Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 08:25

Đề tài nghiên cứu mục đích nghiên cứu chính của đề tài là nhằm hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến 2015; đối tượng nghiên cứu của đề tài là Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015 Tác giả luận văn: Phạm Quốc Hùng Khóa: 2008 - 2010 Người hướng dẫn: TS Phạm Thị Kim Ngọc Nội dung tóm tắt: a) Lý chọn đề tài Hòa đồng với hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân có chất lượng cao xu phát triển mạnh thị trường nhân Việt nam Rất nhiều tổ chức đào tạo giáo dục với hình thức đào tạo đa dạng hình thành phát triển Việt nam Hơn nữa, phát triển nhanh chóng cơng nghệ thông tin hỗ trợ nhiều cho tổ chức cung ứng dich vụ đào tạo, đặc biệt hình thức đào tạo trực tuyến Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA tổ chức đào tạo trực tuyến hình thành nhằm đáp ứng lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến Việt nam Tuy nhiên, Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA giai đoạn phát triển nên cơng việc quan trọng để giúp phát triển chương trình đào tạo trực tuyến việc đào tạo khách hàng dịch vụ cung ứng giúp cho TOPICA xâm nhập mạnh vào thị trường đào tạo Việt nam b) Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu đề tài: hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA đến 2015 - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA Việt nam - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Hoạt động marketing TOPICA Việt nam c) Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả - Hệ thống hóa sở lý thuyết đào tạo trực tuyến, dịch vụ Marketing dịch vụ, hoạch định chiến lược Marketing việc ứng dụng Marketing dịch vụ hoạt động đào tạo Trực tuyến - Phân tích mơi trường hoạt động, thực trạng hoạt động Marketing chu kỳ sống dịch vụ đào tạo trực tuyến Chương trình TOPICA, để tìm quan trọng giúp cho việc hoạch định chiến lược Marketing cho chương trình đào tạo TOPICA Trên sở lý luận Marketing dịch vụ, việc ứng dụng Marketing dịch vụ - hoạt động đào tạo Trực tuyến, kết hợp với phân tích thực trạng hoạt động Marketing TOPICA, đề tài đưa chiến lược Marketing cho TOPICA đến 2015 d) Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp sơ cấp Dữ liệu thứ cấp: trích từ nguồn như: báo cáo chương trình TOPICA, thơng tin nội TOPICA, báo tạp chí chuyên ngành giáo dục đào tạo trực tuyến, thơng tin tìm kiếm mạng Internet Dữ liệu sơ cấp: chủ yếu việc vấn thảo luận trực tiếp chuyên gia lĩnh vực E-learning cán quản lý TOPICA Kết hợp với khảo sát đánh giá học viên chất lượng dịch vụ đào tạo Chương trình TOIPCA Phương pháp chuyên gia sử dụng để giúp tác giả xây dựng chiến lược marketing tối ưu cho TOPICA đến năm 2015 e) Kết luận Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA tổ chức đào tạo trực tuyến hình thành nhằm đáp ứng lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến Việt nam Mặc dù năm qua Chương trình đạt nhiều thành tựu đáng kể việc tuyển sinh đào tạo Tuy nhiên nội Chương trình nhiều điểm yếu hoạt động tuyển sinh đào tạo hoạt động Marketing, bên cạnh thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tình hình cạnh tranh ngày gay gắt Trên sở mục tiêu chiến lược TOPICA đến năm 2015 kết phân tích, tác giả đưa chiến lược Marketing cho TOPICA đến 2015 sau:  Chiến lược mở rộng thị phần  Chiến lược Phát triển mạng lưới liên kết  Chiến lược xây dựng đội ngũ giảng viên hướng dẫn bền vững Ý kiến giáo viên hướng dẫn: ... TOPICA đến năm 2015 e) Kết luận Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA tổ chức đào tạo trực tuyến hình thành nhằm đáp ứng lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến Việt nam Mặc dù năm qua Chương trình. .. tiêu chiến lược TOPICA đến năm 2015 kết phân tích, tác giả đưa chiến lược Marketing cho TOPICA đến 2015 sau:  Chiến lược mở rộng thị phần  Chiến lược Phát triển mạng lưới liên kết  Chiến lược. .. lý luận Marketing dịch vụ, việc ứng dụng Marketing dịch vụ - hoạt động đào tạo Trực tuyến, kết hợp với phân tích thực trạng hoạt động Marketing TOPICA, đề tài đưa chiến lược Marketing cho TOPICA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn