Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn chấn thương thận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

4 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2020, 17:00

Nội dung của bài viết trình bày về kết quả điều trị chấn thương thận kín tại bệnh viện Nhi Đồng 2 trong thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ bảo tồn thận thành công cao, thời gian hạn chế vận động và nằm viện còn dài. Y Học TP Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số * 2015 Nghiên cứu Y học ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG Nguyễn Đình Thái*, Nguyễn Hiền*, Phạm Ngọc Thạch* TÓM TẰT Mục tiêu: Đánh giá kết điều trị chấn thương thận kín bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2014 Phương pháp nghiên cứu: Tất bệnh nhân bị chấn thương thận kín nhập bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2014 hồi cứu hồ sơ Kết quả: Tổng cộng 19 bệnh nhi nhập viện có liên quan đến chấn thương thận kín Tuổi từ – 14, trung bình tuổi Cân nặng trung bình 26 kg (11 kg – 46 kg) Tỉ lệ nam: nữ gần (10/9), chấn thương tai nạn giao thông chiếm 58% Chấn thương thận độ I, II, III chiếm 79%, độ IV 16%, độ V 5% Tiểu máu 84% bệnh nhân, kéo dài – 15 ngày Thời gian hạn chế vận động trung bình ngày (0 – 19 ngày) Thời gian nằm viện trung bình 13 ngày (5 – 27 ngày) Chỉ có bệnh nhi cần truyền máu trường hợp cắt thận chấn thương độ V Tỉ lệ bảo tồn thành công 95% Biến chứng tăng huyết áp bệnh nhi Kết luận: Tỉ lệ bảo tồn thận thành công cao, thời gian hạn chế vận động nằm viện dài Từ khóa: Bảo tồn thận ABSTRACT REVIEW THE MANAGEMENT OF BLUNT RENAL INJURY AT CHILDREN’S HOSPITAL Nguyen Dinh Thai, Nguyen Hien, Phạm Ngoc Thach * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Supplement of Vol 19 - No - 2015: 88 - 91 Objectives: Review the management of blunt renal injury at Children’s Hospital Methods: A retrospective analysis of all cases who had blunt renal injury from 1/2007 to 12/2014 Results: Nineteen trauma patients were identified as having a renal injury Range of age from – 14 years old, mean age was years Mean weight was 26 kg (11 kg – 46 kg) Male/Female was 10/9 Main mechanism was motor vehicle collision (58%) Hematuria was reported in 84 percent of all cases, range from to 15 days Mean length of bed rest was days Mean length of hospitalizatinon was 13 days Blood transfusion was needed in cases Complication in cases with hypertention Conclusion: The rate of successful renal salvage is high Time of bed rest and hospitalization still prolong Key words: Renal salvage ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương nguyên nhân gây tử vong thường gặp trẻ em Chấn thương bụng kín trẻ em thường dễ dẫn đến tổn thương tạng đặc gan, lách, thận so với người lớn đặc điểm giải phẫu học chưa phát triển hoàn chỉnh Thận trẻ em dễ bị tổn thương so với người lớn cấu trúc bảo vệ chưa phát triển hoàn chỉnh: mỡ quanh thận ít, sụn lồng ngực chưa cốt hóa hồn chỉnh, thành ngực yếu, dẫn đến chế chấn thương thường nén ép hay giảm tốc đột ngột dễ gây xé rạch *Bệnh viện Nhi Đồng Tác giả liên lạc: BS Nguyễn Đình Thái 88 ĐT: 0909250599 Email: dinhthai145@gmail.com Chuyên Đề Ngoại Nhi Y Học TP Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số * 2015 chủ mô thận, cuống mạch, hệ thống đài bể thận Điều trị bảo tồn không can thiệp phẫu thuật chấn thương thận kín xem quy chuẩn điều trị chấn thương thận kín người lớn trẻ em với mục tiêu cuối bảo tồn chức cho thận bị tổn thương Tuy nhiên nghiên cứu đánh giá điều trị chấn thương thận kín trẻ em chưa nhiều chưa có đánh giá theo dõi lâu dài Đó ngun nhân tiến hành nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá kết điều trị chấn thương thận kín bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2014 để có nhìn chung vấn đề sở cho nghiên cứu cụ thể sau Phương pháp nghiên cứu Tất bệnh nhân có chấn thương thận kín nhập bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2014 hồi cứu hồ sơ Các biến số thu thập bao gồm: Dịch tễ học: tuổi, giới, cân nặng, chế chấn thương, bên thận bị chấn thương, phân độ chấn thương, chấn thương phối hợp khác Quá trình điều trị: thời gian tiểu máu, thời gian hạn chế vận động, thời gian nằm viện, lượng máu cần truyền, can thiệp phẫu thuật, biến chứng Phân độ tổn thương thận dựa theo bảng phân độ AAST (American Association for the Surgery of Kidney Injury Scale) KẾT QUẢ Trong khoảng thời gian năm (1/2007 – 12/2014) có tổng cộng 19 bệnh nhi nhập viện có liên quan đến chấn thương thận kín Tuổi dao động từ đến 14 tuổi, trung bình tuổi Cân nặng trung bình bệnh nhi 26 kg (dao động từ 11 kg đến 46 kg) Tỉ lệ nam: nữ gần (10/9) Chuyên Đề Ngoại Nhi Nghiên cứu Y học Cơ chế chấn thương phổ biến tai nạn giao thơng (58%), phần lại tai nạn sinh hoạt té cao, chấn thương chơi thể thao, bạo lực gia đình (1 trường hợp) Về phân độ chấn thương thận: độ chiếm 32%, độ chiếm 26%, độ chiếm 21%, độ chiếm 16%, độ có trường hợp (5%) Số lượng chấn thương thận trái so với thận phải tương đương (9/10 trường hợp) Khơng có trường hợp chấn thương thận Triệu chứng tiểu máu bao gồm đại thể vi thể ghi nhận 13 trường hợp (84%) kéo dài dao động từ – 15 ngày trường hợp có tốn thương khác phối hợp: chấn thương gan, lách, phổi Trong trường hợp có chế chấn thương tai nạn giao thông Thời gian hạn chế vận động trung bình ngày, dao động từ – 19 ngày Thời gian nằm viện trung bình 13 ngày, dao động từ – 27 ngày Chỉ có bệnh nhi cần truyền máu suốt q trình nằm viện, có trường hợp vào viện tình trạng sốc, tổn thương thận độ V cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp để cắt thận trường hợp chấn thương thận độ IV trường hợp lại chấn thương thận độ III có tổn thương khác kèm dập lách, phổi Biến chứng tăng huyết áp ghi nhận trường hợp Tỉ lệ bảo tồn thận bị chấn thương đạt 95% BÀN LUẬN Ưu tiên điều trị bảo tồn khơng phẫu thuật chấn thương thận kín chấp nhận rộng rãi từ lâu Nhiều nghiên cứu chứng minh điều trị bảo tồn chấn thương thận không làm nặng thêm thương tổn thận làm tăng tỉ lệ biến chứng chấn thương thận kín (9,10,11) Tuy nhiên y học chứng điều trị bảo tồn chấn thương thận kín trẻ em khơng nhiều (10,16) 89 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số * 2015 Trong nghiên cứu này, nhận thấy dường khơng có mơ hình điều trị tiêu chuẩn cho trường hợp chấn thương thận kín Mỗi trường hợp điều trị theo đặc điểm riêng theo dõi sát ekip trực Bệnh nhân thường đặt môi trường theo dõi sát nhằm đánh giá huyết động, yêu cầu nghỉ ngơi tuyệt đối giường, đánh giá triệu chứng đau, tiểu máu ngày Đánh giá tiến triển thận bị tổn thương dựa hình ảnh CT scan siêu âm Hầu hết định điều trị dựa quan điểm cá nhân Tỉ lệ điều trị bảo tồn thận thành công nghiên cứu 95% tương tự với nghiên cứu khác trước (8) Nghỉ ngơi giường, hạn chế vận động theo dõi sát diễn tiến lâm sàng nguyên tắc trình điều trị bảo tồn chấn thương thận Các báo cáo gần đưa lời khuyên điều trị bảo tồn chấn thương tạng đặc thời gian hạn chế vận động tuyệt đối từ 5-7 ngày bệnh viện, hạn chế vận động tương đối 10-14 ngày (17) Đối với tổn thương độ IV, V, thời gian nghỉ ngơi tuyệt đối kéo dài hơn, 13-20 ngày (18) Trong nghiên cứu chúng tôi, thời gian bệnh nhân chấn thương thận định nghỉ giường, hạn chế vận động trung bình ngày (dao động từ 0-19 ngày) Trong nghiên cứu chúng tơi, có bệnh nhi cần truyền máu suốt trình nằm viện Trong trường hợp vào viện tình trạng sốc, tổn thương thận độ V cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp để cắt thận trường hợp chấn thương thận độ IV trường hợp lại chấn thương thận độ III có tổn thương khác kèm dập lách, phổi Còn lại tất trường hợp tổn thương thận phân độ I, II, III theo AAST khơng có tổn thương nặng khác kèm theo không cần truyền máu 90 Trong nghiên cứu này, tất bệnh nhân chấn thương thận cho xuất viện tổn thương thận đánh giá ổn định, triệu chứng lâm sàng đau, tiểu máu biến (100% bệnh nhân xuất viện hết tiểu máu đại thể vi thể) Thời gian nằm viện cho điều trị bảo tồn chấn thương thận trung bình 13 ngày (dao đông từ – 27 ngày) Tuy nhiên, nghiên cứu gần tiểu máu yếu tố ảnh hưởng đánh giá trình hồi phục bệnh nhân chấn thương thận Cụ thể nghiên cứu Graziano bệnh nhân chấn thương thận cho xuất viện hết đau, ăn uống theo chế độ bình thường, tiểu máu hay khơng Vấn đề tiểu máu theo dõi trình tái khám) Trong nghiên cứu này, bệnh nhân chấn thương thận không bị yêu cầu phải hạn chế vận động tuyệt đối thời gian định nào, mà họ cho phép hoạt động trở lại cảm thấy thoải mái, hết đau bụng, bất chấp phân độ chấn thương thận theo AAST Đây quan điểm điều trị rút ngắn thời gian bệnh nhân buộc hạn chế vận động tuyệt đối, thời gian nằm viện Cuối cùng, yếu tố quan trọng chưa đánh giá tỉ lệ biến chứng tăng huyết áp sau chấn thương thận Trong nghiên cứu chúng tôi, tỉ lệ 10% (2/19 trường hợp), cao so với ước tính từ – 7,5% nghiên cứu khác trước Tỉ lệ biến chứng tăng huyết áp sau chấn thương thận đánh giá cách xác tất bệnh nhân theo dõi thời gian định sau xuất viện Điều vượt khỏi khả nghiên cứu hồi cứu đơn Do cần tiến hành nghiên cứu tiền cứu chấn thương thận kín với thời gian theo dõi sau xuất viện nhiều năm để đanh giá xác biến chứng Chuyên Đề Ngoại Nhi Y Học TP Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số * 2015 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu này, nhận thấy tỉ lệ thành công điều trị bảo tồn chấn thương thận kín cao (đạt 95%) Tổn thương thận mức độ nhẹ đến trung bình (I, II, III) khơng có tổn thương khác kèm thường không cần truyền máu Tuy nhiên, thời gian hạn chế vận động thời gian nằm viện kéo dài 11 12 13 14 Hết tiểu máu tiêu chuẩn để xuất viện 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 10 Aguayo P, Fraser JD, Sharp SW, et al (2010) Non-operative management of blunt injury: a need for further study J PediatrSurg 45:pp 1311–4 Brown SL, Elder JS, Spirnak JP (1998) Are pediatric patients more susceptible to major renal injury from blunt trauma? A comparative study J Urol 160:pp.138-40 Brown SL, Elder JS, Spirnak JP (1998) Are pediatric patients more susceptible to major renal injury from blunt trauma? A comparative study J Urol 160:pp.138–40 Buckley JC, McAninch JW (2004) Pediatric renal injuries: management guidelines from a 25 year experience J Urol,172:pp 687 Cass AS (1975) Renal trauma in the multiple injured patient J Urol 114:pp 495-7 Fraser JD, Aguayo P, Ostlie DJ, et al (2009) Review of the evidence on the management of blunt renal trauma in pediatric patients PediatrSurg Int 25:pp 125-32 Graziano KD, Juang D, Notrica D, et al (2013) Prospective observational study with an abbreviated protocol in the management of blunt renal injury in children J PediatrSurg 09,pp.53 Hammer CC, Santucci RA (2003) Effect of an institutional policy of nonoperative treatment of grades I to IV renal injuries J Urol 169:pp.1751-3 Henderson CG, Sedberry-Ross S, Pickard R, et al (2007) Management of high grade renal trauma: 20-year experience at a pediatric level I trauma center J Urol 178: pp 246–50 Kuzmarov IW, Morehouse DD, Gibson S (1981) Blunt renal trauma in the pediatric population: a retrospective study J Urol 126:pp 648-9 Chuyên Đề Ngoại Nhi 17 18 19 20 21 22 Nghiên cứu Y học London JA, Parry L, Galante J, et al (2008) Safety of early mobilization of patients with blunt solid organ injuries Arch Surg 143:pp 972–6 Malhotra AK, Fabian TC, Croce MA, et al (2000) Blunt hepatic injury: a paradigm shift from operative to nonoperative management in the 1990s Ann Surg 231:pp 804-13 McVay MR, Kokoska ER, Jackson RJ, et al (2008) Throwing out the “grade” book:management of isolated spleen and liver injury based on hemodynamic status J PediatrSurg 43:pp.1072–6 Medica J, Caldamone A (1995) Pediatric renal trauma: special considerations SeminUrol 13:pp 73-6 Moore EE, Shackford SR, Pachter HL, et al (1989) Organ injury scaling: spleen, liver and kidney J Trauma 29: pp 1664– Nance ML, Lutz N, Carr MC, et al (2004) Blunt renal injuries in children can be managed nonoperatively: outcome in a consecutive series of patients J Trauma 57: pp.474-8 Philpott JM, Nance ML, Carr MC, et al (2003) Ureteral stenting in the management of urinoma after severe blunt renal trauma in children J PediatrSurg 38: pp.1096-8 Russell RS, Gomelsky A, McMahon DR, et al (2001) Management of grade IV renal injury in children J Urol 166:pp 1049-150 Santucci RA, McAninch JW, Safir M, et al (2001) Validation of the American Association for the Surgery of Trauma organ injury severity scale for the kidney J Trauma 50:pp 195-200 St Peter SD, Sharp SW, Snyder CL, et al (2011) Prospective validation of an abbreviated bedreet protocol in the management of blunt spleen and liver injury in children J PediatrSurg 46:pp 173–7 Stylianos S (2000) APSA trauma committee: evidence-based guidelines for resource utilization in children with isolated spleen or liver injury J PediatrSurg 35:pp 164-9 Umbreit EC, Routh JC, Husmann DA (2009) Non-operative management of nonvascular grade IV blunt renal trauma in children: meta-analysis and systematic review Urology 74:pp 579–80 Ngày nhận báo: 23/08/2015 Ngày phản biện nhận xét báo: 24/08/2015 Ngày báo đăng: 01/10/2015 91 ... Ưu tiên điều trị bảo tồn không phẫu thuật chấn thương thận kín chấp nhận rộng rãi từ lâu Nhi u nghiên cứu chứng minh điều trị bảo tồn chấn thương thận không làm nặng thêm thương tổn thận làm... cứu Đánh giá kết điều trị chấn thương thận kín bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 1 /20 07 đến tháng 12/ 2014 để có nhìn chung vấn đề sở cho nghiên cứu cụ thể sau Phương pháp nghiên cứu Tất bệnh. .. Phụ Bản Tập 19 * Số * 20 15 chủ mô thận, cuống mạch, hệ thống đài bể thận Điều trị bảo tồn không can thiệp phẫu thuật chấn thương thận kín xem quy chuẩn điều trị chấn thương thận kín người lớn trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn chấn thương thận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn chấn thương thận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn