Tóm tắt luận văn Thạc: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D tại Viện Công nghiệp thực phẩm

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:14

Mục đích nghiên cứu của luận văn là vận dụng những lý luận cơ bản về các hoạt động R&D để phân tích các hoạt động R&D tại Viện Công nghiệp thực phẩm. Đánh giá các yếu tố vi mô và vĩ mô để tìm ra những nguyên nhân chủ yếu làm giảm hiệu quả hoạt động R&D, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động R&D tại Viện Công nghiệp thực phẩm. TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Phân tích đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Tác giả luận văn: Nguyễn Thị Làn Khoá 2009 -2011 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Bích Ngọc Tính cấp thiết luận văn: Hoạt động R&D yếu tố quan trọng phát triển sản xuất tiến xã hội Nó mối quan tâm đặc biệt tất nước, dù nước công nghiệp phát triển hay nước phát triển R&D nguồn gốc đổi mới, trở thành phần khơng thể thiếu q trình học hỏi cơng nghệ, đặc biệt công nghệ phức tạp thay đổi nhanh chóng Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, R&D chìa khóa thành cơng nhiều quốc gia, nhiều tập đồn, cơng ty lớn giới Nhờ đầu tư đắn vào hoạt động R&D mà nhiều quốc gia, tập đồn, cơng ty lớn giới ln ln dẫn đầu cơng nghệ, qua tạo lợi cạnh tranh lớn Viện Công nghiệp thực phẩm đơn vị nghiên cứu, tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, trọng đến chất lượng hoạt động R&D, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động R&D Vì luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết hoạt động R&D Nội dung chương nghiên cứu sở lý luận hoạt động R&D: định nghĩa, phân loại, yếu tố lực R&D, tổ chức R&D đồng thời nêu vai trò quan trọng R&D với kinh tế quốc gia, tình hình hoạt động R&D giới Việt Nam Đây sở lý thuyết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Chương 2: Phân tích hoạt động R&D Viện Công nghiệp thực phẩm thời gian gần Chương việc giới thiệu khái quát Viện Cơng nghiệp thực phẩm chủ yếu tập trung vào đánh giá thực trạng hoạt động R&D Viện, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động R&D Viện, ưu, nhược điểm, tồn hạn chế nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Chương 3: Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Trên sở phân tích, đánh giá chương xem xét điểm mạnh, điểm yếu, ảnh hưởng số nhân tố vĩ mô đến hoạt động R&D Viện để đề xuất số giải pháp khả thi đẩy mạnh công tác R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Đề tài mang tính thực tiễn q trình quản trị hoạt động R&D Viện, giải pháp đề xuất áp dụng cho Viện Cơng nghiệp thực phẩm Tác giả luận văn Nguyễn Thị Làn ... động R&D Viện, ưu, nhược điểm, tồn hạn chế nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Chương 3: Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D Viện Công nghiệp thực phẩm. .. sở phân tích, đánh giá chương xem xét điểm mạnh, điểm yếu, ảnh hưởng số nhân tố vĩ mô đến hoạt động R&D Viện để đề xuất số giải pháp khả thi đẩy mạnh công tác R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Đề. .. R&D giới Việt Nam Đây sở lý thuyết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động R&D Viện Công nghiệp thực phẩm Chương 2: Phân tích hoạt động R&D Viện Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D tại Viện Công nghiệp thực phẩm, Tóm tắt luận văn Thạc: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D tại Viện Công nghiệp thực phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn