Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích cơ hội thị trường

4 49 1

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2020, 03:39

 Bài giảng "Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích cơ hội thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương pháp xác định cơ hội thị trường, đánh giá cơ may thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Chương III. Phân tích cơ hội thị trường I. Khái niệm:             Trong KD ln ln có cơ hội mới, điều quan trọng  là DN có nhận thấy và nắm bắt kịp thời khơng. Nhận  thấy và nắm bắt được cơ hội sẽ tạo điều kiện để DN  mở ra các hướng KD mới, triển khai các chiến lược  Marketing hiệu quả hơn,nâng cao khả năng cạnh tranh  và phát triển trong giai đoạn hiện nay.  II.    Phương pháp xác định cơ hội thị trường: ­ Phương pháp “mạng mở rộng SP/thị trường”:             Dựa vào mối quan hệ SP/ thị trường để đánh giá  những lợi thế và hạn chế, bế tắc và triển vọng của SP  trên thị trường mục tiêu, sau đó định dạng cơ hội thị  trường    SP hiện có          SP mới Thâm nhập thị  Phát triển SP • Thị trường                           trường      hiện có Mở rộng thị  Đa dạng hóa  Thị trường mới trường a Thâm nhập thị trường:    Thu hút khách hàng bằng cách giảm giá, tăng cường quảng  cáo, dịch vụ hậu mãi, b. Mở rộng thị trường:    Tìm kiếm khách hàng mới, tăng doanh thu bán hàng. Cần  phân tích các yếu tố: dân số, tuổi tác, thu nhập,giói  tính., c. Phát triển SP: SP cần phải có chất lượng cao hơn, phong phú hơn, mẫu  mã đẹp, dịch vụ hồn hảo,… d. Đa dạng hóa SP:      Tăng thêm danh mục hàng hóa, khách hàng sẽ đa dạng  hơn và có nhiều sự chọn lựa hơn     Các phương pháp khác: ­ Đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành theo phân tích danh  mục đầu tư  ­ Phương pháp “kẽ hở trên thị trường”: thâm nhập vào thị  trường vẫn chưa được các DN khác khai thác triệt để III. Đánh giá cơ may thị trường:    Cơ may thị trường chỉ được xác định khi nó thỏa mãn hai  điều:   a. Phù hợp với mục tiêu của cơng ty: ­ Mục tiêu lợi nhuận ­  Mục tiêu doanh số ­ Mục tiêu phát triển KD ­ Mục tiêu tín nhiệm khách hàng b. Phù hợp với khả năng của cơng ty: ­ Khả năng tài chính ­ Năng lực hoạt động ­ Khả năng phân phối ... Đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành theo phân tích danh  mục đầu tư  ­ Phương pháp “kẽ hở trên thị trường : thâm nhập vào thị trường vẫn chưa được các DN khác khai thác triệt để III. Đánh giá cơ may thị trường:    Cơ may thị trường chỉ được xác định khi nó thỏa mãn hai ...SP hiện có          SP mới Thâm nhập thị Phát triển SP • Thị trường                           trường      hiện có Mở rộng thị Đa dạng hóa  Thị trường mới trường a Thâm nhập thị trường:     Thu hút khách hàng bằng cách giảm giá, tăng cường quảng ...   Thu hút khách hàng bằng cách giảm giá, tăng cường quảng  cáo, dịch vụ hậu mãi, b. Mở rộng thị trường:    Tìm kiếm khách hàng mới, tăng doanh thu bán hàng. Cần  phân tích các yếu tố: dân số, tuổi tác, thu nhập,giói 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích cơ hội thị trường, Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích cơ hội thị trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn