapy:... ướcc 1: Tính liề liều TcTc-99m cho bệ bệnh nhân pha  Bướ ướcc 2: Tính liề liều Y Y 90 cho bệ bệnh nhân pha có ó phươ ph hương ng pháp há tính í h : theo h diệ diện tích í h (BSA) da d tính từ... quan Thể tích u gan hoạt độ Y -90 Hoạt độ tính tốn củaYcủaY-90 theo phương pháp ( BSA phần) Ở phương pháp tính cho thấy: Thể tích u gan cao liều Y -90 cao Khi hoạt độ điều trị tăng liều hấp thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Phương pháp tính liều Y-90 cho bệnh nhân ung thư gan, Báo cáo Phương pháp tính liều Y-90 cho bệnh nhân ung thư gan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn