Ebook Con nghĩ đi, mẹ không biết: Phần 1

147 8 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:53

Ebook viết về những trải nghiệm hoàn toàn thật của Thu Hà (mẹ Xu-Sim) chia sẻ khoảnh khắc với bí mật hạnh phúc của quá trình nuôi con lớn lên. Những chia sẻ đời thường khi nuôi con qua 3 phần: Khi con chúng ta ăn, phần 2 khi con chúng ta học, phần 3 vui sống cùng con. Phần 1 ebook gồm 2 chương đầu với những câu chuyện thú vị: Con kém bạn có 2 ký sao phải xoắn, đánh giá trẻ không chỉ bằng 1 cái cân, con còi mỗi ngày là một cuộc chiến... Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook. ... http://www. 2ebook. club/ Tham gia c ng đ ng Facebook: https://www.facebook.com/ 2ebook. club C ng đ ng Pinterest: https://www.pinterest.com/ 2ebook Group G+: https://plus.google.com/communities /11 36077760392 014 80299... https://plus.google.com/communities /11 36077760392 014 80299 Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/64747 215 2274850/ Theo dõi Twitter: https://twitter.com/ 2ebook_ club
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Con nghĩ đi, mẹ không biết: Phần 1, Ebook Con nghĩ đi, mẹ không biết: Phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn