Kế hoạch Kiểm tra và Thí nghiệm/Inspection and Testing Plan

97 39 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:35

Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm là gì? Tổ chức nào phải lập Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm? Nội dung của Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm gồm những gì?Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm (Inspection Testing Plan hay còn gọi là ITP) là một công cụ mà tổ chức đưa ra để kiểm tra và thí nghiệm để đánh giá chất lượng của một công việc thi công xây dựng.ITP được các Nghị định về quản lý chất lượng yêu cầu Nhà thầu thi công phải lập để kiểm tra chất lượng và thí nghiệm trong thi công xây dựng. Nội dung của ITP là nêu ra danh mục kiểm tra chất lượng và các thí nghiệm cần thiết phải làm cho mỗi công việc WHAT? và nêu ra cách mà ta kiểm tra chất lượng HOW?ITP được Nhà thầu thiết lập (nó bao gồm hai Kế hoạch kiểm tra chất lượng và thí nghiệm chất lượng, vì thế nó bao gồm các nội dung của QCP) và đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện. KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM TRONG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG INSPECTION & TESTING PLAN Ban hành … / 20… HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm gì? Tổ chức phải lập Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm? Nội dung Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm gồm gì? Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm (Inspection & Testing Plan hay gọi ITP) cơng cụ mà tổ chức đưa để kiểm tra thí nghiệm để đánh giá chất lượng công việc thi công xây dựng ITP Nghị định quản lý chất lượng yêu cầu Nhà thầu thi công phải lập để kiểm tra chất lượng thí nghiệm thi công xây dựng Nội dung ITP nêu danh mục kiểm tra chất lượng thí nghiệm cần thiết phải làm cho công việc - WHAT? nêu cách mà ta kiểm tra chất lượng - HOW? ITP Nhà thầu thiết lập (nó bao gồm hai Kế hoạch kiểm tra chất lượng thí nghiệm chất lượng, bao gồm nội dung QCP) đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trước thực Ngoài việc tư vấn soạn thảo Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm, chúng tơi lập nên số mẫu - Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm cho khoảng 50 đầu việc thi công xây dựng, bao gồm công tác Xây lắp MEP Trong Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm sử dụng cơng cụ kỹ thuật tiên tiến vừa đáp ứng yêu cầu Nhà nước Việt Nam vừa phù hợp với thông lệ Quốc tế, tăng cường việc quản lý chất lượng chuyên sâu Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm khung soạn thảo cho dự án, áp dụng dự án cụ thể, anh chị cần điều chỉnh thông số cho phù hợp với điều kiện dự án, sau kết thúc dự án kinh nghiệm học được, anh chị ln trì việc cải tiến Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm để nâng cao chất lượng cơng trình Tư vấn soạn thảo Kỹ sư Lê Huệ Email: lehuethuduc@gmail.com HP: 0907 545253 MỤC LỤC TT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG MÃ ITP A Kiểm sốt chất lượng công tác xây lắp Công tác thi công tường vây cọc Barrette ITP.001 Công tác ép cọc ITP.002 Cơng tác thi cơng móng hầm nhà cao tầng ITP.003 Công tác thi công cọc khoan nhồi ITP.004 Thi công đường đắp ITP.005 Thi cơng móng đường cấp phối đá dăm ITP.006 Thi công mặt đường bê tông nhựa ITP.007 Công tác lợp mái ITP.008 Công tác tô trát ITP.009 10 Cơng tác bả tíc sơn nước ITP.010 11 Cơng tác trần, khung trần ITP.011 12 Hoàn thiện bể nước bê tông cốt thép ITP 012 13 Công tác lắp đặt Kết Cấu Thép ITP.013 14 Công tác thi công BTCT đổ chỗ theo chiều ngang ITP.014 16 Công tác ốp đá Granite/Marble ITP.016 17 Cơng tác hồn thiện bê tông ITP.017 18 Công tác khe co giản/khe nhiệt ITP.018 19 Công tác lan can/tay vịn thép ITP 019 20 Cơng tác lắp dựng kính trang trí mặt ngồi ITP.020 21 Cơng tác xây ITP.021 22 Đào đất hố móng ITP.022 23 Căng cáp sàn bê tơng dự ứng lực ITP.023 24 Công tác đắp đất ITP 024 25 Công tác giàn giáo thi công bê tông, xây tơ trát ITP 025 26 Cơng tác đóng cọc bê tông cốt thép ITP.026 27 Công tác đào đất thi công tầng hầm ITP.027 28 Công tác thi công BTCT theo chiều đứng (cột, tường) ITP.028 29 Công tác lắp dựng cửa gỗ (cửa đi, cửa sổ) ITP.029 30 Công tác thi công BTCT theo chiều ngang (dầm, sàn) ITP.030 31 Công tác sơn kết cấu thép ITP.031 32 Công tác thử tĩnh cọc ITP.032 33 Công tác chống thấm sàn bê tông cốt thép ITP.033 34 Công tác trồng cảnh quan sân vườn ITP.034 35 Công tác thi công bể chứa nước BTCT ITP.035 36 San lấp măt bằng phương pháp bơm cát ITP.036 B Kiểm sốt chất lượng cơng tác MEP 37 Kiểm sốt cơng tác lắp đặt hệ thống điện nhà QCP.ME.01 38 Kiểm sốt cơng tác lắp đặt hệ thống điện lạnh QCP.ME.02 39 Kiểm soát lắp đặt hệ thống thơng gió QCP.ME.03 40 Kiểm sốt cơng tác lắp đặt máy QCP.ME.04 41 Kiểm soát lắp đặt Trạm biến áp QCP.ME.05 42 Kiểm soát lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nhà cao tầng QCP.ME.06 43 Kiểm soát lắp đặt hệ thống ống cấp nước QCP.ME.07 44 Kiểm soát lắp đặt hệ thống ống thoát nước nhà QCP.ME.08 45 Kiểm soát lắp đặt hệ thống ống thoát nước ngồi nhà QCP.ME.09 46 Kiểm sốt lắp đặt hệ thống thiết bị vệ sinh QCP.ME.10 47 Kiểm soát lắp đặt hệ thống máy bơm QCP.ME.11 48 Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy QCP.ME.12 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM/ITP Cơng việc: ………………………… Gói thầu:…………………… Cơng trình:………………… TT Danh mục kiểm tra thí nghiệm Ghi chú: TC: Tổ chức CK: Chứng kiến Người lập Mã checklist kiểm tra Tần suất lấy mẫu Tiêu chuẩn thí nghiệm Tiêu chí chấp nhận Mã ITP Ban hành lần Ngày Trang Trách nhiệm NHÀ THẦU GSTC CĐT 10 TC CK XX TC CK XX TC CK XX TC CK XX TC CK XX TC CK XX XX: Xem xét Người kiểm tra Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm nêu yêu cầu chung, Nhà thầu thêm vào nội dung cần thiết Phê duyệt Ghi 11 KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM Tiêu chuẩn thi cơng A CƠNG TÁC CHUẨN BỊ Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận KS kết cấu Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng TCXDVN 326- 2004 TCVN 4453-1995 Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; NA NA KS kết cấu Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; NA NA KS kết cấu Kiểm tra tram trộn bê tông tươi KS Kết cấu Xem checklist Kiểm tra phù hợp HSTK với trường KS kết cấu Specification Theo danh mục HS thiết kế Kiểm tra mắt Định vị hệ thống cọc Barrette KS kết cấu KS trắc đạc Hồ sơ định vị cơng trình thiết kế Theo danh mục HS thiết kế Thuyết minh TK vẽ thi công Kiểm tra thiết kế cấp phối BT công trường (Mix Design) Công tác tổ chức thi cơng, ATLĐ B TỔ CHỨC THI CƠNG KT QUA QUAN TRẮC Mã báo cáo kiểm tra/checklist Huy động nguồn lực thi công Vật liệu đầu vào: cát, đá, cement, phụ gia, nước, cốt thép, bentonite KT QUA THÍ NGHIỆM Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Ngày: … Danh mục kiểm tra Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra mỏ đất… Mã số: ITP.001 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM Cơng việc: THI CÔNG CỌC BARRETTE LÀM TƯỜNG VÂY LOGO KS kết cấu KS vật liệu Thí nghiệm viên Trưởng an toàn - Specification - Specification - TCVN 4453-1996 Danh mục vật tư nhà thầu trình theo KL HĐ - Specification - Thành phần cốt liệu để thiết kế cấp phối BT TCVN5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng Biện pháp đảm bảo an - TCVN 3146-986: tồn nhà thầu trình Cơng việc hàn điện CĐT duyệt Yêu cầu chung an toàn *Quan trắc mắt Trực quan VT-TN.06 VT-TN.07 NA NA Checklist NA NA Phiếu đề nghị Cung cấp thông tin (RFI) Theo yêu cầu Thiết kế Specification COCBARRETTE-16 Máy đo toàn đạc Theo yêu cầu Thiết kế Specification ASTM - Thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm vật liệu BT, bentonite - Thí nghiệm cường độ thép: Theo yêu cầu Thiết kế Specification Checklist Các thiết bị đo lường Theo biểu mẫu thí nghiệm Trực quan Theo BP an toàn lao độngVSMT-PCCN duyệt Theo yêu cầu Thiết kế Specification Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Đọc Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Máy đo toàn đạc TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa cơng trình Quan sát mắt chứng nhận kiểm định Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng KS kết cấu Đào đất tường vây đến cao độ thiết kế KS kết cấu *Kiểm tra hố khoan theo hướng tường dẫn định Thuước vị sẵn Mắt * Kiểm tra độ nhớt betonite Kiểm tra dung dịch khoan KS kết cấu Xem checklist Nghiệm thu lồng thép Hạ lồng thép Kiểm tra bê tông tươi trước cho phép đổ bê tông KT cho phép đổ bê tơng *Máy tồn đạc *Thước thép đo chiều dài *Thước kẹp * Quan sát mắt *Kiểm tra định vị tường dẫn hướng; * Kích thước theo TK, Thi cơng tường dẫn hướng, phân chia kích thước tường dẫn hướng KT đổ bê tông tường Barrette KT tháo ván khuôn định vị Water Stop ngăn nước KS kết cấu TCXDVN 326- 2004 TCVN 4453-1995 Dụng cụ thí nghiệm Bentonite theo BPTN *Thước thép đo chiều dài *Thước kẹp * Quan sát mắt * Độ đồng * Cở hạt * Độ sụt * Nhiệt độ *Phiếu xuất xưởng KS kết cấu TCXDVN 326- 2004 TCVN 4453-1995 *Thí nghiệm kiểm tra thông số Bentonite *Kiểm tra lượng cát lắng đọng đáy hố đào Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng * Bằng mắt * Bằng thước * Bằng máy toàn đạc Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng COCBARRETTE-13 Theo yêu cầu Thiết kế Specification COCBARRETTE-18 *Thí nghiệm thép: kéo , uốn, cắt cốt thép; *Thí nghiệm kéo mối hàn, kéo mối nối thép cóc cáp; COCBARRETTE-18 COCBARRETTE-19 Sau kiểm tra đạt yêu cầu cho phép bê tông đổ KS kết cấu KS kết cấu COCBARRETTE-15 * Mối nối cho lồng thép * Cao độ thép chờ cho sàn * Lớp xốp bảo vệ thép không cho BT chèn vào Bằng mắt, thước * Lắp đặt cản nước (water bar) KS kết cấu KS kết cấu *Kiểm tra đường kính, khoảng cách, mối nối *Tĩnh cự bê tông *Độ cốt thép *Độ vững chắc, ổn định cốt thép COCBARRETTE-16 * Bằng mắt * Bằng thước * Bằng máy tồn đạc *Thí nghiệm độ sụt * Lấy mẫu thí nghiệm cường độ B * Đo nhiệt độ BT Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng COCBARRETTE-20 * Độ sụt bê tông * Cấp phối có phù hợp với thiết kế * Nhiệt độ BT * Khối lượng BT * Thời gian xuất xưởng Bằng mắt, thước, dụng cụ đo độ sụt hình nón, nhiệt kế * Kiểm tra cương độ BT đạt tối thiểu 50% (ít ngày) Bằng mắt COCBARRETTE-19 COCBARRETTE-20 *Thí nghiệm độ sụt * Lấy mẫu thí nghiệm cường độ B Theo yêu cầu * Đo nhiệt độ BT Thiết kế Specification 10 KT thí nghiệm Sonic test KT cắt đầu cọc Barrette Thí nghiệm viên *Kiểm tra thiết bị *Kiểm tra phần mềm *Kiểm tra tốc độ di Tiêu chuẩn thí nghiệm Sonic test chuyển *Kiểm tra màng hình kết bảng in KS kết cấu 11 KT thí nghiệm bê tơng phòng thí nghiệm Thí nghiệm viên 12 KT hồ sơ hồn cơng, chuẩn bị nghiệm thu KS kết cấu TCXDVN 326- 2004 TCVN 4453-1995 *Cao độ *Cốt thép chờ Theo Biện pháp thí nghiệm Sonic test đồng thuận CĐT Theo BP thí nghiệm sonic test Theo yêu cầu Thiết kế Specification Bằng mắt COCBARRETTE-20 Theo BP thí nghiệm Các thí nghiệm theo yêu cầu thiết kế Mã số:ITP.002 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM Cơng việc: Kiểm tra cơng tác ép cọc LOGO Ngày:……… KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM Tiêu chuẩn thi công TCVN 9394:2012; TCVN 9262-2:2012 1 Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận KS Kết cấu Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng KS Kết cấu Huy động nguồn lực thi công KS Kết cấu Kiểm tra, soát xét hồ sơ khảo sát, thiết kế, ép cọc thử trước thi công KS Kết cấu Kiểm tra việc sản xuất cọc xưởng đưa vào sử dụng KT QUA QUAN TRẮC Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; NA NA Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; NA NA Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra mỏ đất… - Kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ hồ sơ thiết kế duyệt - Kiểm tra tính pháp lý, tính chuẩn xác hồ sơ khảo sát địa chất thủy văn công trình - Kiểm tra tính pháp lý hóa đơn thương mại/hợp đồng cung cấp cọc nhà thầu đệ trình - Kiểm tra Giấy Chứng nhận chất lượng cọc nhà sản xuất cọc - Kiểm tra Kết thí nghiệm nén mẫu béton đúc cọc nhà máy, xưởng chế tạo - Kiểm tra Kết thí nghiệm kéo thép sử dụng kết cấu cọc đơn vị sản xuất cọc cung cấp - Kiểm tra Biên nghiệm thu sản xuất cọc, lý lịch trình sản xuất cọc - Kiểm tra lý lịch vận chuyển cọc - Kiểm tra Tiêu chuẩn áp dụng KS Kết cấu KT QUA THÍ NGHIỆM *Quan trắc mắt VT-TN.06 VT-TN.07 NA Trực quan mắt F02-7A NA Trực quan mắt COC.01 TCVN 7888:2008 NA Theo yêu cầu thiết kế (Specification) Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Quan sát mắt Quan sát mắt máy Theo yêu cầu thiết kế sai số xây dựng Kiểm tra cọc chế tạo sẵn đưa vào sử dụng cơng trình Kiểm tra định vị cọc KS Kết cấu TCVN 9114:2012 - Chiều dài đoạn cọc, đường kính cọc (trong & ngồi), kích thước tiết diện cọc Thước thép đo chiều dài, thước kẹp, quan sát - Kiểm tra độ thẳng/độ cong vênh, chất lượng bề mặt cọc mắt thiết bị chuyên (vết nứt, lớp phủ bề mặt cọc) dụng - Kiểm tra khuyết tật cọc, mối nối cọc, mặt bích, khoảng cách từ tâm móc cẩu đầu đoạn cọc, kích thước mã đoạn nối cọc KS Trắc đạc TCVN 9398:2012 ; TCVN 9262-2:2012 - Kiểm tra mốc, tọa độ cơng trình - Kiểm tra tọa độ tim cọc đài móng Thước thép đo chiều dài, - Kiểm tra tổng thể mặt tim-trục bố trí cọc hệ thống máy tồn đạc, thủy chuẩn kết cấu móng COC.01 COC.03 TVCN 7888:2008 Thí nghiệm cường độ BT Kiểm tra khuyết tật cọc Kiểm tra kích thước Kiểm tra độ bền uốn nứt thân cọc Kiểm tra độ bền uốn thân cọc tải trọng nén trục Kiểm tra khả bền cắt thân cọc Kiểm tra bảo quản vận Theo yêu cầu chuyển thiết kế (Specification) Quan sát mắt thiết bị chuyên dụng Quan sát mắt thiết bị chuyên dụng 10 Kiểm tra thi công chi tiết ép cọc đại trà Kiểm tra số liệu ép cọc Kiểm tra sau ép cọc, hồn cơng đầu cọc báo cáo tổng hợp ép cọc, chuẩn bị cho việc nghiệm thu - Kiểm tra vị trí, tọa độ cao độ tim cọc theo Bản vẽ thiết kế định vị kiểm tra bước định vị cọc suốt trình hạ cọc - Kiểm tra độ thẳng đứng, thăng thiết bị ép cọc - Kiểm tra độ thẳng đứng, phương hướng cọc - Kiểm tra mối nối cọc q trình thi cơng - Kiểm tra lý lịch ép cọc thời điểm thi công KS Kết cấu & KS Trắc đạc KS Kết cấu KS Kết cấu TCVN 9394:2012; TCVN 9262-2:2012 - Kiểm tra loại, nhãn hiệu máy ép cọc - Kiểm tra thông số, chi tiết cọc (tiết diện cọc, chiều dài cọc, ngày đúc cọc, ngày ép cọc ) - Kiểm tra thông số số lượng cọc, vị trí tim cọc, cao độ dừng đầu cọc so với cao độ đầu cọc theo thiết kế cao độ mặt đất tự nhiên) Thước thép đo chiều dài, máy toàn đạc, thủy chuẩn COC.04 COC.05 COC.06 COC.07 COC.08 Trực quan mắt Quan sát mắt thiết bị chuyên dụng Theo yêu cầu thiết kế (Specification) Trực quan mắt - Kiểm tra lực ép cọc, lực dừng cọc (max, min) so với tải trọng thiết kế - Kiểm tra sai số trình ép cọc (sai số theo phương dọc, phương ngang) - Kiểm tra bình đồ đỉnh cọc, tim - trục cọc kết cấu móng - Kiểm tra độ sâu thực tế so với độ sâu thiết kế qui định vẽ thiết kế duyệt TCVN 7888:2008 Thí nghiệm khơng phá hủy hàn nối đoạn cọc COC.02 Quan sát mắt Quan sát mắt máy trắc đạc Theo yêu cầu thiết kế sai số xây dựng Mã số: ITP.ME.05 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM LOGO Cơng việc: Công tác lắp đặt Trạm biến áp điện Ngày: KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TCVN 25-1991 TCVN 27-1993 Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận KS Điện Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng KS Điện Huy động nguồn lực thi công KS Điện Ngiệm thu vật liệu đầu vào KS điện Nghiệm thu công tác lắp đặt KS điện a Kiểm tra trước lắp đặt thiết bị máy biến áp, tủ điện, máy phát điện KS điện b Nghiện thu lắp đặt thiết bị ( máy biến áp, tủ điện, máy phát điện, kéo cáp điện đấu nối ) KS điện TIÊU CHUẨN THI CƠNG KIỂM TRA THÍ NGHIỆM Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Biện pháp thi cơng; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… *Quan trắc mắt TCVN 4055-2012, 11TCN-18-2006, 11TCN-19-2006, 11TCN-20-2006, 11TCN-21-2006, TCVN 4756-1989, TCVN 9358:2012, TCVN 7434: 2004; KSM 3413:1995; TCVN 7997:2009; TCVN6610-3:2000; QTTN 07; IEC 60502-1:2009; IEC 60502-2:2005, TCVN 6306-2006; TCVN 6099-2007; IEC76; TCVN 9208:2012 Kích thước ( tủ điện, cấp điện ) Bằng mắt, thước đo… TCVN 4055-2012 Kiểm tra bệ óng thiết bị TCVN 4055-2012, 11TCN-18-2006, 11TCN-19-2006, 11TCN-20-2006, 11TCN-21-2006, TCVN 4756-1989, TCVN 9358:2012, TCVN 7434: 2004; KSM 3413:1995; TCVN 7997:2009; TCVN6610-3:2000; QTTN 07; IEC 605021:2009; IEC 605022:2005, TCVN 63062006; TCVN 60992007; IEC76; TCVN 9208:2012 Kiểm tra lắp đặt theo vẽ thiết kế phê duyệt theo trình tự sau: - Công tác lắp đặt cáp ngầm phần trung - Công tác lắp đặt tủ trung - Công tác lắp đặt máy biến áp - Công tác lắp đặt tủ hạ - Công tác lắp đặ máy phát - Công tác kéo cáp, đấu nối test cáp, test cách cho ệ thống tủ điện - Công tác kiểm tra hệ thống nối đất đo điện trở VT-TN.06 VTTN.07 Chuẩn mực Chuẩn mực 10 11 NA NA NA NA NA NA Đạt cầu Thiết kế Nhãn mác From mẫu nghiệm thu theo nhà nước checklist ( Xem file đính kèm) F07-12 Công suất ( Máy biến áp, Máy phát điện, thiết bị tủ điện…) Chứng vật liệu Kiểm tra lắp đặt theo vẽ thiết kế phê duyệt Bằng mắt, thước đo… From mẫu nghiệm thu theo nhà nước checklist ( Xem file đính kèm) F07-12 Bằng mắt Bằng thước Máy trắc đạc 82 KT QUA QUAN TRẮC Phương pháp quan trắc Đạt Specification dự án Phải có biên trung tâm thí nghiệm điện Máy biến áp tủ trung phiếu kiểm Đạt theo yêuđịnh cầu thiết kế Specification dự án Bằng mắt, thước đo… Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Đạt theo yêu cầu thiết kế Đạt Specification Ghi lại biển dự án trường để bên xác nhận đạt hay không đạt Bằng mắt, thước đo… Ghi lại biển trường để bên xác nhận đạt hay không đạt Biên bàn giao mặt phần xây dựng Bằng mắt Bằng thước Đông hồ đo chuyên dụng Kềm kiển tra lực siết bulong Đạt theo yêu cầu thiết kế Bằng mắt, thước đo… From mẫu nghiệm thu theo nhà nước checklist ( Xem file đính kèm) F07-12 Ghi lại biển trường để bên xác nhận đạt hay không đạt Đạt Specification dự án c Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn lắp đặt tỉnh thiết bị d Các thí nghiệm trước xin phép điện lực cấp phép đống điện để kiểm tra có tải không tải cho máy biến áp a b Nghiệm thu sau đóng điện Kiểm tra nhiệt độ máy biến áp, kiểm tra chế độ làm việc khơng tải máy biến áp vòng 24h Kiểm tra chạy không tải máy phát điện Kiểm tra hồ sơ hồn cơng chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng KS điện KS điện 11TCN-21-2006, TCVN 4756-1989, TCVN 9358:2012, TCVN 7434: 2004; KSM 3413:1995; TCVN 7997:2009; TCVN6610-3:2000; QTTN 07; IEC 605021:2009; IEC 605022:2005, TCVN 63062006; TCVN 60992007; IEC76; TCVN 9208:2012 From mẫu nghiệm thu theo nhà nước checklist ( Xem file đính kèm) F07-12 Đạt theo yêu cầu thiết kế Kiểm tra toàn diện theo vẽ thiết kế phê duyệt Bằng mắt, thước đo… Đo điện trở cách điện, đo cách điện cáp trung thế, thử xung cáp trung thế, thử chỉnh định dòng cắt máy cắt, kiểm tra hệ thơng bảo vệ, thủ nghiệm cáp điện, Theo đơn vị thí nghiệm Theo đơn vị thí nghiệmthử điện lực ACB, thí nghiệm tụ bù, thí nghiệm chống sét LA, thí nghiệm sứ nghiệm điện lực đứng điện áp, thí nghiệm TI, TU Specification dự án Theo đơn vị thí nghiệm điện lực Theo đơn vị thí nghiệm điện lực Theo đơn vị thí nghiệm điện lực Bằng mắt, thước đo… Ghi lại cơng việc tồn đọng để nhà thầu khắc phục (punch list) Theo đơn vị thí Theo đơn vị thí nghiệm điện lực nghiệm điện lực KS điện KS điện 11TCN-18-2006, 11TCN-19-2006, 11TCN-20-2006, 11TCN-21-2006 Lập theo dỏi chế độ làm viêc không tải máy biến áp vòng 24h Bằng mắt Form mẫu dỏi chế 11TCN-18-2006, độ làm viêc không 11TCN-19-2006, Thử nghiệm chạy tải máy biến áp 11TCN-20-2006, thử không tải vòng 24h 11TCN-21-2006 Đạt theo yêu cầu thiết kế Bằng mắt Đạt Specification dự án KS điện KS điện TCVN 4055-2012, 11TCN-18-2006, 11TCN-19-2006, 11TCN-20-2006, 11TCN-21-2006, TCVN 4756-1989, TCVN 9358:2012, TCVN 7434: 2004; KSM 3413:1995; TCVN 7997:2009; TCVN66103:2000; QTTN 07; IEC 60502-1:2009; IEC 60502-2:2005, TCVN 6306-2006; TCVN 6099-2007; IEC76; TCVN 9208:2012 From mẫu nghiệm thu theo nhà nước checklist ( Xem checklist F2-12) Đạt theo yêu cầu thiết kế Thử nghiệm chạy thử có tải Bằng mắt Đạt Specification dự án Lập punch list 83 Công việc: Công tác lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải nhà cao tầng TRÁCH NHIỆM DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TT Kiểm tra cơng tác chuẩn bị Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận KS Điện Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng KS Điện Huy động nguồn lực thi công II Kiểm tra vật liệu đầu vào Xi măng Cát Đá 1x2 Nước Phụ gia chống thấm QCVN 14/2008/BTNMT KSXD KSXD Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra *Quan trắc mắt '- 40 xi măng lấy 02 mẫu(01 mẫu thí nghiệm, 01 mẫu lưu) mỗi mẫu 20kg - Lập biên bản lấy mẫu trường.'Ray sàn đk 0.08mm - Phương pháp Lechatcelie - Máy nén - Quan sát mắt TCVN 1770-1986 - Khới lượng riêng - Khới lượng thể tích xốp - Độ xốp - Hàm lượng bùn, bụi, sét - Mô đuyn độ lớn 2,5-3,3mm - Lượng hạt lọt sàn 75kg) lấy nhiều vị trí khác - Lập biên bản lấy mẫu trường.'Sàn - Cân - Quan sát mắt - Xấy khô rửa TCVN 6260-2009; TCVN 2682-2009 Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM Mã báo cáo kiểm tra/checklist Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; - Giới hạn bền uốn - nén, độ mịn, thời gian đơng kết, thể tích, hàm lượng Alhydricsulfuric - Thiết kế cấp phối - Nguồn gốc - xuất xứ, xuất xưởng, Catalogue, hợp chuẩn - hợp qui, chứng chỉ chất lượng KSXD KS xây dựng Danh mục kiểm tra Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… KS Điện KSXD Ngày:……………… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN THI CÔNG I Mã số: ITP.ME.06 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM LOGO - Độ PH - Hàm lượng ion Clo - Hàm lương ion sulPhat - Tổng lượng muối ho - Tổng lượng cặn không tan - Tạp chất hữu - Thiết kế cấp phối - Lấy 01 mẫu thử (lấy theo chu kỳ với cát, đá, xi măng) - Lập biên bản lấy mẫu trường '- Quan sát mắt - Kiểm tra hóa - lý - Chứng chỉ chất lượng - Nguồn gốc xuất xứ - Hợp chuẩn - hợp qui - Thiết kế cấp phối - Quan sát mắt - Các giấy tờ liên quan 84 VT-TN.06 VT-TN.07 - P02-F10-06 Loại & TC thí nghiệm KT QUA QUAN TRẮC Chuẩn mực Phương pháp quan trắc 10 NA NA NA NA NA - TCVN 6016-95; - TCVN 6017-95, - TCVN 4030-2003 *Thí nghiệm độ dẽo *Thời gian đông kết *Cường độ xi măng nén R3 & R28 *Độ mịn NA a Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Đạt yêu cầu thiết kế sai cố cho phép xây dựng - P02-F10-06 Kết quả thí nghiệm vật liệu cát đạt theo yêu cầu thiết kế - P02-F10-06 TCVN 7570-2006; TCVN 75722006 *Thành phần hạt *Khới lượng riêng *Khới lượng thể tích xớp *Hàm lượng hạt dẹt *Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa *Hàm lượng bụi sét *Độ mài mòn LA Kết quả thí nghiệm vật liệu đá - Quan sát dăm đạt theo yêu mắt cầu thiết kế TCVN 4506-2012 Các thí nghiệm: '- Độ PH - Hàm lượng ion Clo - Hàm lương ion sulPhat - Tổng lượng muối ho - Tổng lượng cặn không tan - Tạp chất hữu - Thiết kế cấp phới Kết quả thí nghiệm nước đạt theo yêu cầu thiết kế - P02-F10-04 11 '- Quan sát mắt TCVN 7570-2006; TCVN 75722006 *Thành phần hạt, modun độ lớn *Khối lượng thể tích xớp *Khới lượng riêng *Hàm lượng chung bụi bùn sét Mẫu LAB thí nghiệm Chuẩn mực - Quan sát mắt Đạt yêu cầu thiết kế sai cố cho phép xây dựng Đạt yêu cầu thiết kế sai cố cho phép xây dựng - Quan sát mắt 6 Thép gân , trơn, thép ống thép ) Kiểm tra cấp phối bê tông M150, M450 KSXD KSXD TCVN 1651-2008 TCVN 4453-1995 TCVN 6285-1997 TCVN 4453-1995 - Ống, phụ kiện liên quan KS M&E TCVN 4474-1987 - Máy bơm KS M&E TCVN 4474-1987 II Kiểm tra thi cơng: Kiểm tra cơng tác bê tơng cốt thép móng, bệ đỡ , hố bơm, bể điều hòa-bể Aerotank-bể lắngbể tiếp xúc-hố thu-bể chứa bùn hệ thống xử lý nước thải - Kiểm tra đường kính, khoảng cách, mối nối - Tĩnh cự bê tông - Độ cốt thép - Độ vững chắc, ổn định cốt thép - Thiết kế cấp phối '- Chứng chỉ chất lượng - Nguồn gốc xuất xứ - Hợp chuẩn - hợp qui - Cứ 50 thép nhập về lấy 02 mẫu (1 mẫu kéo, mẫu uốn) - Lập biên bản lấy mẫu trường - Thước thép đo chiều dài - Thước kẹp - Quan sát mắt - Các giấy tờ liên quan Kiểm tra thành phần bê tông tối ưu Kiểm tra cường độ uốn, kéo Kiểm tra chống thấm - Máy nén - Xe rùa - khuôn đúc - Thước - Quan sát mắt - Phễu - Kiểm tra nhãn hiệu - Nguồn gốc - xuất xứ, xuất xưởng, Catalogue, hợp chuẩn - hợp qui, chứng chỉ chất lượng - Kiểm tra qui cách kỷ thuật - Chất lượng bề mặt ống: không bị nứt ( ống nhựa), không bị rỉ sét( ống sắt tráng kẽm) - Lập biên bản lấy mẫu trường - Thước thép đo chiều dài - Thước kẹp - Quan sát mắt - Các giấy tờ liên quan - P02-F10-08 TCVN 197-2002 TCVN 3105-93 TCVN 3118-93 Kết quả kéo, uốn đạt theo yêu cầu thiết kế - Kết quả thí nghiệm cường độ bê tơng ngày - Kết quả thí nghiệm cường độ bê tơng 28 ngày -Thí nghiệm chớng thấm - Quan sát mắt - Quan sát mắt - Quan sát mắt - P02-F05-09 - Lập biên bản kiểm tra trường - Quan sát mắt - Các giấy tờ liên quan Kiểm tra theo QCP.014 QCP.025 về công tác bê tông cốt thép KSXD Kiểm tra ống bảo vệ, ống xuyên KSXD Kiểm tra lắp đặt ống chôn ngầm: *Cở loại ống *Vị trí *Nhà sản xuất *Lắp đặt *Thí nghiệm rò rỉ mối nối, áp lực KSXD Kiểm tra lắp đặt đường ống thốt: *Cở loại ống *Vị trí *Nhà sản xuất *Lắp đặt *Thí nghiệm rò rỉ mối nối, áp lực KSXD Kiểm tra hệ thống lưới chắn: *Nhà sản xuất *Lắp đặt *Kiểm tra lưới chắn, hố thăm Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh Kiểm tra lắp đặt hệ thống đường ống thiết bị phòng bơm KS điện TCVN 4519-1988 Kiểm tra chạy thử tủ điện KS điện TCXD76-1979 TCVN 5576-1991 Kiểm tra lắp đặt bơm chìm: *Nhà sản xuất *Lắp đặt *Thử tĩnh chạy thử kiểm tra công suất hoạt động KS điện 10 Kiểm tra lắp đặt valse đường ống KS điện Xem checklist Kiểm tra mắt TCXD76-1979 Xem checklist KS điện Đạt yêu cầu thiết kế sai cố cho phép xây dựng F05-16 Kiểm tra ống dẫn nước thải xuyên sàn không rò rỉ thấm qua sàn F05-01 Thí nghiệm rò rỉ, thí nghiệm áp lực ớng F05-02 F05-14 F05-16 Thí nghiệm rò rỉ, thí nghiệm áp lực ớng Đạt theo u cầu thiết kế Spec Kiểm tra mắt KSXD F05-05 F05-06 Xem checklist 85 Đạt theo yêu cầu Quan sát thiết kế mắt Spec F05-07 *Chạy thử liên động không tải F05-13 F05-04 F05-08 *Thử tĩnh *Chạy thử kiểm tra công suất F05-14 Quan sát mắt Đạt theo yêu cầu thiết kế sai số cho phép Đạt theo yêu cầu thiết kế sai số cho phép 11 Kiểm tra công tác lắp đặt hệ thống điện Xem QCP lắp đặt hệ thống điện nhà KS điện 12 Kiểm tra công tác chạy thử vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước thải sau xử lý đạt loại B KSXD 13 Kiểm tra nhà thầu hướng dẫn Quy trình vận hành bảo trì cho người sử dụng KSXD 14 Kiểm tra hồ sơ hồn cơng chuẩn bị nghiệm thu.Kết thúc KSXD Nước thải sau xử lý đạt loại B theo QCVN 14/2008/BTNMT Theo yêu cầu hợp đồng Kiểm tra thông số theo QCVN Theo nội dung Quy trình vận hành bảo trì phê duyệt Nhà thầu làm việc với Sở TNMT cung cấp Giấy phép chất thải xử lý đạt tiêu chuẩn 'Kiểm tra mắt 'Kiểm tra mắt 86 *Thử nghiệm liên động có tải tồn hệ thớng *Thí nghiệm chỉ tiêu nước thải về: - pH : – - BOD5(200C) : 50 mg/l - TSS : 100 mg/l - Tổng chất rắn hòa tan : Biên bản kết quả sau thí nghiệm 1000mg/l - Sunfua (tính theo H2S) : 4.0 mg/l - Amoni (tính theo N) : 10mg/l - Nitrat (NO3 -) (tính theo N) : 50 mg/l - Dầu mỡ động, thực vật : 20 mg/l Biên bản kết quả đào tạo chuyển giao 'Đạt theo yêu cầu thiết kế Spec Đạt yêu cầu thiết kế sai cố cho phép xây dựng Quan sát mắt KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM LOGO Mã số: ITP.ME.07 Ngày: Cơng việc: Lắp đặt ống cấp nước KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TC THI CÔNG & NGHIỆM THU Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận * KS nước Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng * KS nước Huy động nguồn lực thi công Kiểm tra Vật liệu đầu vào: ống, nối, van, khóa… * TCVN 4519-1988 * TCVN 33-2006 Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường Danh mục kiểm tra * KS nước Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 *Quan trắc mắt * Theo yêu cầu chủ đầu tư * Yêu cầu kỹ thuật cơng trình * TCVN 6250 -1997 * Kiểm tra đường kính, độ dày, chiều dài * Tên gọi, chủng loại * Thước thép đo chiều dài * Thước kẹp * Quan sát mắt * KS nước * TCVN 4519-1988 * KS trắc đạc * TCVN 33-2006 *Kiểm tra đường kính, khoảng cách, mối nối * Kiểm tra thử áp * Cao độ ống lắp đặt * Hệ thống định vị ống *Máy toàn đạc *Thước thép đo chiều dài *Thước kẹp * Quan sát mắt * KS nước Mã báo cáo kiểm tra/checklist Biện pháp thi cơng; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… KIỂM TRA QUA QUAN TRẮC NA NA NA NA VT-TN.06 VTTN.07 NA VT-TN.06 Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất NA Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Kiểm tra có lỗ xun sàn ,tường Kiểm tra q trình thi công lắp đặt đường ống cấp nước Kiểm tra bể chứa ngầm KT bể chứa trung gian sân thượng (kim loại hay BTCT) KT lắp đặt bơm nước KS điện 10 KT chạy thử bơm KS điện 11 KT hệ thống điện cho bơm nước KS điện 12 KT hệ thống tăng áp cấp nước KS điện 13 KT hệ thống van, chậu rửa, bồn tắm… CTN.01 KS kết cấu Kiểm tra theo ITP bể chứa nước BTCT KS cấp nước KS cấp nước * TCVN 4519-1988 * TCVN 33-2006 Quan sát mắt CTN.04+05+06+07 Quan sát mắt CTN.08 Phần kiểm soát theo QCP-ME.11 Kiểm tra hệ thống điện theo ITP-ME-01 * TCVN 4519-1988 * TCVN 33-2006 Quan sát mắt Xem checklist Phần kiểm soát theo ITP-ME-10 87 CTN.08 Theo yêu cầu Thiết kế Specification 14 KT công việc vệ sinh toàn hệ thống KS cấp nước * TCVN 4519-1988 Xem checklist Quan sát mắt 15 Chạy thử có tải trước nghiệm thu KS cấp nước * TCVN 33-2006 Xem checklist Quan sát mắt 88 checklist Theo Biên chạy thử *Thí nghiệm rò rỉ * Thí nghiệm áp lực ống *Thí nghiệm làm vệ sinh đường ống Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Mã số: ITP.ME.08 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM Cơng việc: Lắp đặt ống thoát nước nhà LOGO Ngày: KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TC THI CÔNG & NGHIỆM THU * TCVN 4519-1988 * TCVN 4474-1987 Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; NA NA NA NA NA NA Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận * KS nước Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng * KS nước Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; Huy động nguồn lực thi công * KS nước Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… * KS nước * Kiểm tra đường kính, độ dày, chiều dài * Tên gọi, chủng loại Kiểm tra Vật liệu đầu vào: Ống, vật liệu mối nối, bách neo … Kiểm tra chống thấm lổ xuyên sàn Kiểm tra q trình thi cơng lắp đặt đường ống * Theo yêu cầu chủ đầu tư * Yêu cầu kỹ thuật cơng trình *Quan trắc mắt * Thước thép đo chiều dài * Thước kẹp * Quan sát mắt VT-TN.06 VT-TN.07 VT-TN.06 *Kiểm tra đường kính, khoảng cách, mối nối * Kiểm tra độ kín * Cao độ độ dốc ống lắp đặt * Hệ thống định vị ống * TCVN 4519-1988 * TCVN 4474-1987 KT hệ thống ống nước bẩn *Máy tồn đạc *Thước thép đo chiều dài *Thước kẹp * Quan sát mắt * Lỗ thông ống CTN.03 Xem checklist CTN.02 KT hệ thống ống thoát nước mưa KT điểm đấu nối HT ống tiếp xúc mặt đất để ống dẫn vào bể xử lý đường ống nước mưa cơng cộng 10 KT lắp đặt ống cống ngầm 11 KT lắp đặt thiết bị vệ sinh 12 KT tồn hệ thống nước có áp trước nghiệm thu Theo Theo yêu cầu tiêu chuẩn Thiết kế nhà sản xuất Specification Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Quan sát mắt Thí nghiệm chống thấm * KS nước * KS nước * KS trắc đạc KIỂM TRA QUA QUAN TRẮC Xem checklist Thí nghiệm kiểm tra rò rỉ Theo u cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Thí nghiệm Theo yêu cầu kiểm tra Thiết kế rò rỉ ứ trào bị Specification nghẹt ống Quan sát mắt CHECKLIST KSXD/ KS nước * TCVN 4519-1988 * TCVN 4474-1987 Xem checklist CTC.03 Phần kiểm soát theo ITP-ME 10 * TCVN 4519-1988 * TCVN 4474-1987 -Kiểm tra rò rỉ -Kiểm tra lổ thông nghẹt ống -Kiểm tra không nghẹt ống -Kiểm tra khơng ứ trào có áp lực nước cao 89 Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Mã số: ITP.ME.09 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM Cơng việc: Lắp đặt ống nước ngồi nhà (ngầm) LOGO Ngày: KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận KSXD/ KSGT/ KS nước Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng KSXD/ KSGT/ KS nước Huy động nguồn lực thi công KSXD/ KSGT/ KS nước Kiểm tra Vật liệu đầu vào: Ống cống, gối cống, vật liệu mối nối, nắp hố ga… Kiểm tra trình thi cơng lắp đặt đường ống KT cơng tác đào đất KT cơng tác đóng cọc mống cống KT công tác lắp đặt gối cống KT công tác lắp ống cống 10 KT công tác mối nói ống cống 11 KT cơng tác lắp đặt hố thu 12 KT công tác đắp đất cống TC THI CÔNG & NGHIỆM THU * TCVN 9757-2008 *TCVN 51-1984 *TCVN 4447-2012 Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… * TCVN 51-1984 * TCVN 9113-2012 *TCVN 372-2006 * TCVN 9757-2008 *TCVN 51-1984 *TCVN 4447-2012 KIỂM TRA QUA QUAN TRẮC KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM * Kiểm tra đường kính, độ dày, chiều dài * Tên gọi, chủng loại *Kiểm tra đường kính, khoảng cách, mối nối * Cao độ, độ dốc ống lắp đặt * Hệ thống gối cống *Hố tụ *Kiểm tra lấp đất cống *Kiểm tra điểm đấu nối với hệ thống công cộng *Kiểm tra xói lở xả NA NA NA NA NA NA Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận *Quan trắc mắt VT-TN.06 VT-TN.07 * Thước thép đo chiều dài * Quan sát mắt AVN-CTC-P02-F05-09 Theo tiêu Theo yêu cầu Thiết chuẩn nhà sản kế Specification xuất Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng *Máy toàn đạc *Thước dây để đo chiều dài * Quan sát mắt AVN-CTC-P02-F05-01 Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt máy trắc đạc Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Kiểm tra qua trận mưa lớn có khơng phù hợp phải sửa chữa điều chỉnh Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng Phần kiểm soát theo QCP.022 Kiểm tra công việc ép cừ tràm số lượng, đường kính, chiều dài cừ trám thực tế so với thiết kế Kiểm tra công tác gia công Kiểm tra công tác lắp đặt KSXD/ KSGT/ KS nước Kiểm tra công tác đúc ống cống Kiểm tra vận chuyển lắp đặt Kiểm tra rò rỉ mối nối Kiểm tra chắn * TCVN 9757-2008 *TCVN 51-1984 *TCVN 4447-2012 *Máy toàn đạc *Thước dây để đo chiều dài * Quan sát mắt AVN-CTC-P02-F05-01 Kiểm tra cao độ đáy, cao độ đan cống Kiểm tra khơng rò rỉ hố thu Kiểm tra nắp đậy Kiểm tra lưới lọc rác Kiểm tra thang lên xuống hố Phần kiểm sốt theo BPTC QCP.001 13 KT cơng tác xây dựng cửa xả hệ thống cống Kiểm tra sân cống Kiểm tra cao độ đáy cống Kiểm tra chống xó lở 14 KT cơng tác tồn hệ thống vị trí, cao độ dốc dọc trước nghiệm thu Kiểm tra toàn cao độ, nước tốt, đắp đất ổn định, khơng gây xói lở, cao độ nắp hố thu phù hợp cơng trình liên quan … *Máy toàn đạc *Thước dây để đo chiều dài * Quan sát mắt 90 Theo yêu cầu Thiết kế Specification Mã số: ITP.ME.10 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM Cơng việc: Lắp đặt thiết bị vệ sinh LOGO Ngày: KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 NA KSXD/ KSGT/ KS nước Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; NA NA KSXD/ KSGT/ KS nước Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng Huy động nguồn lực thi công Kiểm tra q trình thi cơng lắp đặt Danh mục kiểm tra NA KSXD/ KSGT/ KS nước Kiểm tra Vật liệu đầu vào: giá lắp đặt, chậu rữa, khóa, vòi, bệ đá … KIỂM TRA QUA QUAN TRẮC Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận TC THI CƠNG & NGHIỆM THU KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM KS nước * TCVN 4519-1988 * Theo yêu cầu chủ đầu tư * Theo yêu cầu kỹ thuật cơng trình * KS nước * TCVN 4519-1988 * KS trắc đạc NA Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận AVN-CTC-P02-F05-09 Theo tiêu Theo yêu cầu chuẩn nhà Thiết kế sản xuất Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng *Máy toàn đạc *Thước thép đo chiều dài AVN-CTC-P02-F05-05 * Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế Specification Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho p[hép xây dựng *Quan trắc mắt * Tên gọi, chủng loại, kích thước, số lượng *Kiểm tra khoảng cách, thoát nước * Cao độ lắp đặt 91 * Thước thép đo chiều dài * Quan sát mắt VT-TN.06 VT-TN.07 NA Mã số: ITP.ME.11 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ THÍ NGHIỆM Cơng việc: Lắp đặt hệ thống bơm LOGO Ngày: KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng Huy động nguồn lực thi công Kiểm tra vật liệu đầu vào: qui cách, chủng loại,… Kiểm tra q trình thi cơng lắp đặt Kiểm tra q trình chạy thử TC THI CƠNG & NGHIỆM THU KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM KIỂM TRA QUA QUAN TRẮC Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; NA NA * KS nước Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; NA NA * KS nước Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… * KS nước *TCVN 4519-1988 *Quan trắc mắt * Theo yêu cầu chủ đầu tư * Theo u cầu kỹ thuật cơng trình * Tên gọi, chủng loại, số lượng, * Quan sát mắt công suất * KS nước *TCVN 4519-1988 * KS trắc đạc *Máy toàn đạc *Thước thép đo chiều dài * Quan sát mắt * KS nước * KS nước * TCVN 76-1979 *Kiểm tra khoảng cách *Cao độ lắp đặt *Kiểm tra hoạt động bơm, van, đồng hồ đo áp lực 92 * Quan sát mắt VT-TN.06 VTTN.07 NA VT-TN.06 Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất CTN.04 + 05+07 CTN.08 NA Theo yêu cầu Thiết kế Specification *Theo yêu cầu Thiết kế Specification *Theo vẽ phê duyệt Theo yêu cầu *Thử tĩnh Thiết kế *Thử Specification khơng tải *Thử có tải Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế sai số cho phép xây dựng Quan sát mắt Theo yêu cầu Thiết kế Mã số: ITP.ME.12 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM LOGO Cơng việc: Lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy Ngày: KIỂM TRA QUA CHECKLIST TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TC THI CƠNG & NGHIỆM THU KIỂM TRA QUA THÍ NGHIỆM KIỂM TRA QUA QUAN TRẮC Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Loại & TC thí nghiệm Chuẩn mực Phương pháp quan trắc Chuẩn mực 10 11 Đệ trình Hồ sơ chất lượng để Chủ đầu tư chấp thuận TCVN 7336 - 2003 KS Điện NFPA 13 KS khí TCVN 5873:1995 TCVN 7472:2005 Biện pháp thi công; Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm; Quy trình, Checklist …; NA NA Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng KS Điện KS khí Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân tham gia; Phân công nhiệm vụ; NA NA Huy động nguồn lực thi công Nghiệm thu vật liệu đầu vào 4,1 Kiểm tra chất lượng ống luồn dây điện, ống luồn dây tín hiệu Kỹ sư khí & điện 4,2 Kiểm tra chất lượng dây cáp tín hiệu Kỹ sư khí & điện 4,3 Kiểm tra chất lượng thiết bị báo cháy: đầu báo, chuông, nút nhấn, tủ báo cháy trung tâm 4,4 Kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy: van, đầu phun, máy bơm 4,5 Kiểm tra vật tư phụ: ty treo, giá đỡ, sơn, đầu cos… Huy động nhân lực Huy động vật liệu Huy động máy móc thi cơng Kiểm tra nhà xưởng… KS Điện KS khí Kỹ sư khí & điện Điều 31 & 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP điều 24 10/2013/TT-BXD Điều 31 & 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP điều 24 10/2013/TT-BXD Điều 31 & 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP điều 24 10/2013/TT-BXD - Kiểm tra CO, CQ, Chứng xuất xứ - Kiểm tra tình trạng toàn vẹn - Kiểm tra mã hiệu, nhãn hiệu, chủng loại - Kiểm tra số lượng Kiểm tra tình trạng sử dụng (mới 100% hay qua sử dụng) *Quan trắc mắt - Thước kẹp - Thước dây - Quan trắc mắt VT-TN.06 VTTN.07 NA F06-015 Thí nghiệm kiểm tra vật liệu F06-015 Thí nghiệm kiểm tra vật liệu NA Quan sát mắt Quan sát mắt Kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt thiết bị 93 Theo thiết kế & specification Phù hợp với nguồn lực tiến độ thi công CĐT chấp thuận Theo thiết kế Theo thiết kế & specification 5,1 Kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt ống nhựa luồn dây tín hiệu TCVN 9207:2012 Kỹ sư điện 5,2 Kiểm tra chất lượng lắp đặt ống thép Kỹ sư khí 5,3 Kiểm tra lắp đặt dây cáp điện Kỹ sư điện 5,4 Kiểm tra chất lượng lắp đặt loại van đường ống cứu hỏa Kỹ sư khí TCVN 7336 - 2003 NFPA 13 TCVN 5873:1995 TCVN 7472:2005 TCVN 9207:2012 TCVN 7447-2010 TCVN 5738-1993 TCVN 7336 - 2003 NFPA 13 TCVN 6305-2,3: 2007 TCVN 6305-4: 1997 TCVN 6305-5: 2009 TCVN 6305-6, 8: 2013 TCVN 7336 - 2003 NFPA 13 TCVN 6305-2013 TCVN 9206 : 2012 TCVN 9207 : 2012 5,5 Kiểm tra lắp đặt hệ thống đường ống thiết bị phòng bơm PCCC Kỹ sư khí Kỹ sư điện - Phương pháp liên kết ống vào sàn, tường, sàn & trần - Kiểm tra phương pháp chống nứt tường, - Thước kẹp độ dày tường ( ống âm tường) - Thước dây - Kiểm tra vị trí, cao độ hộp nối - Quan trắc mắt - Kiểm tra bán kính cong nhỏ cho phép - Phương pháp liên kết ống - Chất lượng bề mặt đường ống - Chất lượng đường hàn mối nối - Khoảng cách cao độ đường ống Sơn hoàn thiện bề mặt - Kiểm tra tình trạng kéo dây/cáp có hư hỏng vật lý hay không: trầy xước, biến dạng - Kiểm tra tình trạng phù hợp mạch dây cáp - Kiểm tra kích cở dây cáp - Kiểm tra dây nối đất bảo vệ - Kiểm tra lắp đặt, đấu nối cáp thích hợp - Kiểm tra tình trạng đánh dấu dây cáp - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra tình trạng che chắn, bảo vệ dây - Kiểm tra vị trí lắp đặt so với vẽ thi cơng phê duyệt - Kiểm tra tình trạng đấu nối van - Kiểm tra chiều quay van theo dòng chảy - Kiểm tra hướng tay quay van, Kiểm tra không gian cần thiết cho việc bảo trì - Thước kẹp - Thước dây - Quan trắc mắt Thước kẹp Thước dâyQuan trắc mắt Thước kẹp Thước dây Quan trắc mắt AVN-CTCP02-F6-17 AVN-CTCP02/F06-07 AVN-CTCP02-F7-05A AVN-CTCP02/F06-16 - Kiểm tra lắp đặt bơm: bơm điện, bơm - Thước kẹp diesel, bơm bù áp - Đồng hồ đo dòng, áp, - Kiểm tra lắp đặt đường ống, hệ chống đo điện trở cách điện rung đường ống, thiết bị lắp đặt đường - Quan sát mắt ống - Kiểm tra sơn, dán nhãn đường ống, thiết AVN-CTCbị P02/F06-12 - Kiểm tra tủ điện điều khiển, tủ điện động lực - Kiểm tra dây đấu nối dây vào thiết bị - Kiểm tra vệ sinh tủ, thiết bị phòng bơm 94 BS 4568 UL 797/UL 1242/UL6 Theo thiết kế & specification Quan sát mắt Theo thiết kế & specification Quan sát mắt Thử áp lực đường ống NA Quan sát mắt NA Quan sát mắt Theo thiết kế & specification Quan trắc mắt Theo thiết kế & specification Theo thiết kế & specification Theo thiết kế & specification Theo thiết kế & specification 5,6 5,7 Kiểm tra lắp đặt bình chữa cháy xách tay KS khí - Kiểm tra thi công đường ống nước chữa cháy - Kiểm tra lắp đặt valve phụ kiện đường ống - Kiểm tra chất lượng mối nối hệ ống nước đầu phun - Kiểm tra giá treo đỡ đường ống xuống đầu phun: kích thước, vật tư, khoảng cách treo giá - Kiểm tra vị trí, tính thẩm mỹ đầu phun với trần Kiểm tra chất lượng lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Kỹ sư điện 5,8 - TCVN 7435-1,2: 2004 - TCVN 3890: 2009 - Kiểm tra lắp đặt khung sườn chặt chẽ, che chắn an toàn - Kiểm tra nối đất cho khung, cửa tủ - Kiểm tra kích cỡ dây, chủng loại, đánh dấu dây, đấu nối -Kiểm tra kích cỡ CB, ro le, đánh dấu CB - Kiểm tra tình trạng thiết bị đo, đếm: Đồng hồ đo dòng, đo áp, dán nhãn - Kiểm tra bố trí thích hợp, Kiểm tra phù hợp pha Kiểm tra lắp đặt tủ điện Kiểm tra lắp đặt trụ chữa cháy nhà Kỹ sư khí TCVN 5738 : 2001 TCVN 9206 : 2012 5.10 Kiểm tra lắp đặt hệ thống báo cháy Kỹ sư điện Bằng mắt F06-09 Thước kẹp Thước dây Quan trắc mắt F06-02 NA F06-06 NA Quan sát mắt TCVN 9206 : 2012 TCVN7447:2010 - TCVN 3890: 2009 - TCVN 6379: 1998 5,9 - Kiểm tra vị trí cao độ, loại móc treo, khung đỡ bình theo vẽ - Kiểm tra số lượng, loại bình chữa cháy cho vị trí ( bột C02, ABC) - Kiểm tra dung lượng bình theo yêu cầu thiết kế loại 4kg/6kg/9kg - Kiểm tra tình trạng niêm chì, chốt an tồn bình - Kiểm tra đồng hồ xác định lượng bột/ bột bình chữa cháy - Thước kẹp, thước dây - Đồng hồ đo cách điện ( megaom) - Quan sát mắt - Kiểm tra mối nối liên kết ống & trụ - Thước thủy tay cứu hỏa - Cà lê, mỏ lếch - Kiểm tra độ thẳng dọc ống, độ thẳng đứng - Quan sát mắt trụ - Kiểm tra tình trạng vận hành van chặn đầu trụ ( vận hành nhẹ nhàng, khơng bị rò nước) F06-10 - So sánh vị trí lắp đặt thiết bị với vẽ thi công phê duyệt - Các thiết bị đấu nối hay chưa? - Kiểm tra vị trí lắp đặt đầu báo khói - Kiểm tra lắp đặt nút nhấn khẩn - Kiểm tra vị trí lắp đặt chơng báo động F06-01 95 - Thước kẹp, thước dây - Quan sát mắt Theo thiết kế & specification Quan sát mắt Quan trắc mắt Quan trắc mắt Theo thiết kế & specification 6,1 6,2 Kiểm tra chất lượng công tác chạy thử thiết bị Kiểm tra chạy thử tủ điện Kiểm tra chạy thử hệ thống chữa cháy Kỹ sư điện TCVN 9206 : 2012 Kỹ sư điện Kỹ sư khí TCVN 9206 : 2012 TCVN 7336 - 2003 Kiểm tra chạy thử hệ thống báo cháy Kỹ sư điện TCVN 5738 : 2001 TCVN 9206 : 2012 Xác nhận hồn cơng Kỹ sư điện Nghị định 15/2013/NĐ-CP 10/2013/TT-BXD 10 11 KT hệ nối đất chống sét KT hệ thống chống sét KT lắp đặt bơm PCCC KT hộp nước cứu hỏa nhà Kết thúc chuẩn bị cho việc nghiệm thu Kỹ sư điện 6,3 12 Kỹ sư điện Kỹ sư điện Kỹ sư điện Kỹ sư điện TCVN 5738 : 2001 TCVN 9206 : 2012 Nghị định 15/2013/NĐ-CP 10/2013/TT-BXD - Kiểm tra dòng pha: I1, I2, I3 - Kiểm tra áp: U1, U2, U3 - Kiểm tra chủng loại, công suất, số seri bơm & động - Kiểm tra tốc độ quay, tần số - Kiểm tra dòng, áp - Kiểm tra lưu lượng, cột áp - Kiểm tra hoạt động đầu báo cháy - Kiểm tra hoạt động nút nhấn, chng, còi - Kiểm tra tín hiệu liên kết hệ báo cháy với hệ thống âm thanh, chữa cháy, điện thoại khẩn, thang máy, điều áp cầu thang, hệ thống ga (nếu có) - Đồng hồ đo cách điện ( megaom), đồng hồ đo dòng & đo áp - Quan sát mắt F06-13 - Đồng hồ đo cách điện ( megaom), đồng hồ đo dòng & đo áp - Quan sát mắt F06-14 - Thiết bị tạo khói - Thiết bị tạo nhiệt - quan sát mắt F06-24 (form tự chế) Theo thực tế thi công & thay đổi thiết kế (nếu có) phê duyệt Quan sát mắt 96 Theo thử nghiệm BPTC phê duyệt Quan trắc mắt Các thí nghiệm chức năng: *Test of detector *Test of performance of Theo thiết kế & specification Quan trắc lifts mắt *Test of pressure fan at staircase *Test of interlocking system NA Xem checklist Tổ chức nghiệm thu hệ thống PCCC Quan trắc mắt F6-03 F6-04 F6-08 F6-11 Kiểm tra chạy tử liên động có tải toàn hệ thống PCCC NA Quan trắc tổ chức tập huấn vận hành, có khơng phù hợp tiếp tục chỉnh sửa Theo thiết kế & specification
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Kiểm tra và Thí nghiệm/Inspection and Testing Plan, Kế hoạch Kiểm tra và Thí nghiệm/Inspection and Testing Plan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn