Nhà lãnh đạo hiệu quả

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:13

Bài viết Nhà lãnh đạo hiệu qủa: Nhà lãnh đạo hiệu quả là người mang lại hiệu quả cao cho tổ chức, học hỏi liên tục và mạnh mẽ sẽ giúp nhà lãnh đạo có kỹ năng tư duy hệ thống mở, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, khả năng thích nghi với những sự thay đổi, nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho tổ chức do tầm nhìn xa hơn của nhà lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo. 134 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM - SỐ (36) 2014 NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Nguyễn Văn Khanh1 TÓM TẮT Nhà lãnh đạo hiệu người mang lại hiệu cao cho tổ chức Học hỏi liên tục mạnh mẽ giúp nhà lãnh đạo có kỹ tư hệ thống mở, kỹ giải vấn đề cách sáng tạo, khả thích nghi với thay đổi; nhằm mang lại hiệu cao cho tổ chức tầm nhìn xa nhà lãnh đạo! ABSTRACT An effective leader is the one who creates highly effective results to the organization Continuous learning  and strong  will help  the  leader develop open system  thoughs, creative problem-solving skills, the abilities to adapt to change in order to bring greater effectiveness to the organization thanks to the leader’s a farther vision Hiệu quả công việc của tổ chức phần lớn phụ thuộc vào hoạt động của nhà lãnh đạo Hiệu quả được đo lường thông qua các kết quả có được từ sự chỉ đạo hoặc tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đối với tổ chức Trong mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, nếu công việc của đơn vị thiếu hiệu quả hoặc thậm chí bê bối, cần phải chấn chỉnh thì nói chung nơi ấy thiếu nhà lãnh đạo hiệu quả Đặc biệt môi trường sống thay đổi nhanh việc cần có nhà lãnh đạo hiệu trở nên cấp thiết quan trọng hết Cấp độ hiệu quả của nhà lãnh đạo thường được đánh giá qua khả lãnh đạo mà khả này xuất phát từ những cá tính, phẩm chất, kỹ năng, kiến thức, phong cách và nhân cách của họ Những cá tính nổi bật của nhà lãnh đạo góp phần tạo nên hiệu quả lãnh đạo chân thật, trưởng thành về lý trí tình cảm, biết hạn chế hoặc tránh căng thẳng, có lĩnh khao khát lãnh đạo Những phẩm chất kỹ thường phải có nhà lãnh đạo: dám nhìn thẳng ThS, Trường Đại học Mở TP.HCM vào thật với suy nghĩ độc lập, dám làm dám tự chịu trách nhiệm; biết ứng xử , giao tiếp hợp tác; biết lắng nghe, cởi mở thích nghi với mới; biết thu thập, giải thông tin truyền thơng có hiệu quả; biết cảm thơng, thấu hiểu khoan dung; biết tự chủ, khiêm tốn sửa sai; có tâm huyết, kiên định tinh thần trách nhiệm cao (đặc biệt trách nhiệm xã hội); biết tự kỷ luật, trung thực quán lời nói với việc làm; biết phân quyền, hướng dẫn phát triển nhân đặc biệt phát hiện, sử dụng phát huy hiệu nhân tài; biết tận dụng thời hay khoảnh khắc lịch sử may mắn; biết tập trung vào khách hàng ; biết truyền cảm hứng tạo động lực phát triển cho nhân viên; biết huấn luyện, động viên nhân viên tự động viên; biết xây dựng mối quan hệ, phát huy sức mạnh tổ chức giảm thiểu rủi ro môi trường; đủ thông minh với tự tin để giải vấn đề sẵn sàng định; biết học hỏi liên tục để quản trị thay đổi đốn phù hợp; có tầm nhìn chiến lược, lực TRAO ĐỔI HỌC THUẬT tư tổ chức phù hợp với tầm hoạt động… Dĩ nhiên, tùy vị trí cấp độ lãnh đạo mà trọng số kỹ phẩm chất có yêu cầu mức độ khác Thử thách của người lãnh đạo ngày càng nhiều, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác và ngoài tổ chức sẽ trở thành một những kỹ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo tương lai Người lãnh đạo hiệu phải có vài phẩm chất đặc biệt bật để thích ứng với hồn cảnh tri thức bùng nổ, thay đổi diễn nhanh chóng tầm nhìn nhanh xa tính đốn mạnh mẽ Trong kinh tế tri thức toàn cầu hóa nay, ngoài kiến thức chun mơn lĩnh vực hoạt động, nhà lãnh đạo còn phải có kiến thức tổng hợp liên quan đến phạm vi hoạt động kiến thức quản lý hành chánh và các qui định pháp luật … Kiến thức luôn động dễ bị lạc hậu; nhà lãnh đạo ln cập nhật thơng tin, học hỏi liên tục mạnh mẽ để có tầm nhìn nhanh xa hơn! Đối với doanh nghiệp, hiệu hoạt động vượt trội đến với nhà lãnh đạo có chí làm ăn lớn đồng thời có đủ tri thức thị trường, tài cơng nghệ Những ông chủ doanh nghiệp thành cơng nhờ sáng tạo tầm nhìn xa Masaru Ibuka Akio Morita (Sony), Steven Paul Jobs (Appple) Lần lịch sử nhân loại, người có tài sản cá nhân lớn giới nhờ thơng minh tầm nhìn xa Bill Gates Những ơng chủ doanh nghiệp trí tuệ xuất xuất ngày nhiều Larry Page Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook)… Nhà lãnh đạo biết vận dụng linh hoạt nhiều phong cách lãnh đạo khác tùy 135 theo tình huống, hồn cảnh, đối tượng cụ thể khác biệt phong cách người Đặc biệt cần xây dựng phong cách lãnh đạo hướng cống hiến mà tác nhân thay đổi tổ chức, góp phần tạo nên hành vi đạo đức nhân viên - để mang lại sức mạnh tối ưu cho tổ chức Nhà lãnh đạo không ngừng hoàn thiện nhân cách phát triển tầm lãnh đạo để ln người tổ chức công nhận, tôn trọng trung thành Quyền lực công nhận đến từ sức ảnh hưởng nhà lãnh đạo ln tạo cho họ vị trí bền vững chủ động cao công việc Thuật lãnh đạo khơng giới hạn vị trí quản lý, mà cần thiết lan tỏa đến vị trí tổ chức theo nhiều cách khác Do nhà lãnh đạo giỏi người biết tạo nhiều nhà lãnh đạo khác, để trở thành nhà lãnh đạo nhà lãnh đạo nhằm gia tăng bội số phát triển tổ chức Biết tạo lớp người lãnh đạo kế thừa để tiếp tục sứ mệnh, hồi bão mà dày cơng xây dựng phát triển, kết có giá trị cao nhà lãnh đạo Như vậy, để phát triển người trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả? Khách quan, công bằng, dân chủ tỉnh táo để nhà lãnh đạo biết phát sử dụng nhà lãnh đạo tiềm số người xung quanh mình, đặc biệt thành viên tổ chức! Vì họ va chạm trải nghiệm với nhiều người công việc cụ thể tổ chức nên họ thấu hiểu giá trị văn hóa truyền thống cần phải bảo tồn phát triển Nhưng để họ phát huy lực n tâm cơng tác lại tùy thuộc vào văn hóa tổ chức đối xử Nhà lãnh đạo cần tạo cho họ có đủ điều kiện làm việc với không gian công sở tiện nghi phù hợp cho 136 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM - SỐ (36) 2014 lao động sáng tạo, mức thu nhập hợp lý, có hội học tập thăng tiến Người lãnh đạo tiềm mà đơn độc, khơng có cộng giỏi, thân thiện tin cậy khơng thể tỏa sáng Nhà lãnh đạo cần vận dụng linh hoạt nguyên tắc để tạo tự trao quyền tự chủ với trách nhiệm rõ ràng việc thực công việc; nhằm tận dụng phát huy tài nguồn lực cho tổ chức! Vì nhiều người làm khơng hẳn tiền lương; mà nhu cầu phát triển quan hệ xã hội, tự thể hiện, nhận thức, tình cảm nghề nghiệp hay ý nghĩa công việc niềm vui cống hiến cho xã hội! Kinh tế tri thức toàn cầu hóa đòi hỏi sáng tạo, tự chủ động nhằm phát huy cao nguồn tài ngun có Do đó, hiệu cơng việc tổ chức muốn nâng cao văn hóa lãnh đạo, văn hóa tổ chức cấu tổ chức phải đổi hài hòa đồng Sự đổi dựa hiệu Khát vọng đổi tổ chức sở đổi tư để có giải pháp tồn diện tạo xung lực cho bước đột phá phù hợp với phát triển thời đại Nhìn thẳng vào thật vấn đề để mạnh dạn xóa bỏ trở ngại, hay giảm thiểu ảnh hưởng phản lực thay đổi; nhằm tránh vơ cảm, vơ trách nhiệm, trì trệ thói quen khơng tốt cho đồn kết sức sáng tạo tổ chức Đổi có hệ thống vấn đề khơng phù hợp tạo cải thiện hiệu hoạt động ngắn hạn xây dựng chiến lược dài hạn; nhằm phát triển hòa hợp bền vững để khơng ngừng nâng cao hiệu quả, uy tín thương hiệu tổ chức Thành cơng cơng tác lãnh đạo đòi hỏi lực tối đa hóa việc sử dụng lực trí tuệ nhân viên thơng qua việc tạo môi trường làm việc động lành mạnh Hiện nay, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, nhà lãnh đạo cần có tính đốn nhanh chuyển đổi nhanh từ bỏ việc tìm kiếm ổn định mà tiến đến đánh giá cao thay đổi; chấp nhận thay đổi thay đổi nhanh điều tất yếu đồng thời hội để tồn phát triển Học hỏi liên tục, hoàn thiện kỹ tự học, trở thành người học - nghiên cứu độc lập giúp cho nhà lãnh đạo có kỹ tư hệ thống mở, kỹ giải vấn đề cách sáng tạo, khả thích nghi với thay đổi; nhằm mang lại hiệu ngày cao cho tổ chức tầm nhìn xa nhà lãnh đạo! TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Khanh, Nhân tài với hiệu tổ chức theo quan điểm quản trị, Tập san khoa học số 1(2)-2005 Đại học Mở Tp.HCM, 2005 E-learning.hcmut.edu.vn(Cao học - Kỹ thuật lãnh đạo –TS Vũ Thế Dũng) Chu Hảo, Nhân tài thời đại mới, Tạp chí Tia Sáng Website: www.lanhdao.net Nguyễn Hồng Chi, Tản mạn nghệ thuật lãnh đạo thời đại mới, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008 Lưu Trọng Tuấn, tài liệu : Thuật lãnh đạo thay đổi tổ chức, lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ lãnh đạo - Đại học Mở Tp.HCM, 2013 John C Maxwell, 21nguyên tắc vàng nghệ thuật lãnh đạo, NXB Lao động – Xã hội, 2012 TRAO ĐỔI HỌC THUẬT 137 John C Maxwell, Phát triển kỹ lãnh đạo, NXB Lao động-Xã hội, 2011 Napoleon Hill, Nghĩ giàu làm giàu, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2012 Stephen R Covey, thói quen để thành đạt, NXB Trẻ, 2012 Stephen R Covey, Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2012 Kevin Eikenberry, Remarkable leadership, John Wiley & Sons, Inc., 2007 ... thách của người lãnh đạo ngày càng nhiều, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác và ngoài tổ chức sẽ trở thành một những kỹ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo tương lai Người... động, nhà lãnh đạo còn phải có kiến thức tổng hợp liên quan đến phạm vi hoạt động kiến thức quản lý hành chánh và các qui định pháp luật … Kiến thức luôn động dễ bị lạc hậu; nhà lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà lãnh đạo hiệu quả, Nhà lãnh đạo hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn