Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Tasco

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:36

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Hệ thống hóa lý thuyết quản trị nguồn nhân lực; Làm rõ hiện trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Tasco; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty này. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Tasco Tác giả luận văn: Nguyễn Như Vịnh - Khóa: 2009 Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Xuân Hồi Nội dung tóm tắt: Lý chọn đề tài: Hiện nay, biến động mạnh mẽ mơi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt cạnh tranh yêu cầu đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên kinh tế thị trường tạo sức ép lớn Vì để phát huy mạnh ngành kinh tế đồng thời để hội nhập với nước phát triển khu vực giới vấn đề quản trị nguồn nhân lực yếu tố sống nhà Cơng ty cổ phần Tasco nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Chính lý đó, sở nghiên cứu vấn đề lý luận, kinh nghiệm tiên tiến giới thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tasco, với mong muốn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty em chọn đề tài: “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần TASCO” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý thuyết quản trị nguồn nhân lực; Làm rõ trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tasco; Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty 2.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Làm rõ điểm tồn công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần TASCO nguyên nhân tồn - Trên sở tồn quản trị nguồn nhân lực Công ty đề xuất giải pháp phù hợp để khắc phục hạn chế hướng tới mục tiêu đề tài hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Cơng ty cổ phần TASCO Nội dung đóng góp tác giả Nội dung đề tài bố cục ba chương: Chương Cơ sở lí luận quản trị nguồn nhân lực đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương Phân tích trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần TASCO Chương Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần TASCO Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng luận văn bao gồm: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh Việc sử dụng phương pháp nhằm làm rõ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu Luận văn Kết luận Công ty cổ phần Tasco doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực xây dựng kinh doanh nhà ở, cơng trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Việt nam Với 40 năm hoạt động, Cơng ty có tiềm phát triển lớn Tuy nhiên, Công ty đối diện với khó khăn ln có xáo trộn cán bộ, công ty phải đối mặt với tình trạng ‘chảy máu chất xám”, người tài trẻ đến đi, ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý nhân nhu cầu xây dựng đội ngũ cán lao động có chất lượng phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển Công ty Trên sở lý luận quản trị nguồn nhân lực, Tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tasco để xác định mặt mặt tồn Qua đó, tác giả đưa số đề xuất, giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực nhằm mục đích xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển công ty Bản thân tác giả cố gắng nỗ lực việc thực luận văn với mong muốn phần giúp ích Ban lãnh đạo Cơng ty cổ phần tasco hoạt động quản trị nguồn nhân lực Tuy nhiên, hạn chế khả thời gian nên Luận văn chắn có nhiều khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý Quý Thầy, Cô quan tâm vấn đề để Luận văn hoàn thiện áp dụng hiệu cho Công ty cổ phần Tasco ... quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương Phân tích trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần TASCO Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công. ..hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Cơng ty cổ phần TASCO Nội dung đóng góp tác giả Nội dung đề tài bố cục ba chương: Chương Cơ sở lí luận quản trị nguồn nhân lực đánh giá công tác quản. .. nhân lực, Tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tasco để xác định mặt mặt tồn Qua đó, tác giả đưa số đề xuất, giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Tasco, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Tasco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn