Kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phẫu thuật ghép màng ối

5 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:01

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phẫu thuật ghép màng ối. Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng không đối chứng. Mộng thịt nguyên phát tập trung ở độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ 69,44%. Mộng thịt độ III chiếm 71,15%. Mức độ thị lực tăng không đáng kể và mức độ loạn thị giảm đáng kể sau phẫu thuật. Kết quả đạt tốt chiếm tỉ lệ 93,75%. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT NGUYÊN PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP MÀNG ỐI Nguyễn Thanh Hải*, Phạm Như Vĩnh Tuyên*, Nguyễn Quốc Việt* TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kết điều trị mộng thịt nguyên phát phẫu thuật ghép màng ối Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng không đối chứng Kết quả: Mộng thịt nguyên phát tập trung độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ 69,44% Mộng thịt độ III chiếm 71,15% Mức độ thị lực tăng không đáng kể và mức độ loạn thị giảm đáng kể sau phẫu thuật Kết đạt tốt chiếm tỉ lệ 93,75% Tỉ lệ tái phát sau phẫu thuật tháng là 2,08% Kết luận: Phẫu thuật ghép màng ối điều trị mộng thịt có nhiều ưu điểm có tính thẩm mỹ, tỉ lệ bệnh nhân hài lòng cao, tiết kiệm kết mạc Phẫu thuật có tỉ lệ tái phát tương đương với phương pháp khác Từ khóa: Mộng thịt, màng ối, tái phát, kết mạc, ghép I ĐẶT VẤN ĐỀ Mộng thịt không phải là nguyên nhân gây II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu mù lòa quan trọng, song ảnh hưởng nhiều đến vấn Các bệnh nhân với chẩn đoán mộng thịt đề thẩm mỹ, thị lực và gây kích thích khó chịu cho nguyên phát có định phẫu thuật ghép màng ối người bệnh Theo thống kê Bệnh viện Mắt Trung điều trị khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế từ ương, năm 1996, mộng thịt chiếm tỉ lệ 5,24% tháng 3/2009 đến tháng 12/2009 tởng sớ dân điều tra Có nhiều phương pháp điều trị mộng thịt áp dụng ghép kết mạc tự thân vùng rìa có khơng áp chất chống chuyển hóa nhằm hạn chế mộng tái phát [2], [3], [5], [6] Hiện nay, màng ối sử dụng rộng rãi nhãn khoa số tác giả nước sử dụng màng ối để điều trị loét Mooren [1], điều trị thủng giác mạc rộng [4] Việc sử dụng màng ối điều trị mộng thịt tác giả nước tiến hành nghiên cứu với kết khác [7], [8] Xuất phát từ những lí đó, chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phẫu thuật ghép màng ối” nhằm đánh giá hiệu điều trị phương pháp Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế * 40 Nhãn khoa Việt Nam (Số 21/2011) Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng không đối chứng, đánh giá kết bệnh nhân Màng ối: sử dụng màng ối đông khô cắt lọc bảo quản theo tiêu chuẩn ngân hàng Mô Hoa Kỳ cung cấp từ ngân hàng Mô Thành phố Hồ Chí Minh Quy trình phẫu thuật: -Gây tê cạnh nhãn cầu Lidocain 2% -Mộng thịt bóc tách từ phía đầu mộng phía thân mộng -Phẫu tích bao Tenon, tổ chức xơ sợi thân mộng khỏi kết mạc -Bóc tách rộng phía góc (khơng đến NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ghép Mắt kích thích nhẹ Diện giác mạc gọt mợng để cục lệ), cực cực -Tiến hành cắt đầu mộng thân mộng Cầm lại sẹo xơ trắng Bệnh nhân tương đối hài lòng -Kém: bờ mảnh ghép gờ lên loại trừ máu đầu đốt lưỡng cực -Làm tổ chức xơ sợi vị trí vừa cắt mảnh ghép sớm, biểu mơ hóa Sẹo xơ trắng bỏ mộng để bộc lộ hoàn toàn củng mạc Làm dày vị trí gọt giác mạc Mộng thịt tái phát, bệnh tổ chức xơ bám bề mặt giác mạc nhân khơng hài lòng -Tiến hành tạo vạt màng ối với kích thước rộng 1mm phía vùng củng mạc vừa III KẾT QUẢ bộc lộ trừ phía giác mạc Đặt vạt màng ối vào vị trí Đặc điểm bệnh nhân trước phẫu thuật Chúng nghiên cứu 52 mắt bị mộng thịt với bờ vạt màng ối nằm bờ kết mạc -Tiến hành khâu cố định vạt màng ối, bờ kết mạc củng mạc bên - mũi nylon 10.0 mũi rời, băng mắt nguyên phát 36 bệnh nhân bao gồm 19 nam (52,78%) 17 nữ (47,22%) Độ tuổi trung bình 52,64 ± 13,61 Biên độ tuổi cao, bệnh nhân tuổi 25 tuổi, cao 80 tuổi Theo dõi hậu phẫu: Bệnh nhân sử dụng kháng sinh, kháng viêm, chống phù nề sau phẫu thuật Sau phẫu thuật, bệnh nhân khám đánh giá viện, sau viện ngày, tháng, tháng Mộng thịt tập trung độ tuổi lao động (từ 20 đến 60 tuổi) chiếm tỉ lệ 69,44% Có 31 bệnh nhân (86,11%) có nghề nghiệp tiền sử tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, gió, bụi Mộng thịt độ III chiếm tỉ lệ 71,15% Bệnh nhân theo dõi: -Thị lực, độ loạn thị trước sau mổ -Q trình biểu mơ hóa kết mạc vùng ghép màng ối giác mạc vùng bóc mộng -Các biến chứng theo dõi: u hạt kết mạc, nốt dellen, khô mắt -Mộng thịt cho tái phát màng xơ mạch phát triển từ mô kết mạc qua vùng rìa q 1,5mm phía giác mạc Đánh giá kết phẫu thuật: Kết quả điều trị Bảng Thị lực bệnh nhân trước sau phẫu thuật (n = 52) Thời gian Trước phẫu thuật Ra viện Sau mổ tuần Sau mổ tháng Thị lực trung bình 0,50504 ± 0,377803 0,52312 ± 0,373385 0,53465 ± 0,368238 0,54427 ± 0,367453 -Tốt: màng ối phẳng bóng, biểu mơ hóa hồn Qua theo dõi sau tháng, đa số bệnh nhân có tồn vùng ghép Mắt khơng kích thích Diện gọt thị lực ổn định với thị lực trung bình 0,54427 ± giác mạc phẳng Bệnh nhân hài lòng 0,367453 Sau mổ tháng có bệnh nhân có thị lực -Trung bình: màng ối gồ ghề, biểu mơ hóa vùng tăng dòng Bảng Tình trạng loạn thị của bệnh nhân trước mổ và sau mổ (n = 50) Thời gian Trước phẫu thuật Ra viện Sau mổ tuần Sau mổ tháng Độ loạn thị tối thiểu (D) 0,25 0,25 0,50 0,50 Độ loạn thị tối đa (D) 6,50 3,00 3,00 3,00 Độ loạn thị trung bình (D) 2,3269 ± 1,60158 1,2885 ± 0,75632 1,1154 ± 0,67784 1,0577 ± 0,63712 Nhãn khoa Việt Nam (Số 21/2011) 41 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC So sánh mức độ loạn thị trước sau phẫu thuật nhận thấy loạn thị sau phẫu thuật giảm đáng kể với p < 0,01 Bảng Tình trạng biểu mơ hóa giác mạc Tác giả Lê Ngọc Lan [3] Nguyễn Thanh Hải Năm Số mắt 56 Cắt mộng đơn phối hợp áp Mitomycin C 54 Cắt mộng đơn 52 Ghép màng ối điều trị mộng thịt nguyên phát 2005 2009 Phương pháp PT Thời gian biểu mơ hóa giác mạc Dưới ngày -7 ngày Trên ngày 38 16 (67,86%) (28,57%) (3,57%) 51 (94,44%) 32 (5,56%) 16 (61,54%) (30,77%) (7,69%) Kết nghiên cứu cho thấy, thời gian biểu mô hóa giác mạc liên quan đến độ mộng kĩ thuật gọt mộng Thời gian biểu mơ hóa giác mạc tương đương với kết nghiên cứu cắt mộng đơn phối hợp áp Mitomycin C Lê Ngọc Lan [3] lâu so với cắt mộng đơn tác giả Có 28 mắt (chiếm tỉ lệ 53,85%) sau phẫu thuật ngày cảm giác cộm xốn chảy nước mắt Điều giải thích kích thích mũi khâu Các triệu chứng giảm khơng sau cắt tháng Sau phẫu thuật tháng có 45 mắt đạt kết tốt, chiếm tỉ lệ 93,75% Có mắt đạt kết trung bình (4,17%) mắt kích thích nhẹ Kết theo dõi sau phẫu thuật tháng có trường hợp tái phát (tỉ lệ 2,08%) Bảng So sánh tỉ lệ tái phát với số phương pháp khác Tác giả Năm Số mắt David H.K Ma [7] 2000 80 Nguyễn Văn Đàm [2] 2005 44 Lê Ngọc Lan [3] 2005 Asadollah Katbaab [8] 2008 50 Nguyễn Thanh Hải 2009 52 56 54 Phương pháp PT Ghép màng ối điều trị mộng thịt nguyên phát Ghép kết mạc trượt chuyển vạt kết mạc Cắt mộng đơn phối hợp áp Mitomycin C Cắt mộng đơn Ghép màng ối điều trị mộng thịt nguyên phát Ghép màng ối điều trị mộng thịt nguyên phát Thời gian theo dõi Tỉ lệ tái phát (%) 13 tháng 3,8 tháng 11,86 6-12 tháng 6-12 tháng 17,4 12 tháng tháng 2,08 IV BÀN LUẬN Đây lần tiến hành phẫu thuật điều trị mộng thịt phương pháp ghép màng ối Huế Về đặc điểm lâm sàng, mẫu nghiên cứu tương đương với nghiên cứu nước trước [2], [3], [5] Mộng thịt độ III nghiên cứu chiếm tỉ lệ 71,15%, tương đương 42 Nhãn khoa Việt Nam (Số 21/2011) NGHIÊN CỨU KHOA HỌC với kết nghiên cứu Nguyễn Văn Đàm cứu với thời gian theo dõi tháng, có tỉ 64,41% [2] lệ tái phát 2,08%, tỉ lệ tương đương với kết Theo bảng 1, thị lực trung bình bệnh nhân ghép màng ối Asadollah Katbaab [8] cần sau mổ tăng so với trước mổ, khác biệt theo dõi thêm So sánh tỉ lệ tái phát nghiên cứu thị lực trước mổ sau mổ qua thời điểm điều trị mộng thịt phương pháp ghép kết mạc tự viện, sau mổ tuần, sau mổ tháng khơng có ý thân Lê Ngọc Lan [3], có áp Mytomycin C 4% nghĩa thống kê với p>0,01 So sánh mức độ loạn tỉ lệ tái phát chúng tơi thấp Tuy nhiên, thị trước sau phẫu thuật cho thấy rằng, loạn thị với nghiên cứu Nguyễn Văn Lành [5] 0% tỉ sau phẫu thuật giảm đáng kể với p < 0,01 Sau mổ lệ tái phát lại cao đáng kể tháng độ loạn thị trung bình 1,0577 ± 0,63712, Màng đáy màng ối có tính chất hồn tồn điều giải thích mộng thịt trước giống với màng đáy kết mạc chứa chất làm biến đổi độ cong giác mạc fibronectin, collagen VII laminin-1, laminin-5 Thời gian biểu mơ hóa phụ thuộc nhiều yếu chất ngoại bào đóng vai trò quan trọng tố mức độ xâm lấn mộng vào giác mạc, biệt hoá tăng sinh tế bào biểu có hay khơng sử dụng chống chuyển hóa mô Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy phẫu thuật kĩ thuật gọt giác mạc Đa số các yếu tố tăng trưởng 50% màng trường hợp sau theo dõi tháng biểu mơ hóa ối bảo quản lạnh so với màng ối tươi màng hoàn toàn vùng trước thân mộng khơng ối đơng khơ yếu tố khơng Cơ cương tụ phủ lớp biểu mô mỏng Đây chế ngăn cản tái phát màng ối đông khô sau ưu điểm vạt ghép màng ối, màng ối ghép nhằm tạo màng hữu có tác dụng làm khơng chứa mạch máu, khơng gây cương tụ rào chắn ngăn cản phát triển tổ chức xơ Việc đem lại thẩm mỹ cao cho mắt phẫu thuật sử dụng màng ối đông khô có sẵn thuận tiện, Sau phẫu thuật tháng có 45 mắt đạt kết nguyên liệu thay cho kết mạc có tác dụng hỗ tốt, chiếm tỉ lệ 93,75% Đây mắt có thân trợ cho q trình biểu mơ hóa bề mặt nhãn cầu mộng trước mổ dày, sau cắt bỏ mộng tổ chức Ngoài ra, phương pháp giúp tiết kiệm xơ bên thân mộng tiến hành ghép màng ối đáng kể thời gian chuẩn bị phẫu thuật chênh lệch độ dày hai vùng gây kích thích nhẹ So sánh kết với Lê Ngọc Lan 94,52% [3] Nguyễn Thị Thu 96,3% [6] tỉ lệ đạt kết tốt thấp V KẾT LUẬN Qua nghiên cứu thấy rằng, phẫu thuật ghép màng ối điều trị mộng thịt có nhiều ưu Tái phát vấn đề quan điểm có tính thẩm mỹ cao, tỉ lệ bệnh nhân hài tâm phẫu thuật mộng thịt Mộng thịt tái lòng cao, tiết kiệm kết mạc bệnh phát gây giảm thị lực gây thẩm mỹ đáng kể nhân mộng kép, mộng thịt độ IV bệnh Các nghiên cứu ghép màng ối trước cho tỉ lệ tái nhân có khả phải mổ glôcôm sau Kết phát cao Tuy nhiên, nghiên cứu ghép màng ối nghiên cứu bước đầu cho thấy, phẫu thuật cắt mộng điều trị mộng thịt gần lại cho tỉ lệ tái phát thấp ghép màng ối phương pháp có hiệu cao Tỉ lệ tái phát sau phẫu thuật điều trị mộng ghép điều trị mộng thịt nguyên phát, tỉ lệ tái phát màng ối khác qua báo cáo Trong nghiên tương đương với phương pháp khác Nhãn khoa Việt Nam (Số 21/2011) 43 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO HOÀNG MINH CHÂU (2007): “Nghiên mộng thịt nguyên phát cải tiến, ghép kết mạc tự cứu phương pháp ghép màng ối điều trị loét thân mảnh rộng”, Tạp chí nhãn khoa Việt Nam, Số Mooren”, Tạp chí nhãn khoa Việt Nam, Số 9, trang 6, trang 38-47 74-81 NGUYễN THị THU (2003): “Ghép kết NGUYỄN VĂN ĐÀM (2003): “Mổ mộng mạc tự thân điều trị mộng thịt”, Báo cáo khoa học ghép kết mạc vùng rìa tự thân trượt chuyển vạt hội nghị khoa học nữ trường đại Học Y khoa kết mạc vùng rìa, kết bước đầu qua 44 trường Huế năm 2003 hợp”, Tạp chí nhãn khoa Việt Nam, Số 3, trang 11-16 DAVID HUI-KANG MA, LAI-CHU SEE, SU-BIN LIAU, RAY JUI-FANG TSAI (2000): LÊ NGỌC LAN, PHẠM THỊ KHÁNH “Amniotic membrane graft for primary pterygium: VÂN (2005): “Hiệu phương pháp cắt mộng comparison with conjunctival autograft and topical phối hợp áp Mitomycin C điều trị mộng mitomycin C treatment”, Br J Ophthalmol; 84: nguyên phát”, Tạp chí nhãn khoa Việt Nam, Số 3, 973–978 trang 3-10 LÊ Đỗ THÙY LAN (2005): “Kết bước ASADOLLAH REZA ANVARI KATBAAB, HAMID- ARDEKANI, HAMID đầu ghép màng ối tươi nhiều lớp điều trị thủng giác KHOSHNIYAT, mạc rộng”, Tạp chí nhãn khoa Việt Nam, Số 5, HOSSEINI trang 23-28 Transplantation for Primary Pterygium Surgery”, J NGUYễN VĂN LÀNH (2006): “Cắt HAMID-REZA (208):, “Amniotic JAHADI Membrane Ophthalmic Vis Res; (1): 23-27 SUMMARY THE OUTCOMES OF PRIMARY PTERYGIUM EXCISION WITH AMNIOTIC MEMBRANE TRANSPLANTATION The study of primary pterygium excision with amniotic membrane transplantation contribute to the treament of pterygium Objectives: To evaluate the outcome of primary pterygium excision with amniotic membrane transplantation Methods: Prospective study, clinical case study with no control Results: 69.44% patients with primary pterygia were mainly at the age 20 to 60 years Pterygia at level III were 71.15% After surgery visual acuity was not remarkably increased while astigmation was reduced remarkably Good result was 93.67% Recurrent rate at months after surgery was 2.08% Conclusion: Pterygium excision with amniotic membrane transplantation has many benefits like highly cosmetic, meet the patient’s demand and saving conjuntiva This method has the same recurrent rate compare wih other methods Key words: Pterygium, amniotic membrane, recurrent, conjuntiva, transplantation 44 Nhãn khoa Việt Nam (Số 21/2011) ... Ghép màng ối điều trị mộng thịt nguyên phát Ghép kết mạc trượt chuyển vạt kết mạc Cắt mộng đơn phối hợp áp Mitomycin C Cắt mộng đơn Ghép màng ối điều trị mộng thịt nguyên phát Ghép màng ối điều... vạt màng ối với kích thước rộng 1mm phía vùng củng mạc vừa III KẾT QUẢ bộc lộ trừ phía giác mạc Đặt vạt màng ối vào vị trí Đặc điểm bệnh nhân trước phẫu thuật Chúng nghiên cứu 52 mắt bị mộng. .. khơng Cơ cương tụ phủ lớp biểu mô mỏng Đây chế ngăn cản tái phát màng ối đông khô sau ưu điểm vạt ghép màng ối, màng ối ghép nhằm tạo màng hữu có tác dụng làm khơng chứa mạch máu, khơng gây cương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phẫu thuật ghép màng ối, Kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phẫu thuật ghép màng ối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn