Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:35

Trên cơ sở thực trạng và phân tích, đánh giá công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở, luận văn đưa ra những những khó khăn – tồn tại, những vấn đề vướng mắc nhất trong các giai đoạn của công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và phát sinh chi phí. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh tế Quản lý TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Hồn thiện cơng tác quản lý thực dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà Tác giả luận văn: Lê Quý Dũng, Khoá 2009 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh Duệ Nội dung tóm tắt: Để nâng cao cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhằm tránh thất lãng phí, mang lại dự án có hiệu cao cho Công ty CP Tu tạo Phát triển nhà nên tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý thực dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà ở” Kết cấu luận văn phần mở đầu, kết luận bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản lý thực dự án Bao gồm khái niệm đầu tư, dự án đầu tư công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho th nhà nói riêng Trong phần nêu lên chất quản lý dự án xây dựng, đối tượng, nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng, nhân tố ảnh hưởng đặc biệt quan trọng nêu lên tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý dự án Chương 2: Phân tích đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà Đánh giá tổng quan tình hình xây dựng nay, từ việc cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng phân tích thực trạng dự án, mơ hình tổ chức hoạt động, phân cấp quản lý đầu tư cơng ty; phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý dự án đầu tư dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà ở, nêu lên tồn nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tư qua cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thực dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà Luận văn cao học QTKD Lê Quý Dũng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh tế Quản lý Từ phân tích chương 2, thấy tồn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, luận văn đề xuất biện pháp hồn thiện cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công công tác quản lý dự án để nâng cao hiệu đầu tư xây dựng dự án tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà Luận văn cao học QTKD Lê Quý Dũng ... kế, thẩm định dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công công tác quản lý dự án để nâng cao hiệu đầu tư xây dựng dự án tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê nhà Luận văn cao học QTKD Lê... tế Quản lý Từ phân tích chương 2, thấy tồn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, luận văn đề xuất biện pháp hồn thiện cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án xây dựng tòa nhà tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn