Khảo sát ảnh hưởng của các chất tăng thấm đối với sự thấm clonidin hydrochlorid qua da chuột

6 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 05:30

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sàng lọc tìm chất làm tăng tính thấm và tăng hấp thu clonidin hydroclorid qua da nhằm góp phần xây dựng công thức bào chế dạng thuốc dán hấp thu qua da với clonidin. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT TĂNG THẤM ĐỐI VỚI SỰ THẤM CLONIDIN HYDROCHLORID QUA DA CHUỘT Trần Quốc Thanh*, Lê Quan Nghiệm*, Nguyễn Thiện Hải*, Lê Hậu*, Nguyễn Thị Yến Trang* TÓM TẮT Mục tiêu: Dạng thuốc dán hấp thu qua da với dược chất clonidin phát triển với tên thương mại Catapres, nhiên nước chưa có nghiên cứu hấp thu thuốc qua da nói chung clonidin nói riêng Mục tiêu nghiên cứu nhằm sàng lọc tìm chất làm tăng tính thấm tăng hấp thu clonidin hydroclorid qua da nhằm góp phần xây dựng cơng thức bào chế dạng thuốc dán hấp thu qua da với clonidin Phương pháp: Nghiên cứu thực với 13 chất thuộc nhóm hóa học.Thiết bị khảo sát tính thấm tế bào khuếch tán Franz kiểu đứng, sử dụng màng khuếch tán da chuột cống trắng giống SpragueDawley, trọng lượng 230 ± 20g,, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không bị bệnh da Kết quả: Kết khảo sát cho thấy clonidin hydroclorid, nhóm gây tăng thấm mạnh nhóm alcol, 3-methyl-1-butanol làm tăng tính thấm clonidin hydroclorid qua da chuột cao với tốc độ thấm (Flux) đạt 41,0674 µg/cm2/giờ tiềm thời (lag time) tương đối ngắn với Tlag 1,9358 Kết luận: Đề nghị sử dụng 3-methyl-1–butanol làm chất tăng thấm công thức bào chế thuốc dán hấp thu qua da với clonidin hydroclorid Từ khóa: chất tăng thấm, tốc độ thấm qua da, clonidin, tế bào khuếch tán ABSTRACT STUDYING THE INFLUENCE OF SKIN PERMEATION ENHANCERS ON PERMEATION CAPACITY OF CLONIDIN HYDROCHLORID THROUGH RAT SKIN Tran Quoc Thanh, Le Quan Nghiem, Nguyen thien Hai, Le Hau, Nguyen Thi Yen Trang * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 15 - Supplement of No - 2011: 223 - 228 Objectives: Transdermal patches containing clonidine hydrochloride have been launched into global market under trade name Catapres–TTS (Transdermal Therapeutic System) for a long time However, until now in Viet nam there has been no basic study on permeation enhancers as well as on transdermal patches containing clonidine hydrochloride Our aim target was to find a suitable skin permeation enhancer for formulating a transdermal patch containing clonidine hydrochloride for treatment of hypertention diseases Method: Using Franz diffusion cell to survey permeation capacity through rat skin of clonidine Results: Among 13 studied chemicals belonging to chemical groups, we found that alcohol group was a the most potential skin permeation enhancer group for clonidine hydrochloride and that 3-methyl-1-butanol could enhance the permeation of clonidine hydrochloride through rat skin in the highest ratio with permeation speed (Flux) was 41.0674 µg/cm2/h and lag time (Tlag) was 1.9358 hour Conclusion: We recommended using 3-methyl-1-butanol in formulating transdermal patches containing clonidine hydrochloride Keywords Skin permeation enhancer, flux, Franz diffusion cell, clonidine *Bộ môn Công nghiệp Dược – Khoa Dược – ĐH Y Dược TPHCM Tác giả liên lạc: ThS.Trần Quốc Thanh ĐT:0903389214 Email: tranquocthanhdhyd@yahoo.com Chuyên Đề Dược Khoa 223 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 ĐẶT VẤN ĐỀ Thuốc dán điều trị tăng huyết áp đời chế phẩm Catapres – TTS chứa dược chất clonidin để điều trị tăng huyết áp Trong năm qua có nhiều nghiên cứu chứng minh ưu điểm dạng thuốc so với clonidin dạng uống giảm tác dụng phụ gây khô miệng, buồn nôn hay rối loạn chức sinh dục Khả giảm tác dụng phụ cho tác dụng kéo dài ngày giúp bệnh nhân dễ tuân thủ tiện dụng so với dạng thuốc uống Do ưu điểm tính hiệu điều trị với triển vọng phát triển dạng thuốc này, dạng thuốc dán hấp thu qua da chứa hoạt chất clonidin nên nghiên cứu ứng dụng phát triển Việt Nam Vấn đề khó khăn nghiên cứu phát triển dạng thuốc dán hấp thu qua da khắc phục cản trở hấp thu làm tăng tính thấm hoạt chất qua da Một phương pháp làm tăng khả thấm hấp thu thuốc lựa chọn ứng dụng chất tăng thấm hoá học(4,5) Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng chất tăng thấm clonidin hydroclorid qua da chuột” tiến hành với mục tiêu: “Khảo sát chất tăng thấm tác động lên khả thấm clonidin hydroclorid để tìm nhóm chất tăng thấm hiệu làm tăng lưu lượng hấp thu clonidin hydroclorid qua da chuột” ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguyên liệu Các nguyên liệu hoá chất dùng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn tinh khiết tinh khiết phân tích phù hợp với mục đích sử dụng Dược chất: Clonidin hydroclorid Các chất tăng thấm: Methyl sulfoxid (99,9%), 1– dodecanol (98%), dầu khoáng, poly ethylen glycol 400, isopropyl myristat (98%), 1,2 – propanediol (99%), 3- methyl-1 –butanol (98%), 1- decanol (99%), 1- hexanol, 1- octanol (98%), 224 transcutol P (diethylen glycol monoethyl ether), lauroglycol (Propylene glycol monolaurat, type II), acid oleic (90%) Các hóa chất dung môi khác đạt tiêu chuẩn tinh khiết tinh khiết phân tích phù hợp với mục đích sử dụng Dụng cụ: thiết bị đo độ khuếch tán kiểu tế bào Franz, thiết bị phân tích HPLC Phương pháp nghiên cứu Xây dựng thẩm định qui trình định lượng clonidin hydroclorid phương pháp HPLC dịch thử tính thấm theo quy định phù hợp(2) Xác định nồng độ bão hoà clonidin hydroclorid dung mơi thử tính thấm 3.Thử nghiệm tế bào Franz với màng khuếch tán da chuột cống trắng xử lý phù hợp(Error! Reference source not found.): Khoang cho: 500 μl dung dịch hoạt chất bão hoà Khoang nhận: chứa dung dịch đệm phosphat pH 7,4, nhiệt độ 37 ± 0C Thanh khuấy từ: khuấy trộn liên tục, 600 vòng/phút Màng da: Chuột cống trắng giống SpragueDawley, trọng lượng 230 ± 20g, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khơng bị bệnh da Quy trình xử lý da chuột: Chuột giết ether Cạo lông phần lưng không làm tổn hại lớp sừng Cắt rời phần da lưng, loại bỏ lớp mỡ máu da tránh làm thủng tổn thương đến da, dùng giấy thấm ép để loại hết máu Đặt da lên hộp petri lớp sừng hướng lên Có thể bảo quản miếng da tủ lạnh ngăn đá không ngày trước sử dụng Lấy mẫu: 200 μl dung dịch khoang nhận 24 thời điểm: 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 Bổ sung 200 μl dung dịch đệm pH 7,4 sau lần lấy mẫu 4.Tính lượng thuốc thấm qua da, tốc độ thấm xác định tiềm thời Chuyên Đề Dược Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Hàm lượng hoạt chất thấm qua da chuột theo thời gian: m=Cx V S m: lượng clonidin hydroclorid thấm qua da chuột theo thời gian (µg/cm2); C: nồng độ clonidin hydroclorid tính từ phương trình đường chuẩn dựa vào chiều cao đỉnh; V: thể tích khoang nhận (15,5 ml); S: diện tích khuếch tán qua da từ khoang cho vào dung dịch khoang nhận (3,14 cm2) Từ lượng clonidin hydroclorid thấm qua da chuột theo thời gian, vẽ đồ thị phóng thích dược chất theo thời gian hình 1: Nghiên cứu Y học JS = ⎛ dm ⎞ ⎟ ⎜ A ⎝ dt ⎠ SS Js (flux): Tốc độ thấm qua da hoạt chất (µg/cm2/giờ) A: diện tích bề mặt khuếch tán da (cm2) (dm/dt)ss: lượng clonidin hydroclorid thấm qua da theo thời gian (µg/giờ) Tốc độ thấm hoạt chất Js ngoại suy từ đồ thị giá trị slope phương trình đường thẳng tuyến tính biểu cho tốc độ thấm định theo thời gian Tiềm thời (lag time) suy từ đồ thị giao điểm đường thẳng tuyến tính với trục hồnh(3) Hàm lượng hoạt chất thấm qua da (µg/cm2) Tốc độ thấm qua da chuột hoạt chất tính theo cơng thức: Tiềm thời (lag) time) Thời gian (giờ) Hình Đồ thị biểu diễn lượng hoạt chất thấm qua da theo thời gian Chuyên Đề Dược Khoa 225 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Xây dựng phương pháp định lượng clonidin hydroclorid mơi trường thử tính thấm N = 11361,5 thơng số sắc ký có RSD < 2% nên đạt tính tương thích hệ thống Điều kiện sắc ký: Cột sắc ký: Phenomenex–Luna 5u C18 (2) 100 A (150 x 4,6 mm, 5μm) Độ đặc hiệu Đỉnh clonidin hydroclorid mẫu chuẩn, mẫu thử mẫu chạy 24 tách rõ so với đỉnh khác có thời gian lưu khoảng 8,248 phút, mẫu trắng khơng có đỉnh vị trí Pha động: hòa 1,21 g natri 1-heptanesulfonat 550 ml nước, thêm 450 ml methanol ml acid phosphoric, chỉnh pH NaOH 1N Tính tuyến tính Chiều cao đỉnh nồng độ có phụ thuộc tuyến tính khoảng nồng độ -100 mcg/ml Tốc độ dòng: ml/ phút Bước sóng phát hiện: 220 nm Thể tích tiêm mẫu: 100 μl Nhiệt độ cột: 250C Độ Tỷ lệ phục hồi thêm 80%, 100% 120% nằm khoảng 98-102%, độ đạt Thẩm định qui trình định lượng clonidin hydroclorid mơi trường thử tính thấm Độ xác Đo mẫu nồng độ 30 μg/ml RSD = 1,525% < 2% Tính tương thích hệ thống Các thơng số sắc ký gồm hệ số bất đối As = 1,184, hệ số phân giải Rs = 1,973, số đĩa lý thuyết Kết khảo sát khả thấm clonidine hydrochlorid qua da chuột Kết khảo sát tính thấm trình bày bảng Bảng Hàm lượng clonidin thấm qua da chuột (µg/cm2) từ dung dịch chất tăng thấm nhóm DMSO, dầu khống, acid ester, ether- alcol Giờ 10 12 16 20 24 Flux (µg/cm /giờ) Tiềm thời (giờ) Hàm lượng clonidin thấm qua da chuột (µg/cm2) từ dung dịch chất tăng thấm Trancutol P DMSO Dầu khoáng Acid oleic Isopropyl myristat Lauroglycol 90 0 0 0 0,0392 0 0,2074 0,1683 13,8299 0 0,4255 0,7083 26,8724 0,4264 0,4377 2,2037 0,4338 68,2220 1,9395 0,5637 0,7394 4,0659 0,8012 91,2657 2,4663 0,7682 1,4438 4,3083 1,1488 102,4507 2,6955 1,8773 2,9850 7,3748 2,7244 132,3834 3,4490 4,0630 6,9785 10,7500 3,5728 193,8318 6,7547 7,7380 11,1232 12,5583 5,7533 301,9148 11,9078 16,2465 14,3910 17,5274 7,7034 10,6648 1,0573 0,6865 0,9470 0,8696 0,4458 2,5102 13,1384 9,3353 8,6168 4,6261 7,1957 Bảng Hàm lượng clonidin thấm qua da chuột (µg/cm2) từ dung dịch chất tăng thấm nhóm alcol polyalcol Giờ 226 Hàm lượng clonidin thấm qua da chuột (µg/cm2) từ dung dịch chất tăng thấm Propanediol Metyl butanol Hexanol Octanol Decanol Dodecanol PEG 0 0 0 0 6,5034 0,8187 0,7225 0,8550 0,3335 0,3589 78,3686 32,6138 8,3427 7,4922 3,4412 Chuyên Đề Dược Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Giờ 10 12 16 20 24 Flux (µg/cm2/giờ) Tiềm thời (giờ) Nghiên cứu Y học Hàm lượng clonidin thấm qua da chuột (µg/cm2) từ dung dịch chất tăng thấm Propanediol Metyl butanol Hexanol Octanol Decanol Dodecanol PEG 0,6471 170,7729 46,4142 28,8855 13,9611 7,6479 0,7800 196,0595 88,4905 34,2495 18,7039 11,1059 0,4393 1,8995 230,7420 123,4500 51,8037 30,0886 18,1886 1,3755 3,9639 250,4449 149,9065 64,4227 36,2574 22,9992 1,8067 6,2552 283,2040 164,9276 66,2472 41,5293 25,3931 3,7247 6,9584 314,5352 161,3625 67,6163 42,7371 29,4441 4,9316 8,8054 368,8970 190,1721 72,6497 45,6603 30,9038 6,7037 0,7015 41,0674 15,1432 6,4893 3,5649 2,3004 0,3860 6,9666 1,9358 2,1966 2,2353 2,0419 2,4635 6,8396 Hình Đồ thị tương quan hàm lượng clonidin thấm qua da chuột theo thời gian với nhóm alcol, alcol béo glycol Bảng Tương quan nồng độ bão hòa, tốc độ thấm (Flux) tiềm thời clonidine hydrochlorid với chất tăng thấm khác Chất tăng thấm Propanediol Methyl butanol Hexanol Octanol Decanol Dodecanol PEG IPM LG 90 Acid oleic Transcutol P DMSO Dầu khống Nồng độ bão hồ (mg/ml) 90,917 6,570 2,627 1,156 0,644 0,301 7,081 0,095 0,357 0,043 4,935 79,026 - Chuyên Đề Dược Khoa Flux (µg/cm2/h) 1,0537 41,0674 15,1432 6,4893 3,5649 2,3004 0,3860 0,9470 0,8696 0,6865 0,4458 10,6648 1,0573 Tlag (giờ) 13,1384 1,9358 2,1966 2,2353 2,0419 2,4635 6,8396 8,6168 4,6261 9,3353 7,1957 2,5102 13,1384 Nhóm chức Poly alcol Mono alcol Mono alcol Mono alcol Mono alcol Mono alcol Poly alcol Ester Ester – alcol Acid Ehter – alcol Sulfoxide Hydrocarbon 227 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 BÀN LUẬN - Nhóm chất thân nước nhóm alcol, nhóm sufoxid có khả tăng thấm clonidin hydroclorid qua da chuột tốt nhóm chất thân dầu nhóm hydrocarbon, nhóm ester, nhóm ether nhóm acid béo - Nhóm alcol cho tác động tăng thấm cao giảm dần từ Methyl butanol, Hexanol, Octanol, Decanol Dodecanol, Propanediol, PEG Cao với 3-methyl-1- butanol đạt giá trị flux cao 41,0674 μg/cm2/giờ - DMSO dung mơi hồ tan tốt hoạt chất thân dầu thân nước, vừa chất tăng thấm tốt với nhiều chế tác động lên lớp sừng gây phá vỡ tạm thời cấu trúc nội bào, phân tách lipid, làm biến đổi keratin KẾT LUẬN Đã xây dựng, đánh giá thẩm định qui trình định lượng clonidin hydroclorid mơi trường thử tính thấm Đã khảo sát ảnh hưởng nhóm chất tăng thấm gồm 13 chất khả thấm clonidin hydroclorid qua da chuột Nhóm gây tăng thấm mạnh nhóm alcol, methyl - - butanol làm tăng tính thấm clonidin hydroclorid qua da chuột 1cm2 /1 cao với Flux 41,0674 μg/cm2/giờ ĐỀ NGHỊ Sử dụng chất 3- methyl -1 - butanol công thức bào chế thuốc dán hấp thu qua da với clonidin TÀI LIỆU THAM KHẢO 228 Moser K, Kriwet K, Naik A, Kaila YN., RH Guy (2001) Passive skin penetration enhancement and its quantification in vitro, Eur J Pharm Biopharm., 52:103-112 Nguyễn Minh Đức (2006), Sắc ký lỏng hiệu cao số ứng dụng vào nghiên cứu, kiểm nghiệm dược phẩm, dược liệu hợp chất tự nhiên, Nhà xuất Y Học, tr 160 – 171 Nguyen Thien Hai, Chi Sang-Cheol (2005), “Investigation of the effect of vehicles on skin permeation of Benztropine”, Proceeding of Pharma Indochina IV Conference, pp 363-368 Pathan I.B., Setty C.M (2009), Chemical penetration enhancers for transdermal drug delivery systems, Trop J Pharm Res., 173-179 Williams C.A., Barry W.B (2004) Penetration enhancers, Adv Drug Del Rev., 56: 603- 618 Chuyên Đề Dược Khoa ... lý thuyết Kết khảo sát khả thấm clonidine hydrochlorid qua da chuột Kết khảo sát tính thấm trình bày bảng Bảng Hàm lượng clonidin thấm qua da chuột (µg/cm2) từ dung dịch chất tăng thấm nhóm DMSO,... hưởng chất tăng thấm clonidin hydroclorid qua da chuột tiến hành với mục tiêu: Khảo sát chất tăng thấm tác động lên khả thấm clonidin hydroclorid để tìm nhóm chất tăng thấm hiệu làm tăng lưu... qua da khắc phục cản trở hấp thu làm tăng tính thấm hoạt chất qua da Một phương pháp làm tăng khả thấm hấp thu thuốc lựa chọn ứng dụng chất tăng thấm hoá học(4,5) Đề tài Khảo sát ảnh hưởng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát ảnh hưởng của các chất tăng thấm đối với sự thấm clonidin hydrochlorid qua da chuột, Khảo sát ảnh hưởng của các chất tăng thấm đối với sự thấm clonidin hydrochlorid qua da chuột

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn