Thói quen chăm sóc răng miệng của cư dân quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

12 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:08

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng của cư dân quận 5 TP.HCM liên quan đến các yếu tố dân số xã hội, tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. THÓI QUEN CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CỦA CƯ DÂN QUẬN TP HỒ CHÍ MINH Ngơ Thị Mỹ Hòa*, Ngơ Đồng Khanh** TĨM TẮT Thói quen, mơi trường yếu tố có ảnh hưởng quan trọng bệnh miệng Mục tiêu: nghiên cứu nhằm đánh giá thói quen chăm sóc sức khỏe miệng cư dân quận TP HCM liên quan đến yếu tố dân số xã hội, tuổi, giới, nghề ngiệp, trình độ văn hóa Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang với câu hỏi tự điền bảng quan sát thực 565 cư dân từ 35 tuổi đến 75 tuổi sinh sống quận TP HCM theo phương pháp chọn mẫu cụm-phân tầng nhiều bậc Kết quả: cho thấy 60% cư dân có thói quen chải lần/ ngày, 79% người thường xuyên dùng bàn chải răng, 26% khám lần/năm Nhóm tuổi 35 đến 54 thường xuyên khám định kì nhóm > 55 tuổi nữ > nam Kết luận: Có khác biệt thói quen chăm sóc miệng nhóm nghề nghiệp (cơng chức viên chức chăm sóc miệng tốt hơn), dân tộc(người Việt có thói quen chăm sóc miệng nhiều người Hoa), trình độ văn hóa(người có trình độ cao có thói quen chăm sóc miệng thường xun người có trình độ thấp), thu nhập(người thu nhập cao có quan tâm chăm sóc miệng nhiều người thu nhập thấp) Kết cho thấy đa số cư dân Q5 có thói quen chăm sóc miệng chưa đồng đều, tầng lớp xã hội ABSTRACT ORAL CARE HABIT OF POPULATION LIVING IN DISTRICT 5, HOCHIMINH CITY Ngo Thi My Hoa, Ngo Dong Khanh * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 13 – Supplement of No - 2009: 72 - 81 Habit and environment are two factors influencing on oral health status The objective of this study was to evaluate oral care habit of the population of District and to correlate it with social and demographical parameters, sex and age, professions and educational level Methods: Through multistratified cluster sampling, 565 people aged 35 to 75 years old were selected A crosssectional survey based on questionaire and direct interview was performed Results: showed that 60% had the habit of toothbrushing twice a day; 79% used toothbrush on a regular basis, 26% went for dental visit once a year, the age group from 35 to 54 years old more often than the group above 55, and females did it more often than males Conclusion: There was significant differences between professional groups (government employees had better oral care habit), ethnic groups (Viet ethnics over Chinese ethnics), groups with different income (high income over low income) It was concluded that, in general, basic oral care habit could be considered as satisfactory among people of District 5, however it was subjected to variations between different social classes tăng Dưới góc độ nha khoa công cộng, bệnh ĐẶT VẤN ĐỀ sinh bệnh sâu nha chu chịu tác động Từ nhiều thập kỷ qua, bệnh miệng hệ thống mạng lưới nguyên nhân nước phát triển vấn đề đ Trong số yếu tố tác động này, thói quen quan tâm Trong mơ hình bệnh miệng này, môi trường sống hai yếu tố giữ vai bệnh sâu nha chu hai bệnh có tỷ lệ trò quan trọng(4,6,14) Ngồi bình mắc cao có xu hướng ngày gia * Khoa RHM, Bệnh viện đa khoa Quận 5, TP HCM ** Bệnh viện RHM Trung Ương TP HCM 74 diện xã hội, yếu tố như: tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tình trạng kinh tế cá nhân có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến thói quen chăm sóc sức khỏe miệng, vệ sinh miệng cho cá nhân cộng đồng(13,16) Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh quận nội thành có nhiều đặc điểm riêng kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng dân cư Việt, Hoa có tập quán, thói quen cách sống với nét khác biệt Xác định thói quen CSRM yếu tố ảnh hưởng cần thiết cho việc thiết lập thực chương trình CSSKRM cách hiệu Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá thói quen CSSKRM cư dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh phân tích mối liên quan thói quen CSSKRM với yếu tố dân số-xã hội (tuổi, giới, nghề nghiệp, dân tộc, trình độ văn hóa, tình trạng kinh tế) Từ có sở đề kế hoạch chăm sóc sức khỏe miệng cho nhân dân thích hợp, khả thi đạt hiệu ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thực dựa vào thiết kế nghiên cứu cắt ngang mơ tả có sử dụng câu hỏi tự điền bảng quan sát Mẫu phương pháp chọn mẫu - Mẫu nghiên cứu gồm 565 cá nhân tuổi từ 35 -75 tuổi sinh sống Quận TP Hồ Chí Minh - Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu cụm-phân tầng nhiều bậc: Dựa phân loại tình trạng kinh tế-xã hội nhóm phường Chọn phường theo tỉ lệ quy mô dân số (pps) Mỗi phường chọn tổ dân phố (cụm) theo tỷ lệ quy mô dân số Chọn ngẫu nhiên hộ gia đình theo cách chọn ngẫu nhiên hệ thống Khảo sát tất người hộ với độ tuổi từ 35 trở lên Phương tiện nghiên cứu Bộ câu hỏi tự điền: Bộ câu hỏi tự điền sử dụng để thu thập thơng tin kiến thức chung việc chăm sóc sức khỏe miệng, thói quen chăm sóc miệng, tình trạng tuổi, giới, nghề nghiệp, dân tộc,trình độ văn hóa,tình trạng kinh tế Bộ câu hỏi gồm phần Tổng số câu hỏi 26 Bảng quan sát: Quan sát việc sử dụng kem đánh bàn chải răng,tình trạng bàn chải, cách bảo quản bàn chải Phương pháp nghiên cứu Nhóm điều tra gồm Bác sĩ RHM Y sĩ RTE Các điều tra viên tập huấn mục đích, ý nghĩa điều tra này, cách vấn đối tượng nghiên cứu dạng câu hỏi tự điền, cách kiểm tra, giám sát câu hỏi, phân loại đóng phiếu điều tra sau buổi làm việc Nhóm điều tra thảo luận góp ý câu hỏi, cách thức tiến hành, tiến trình tổ chức Tỷ lệ phần trăm trí điều tra viên trình định chuẩn 98,7% Phân loại biến số nghiên cứu Các biến dân số-xã hội dựa vào phân loại chung Petersen P.E tiêu chí thống kê Việt Nam Kiến thức chăm sóc sức khỏe miệng phân loại sau: Số câu ñúng Tốt Trung Kém bình Hiểu biết sức khỏe miệng 8-9 5-7
- Xem thêm -

Xem thêm: Thói quen chăm sóc răng miệng của cư dân quận 5 Tp. Hồ Chí Minh, Thói quen chăm sóc răng miệng của cư dân quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn