Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:18

Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chuyên đề bổ sung: Kỹ năng tạo và truyền cảm hứng: trình bày các nội dung: Xem công việc là một trò chơi, có mục đích lớn hơn bản thân mình, tập trung vào một việc, sống trong hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NGUYỄN QUỐC NINH TP HCM, 2014 Ch.1 • Bản chất lãnh đạo Ch.2 • Quyền lực ảnh hưởng Ch.3 • Chiến lược ảnh hưởng Ch.4 • Phẩm chất kỹ lãnh đạo Ch.5 • Cơng việc vai trò người lãnh đạo Ch.6 • Phong cách lãnh đạo Ch.7 • Lãnh đạo theo tình Ch.8 • Lãnh đạo chất Ch.9 • Lãnh đạo định nhóm CHUN ĐỀ BỔ SUNG KỸ NĂNG TẠO VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG  Xem cơng việc trò chơi  Có mục đích lớn thân  Tập trung vào việc  Sống  Sự giúp đỡ  Giữ gìn truyền hưng phấn GAMIFICATION GOAL THAT IS GREATER THAN YOURSELF FOCUS BEING IN THE MOMENT GETTING AND GIVING SUPPORT KEEPING AND GENERATING ESTACY ...CHUYÊN ĐỀ BỔ SUNG KỸ NĂNG TẠO VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG  Xem cơng việc trò chơi  Có mục đích lớn thân  Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh, Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề bổ sung - Nguyễn Quốc Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn