Bài giảng 10 kỹ năng mềm tạo đà thành công

14 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:33

Bài giảng 10 kỹ năng mềm tạo đà thành công giới thiệu tới các bạn những kỹ năng mềm cần thiết giúp các bạn đạt được thành công như đặt mục tiêu, sáng tạo trong công việc, biết lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đồng đội,... Mời các bạn tham khảo. Xin lỗi Dạ Cám ơn 10 KỸ NĂNG MỀM TẠO ĐÀ THÀNH CƠNG HỒNG ĐỨC BẢO đặt mục tiêu ng tạo công việc ết lắng nghe học lời phê bình ao tiếp hiệu tin, động t lôi kéo người khác Kỹ làm việc đồng đ Kỹ khám ph lãnh đạo thân Kỹ tổ chức côn việc quản lý thời Kỹ Kỹ giải vấ Kỹ đặt mục tiêu Nếu khơng có mục tiêu nghĩa bạn đường khơng có điểm dừng Do điều kiện để thành công phải có đích đến, mục tiêu Tuy nhiên khơng phải đặt thực mục tiêu mong muốn Kỹ đặt mục tiêu vơ quan trọng, tiền đề cho bước bạn Hãy đặt cho mục tiêu, nhắm thẳng đến mục tiêu mà bạn muốn đạt được, bạn thành công! Sáng tạo công việc Không dạy bạn cách sáng tạo cơng việc, có hướng dẫn bạn nên làm để công việc đạt hiệu cao Vậy kỹ sáng tạo cơng việc bạn nắm bắt khơi nguồn Một công việc quen thuộc, làm hàng ngày theo cách dập khuôn mang lại cho bạn kết lần trước Hãy thử tìm cách khác để thực cơng việc nhanh hơn, sáng tạo cho kết tốt Biết lắng nghe học tập lời phê bình Trong sống cơng việc khơng có lời khen mà có lời phê bình Đừng điều mà xem học hữu ích, lời phê bình lời góp ý chân thành nhất, giúp bạn nhìn thấy khuyết điểm cần phải thay đổi bạn thân Giao tiếp hiệu Giao tiếp nhiều người thật dễ dàng, với số người lại nỗi sợ hãi, lo lắng Nhưng bạn người khơng giỏi giao tiếp, lời nói khơng có trọng lượng, khơng tạo niềm tin cho đối tác chắn thành cơng khó đến Hãy nhớ giao tiếp hiệu nói nhiều mà phải tuỳ hồn cảnh để có cách giao tiếp cho phù hợp Tự tin, động biết lôi kéo người khác Đây ba yếu tố bạn cần phải có đường chinh phục thành cơng Một người tự tin ln có mục tiêu rõ ràng cho đời Năng động giúp có nhiều mối quan hệ đánh giá cao Khi người tự tin, động bạn cần phải thể khả chinh phục, lãnh đạo thân lơi kéo người khác đứng phía mình, làm theo kế hoạch Kỹ làm việc đồng dội Bạn lúc làm việc mình, dù mơi trường làm việc có lúc phải làm việc nhóm Điều kiện cần để làm việc nhóm bạn phải biết cách kết hợp hài hoà với cách thành viên đội để có kết cuối tốt Vậy kỹ làm việc nhóm cần thiết cho trình thăng tiến bạn, làm việc nhóm hội để bạn thể lực, nhiệt tình thân cơng việc chung Kỹ khám phá lãnh đạo thân Người Việt Nam thường có tâm lý khơng tự tin cho dù vấn đề bạn làm được, chí làm tốt Đừng nghĩ cỏi, thử đảm nhận nhiệm vụ bắt tay vào làm Biết đâu bạn khám phá có khả mà từ trước tới khơng biết Tuy nhiên, làm việc bạn cần phải nắm rõ mục đích cuối lãnh đạo thân để không bị bỏ chừng xa so với yêu cầu công việc Hãy biết dừng lại lúc Kỹ tổ chức công việc quản lý thời gian Thời gian vàng, giây trôi mãi, xếp cơng việc cách khoa học nhất, theo thứ tự yêu tin xác định thời gian cụ thể thực công việc Ví dụ, báo cáo đáng làm giờ, có nhiều thời gian nên bạn kéo dài hết ngày làm việc Như thật lãng phí Hãy dành thời gian rãnh giải cơng việc khác nghĩ sáng kiến cho công việc để đạt suất cao Kỹ định Kỹ đóng vai trò then chốt đến thành công hay thất bại bạn tổ chức Nếu nhân viên, nhận nhiệm vụ từ cấp điều bạn phải xem nhiệm vụ có vừa sức hay khơng Nếu bạn làm nhận nhiệm vụ khơng có phải bàn cãi Nhưng nhiệm vụ khó, vượt qua khả bạn chắn bạn phải từ chối nhờ hỗ trợ Nhưng dám từ chối nhiệm vụ cấp trên, lúc kỹ định giúp bạn Trường hợp người lãnh đạo, việc định quan trọng Quyết định hay sai tác động trực tiếp tới tổ chức cá nhân người lãnh đạo Do cân nhắc thật kỹ trước định điều để có lợi cho tổ chức thân Kỹ giải vấn đề Trong sống công việc lúc thuận lợi, sn sẻ Sẽ có vấn đề phát sinh lường trước Lúc bắt buộc bạn phải có cách giải vấn đề cách khoa học để không làm ảnh hưởng đến thành cơng việc, kỹ giải vấn đề mà bạn cần phải có .. .10 KỸ NĂNG MỀM TẠO ĐÀ THÀNH CƠNG HỒNG ĐỨC BẢO đặt mục tiêu ng tạo công việc ết lắng nghe học lời phê bình ao tiếp hiệu tin, động t lôi kéo người khác Kỹ làm việc đồng đ Kỹ khám ph... muốn Kỹ đặt mục tiêu vô quan trọng, tiền đề cho bước bạn Hãy đặt cho mục tiêu, nhắm thẳng đến mục tiêu mà bạn muốn đạt được, bạn thành công! Sáng tạo công việc Không dạy bạn cách sáng tạo công. .. đ Kỹ khám ph lãnh đạo thân Kỹ tổ chức côn việc quản lý thời Kỹ Kỹ giải vấ Kỹ đặt mục tiêu Nếu khơng có mục tiêu nghĩa bạn đường khơng có điểm dừng Do điều kiện để thành cơng phải có đích đến,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 10 kỹ năng mềm tạo đà thành công, Bài giảng 10 kỹ năng mềm tạo đà thành công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn