Ebook Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 2 - NXB Phương Đông

41 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:40

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách Nuôi con bằng sữa mẹ tiếp tục đưa bạn những thông tin cần thiết như: Nuôi bé lớn tương đối bằng sữa mẹ, tình huống đặc biệt (như các bé sinh đôi, bé sinh sớm, những bé có nhu cầu đặc biệt, hay khi bé bệnh...). Quyển sách này sẽ giúp cho bạn giải quyết những vấn đề cần giải quyết, bạn muốn biết giải quyết như thế nào? Có phải bạn vẫn chưa quyết định nuôi bé bằng sữa mẹ, không biết nuôi bé bằng sữa mẹ có gì tốt cho bạn và bé?... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ. Chương 4: NUÔI BÉ TƯƠNG ĐỐI LỚN BẰNG SỮA MẸ Chỉ Cần bé bạn đồng ý, bạn có th ể tiếp tục cho bé bú bàng sữa m ình N hưng bạn định cai sữa, bạn cô' gắng d ù n g m ột cách mà khơng khiến cho bé bạn bất an khó chịu Q trình cai sữa cần p h ả i thực bước, cho bạn biết làm th ế đ ể cho ăn phụ q trình ni sữa bắt đầu cho ăn phụ C húng ta thảo luận lý tán thành p h ả n đối việc cho bú sữa bỉnh, đồng thời giái thích việc cho bú bàng sữa m ẹ thay đổi th ế bé ngày lớn Tuy da số bà mẹ vừa bắt đầu ni bàng sữa mẹ, ng có m ột số người trải qua m ẩy tuần m kiên trì ni bàng sữa minh Đó diều khiển cho người ta tiếc nuối, khoảng thời gian này, bạn cảm thấy nuôi bàng sữa mẹ trở nên nhẹ nhàng, ngày thay đổi, bạn ngày có lòng tín, bé bạn ngày quen thuộc với việc Do có nhiều bà mẹ củng kiên trì ni sữa mẹ vá họ cảm thấy vui sướng, cho dãy việc đáng làm 8 - NUỔI CON BẰNG SỮA ME CHO Ă N THÊM THỨC Ă N B ổ TRỢ Hiện người ta cho rằn g bé đến th án g tuổi chuẩn bị cho ăn thêm thức ă n dặm (tức gọi thức àn th ể rắn, phải thức ă n chế phẩm sữa) Một số chuyên gia cho lịch sử gia đình có người bị m ẫn cảm bé sau th án g tuổi nên cho ă n th êm thức ăn ^ LỨC NÀO CHO ĂN THÊM THỨC ĂN Khi bé n h ấ t th n g tuổi, bạn có th ể cho ăn dặm thêm , m điểm th am khảo: ■ Bé tò mò đơi với thức ăn trê n đĩa, có th ể vươn tay chụp ■ Bé có th ể chụp m ột sô' đồ v ậ t cho vào m iệng mút • Khi bé ngồi trê n đùi bạn, cho bé ăn, bé vui vẻ chấp nhận Chọn lựa m ột thời gian thích hợp, bạn phải làm lại, bạn n ên bảo người bảo mẫu chuẩn bị thức ă n thêm thức uống cho bé vào bữa ă n trư a không cần n ặ n sữa Nếu bạn định nghỉ ngồi, khơng nên chuẩn bị thức bé có th ể đợi thêm khoảng thời gian Thức ăn lúc giúp cho bé thích hợp với mùi vỊ khác không loại thức ăn, sữa mẹ có chất dinh dưỡng nhiều ^ ăn cho bé, đầu phải bé THỨC ĂN DẶM LÚC ĐẦU TIÊN B ạn không cần phải chuẩn bị cho bé thức ăn đặc biệt Có m ột sơ' thức ăn thích hợp cho bé, bạn có th ể chia cho bé ăn Bỏ thức ă n dạng bột n h â n thơ, lược thức ăn có h t lớn, cắt m ột loại mức, không nên pha chế, th êm đường muối ■ Khoai tây luộc chín ■ Củ cải trắ n g luộc chín ■ Cà rốt luộc chín NI CON BẰNG SỮA MẸ - ■ Loại lê mềm, tươi, gọt vỏ ■ Táo mềm, tươi gọt vỏ ■ Chuối Dù bạn chọn lựa thức ăn bố trợ cho bé, lúc đầu lựa r ấ t Bé khỏe có ý muốn đòi ăn, ép bé ăn làm cho bé cảm th ấ y ăn m ột chuyện đáng sợ -k CÁCH BAO LÂU THÌ MỚI CHO ĂN BỮA PHỤ MỘT LÂN Lúc đầu ngày m ột lần Có th ể cho ăn trước cho bú sau cho bú lúc cho bú T hậm chí sau bạn đ ặt thực đơn cho bé, bạn có th ể chọn lựa thời gian bạn thường ăn bé ăn bữa phụ Một số bé phải m ất đến th n g có th ể xây dựng thói quen ăn sáng, àn trưa, m ột số bé khác tương đối n h an h 'k NHỮNG THỨC ĂN B ổ TRỢ VÀO THỜI KỲ SAU Một số thức ăn không phù hợp cho bé tiêu hóa hấp thu, cho ăn sớm loại thức ăn khiến cho bé khó chịu Tốt n h ấ t bé thích hợp với thức ăn bản, đơn giản cho ăn loại N hững loại thức ăn cho ăn vào thời kỳ sau gồm có: ■ N hững loại mễ cốc có chứa tin h bột mì Tinh bột mì có tiểu m ạch thức ăn có tiểu m ạch, bao gồm r ấ t nhiều loại chế phẩm mì, b án h mi, trứng Khoảng th n g cho bé ă n dặm lòng đỏ trứ ng luộc Bé từ th án g trở lên cho ăn lòng trắng ■ Cam quýt ■ Phom át ■ Quả trứng ■ Cá, th ịt - NUÔI CON BẰNG SỮA ME 'k THỨC ĂN DẠNG NGĨN TAY Có r ấ t nhiều thức ăn có thề chê th àn h dạng ngón tay Hãy th i th n h viên th n h m iếng nhỏ bé dễ nắm tay, cho vào m iệng nhai, cắn hút Một sơ bé thích kiểu ăn khơng thích cho ăn thìa Chú ý: Khi bé ăn, bạn phải ngơi với bé để dể phòng bé bị mắc cố C H U Ẩ N BỊ TH Ứ C ĂN: Có nhiều loại thức ăn dành cho bé phải đập vỡ Nếu bạn chi cho bé àn loại thức ăn m ềm nhỏ bé có thói quen khơng thích ă n thức ăn tương đối khô NHữNG THỨC Ă N BÉ có LỢI c h o sức KHỎE CỦA Sau tháng, bé cần bổ sung nhiều n h iệt lượng sắ t hơn, hai tơ có loại mễ cốc, chế phẩm sữa, trứng, cá, th ịt đậu 3'ếu Bé bạn cần phải bồi dưỡng kỹ xã hội, cho bé hội ăn cơm với người ^ LƯỢNG ÍT NHIÊU LẦN Mỗi ngày bé àn uống nhiều lần điều bình thường, bao gồm bữa chính, bữa điểm tám , lần không th ể ăn nhiều N hững thức ăn có chứa n h iệ t lượng mà bé cần th iế t yếu tồn phom át chua, phom át béo thức ăn có chứa vitam in Do đó, cần phải kiên trì cho bé ăn chê phẩm sữa Chú ý rằng: không nên cho bé uống loại thức uống có lượng ch ất béo thấp N lỉỏ l CON BẰNG SỮA MẸ - 91 Chọn loại thức ăn có chứa đường An nhiều loại thức ă n có chứa nhiều đường khiến cho bé bạn thích ăn kẹo, điều khơng có lợi cho răn g bé.^ T H ự C Đ Ơ N D À NH C H O BÉ T H Á N G T U Ổ l: Các loại thức ăn chứa bột (các loại mễ cốc, bán h mì, m iến, khoai tây): m ột ngày - phần Các loại trá i rau (bao gồm nước trá i cây): ngày - phần o
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 2 - NXB Phương Đông, Ebook Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 2 - NXB Phương Đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn