Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm máy biến áp của công ty trách nhiệm hữu hạn ABB tại thị trường Việt Nam

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:49

Đề tài vận dụng những lý luận và phương pháp luận xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (DN) vào việc nghiên cứu để xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH ABB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Chiến lược kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm máy biến áp công ty trách nhiệm hữu hạn ABB thị trường Việt Nam Tác giả luận văn: Trần Thị Thu Hà Khóa học: Cao học quản trị kinh doanh khóa 2009-2011 Người hướng dẫn: Tiến sĩ Phạm Thị Kim Ngọc Nội dung tóm tắt: a Lý chọn đề tài: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) ABB Việt Nam doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi với nhiệm vụ sản xuất cung cấp máy biến áp cho Việt Nam số nước khu vực Hiện thị trường cung cấp máy biến áp nước thị trường cạnh tranh gay gắt có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường Để tồn phát triển bền vững, công ty cần xây dựng chiến lược hợp lý, nhận thức vị thị trường phải liên tục nâng cao lực cạnh tranh thị trường Nâng cao lực cạnh tranh giúp ABB phát triển trở thành công ty dẫn đầu cung cấp máy biến áp Việt Nam b Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn: + Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý thuyết hoạch định chiến lược lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp - Xác định lực cạnh tranh sản phẩm máy biến áp công ty TNHH ABB - Nhận diện hội, thách thức cho công ty TNHH ABB thông qua việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ mơi trường bên ngồi - Xác định điểm mạnh, điểm yếu công ty TNHH ABB thơng qua phân tích yếu tố từ mơi trường bên - Đề xuất số lựa chọn chiến lược kinh doanh cho công ty thời gian tới + Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH ABB môi trường kinh doanh máy biến áp công ty + Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trình lập chiến lược kinh doanh cho sản phẩm máy biến áp công ty TNHH ABB Việt nam thời gian 2011-2015 c Tóm tắt nội dung chính: - Tổng quan, hệ thống hóa số vấn đề chiến lược kinh doanh lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp - Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh công ty TNHH ABB Nội dung bao gồm giới thiệu khái qt cơng ty, sản phẩm, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn từ năm 2006 – 2010 - Xác định tiềm lực thành công phối thức thị trường máy biến áp tiềm lực thành công nguồn lực doanh nghiệp thơng qua việc phân tích tác động mơi trường bên bên ngồi đến hoạt động công ty TNHH ABB - Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh dựa chiến lược khác biệt sản phẩm cơng ty TNHH ABB giúp cơng ty tăng tính cạnh tranh thị trường Việt Nam d Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu định tính cách hệ thống hoá tài liệu, sách, báo chuyên ngành quản trị chiến lược lĩnh vực sản xuất máy biến áp - Phương pháp nghiên cứu ứng dụng: vận dụng lý thuyết để hoạch định chiến lược cho cơng ty ABB - Phương pháp phân tích thống kê: tổng hợp liệu, phân tích xu hướng - Phương pháp định lượng: điều tra lấy ý kiến chuyên gia lĩnh vực sản xuất kinh doanh máy biến áp để có ý kiến tư vấn có giá trị việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy phương án chiến lược cho công ty e Kết luận: Bản luận văn với đề tài: "Chiến lược kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm máy biến áp công ty trách nhiệm hữu hạn ABB thị trường Việt Nam" thực hiện: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận chiến lược kinh doanh lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp - Tìm hiểu, phân tích thực trạng yếu tố nội doanh nghiệp điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh - Trên sở xác định tiềm lực thành cơng, tác giả lựa chọn chiến lược khác biệt hóa sản phẩm đề xuất số phương hướng hành động để doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh máy biến áp tương lai Với thời gian nghiên cứu có hạn, tác giả tập trung nghiên cứu vào việc nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn trước mắt Tuy nhiên, để có chỗ đứng vững thị trường, chiến lược kinh doanh ABB cần phải xây dựng cách khoa học mang tính khả thi cao Tác giả hy vọng rằng kết nghiên cứu luận văn nhà quản lý cấp ABB xem xét, coi đề xuất quan trọng để ứng dụng vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh máy biến áp công ty ABB Với hạn chế định lý luận, thực tiễn, luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến dạy, đóng góp thầy giáo, đồng nghiệp bạn quan tâm ... kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm máy biến áp công ty trách nhiệm hữu hạn ABB thị trường Việt Nam" thực hiện: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận chiến lược kinh doanh lực cạnh tranh sản phẩm. .. cứu: Công ty TNHH ABB môi trường kinh doanh máy biến áp công ty + Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trình lập chiến lược kinh doanh cho sản phẩm máy biến áp công ty TNHH ABB Việt nam thời... thuyết hoạch định chiến lược lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp - Xác định lực cạnh tranh sản phẩm máy biến áp công ty TNHH ABB - Nhận diện hội, thách thức cho công ty TNHH ABB thông qua việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm máy biến áp của công ty trách nhiệm hữu hạn ABB tại thị trường Việt Nam, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm máy biến áp của công ty trách nhiệm hữu hạn ABB tại thị trường Việt Nam

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn