Nghiên cứu và đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập khẩu của công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng , công trình vật liệu xây dựng (CCBM)

57 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp , em nhận hướng dẫn ,tận tình giúp đỡ quý báu nhà trường ,các thầy cô cán công ty thực tập Với kính trọng biết ơn sâu sắc em xin bày tỏ lòng cảm ơn trân thành tới : Ban giám hiệu, khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế trường đại học Thương Mại tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình học tập làm báo cáo ,khóa luận tốt nghiệp Em xin trân thành cảm ơn thầy PGS.TS Doãn Kế Bơn ,thầy hết lòng giúp đỡ , dạy bảo hướng dẫn em để em hồn thành đề tài: ‘‘Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM).’’ Giám đốc Trần Văn Xuân anh chị phòng Xuất nhập cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM)’’ tận tình giúp đỡ bảo cho em suốt thời gian qua để em hoàn thành khóa luận Tuy nhiên hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn giới hạn thời gian , viết em chắn khơng tránh khỏi thiếu xót nội dung hình thức Em mong bảo, góp ý q báu thầy bạn để giúp em trình nghiên cứu công tác sau Em xin chân thành cảm ơn.! Sinh viên thực tập: TRẦN THỊ NHUNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: ‘‘NGHIÊN CỨU & ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM)’’ .1 1.1.Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu: 1.5 Phạm vi nghiên cứu: 1.6 Phương pháp nghiên cứu: 1.7 Kết cấu khóa luận: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG HÀNG HÓA TRONG NHẬP KHẨU 2.1 Một số lý thuyết đánh giá nguồn cung ứng nhập hàng hóa doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm nguồn cung ứng: 2.1.2 Phân loại nguồn cung ứng .6 2.1.3 Vai trò đánh giá nguồn cung ứng Nguồn cung ứng hàng hóa có vai trò đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp .7 2.2 Yêu cầu nguồn cung ứng: .9 2.2.1 Sự tuân thủ chất lượng hàng hóa giao: 2.2.2 Giá 2.2.3 Giao hàng 10 2.2.4 Chất lượng dịch vụ: .10 2.3 Các phương pháp đánh giá nguồn cung ứng: 11 2.4 Xác định quy trình đánh giá nguồn cung ứng 13 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM) 16 3.1.Kết nhập mặt hàng sàn gỗ công ty CCBM: 16 3.1.1 Giới thiệu chung công ty CCBM 16 3.1.2.Kết nhập mặt hàng sàn gỗ .17 3.1.3 Thực trạng nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty CCBM: 19 3.2 Thực trạng quy trình đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ công ty cổ phần CCBM 22 3.2.1 Lập danh sách nhà cung ứng 22 3.2.2: Xây dựng tiêu đánh giá Xác định mức độ quan trọng cho tiêu 23 3.2.3 Cụ thể hóa tiêu xác định trọng số tiêu 24 3.2.4: Tiến hành đánh giá nhà cung ứng dựa tên tiêu xác định 25 3.2.5: Kết trình đánh giá 25 3.3 Đánh giá chung thực trạng quy trình đánh giá nguồn cung ứng nhập công ty cổ phần CCBM 29 3.3.1.Thành công 29 3.3.2 Tồn 30 3.3.3.Nguyên nhân 32 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG TRONG NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG SÀN GỖ TỪ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG SÀN GỖ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN (CCBM) 34 4.1.Định hướng nhập mặt hàng sàn gỗ từ thị trường nước ngồi cho cơng ty cổ phần CCBM 34 4.1.1 Xây dựng chiến lược nhập mặt hàng sàn gỗ : .34 4.1.2 Hạn chế nhập sàn gỗ từ nguồn cung ứng kém, không chất lượng .34 4.1.3.Đẩy mạnh nhập sàn gỗ từ nguồn cung tốt , chất lượng .35 4.1.4.Tìm kiếm nhà cung ứng mặt hàng sàn gỗ 35 4.2 Đề xuất giải hồn thiện quy trình đánh giá nguồn cung ứng nhập mặt hàng sàn gỗ cho công ty cổ phần CCBM .36 4.2.1 Tăng cường đào tạo quản lý , kiểm tra đội ngũ nhân viên đánh giá nguồn cung ứng nhập sàn gỗ 36 4.2.2.Hồn thiện cơng tác thu thập xử lý thông tin trước tiến hành đánh giá nguồn cung ứng .37 4.2.3 Đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động đánh giá nguồn cung ứng nhập khảu sàn gỗ 38 4.3 Một số kiến nghị : 39 4.3.1 Kiến nghị với quan nhà nước 40 4.3.2 Kiến nghị quan Hải quan : .40 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 3.1: Bảng tổng hợp quy mô nhập ván sàn công ty CCBM từ năm 2014-2016 17 Bảng 3.2: Quy mô nhập ván sàn từ năm 2014-2016 .18 Bảng 3.3: Thị trường nhập ván sàn công ty CCBM từ năm 2014- 2016 .19 Bảng 3.4 Đánh giá chất lượng hàng hóa nhập 26 Bảng 3.5 Đánh giá giao hàng: 27 Bảng 3.6 Đánh giá dịch vụ: 27 Bảng 3.7 Đánh giá lựa chọn nhà cung ứng 28 HÌNH VẼ Hình 2.1 Các bước quy trình đánh giá nguồn cung ứng Hình 3.1.Quy trình đánh giá nguồn cung ứng cơng ty cổ phần CCBM DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT WTO TPP APEC CCBM VNĐ NGHĨA TIẾNG VIỆT Tổ chức Thương mại giới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng Đơn vị tiền tệ Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: ‘‘NGHIÊN CỨU & ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM)’’ 1.1.Tính cấp thiết đề tài: Ngày với phát triển kinh tế xã hội ,vì vây mà đời sống người nâng cao Cùng với ,nhu cầu nhà nội thất ngày tăng lên đáng kể nhu cầu thẩm mỹ tăng lên.Rất nhiều người yêu thích sử dụng sàn gỗ làm vật trang trí cho khơng gian gia đình Nhận biết nhu cầu xã hội ngồi việc tự sản xuất cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) ’’ liên tục nhập dòng sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan, Trung quốc, Malaysia, Đức…để tăng cung sản phẩm thị trường nhằm thỏa mãn nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng khác Đối với công ty việc cung cấp sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng điều cần thiết quan trọng Vì vây mà cơng ty khơng ngừng lựa chọn nguồn cung nhập sàn gỗ phù hợp Đối với doanh nghiệp việc có nhà cung ứng tốt thật tài ngun vơ giá, nhà cung ứng góp phần trực tiếp vào thành công doanh nghiệp Lựa chọn nhà cung ứng tốt điều kiện tiên giúp tổ chức có sản phẩm, dịch vụ chất lượng mong muốn với giá hợp lý, đủ sức cạnh tranh thị trường.Ngồi ra, cơng ty nhận hỗ trợ nhà cung ứng , để tiếp tục đạt thành tích cao Nhà cung ứng tốt không giao hàng kịp thời gian, với giá hợp lý chất lượng, đủ số lượng, ,… mà hỗ trợ khách hàng phát triển sản phẩm, phân tích giá trị, sẵn sàng hợp tác chương trình giảm chi phí, giúp người mua đạt hiệu cao Còn nhà cung cấp không tốt ,sẽ gây hậu mà doanh nghiệp khơng lường trước Do đó, công tác đánh giá nhà cung cấp yếu tố quan trọng Vì mà qua thời gian thực tập em công ty em đinh lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) để nhằm giúp cơng ty có nhìn đắn nhà cung ứng dòng sản phẩm sàn gỗ nhập Qua ,có chiến lược lựa chọn nhà cung ứng, mua hàng ,nhập hàng hóa cách hiệu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Qua tìm hiểu phương tiện internet ,các báo em có đọc tham khảo số cơng trình nghiên cứu sau liên quan đến đánh giá nguồn cung ứng công ty sau: Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu: “ Quản lí chuỗi cung ứng cà phê cơng ty Trung Nguyên” tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh– 2016, đề tài “đáng giá chuỗi cung ứng công ty sữa Vinamilk tác giả Mai Phương năm 2013 hay đề tài “lựa chọn nhà cung cấp” tác giả Thi Hạnh năm 2010.Tuy nhiên nhận xét chung đề tài chung chung nói chuỗi cung ứng bao gồm trình dự trữ ,chưa tập trung sâu vào xác định quy trình đánh giá nguồn cung ứng công ty Từ công trình nghiên cứu ,dựa vào tính cấp thiết đề tài , thời điểm mà thương mại quốc tế có phát triển mạnh mẽ việc đánh giá nguồn cung ứng công ty vô cần thiết đắn Vì em định chọn đề tài: “ Nghiên cứu Đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa nhập cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM)” ; xác định cách cụ thể quy trình đánh giá nguồn cung ứng công ty mặt hàng nhập nước ngồi Qua đó,sẽ mặt thành công hạn chế trình đánh giá nguồn cung cấp nhập Từ đó, đưa đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao công tác đánh giá nguồn cung ứng nhập công ty 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lí luận đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa nhập doanh nghiệp Phân tích thực trạng đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa nhập cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Qua , đưa giải pháp , đề xuất nhằm giúp cơng ty hồn thiện việc đánh giá xếp loại nguồn cung ứng , giúp cơng ty thấy nguồn cung ứng hiệu tốt để tập trung kinh doanh mặt hàng nguồn cung ứng 1.4 Đối tượng nghiên cứu: Tập trung quy trình đánh giá nguồn cung sàn gỗ nhập nước công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng (CCBM).Cụ thể nguồn cung ứng đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia 1.5 Phạm vi nghiên cứu: Không gian : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng, Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Thời gian nghiên cứu: Đề tài : ‘‘Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM)’’ qua ba năm 2014, 2015, 2016 Bên cạnh đó, đề tài đề xuất định hướng nhập giải pháp hồn thiện quy trình đánh giá nguồn cung ứng cho công ty 1.6 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: bao gồm liệu có sẵn cơng ty , tài liệu thu thập từ báo đài, internet… - Phương pháp so sánh: dựa tiêu đưa qua so sánh cá thể với qua nhằm đánh giá hiệu các cá thể -Phương pháp liên hệ : nhằm lượng hóa mối quan hệ tiêu kinh tế -Phương pháp logic: tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động, qua đưa đề xuất ,giải pháp sở khoa học mang tính thực tiễn 1.7 Kết cấu khóa luận: Kết cấu khóa luận gồm chương: Chương 1:Tổng quan đề tài :‘‘Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM).’’ Chương 2: Cơ sở lí luận liên quan đến đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa nhập Chương 3:Phân tích thực trạng đánh giá nguồn cung ứng sản phẩm sàn gỗ công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Chương 4: Định hướng nhập giải pháp nhằm hồn thiện quy trình đánh giá nguồn cung ứng mặt hàng sàn gỗ nhập công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM).’ - Các nhà cung ứng đến từ Thái lan,Trung quốc, hay Malaysia ngày lớn mạnh Các quy trình tìm kiếm đánh giá nguồn cung cơng ty CCBM nhiều năm qua có thay đổi ngày khắt khe yêu cầu thị trường Có thể thấy nguồn cung cơng ty có ưu điểm sau: - Do có nhà cung ứng cấp chiến lược hợp tác chia sẻ rủi ro thông tin nên năm vừa qua, dù sàn gỗ có giảm giá công ty không nhập vào ạt mà trì với sách cơng ty, với dự báo xác thị trường xây dựng nước nhu cầu ván sàn nên công ty không bị gặp phải tượng dự trữ nhiều sản phẩm - Nguồn hàng cơng ty ln có phương án dự trữ tốt nhờ có đa dạng nhà cung ứng từ Thái Lan,Trung Quốc để đề phòng rủi ro nhận hàng - Doanh thu lợi nhuận từ mặt hàng ván sàn nhập tăng lên qua năm dựa theo báo cáo tài cơng ty phần dựa vào quy trình đàm phán tốt cơng ty với nhà cung ứng để có giá nhập tốt nhất, tối thiểu hóa chi phí đầu vào ngun vật liệu Trong xu tồn cầu hóa nay, công ty cần nắm bắt thuận lợi làm bàn đạp để phát triển hoạt động kinh doanh ván sàn đồng thời tạo điều kiện phát triển, tăng doanh thu cho công ty 3.3.2 Tồn Ngồi thành cơng đạt ra, nhà cung ứng mặt hàng sàn gỗ cơng ty cổ phần CCBM số thiếu sót khiến tồn quy trình cung ứng diễn gặp vài khó khăn định: Cơng ty Cổ phần CCBM thường khơng theo dõi sát q trình kiểm tra lực thực nhà cung cấp mà dành nhiều thời gian chi phí cho việc trì mối quan hệ với đối tác cũ - Quy trình đàm phán cơng ty không hiệu với nhà cung ứng tỏ cứng nhắc không linh hoạt dẫn đến việc thời gian chi phí phải đàm phán kéo dài, đặc biệt với đối tác Trung quốc -Tình trạng giao hàng chậm thường xuyên diễn dẫn đến cảnh công ty phải chậm hàng xin lỗi đại lý phân phối hệ thống thiếu hàng hàng chưa kịp.Nhất hàng nhập từ Trung Quốc nhiều lô hàng nhập bị chậm dẫn đến nhu cầu tăng mà hàng trọng kho khơng có hàng => Giảm khả cung ứng sản phẩm thị trường giảm doanh thu , lợi nhuận - Xảy tình trạng giao hàng thiếu, không đáp ứng yêu cầu tiêu chất lượng Công ty nhiều lầm đói mặt với việc thiếu hàng bên cung cung cáp thiếu hàng ,dãn đến hàng thiếu không đáp ứng hết nhu cầu phát sinh nhiều chi phí: phí vận chuyển , làm tờ khai hải quan… - Quy trình đánh giá, thu thập thơng tin nhà cung ứng gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều chi phí Về chất lượng hàng hóa : thứ tồn nghiêm trọng công ty ,hiện kho cơng ty tồn nhiều hàng tồn kho : + Sàn gỗ Thaigold( Leowood – Thái Lan) : Lỗi hỏng hẻm khóa, ln phát tiesng kêu khó chịu ,khách hàng nhiều lần phản ánh công ty cho người xuống để khác phục chưa khắc phục tình trạng Số lượng hàng lỗi lên đến hàng nghìn hộp chưa lý khơng có người mua +Còn sàn gỗ A,R-CCBM (Sunpeed flooring-Trung quốc ) khơng dự báo xác nhu càu tiêu dùng sản phẩm người tiêu dùng mà công ty nhập nhiều Mặt khác dòng hàng khả chống nước Do lượng hàng tồn ,hỏng nhiều.Hơn ,lượng hàng Trung nhập nhiều hộp có dấu hiệu bề mặt khơng nhẵn bóng ,bị trầy xước Vấn đề giải khắc phục lỗi: Hầu việc , cơng ty phàn nàn mà khơng có phản ứng liệt với nhà cung ứng Trung quốc => Dẫn đến hàng lỗi hay không cơng ty tự chịu - Thu thập, xử lý thơng tin phục vụ đánh giá yếu kém, thơng tin thiếu tính cập nhập chưa đa dạng Dẫn đến hệ việc tiến hành đánh giá bất cập, nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho đánh giá nguồn cung cấp đến từ thị trường Trung Quốc Thái lan nhập mặt hàng sàn gỗ công ty Các thông tin xử lý chưa triệt để, không khai thác hiệu tối đa Con số tính tốn lớn đặc tính phức tạp chi phí giá sàn gỗ lại tính tốn thủ cơng, khơng có phần mềm hỗ trợ nhiều Việc xử lý thơng tin nên chậm trễ, thời gian, gây độn chi phí Cuối cùng, cơng ty phụ thuộc vào nhà cung ứng từ thị trường Trung Quốc Thái Lan Toàn nhà cung ứng sàn gỗ công ty chủ yếu đến từ bên Trung Quốc ,Thái Lan khiến cho cơng ty khơng có nguồn dự phòng khác ngồi việc phải chờ đợi họ cung ứng sàn gỗ cho 3.3.3.Ngun nhân Có thể thấy hạn chế việc đánh giá nhà cung ứng sàn gỗ Thái Lan,Trung Quốc công ty cổ phần CCBM xuất phát từ số ngun nhân từ nội cơng ty Cụ thể, nguyên nhân bao gồm: *Nguyên nhân chủ quan: - Quy trình đánh giá nguồn cung ứng mặt hàng sàn gỗ cơng ty có nhiều ưu điểm trình thực lại gặp khó khăn, thiếu thống khâu - Khơng tìm hiểu kỹ đối tác cung ứng Lý thơng tin internet đa dạng lượng liệu khổng lồ Để tìm nhà cung ứng uy tín đạt chất lượng tốt, công ty phải tốn thời gian chi phí - Quy trình đánh giá cơng ty có nhiều ưu điểm q trình thực lại gặp khó khăn, thiếu thống khâu - Khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế Cơng ty cổ phần CCBM khơng có phần mềm giúp quản lý nguồn cung cách hiệu đồng bộ, tích hợp nhiều chức giúp phân tích, đánh giá, kiểm sốt… mà dùng phương thức lưu hồ sơ tệp riêng lẻ máy tính excel hay word… - Cơng ty chưa chủ động việc tìm kiếm nguồn cung ứng sàn gỗ từ Trung Quốc hay Thái lan chưa tận dụng hết tiềm sẵn có để hợp tác với đối tác khác mà dựa vào mối quan hệ sẵn có - Nhân lực cơng ty hạn chế Cụ thể, số lượng nhân viên chuyên nhập đàm phán công ty có 04 người, trình độ ngoại ngữ chun mơn chưa đồng nhau, đa phần thấp ,yếu * Nguyên nhân khách quan: - Do không hợp tác thiếu tinh thần chia sẻ rủi ro thông tin nhà cung ứng Trung quốc ,Thái lan , không bàn bạc đưa giải pháp xảy vấn đề lỗi bao bì hay chất lượng sàn gỗ ,giống vấn đề hàng Thaigold bị hỏng hẻm khóa- thông thường công ty bên Thái Lan cử người sang để đánh giá tình hình sau công ty cổ phần CCBM bàn bạc đưa giải pháp tốt Tuy nhiên năm 2016, lượng hàng lỗi q nhiều mà khơng có hợp tác chân thành từ phía đối tác Thái lan dẫn đến hàng tồn kho trầm trọng Tốc độ bán chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng không đến doanh thu , lợi nhuận cơng ty mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơng ty thị trường sàn gỗ nói chung - Có nhiều biến động kinh tế giới khiến việc nắm bắt thông tin thay đổi khó khăn, giá hàng hóa biến động nên khó bình ổn hoạt động kinh doanh nhập mặt hàng sàn gỗ CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG TRONG NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG SÀN GỖ TỪ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG SÀN GỖ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN (CCBM) 4.1.Định hướng nhập mặt hàng sàn gỗ từ thị trường nước cho công ty cổ phần CCBM 4.1.1 Xây dựng chiến lược nhập mặt hàng sàn gỗ : - Xác định lại nhu cầu thị trường nước mặt hàng sàn gỗ Qua có chiến lược cụ thể để nhập ván sàn từ nhà cung ứng sàn gỗ: + Gia tăng nhập từ nhà cung ứng tốt + Hạn chế nhập sàn gỗ từ nhà cung ứng chất lượng -Xác định lại khả đáp ứng nhà cung ứng nước - Dựa vào công tác ,kết đánh giá nguồn cung ứng nhập sàn gỗ để có phương án nhập hàng phù hợp 4.1.2 Hạn chế nhập sàn gỗ từ nguồn cung ứng kém, không chất lượng Trong số nhà cung ứng mặt hàng sàn gỗ cho công ty cổ phần CCBM nhà cung ứng Leowood - Thái Lan yếu chất lượng hàng hóa khơng cam kết Trong năm 2016 , số lượng hàng lỗi Thái 5400 hộp ( tương đương 7502.4048 m2) Số hàng lỗi khiến công ty tổn thất tỷ đồng ,chưa kể số lượng hàng lỗi ,hay hàng tồn kho từ năm trước cộng lại Hơn mặt hàng lỗi đến chưa thể lý hay giải vấn đề lỗi hẻm khóa Hẻm khóa thơng minh đặc điểm mặt hàng sàn gỗ Thái Lan làm cho khách hàng ưu thích dễ dàng lắp ghép ,di chuyển sàn chuyển địa điểm sống,hơn giúp không gây âm di chuyển sàn.Đây lỗi lớn, cơng ty cần phải hạn chế ngay, dừng kế hoạch mua mặt hàng lại chưa giải vấn đề lỗi gây Thứ thời gian giao hàng : nhà máy Leowood thường xuyên giao hàng trễ gây tổn thất lớn cho công ty thiếu hàng dự trữ ngay, không cung cấp đủ nguồn hàng cho khách hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết kinh doanh mặt hàng Nếu cố nhập mặt hàng để kinh doanh cơng ty phải đối phó với nhiều tình xảy ra: tồn kho,tốn chi phí, gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín cơng ty đến tai người tiêu dùng Do cần hạn chế nhập mặt hàng Thaigold từ nhà máy Leowood Thái Lan để tránh tình xấu xảy Còn mặt hàng A,R – CCBM nhà cung cấp Sunspeed Flooring nên xem xét lại tinh thần hợp tác nhà cung ứng để có lựa chọn phù hợp chiến lược nhập từ họ 4.1.3.Đẩy mạnh nhập sàn gỗ từ nguồn cung tốt , chất lượng - Theo kết đánh giá cơng ty nên nhập mặt hàng sàn gỗ Trung quốc để kinh doanh : + Thứ số lượng hàng lỗi không nhiều + Thứ hai thời gian giao hàng tốt nhà máy Leowood –Thái Lan + Khả tiêu thụ tốt nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sàn giá rẻ người tiêu dung cao Tuy nhiên nguồn cung chưa phải tốt dịch vụ sau bán kém.Do , cơng ty nên có chiến lược nhập phù hợp.Kể cơng ty Leowood - Thái lan có khả khác phục tình trạng lỗi hẻm khóa,mặt khác đối tác lâu năm cơng ty xem xem xét để kí hợp đồng nhập sản phẩm Thaigold nhà máy Leowood - Thái Lan 4.1.4.Tìm kiếm nhà cung ứng mặt hàng sàn gỗ Trên thị trường Việt Nam có nhiều sản phẩm sàn gỗ nhập từ nơi khác giới : Thái Lan, Trung quốc , Đức , Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản… với chất lượng ,mẫu mã đa dạng - Công ty nên tìm kiếm đối tác có sản phẩm sàn gỗ công nghiệp chất lượng cao sản phẩm có chất lượng tương tự chất lượng hàng Thái, Trung mà công ty tai nhập với mức chi phí phù hợp tương đương Cơng ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng ,cơng Trình Vật Liêu Xây Dựng CCBM lại chủ yếu kinh doanh mặt hàng sàn gõ công nghiệp, công ty nên tìm đối tác kinh doanh sàn gỗ khác : sàn nhựa , sàn gỗ tự nhiên … để có mặt hàng kinh doanh đa dạng tương lai nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng nước 4.2 Đề xuất giải hồn thiện quy trình đánh giá nguồn cung ứng nhập mặt hàng sàn gỗ cho công ty cổ phần CCBM 4.2.1 Tăng cường đào tạo quản lý , kiểm tra đội ngũ nhân viên đánh giá nguồn cung ứng nhập sàn gỗ - Đào tạo lại nghiệp vụ mua hàng: đánh giá nhu cầu thị trường mặt hàng sàn gỗ nhập có xuất xứ từ Thái Lan ,Trung Quốc để qua có chiến lược mua hàng phù hợp với thực tế - Đào tạo mặt công tác đánh giá mặt hàng sàn gỗ nhập khẩu,phổ biến quy trình chuẩn cơng ty đánh giá nguồn hàng nhập qua giúp nhân viên có nhìn xác nhiệm vụ cơng việc phải làm trách nhiệm mình.Tránh đánh giá theo cảm quan ,suy nghĩ ,không với thực tế chất lượng nguồn cung ứng - Bồi dưỡng cán công nhận viên tham gia đánh giá ,thường xuyên cho họ tham gia hội thảo, xây dựng chuyên đề tổ chức , thực đánh giá nguồn cung ứng công ty CCBM => Điều góp phần bồi dưỡng, nâng cao lực chuyên môn đội ngũ nhân viên tham gia đánh giá Bồi dưỡng cán cán phải cập nhập thơng tin liên tục phục vụ q trình đánh giá.Tìm hiểu quan sát cách trực tiếp, có nhìn tổng quan nguồn cung cấp tại, nâng cao kiến thức - Bồi dưỡng thêm ngoại ngữ cho cán bộ, để mở rộng việc tìm kiếm nguồn thơng tin tiếng nước ngồi Ở Việt Nam việc đánh giá nguồn cung cấp nhập hàng hóa hoạt động triển khai, khơng có tài liệu liên quan đến đánh giá nguồn cung ứng nhập hàng hóa doanh nghiệp khơng có nhiều doanh nghiệp thực hoạt động Đây điều gây khó khăn khơng nhỏ cho cơng ty Việt Nam nói chung cơng ty cổ phần CCBM nói riêng Vì vậy, đòi hỏi trình độ ngoại ngữ, cụ thể Tiếng Anh phải tốt - Thành lập ban đánh giá nguồn cung cấp cho doanh nghiệp, gồm cán có lực Đầu tư cho nhân lực đầu tư sinh lợi nhất, cải thiện đáng kể chất lượng, kết hoạt động đánh giá Các cán có lực, chun mơn đẩy mạnh tích cực tiến độ đánh giá hiệu đánh giá 4.2.2.Hồn thiện cơng tác thu thập xử lý thông tin trước tiến hành đánh giá nguồn cung ứng - Các thơng tin q trình thu thập phải xử lý cách xác nhà cung ứng - Xác định nhu cầu đảm thông tin: công ty phải xác định nhu cầu thông tin cần thu thập giá cả, chất lượng hàng hóa, chế độ bảo hành đổi trả sau bán, phương án kinh doanh sách nguồn, mức độ đáp ứng phù hợp nguồn cung cấp với tiêu chí đánh giá… Đây việc làm quan trọng, đơn giản hóa việc tiến hành đánh giá nguồn cung cấp Công ty nên đầu tư cho công tác xác định nhu cầu thơng tin để có nhu cầu thơng tin nhanh nhạy, xác, đại hữu ích - Mở rộng kênh nguồn thông tin: Công ty cổ phần CCBM chủ yếu nghiên cứu bàn, sử dụng nguồn thông tin lấy từ tạp chí in ấn phát hành định kỳ, sách báo, tranh ảnh, báo cáo tài thống kê…Các nguồn thơng tin nghèo nàn, thiếu tính thời Các thông tin nên thu thập từ nguồn mở rộng hơn, lấy từ nguồn kênh thơng tin có tính cập nhập Ngồi việc sử dụng ấn phẩm tạp chí kinh tế, báo cáo tài chính… nguồn thơng tin thứ cấp, tiến hành thu thập thơng tin sơ cấp phục vụ đánh giá nguồn cung cấp tiến hành thảo luận nhóm nội cơng ty phòng ban liên quan phận chịu trách nhiệm đánh giá Bảng hỏi định lượng phương pháp tốt để mở rộng thu thập nguồn liệu sơ cấp - Nâng cao kỹ xử lý thông tin: với công tác xử lý thơng tin thu thập nhiều yếu nay, việc cần làm đầu tư nhân lực có nghiệp vụ chun mơn đánh giá nguồn cung cấp Đồng thời, trang bị máy móc thiết bị hỗ trợ lưu trữ, phân tích xử lý nguồn tin Kết hợp thông tin thu thập lại với nhau, so sánh đối chiếu xem có mâu thuẫn thơng tin khơng, tìm cách lý giải Thống nhất, hài hòa, bổ sung hồn thiện hai loại thông tin: sơ cấp thứ cấp Cô đọng thông tin việc làm cần thiết, cuối tổng hợp kết xử lý thông tin, chuyển giao cho phận đánh giá Công ty cần nỗ lực nhiều, xử lý thông tin không tốt ảnh hưởng không nhỏ đến tiến hành đánh giá kết đánh giá, làm sai lệch kết dẫn đến nhận định sai lệch chất lượng nguồn cung cấp 4.2.3 Đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động đánh giá nguồn cung ứng nhập khảu sàn gỗ - Đầu tư tài chính: đàun tư tài ophaafn quan trọng chiến lược phát triển cơng ty Quy trình đánh giá nguồn cung cấp nhập mặt hàng sàn gỗ phải trọng, hoàn thiện, đòi hỏi đầu tư tài Tuy nhiên, nguồn tài cơng ty dành cho hoạt động đánh giá nguồn cung cấp đến từ thị trường nhập Trung Quốc, Thái Lan dừng mức hạn chế Để gia tăng nguồn ngân sách cho đánh giá nguồn cung cấp tại, cơng ty có thể: - Giảm chi phí nhập hàng hóa: Chi phí nhập hàng hóa giảm cách tìm hiểu kỹ, thực tốt việc đánh giá nguồn cung cấp tìm định hướng nhập thích hợp cho tương lai Nguồn cung cấp tin cậy giảm độ rủi ro kinh doanh, giảm chi phí lưu kho lưu bãi hàng tới chậm, kiểm tra nghiêm túc để tránh máy móc, thiết bị xây dựng chất lượng Giảm chi phí vận chuyển, bảo quản, thuê tàu… Xác định lượng hàng nhập thời gian nhập thích hợp, tránh lưu kho - Xây dựng tiết kiệm tồn cơng ty Tiết kiệm khơng có nghĩa cắt giảm khoản chi phí cần thiết mà giảm khoản chi phí phát sinh chi phí khơng cần thiết Các chi phí tiết kiệm được, đầu tư cho hoạt động đánh giá nguồn cung cấp Nguồn lợi nhuận thu đem vào bổ sung, mua sắm trang thiết bị phần mềm phục vụ đánh giá Cụ thể sau: - Đầu tư trang thiết bị đại : Đầu tư trang thiết bị đại phục vụ đánh giá, hệ thống xử lý thông tin lưu trữ thông tin, cho hệ thống phục vụ hoạt động tìm kiếm thơng tin Việc đánh giá nguồn cung cấp công ty diễn bàn chủ yếu, với phương thức đánh giá 100% thủ công Điều tốn nhiều sức lực đội ngũ nhân viên tham gia đánh giá, làm giảm kết đánh giá Công ty liên kết với nhà cung cấp phần mềm lớn, có uy tín, tham khảo ý kiến từ người trước hệ thống phần mềm hỗ trợ đánh giá nguồn cung cấp Hiện nay, có phần mềm hỗ trợ đắc lực cho thống kê, đánh Lotus Pro… , nhiều phần mềm khác cung cấp thị trường với mức giá không đắt Đầu tư cho sở hạ tầng phục vụ đánh giá nguồn cung cấp tại, đầu tư cho chất lượng sản phẩm ván sàn mà công ty kinh doanh đầu tư cho gia tăng lợi nhuận lâu dài 4.3 Một số kiến nghị : 4.3.1 Kiến nghị với quan nhà nước - Chính phủ phải thường thành lập quan, tổ chức chuyên thu thập thông tin liên quan đến nguồn cung cấp, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nguồn cung cấp từ nước giới, mở đường cho doanh nghiệp giao thương, trao đổi mua bán dễ dàng -Tạo điều kiện cho doanh nghiệp cách gia tăng kênh thông tin nguồn cung cấp, buổi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm Song song với đó, Cơng thương nên xây dựng, mở rộng ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành xuất nhập nói chung, xây dựng, sản phẩm trang trí nội thất nói riêng - Gia tăng biện pháp bảo vệ doanh nghiệp trước cạnh tranh doanh nghiệp nước ngoài: trước tình hình thị trường nước trở thành bánh ngon cho doanh nghiệp nước đặc biệt Trung quốc Thái Lan – nước có sản lượng gỗ số -Tăng cường phổ biến hiệp định thương mại tự : APEC, WTO, TPP…tới doanh nghiệp: thiếu hiểu biết doanh nghiệp Việt Nam hiệp định yếu dẫn đến không nắm bắt thay đổi giá cả, thị trường… làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường nội địa trước cơng ty nước ngồi - Tăng cường đầu tư vốn ,công nghệ: phần lớn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng chuyền sản xuất lạc hậu ,cũ kỹ… nhà nước cần có sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp đầu tư mạnh vào khoa học công nghệ để tăng xuất , chất lượng sản phẩm hàng hóa 4.3.2 Kiến nghị quan Hải quan : Để đảm bảo hàng hóa nhập Việt Nam xác , an tồn , quy trình với quy trình nhập hàng hóa thơng thường, quan Hải quan cần tránh tình trạng , quán triệt mục tiêu sau: - Phát sai phạm , xử lý triệt để: tượng sàn gỗ nhập lậu qua biên giới phổ biến cửa tiếp giáp với Trung quốc, Lào, ….do có lơ hàng hóa nhập vào Việt Nam quan Hải quan cần kiểm tra cách cẩn thận,tránh kiểm tra qua loa , thiếu minh bạch… Tránh tượng nhập lậu sản phẩm gỗ Việt Nam làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp thương mại kinh doanh sản phẩm nhập thị trường nội địa - Tránh gian lận tiếp tay số cán hải quan: Hiện , số thương lái tiếp tay cán bội quan hải quan không ngưng nhập sản phẩm sàn gỗ chất lượng vào thi trường Việt Nam gây tình trạng lộn xộn thị trường ( Trên thị trường thường xuyên xuất hàng sàn gỗ giá cực rẻ , trà trộn vào sản phẩm sàn gỗ nhập khác có chất lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tranh nước doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến người tiêu dùng nước) Người tiêu dùng nước thường xuyên phải tiêu dùng sản phảm chất lượng mà giá khơng thấp, ảnh hưởng đến chất lượng sống người dân họ Cán thị trường không phân biệt đâu sàn gỗ thật giả lẫn lộn, thực tế kiểm tra sở nhập , phân phối dòng sản phẩm sàn gỗ nhập có xuất xứ Thái Lan , Trung Quốc … hầu hết nhà đại lý đưa chứng : + Giấý phép nhập +Giấy chứng nhận quy phạm hợp chuẩn CR… +Giấy chứng nhận xuát xứ hàng hóa C/O… => Một thủ tục cần có nhập hàng hóa Việt Nam Đây bất cập khâu quản lý hàng hóa nhập quan Hải quan, cán quản lý thị trường Nhất thiết quan chức cần có biện pháp xử lý cho phù hợp Do vậy,cần quán triệt cán nhân viên hải quan tránh tình trạng tiếp tay số cán hải quan làm sản phẩm chất lượng lọt qua tràn vào thị trường Việt Nam, có biện pháp xử lý triệt để tình trạng để tình trang khơng tiếp diễn KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, đất nước q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nhu cầu mặt hàng trang trí nội thất sàn gỗ ngày nâng cao Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, công ty cổ phần CCBM khơng ngừng tìm kiếm nguồn cung cấp để nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng thị trường Điều thực dựa công tác đánh giá nguồn cung cấp đến từ thị trường cơng ty Bên cạnh thành tựu bật đạt cơng tác đánh quy trình thực đánh giá nguồn cung cấp nhập mặt hàng sàn gỗ cơng ty nhiều hạn chế tồn Tiến hành nghiên cứu đề tài: ‘‘Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM).’’đã giúp em hiểu thêm hoạt động thực tế quy trình đánh giá cơng ty Với vốn kiến thức thân, em xin đưa số giải pháp hồn thiện quy trình đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty thời điểm đồng thời giải tồn , hạn chế quy trình đánh giá nguồn hàng nhập công ty Do thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thực tế có hạn, khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến góp ý thầy giáo để em hồn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015, 2016, phòng tài , kế tốn Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Báo cáo tài năm 2014 , Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Báo cáo tài năm 2015, Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Báo cáo tài năm 2016 , Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) Báo cáo tổng kết mặt công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Phòng Kế hoạch quản trị, Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng ,Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) PSG.TS.Dỗn Kế Bơn (2010), Giáo trình quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Nhà xuất Chính trị - Hành 8.Website tham khảo: http://ccbm.com.vn/ 2.http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-danh-gia-chuoi-cung-ung-cua-congty-co-phan-sua-viet-nam-vinamilk-31733/ 3.http://123doc.org/document/3468627-quan-ly-chuoi-cung-ung-cuacong-ty-trung-nguyen.htm ... Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM) để nhằm giúp cơng ty có nhìn đắn nhà cung ứng dòng sản phẩm sàn gỗ nhập Qua ,có... hàng nguồn cung ứng 1.4 Đối tượng nghiên cứu: Tập trung quy trình đánh giá nguồn cung sàn gỗ nhập nước công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng (CCBM). Cụ thể nguồn cung ứng. .. tài :‘ Nghiên cứu đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM). ’’ Chương 2: Cơ sở lí luận liên quan đến đánh giá nguồn cung ứng hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập khẩu của công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng , công trình vật liệu xây dựng (CCBM) , Nghiên cứu và đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập khẩu của công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng , công trình vật liệu xây dựng (CCBM) , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: ‘‘NGHIÊN CỨU & ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM)’’., 6 .Phương pháp nghiên cứu:, Nguồn cung ứng hàng hóa có vai trò đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp., CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM)., CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG TRONG NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG SÀN GỖ TỪ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG SÀN GỖ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN (CCBM)., Để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam chính xác , an toàn , quy trình đúng với quy trình nhập khẩu hàng hóa thông thường, cơ quan Hải quan cần tránh các tình trạng , cũng như quán triệt các mục tiêu sau:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm