Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Dự án đầu tư công trình thủy điện Bảo Lâm - Tỉnh Hà Giang

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:56

Luận văn nghiên cứu cơ sở phương pháp luận về dự án đầu tư và phát triển bền vững; phân tích và đánh giá hiệu quả dự án Thủy điện Bảo Lâm; phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án Thủy điện Bảo Lâm, một số giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững phát triển bền vững của thủy điện. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Dự án đầu tư cơng trình thủy điện Bảo Lâm - Tỉnh Hà Giang Tác giả luận văn: Vũ Lưu Chinh Khóa: 2009 - 2011 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nội dung tóm tắt: a) Lý chọn đề tài Liên tục năm gần đây, sản lượng điện nhà máy thủy điện, nhiệt điện Việt Nam không đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt vào mùa nắng nóng Nhu cầu điện Việt Nam lớn, việc đầu tư xây dựng cơng trình bổ sung đáng kể nguồn lượng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng yêu cầu tăng trưởng khoảng 17  22% /năm phụ tải tiền đề để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 8,5 – 9%/năm Xuất phát từ nhu cầu nên Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư xây dựng phát triển nguồn điện Cơng trình thủy điện Bảo Lâm với công suất lắp đặt 190MW, hàng năm cung cấp điện lượng 761,67 triệu kWh cho hệ thống, đáp ứng phần nhu cầu điện khu vực, giảm bớt tình hình thiếu hụt điện hệ thống, đặc biệt cao điểm Sau xây dựng cơng trình tạo hồ chứa lớn, góp phần cải thiện khí hậu môi trường khu vực, tạo cảnh quan du lịch thúc đẩy phát triển ngành du lịch dịch vụ vốn tiềm lớn tỉnh Cao Bằng, phát triển ngành nghề ni trồng thuỷ sản Vì vậy, sở kết hợp lý thuyết thực tiễn phạm vi hiểu biết tơi chọn đề tài : “Phân tích đánh giá dự án đầu tư Cơng trình thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang góc độ bền vững” b) Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu  Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý thuyết dự án đầu tư phát triển bền vững  Thứ hai, phân tích đánh giá hiệu dự án phân tích rủi ro dự án Cơng trình thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang góc độ bền vững  Thứ ba, phân tích hiệu kinh tế xã hội dự án thủy điện đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu luận văn lý luận dự án đầu tư phát triển bền vững  Phạm vi nghiên cứu: dự án Cơng trình thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang hiệu kinh tế xã hội dự án thủy điện Từ đó, đề xuất phát triển bền vững thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với học thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh Thu thập số liệu: báo cáo, tài liệu dự án thủy điện, thơng tin báo chí internet Những đóng góp luận văn  Về lý luận : Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lý luận quản lý dự án  Về thực tiễn : Xuất phát từ thực trạng dự án Công trình thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang hiệu kinh tế xã hội dự án thủy điện Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu với kết luận, luận văn chia làm chương: Chương : Cơ sở phương pháp luận dự án đầu tư phát triển bền vững Chương : Phân tích đánh giá hiệu dự án Thủy điện Bảo Lâm Chương : Phân tích hiệu kinh tế xã hội dự án Thủy điện Bảo Lâm, Một số giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững phát triển bền vững thủy điện c) Kết luận Các kết tính tốn cho thấy cơng trình thủy điện Bảo Lâm khả thi mặt kỹ thuật thi công mức giá bán điện 6.5cent/kwh Bên cạnh cơng trình thủy điện Bảo Lâm xây dựng tạo hội để phát triển kinh tế cho khu vực, cải thiện hệ thống sở hạ tầng, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương mang lại hiệu ích mặt trị, kinh tế xã hội cho khu vực dự án Đáng kể đem lại lợi ích chống lũ cho khu vực Như với phương án có dung tích phòng lũ WPL=500 tr m3 hiệu cắt giảm khoảng (1200 m3/s) tương đương 15-:-20% đỉnh lũ Hồ Bảo Lâm với dung tích phòng lũ 500tr m3, làm giảm mực nước Tuyên Quang khoảng 0,5m Giảm mực nước Hà Nội khoảng 0,1m Cơng trình thủy điện Bảo Lâm sớm vào vận hành sớm mang lại lợi ích cho kinh tế quốc dân cho Chủ đầu tư Đề nghị quan chủ quản xem xét để báo cáo tiến hành triển khai giai đoạn ... trạng dự án Cơng trình thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang hiệu kinh tế xã hội dự án thủy điện Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang Kết cấu luận văn. .. cứu: dự án Cơng trình thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang hiệu kinh tế xã hội dự án thủy điện Từ đó, đề xuất phát triển bền vững thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang Phương pháp nghiên cứu Khóa luận. .. xã hội dự án thủy điện đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững thuỷ điện Bảo Lâm tỉnh Hà Giang Đối tư ng phạm vi nghiên cứu  Đối tư ng nghiên cứu luận văn lý luận dự án đầu tư phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Dự án đầu tư công trình thủy điện Bảo Lâm - Tỉnh Hà Giang, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Dự án đầu tư công trình thủy điện Bảo Lâm - Tỉnh Hà Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn