Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân ph i phƣơng đông

46 54 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Thương mại đặc biệt thầy cô khoa Thương mại quốc tế Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo PGS.TS Dỗn Kế Bơn tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Cuối em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông anh chị đồng nghiệp nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em q trình thực tập cơng ty Tuy nhiên với kiến thức thời gian thực tập có hạn nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Doãn Kế Bơn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2018 Sinh viên Chu Thị Khôi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIÊN .1 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .2 1.7 Kết cấu khóa luận .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN .4 2.1 Khái niệm nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.2 Khái niệm vai trò phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.3 Nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 2.2.1 Tiêu chí nhanh chóng, kịp thời .8 2.2.2 Tiêu chí an tồn 2.2.3 Tiêu chí giá 10 2.2.3 Tiêu chí dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển .11 2.2.1 Các yếu tố bên 11 2.2.2 Các yếu tố bên 12 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN VÀ PHÂN PHỐI PHƯƠNG ĐÔNG .14 3.1 Giới thiệu công ty 14 3.2 Kết kinh doanh công ty 15 3.2.1 Kết kinh doanh chung công ty .15 3.2.2 Kết kinh doanh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập .15 3.2.3 Kết kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty 16 3.3 Thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông 17 3.3.1 Thực trạng tiêu chí nhanh chóng, kịp thời .17 3.2.2 Thực trạng tiêu chí an tồn 18 3.2.3 Thực trạng tiêu chí giá 19 3.2.4 Thực trạng tiêu chí dịch vụ chăm sóc khách hàng 20 3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông .21 3.4.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 21 3.4.2 Công nghệ thông tin 22 3.4.3 Nguồn nhân lực 23 3.5 Đánh giá phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông .24 3.5.1 Thành công 24 3.5.2 Hạn chế 25 3.5.3 Nguyên nhân .26 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CƠNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN VÀ PHÂN PHỐI PHƯƠNG ĐÔNG 27 4.1 Mục tiêu phương hướng hoạt động công ty thời gian tới .27 4.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty 28 4.2.1 Các giải pháp loại hình dịch vụ giao nhận, nâng cao chất lượng dịch vụ 28 4.2.2 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cách thức tổ chức quản lý .32 4.2.3 Giải pháp sở vật chất kỹ thuật 34 4.2.4 Giải pháp công nghệ thông tin .36 4.3 Kiến nghị .37 4.3.1 Đối với quan nhà nước 37 4.3.2 Đối với Tổng cục Hải quan 37 4.3.3 Đối với quan thuế 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ STT Tên bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ Bảng 1: Số liệu doanh thu lợi nhuận công ty 2014-2017 Bảng 2: Doanh thu từ hoạt động giao nhận hàng hóa qua năm 2014-2017 Bảng 3: Doanh thu hoạt động giao nhận hàng hóa đường biển qua năm 2014-2017 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng việt STT Từ viết tắt Công ty TNHH MTV UBND CNTT Công nghệ thông tin GTGT Giá trị gia tăng Danh mục từ viết tắt tiếng anh STT Từ viết tắt ISO Nghĩa tiếng nước Nghĩa tiếng việt International Organization for Tổ chức tiêu chuẩn hoá IATA Standardization International Air FIATA Association International Nghĩa tiếng việt Công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông Trách nhiệm hữu hạn thành viên Ủy ban nhân dân quốc tế Transpot Hiệp hội vận tải hàng Federation Freight khơng quốc tế of Liên đồn Các hiệp hội Forwarders Giao nhận Vận tải Quốc VIFFAS Associations tế Vietnam Freight Forwarders Hiệp hội giao nhận kho ASEAN Association vận Việt Nam Association of Southeast Asian Hiệp hội quốc gia FCL Nations Full container load Ðông Nam Á Gửi hàng Less than container load container Gửi hàng lẻ LCL nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIÊN 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu - Để xây dựng đất nước giàu mạnh phát triển bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế xem nhẹ hoạt động ngoại thương đảm bảo giao lưu hàng hóa thông thương với nước giới, giúp khai thác có hiệu tiềm mạnh nguồn lực bên bên sở phân công lao động chuyên môn hóa quốc tế, có tác dụng thúc đẩy phát triển ngành vận tải quốc tế nước - Nhưng nhắc đến hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế khơng thể khơng nói đến dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế hai hoạt động khơng tách rời nhau, chúng có tác động qua lại thống với - Trước tình hình cơng ty TNHH MTV bước hồn thiện củng cố hoạt động kinh doanh hoạt động Tuy nhiên để tồn phát triển lâu dài cơng ty khơng cách khác tập trung phát triển dịch vụ sở đề hướng giải thực tế để nâng cao hiệu hoạt động Trong thời gian thực tập tìm hiểu cơng ty với kiến thức sinh viên khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào phát triển công ty, em chọn đề tài “Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông” 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu - Giao nhận hàng hóa quốc tế vấn đề lựa chọn làm đề tài nghiên cứu nhiều năm gần tầm quan trọng cần thiết cơng ty có hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế làm đề tài nghiên cứu + Mai Văn Trung (năm 2014) sinh viên khoa Thương Mại quốc tế, trường đại học Thương Mại với đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận vận tải công ty cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh” Đề tài tập trung nghiên vào thực trạng giao nhận vận tải công ty sở đưa biện pháp hồn thiện dịch vụ + Phạm Thị Trang (năm 2015) sinh viên khoa Thương Mại quốc tế, trường đại học Thương Mại với đề tài: “Hồn thiện quy trình giao nhận vận tải hàng hóa đường biển cơng ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh” Với đề tài này, nội dung vào khai thác quy trình giao nhận hàng hóa đường biển cơng ty, đánh giá thành công hạn chế mà công ty đạt để từ đưa giải pháp khắc phục hạn chế Tuy nhiên nhiều đề tài tập trung phân tích quy trình giao nhận hàng hóa vấn đề phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa chưa nghiên cứu chun sâu Chính đề tài “Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH MTV tiếp vận phân phối phương đông” sâu tập trung phân tích vào lĩnh vực nghiên cứu thực trạng biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đơng 1.3 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển thấy thành công hạn chế tồn gặp phải trình phát triển dịch vụ, từ đưa giải pháp khắc phục hạn chế phát huy mặt tích cực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập cơng ty thời gian tới 1.4 Đối tượng nghiên cứu Các nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông 1.5 Phạm vi nghiên cứu Không gian: Công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông Thời gian: 2014-2017 1.6 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: + Phương pháp thu thập liệu thứ cấp:  Dữ liệu thu thập từ luận văn đề tài thuộc lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, logistics  Dữ liệu thơng qua việc tìm kiếm thơng tin internet bao gồm trang web đăng tải chuyên đề luận văn như: tailieu.vn, luanvan.net…  Thơng tin qua báo, tạp chí,… + Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: thông tin tình hình kinh doanh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập năm gần đây, số liệu thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển cơng ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông - Phương pháp phân tích tổng hợp: từ số liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp thông tin theo nội dung cụ thể từ phân tích đưa nhận xét sau kết luận vấn đề nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận Chương 1: Tổng quan phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông Chương 4: Một số giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đông CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 2.1 Khái niệm nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.1.1 Khái niệm - Theo quy tắc mẫu FIATA dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận định nghĩa loại dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa như dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến dịch vụ trên, kể vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, tốn, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá - Theo điều 136 Luật Thương mại Việt Nam, ban hành ngày 23-5-1997 “ Dịch vụ giao nhận hàng hóa hành vi thương mại, theo người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên để giao hàng cho người nhận theo ủy thác chủ hàng, người vận tải người làm dịch vụ giao nhận khác.” - Tóm lại, Dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế loại dịch vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tiến hành cơng việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm sang địa điểm khác theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ 2.1.1.2 Đặc điểm - Do loại hình dịch vụ nên dịch vụ giao nhận vận tải mang đặc điểm chung dịch vụ hàng hóa vơ hình nên khơng có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đồng nhất, cất trữ kho, sản xuất tiêu dùng, đồng thời chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào cảm nhận người phục vụ - Nhưng hoạt động đặc thù nên dịch vụ có đặc điểm riêng: + Dịch vụ giao nhận không tạo sản phẩm vật chất, làm cho đối tượng thay đổi vị trí mặt không gian không tác động mặt kỹ thuật làm thay đổi đối tượng Nhưng giao nhận vận tải lại tác động tích cực đến phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân doanh thu hàng hóa giao nhận từ cơng ty, đóng góp phần khơng nhỏ vào kết mà công ty đạt năm qua - Về mặt giá trị giao nhận, trung bình năm hoạt động mang cho công ty khoảng 11 tỷ đồng Mặc dù cơng ty khơng có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ, xong giá trị giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển cơng ty trì mức cao, xu hướng tăng lên qua năm, thấy dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển dịch vụ mang lợi nhuận cao cho công ty - Công ty khai thác thêm nhiều dịch vụ bên cạnh dịch vụ truyền thống - Công ty dần chiếm uy tín từ thị trường 3.5.2 Hạn chế - Về tỷ trọng hoạt động giao nhận hàng hóa đường biển có giảm dần qua năm thể công ty rút lại khoảng cách dịch vụ giao nhận, trọng nhiều vào dịch vụ hàng không gom hàng lẻ - Các dịch vụ công ty chưa mang lại giá trị gia tăng cao, chưa đưa gói dịch vụ theo nhu cầu khách hàng, chưa mang tính định hướng khách hàng - Việc cung cấp dịch vụ rời rạc, chưa kết nối khâu chuỗi dịch vụ - Cơ sở vật chất phục vụ cho việc kinh doanh công ty thiếu trầm trọng, thiết bị chưa khai thác triệt để, hiệu sử dụng thấp Cơng ty chưa có kế hoạch sử dụng thiết bị cách khoa học, lúc khơng có để sử dụng nằm khơng kho - Trình độ đội ngũ nhân viên hạn chế, hiệu làm việc chưa cao.: trình độ cán nhân viên non yếu, chưa thể đáp ứng yêu cầu hội nhập Thực tế hoạt động công ty cho thấy sai sót, thiệt hại gây cho cơng ty hầu hết nhân viên thiếu kinh nghiệm hạn chế trình độ chun mơn 26 3.5.3 Nguyên nhân 3.5.3.1 Nguyên nhân khách quan - Do ảnh hưởng suy thối kinh tế tình hình quốc tế có nhiều bất lợi Trong vài năm gần đây, bối cảnh quốc tế có hàng loạt biến động lớn, gây nhiều bất lợi cho kinh tế sống người chiến tranh biên giới, nạn khủng bố, cướp biển… - Hạ tầng sở logistics giao nhận Việt Nam nghèo nàn, quy mơ nhỏ, bố trí bất hợp lý - Thiếu liên kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nội địa - Sự thâm nhập doanh nghiệp nước vào Việt Nam ngày nhiều, làm cho tính cạnh tranh ngày khốc liệt Số lượng doanh nghiệp tăng lên ạt, người kinh doanh cần bỏ vốn, liên hệ làm thuê cho chủ hàng, hãng vận tải… cơng ty nước ngồi có tiềm lực tài chính, họ mua lại số đại lý giao nhận Việt Nam để kinh doanh, điều làm cho ta khó khăn cơng tác quản lý doanh nghiệp, gây thất thu thuế, mặt khác họ chào giá cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường nên doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam khó để cạnh tranh lại 3.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan - Các chiến lược phát triển kinh doanh công ty đề chủ yếu chiến lược ngắn hạn, quan tâm nhiều đến doanh số lợi nhuận - Công ty chưa trọng vào việc phát triển dịch vụ - Hệ thống quản lý công ty nhiều bất cập Đội ngũ nhân viên cơng ty mỏng, người kiêm nhiệm nhiều việc lúc hiệu không cao Đội ngũ nhân viên liên tục đào tạo chưa thực thục nghiệp vụ hoạt động giao nhận vận tải phức tạp, đòi hỏi trình độ nghiệp vụ chun mơn cao, có kiến thức sâu rộng lĩnh vực Bên cạnh đó, phải nắm nghiệp vụ ngoại thương, điều luật, thông lệ quốc tế , tập quán quốc tế phương thức vận tải…rất dễ xảy sai sót ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ uy tín cơng ty - Công ty thiếu hẳn chiến lược nhân dài hạn để thu hút, phát triển trì nguồn nhân lực 27 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN VÀ PHÂN PHỐI PHƯƠNG ĐÔNG 4.1 Mục tiêu phương hướng hoạt động công ty thời gian tới Để tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh, công ty phải đề mục tiêu phương hướng cụ thể để từ định hướnh phát triển cơng ty.Sau số mục tiêu cụ thể: - Mở rộng thị trường giao nhận, đẩy mạnh công tác Marketing, đặc biệt trọng tới thị trường Trung Quốc, Châu Âu, Mỷ, tìm kiếm khả mở rộng ngành nghề - Xây dựng, thực chế điều hành kinh doanh, chế giá cả, hoa hồng, tạo đòn thúc đẩy kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tiếp kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ khả cạnh tranh thị trường nhằm thu hút khách hàng mới, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ - Đầu tư, tận dụng, khai thác tối đa sở vật chất, kho bãi, đổi thiết bị phương tiện vận tải bốc xếp để tổ chức tốt dịch vụ giao nhận - Xây dựng chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2010-2015 năm tiếp theo, trọng mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời đa dạng hóa loại hình dịch vụ sở khai thác triệt để mạnh sẵn có kinh doanh hệ thống sở vật chất kỹ thuật kho bãi, đội ngũ nhân viên đào tạo có kinh nghiệm - Tạo nên mội quan hệ phối hợp chặt chẽ phòng văn phòng cơng ty, văn phòng với chi nhánh chi nhánh với lợi ích chung tồn cơng ty 28 4.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty 4.2.1 Các giải pháp loại hình dịch vụ giao nhận, nâng cao chất lượng dịch vụ 4.2.1.1 Giải pháp loại hình dịch vụ * Mục tiêu Cũng việc mở rộng thị trường, việc phát triển mở rộng loại hình dịch vụ quan trọng, giúp công ty đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, từ nâng cao thị phần, hạn chế tính thời vụ đặc thù hoạt động, đồng thời tạo dựng mối quan hệ thường xuyên lâu dài với khách hàng * Phương án thực - Đối với phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biền, dịch vụ mà công ty cung cấp vận chuyển giao nhận hàng rời, hàng nguyên container, dịch vụ gom hàng, dịch vụ vận tải đa phương thức, giao nhận từ cửa đến cửa, cho thuê kho bãi Công ty cần trọng vào dịch vụ gom hàng loại hình dịch vụ mang lại lợi ích cho nhiều bên: người chuyên chở lợi nhờ tiếp kiệm thời gian giao nhận phân phát lô hàng lẻ, không sợ thất thu tiền cước chủ hàng lẻ có người giao nhãn đảm nhiệm, chủ hàng tiếp kiệm chi phí khơng phải th ngun container, người giao nhận thu nhiều doanh thu cước giao nhận hàng lẻ thường lớn cước hàng nguyên container Thực dịch vụ công ty giao nhận dễ dàng thuận lợi, cần công ty thiếp lập trạm giao nhận đóng hàng lẻ, đồng thời có cẩn trọng trách nhiệm giao hàng - Công ty nên tập trung phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức lấy chặng đường biển làm chủ đạo để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ở công ty, vận tải đa phương thức thực việc vận chuyển hàng từ kho tới kho từ trạm gửi hàng lẻ (CFS) đến CFS từ CFS đến kho bao gồm việc đóng hàng vào container, niêm phong kẹp chì, giám định hàng hóa, làm thủ tục hải quan Đối với công ty, dịch vụ không q khó khăn cơng ty có đầy đủ phương tiện kinh nghiệm để thực công việc 29 - Tuy nhiên, để thực tốt dịch vụ này, công ty cần phải đầu tư nữa, đại hóa phương tiện, trang thiết bị làm hàng cho phù hợp với tình hình Đó thiết bị đóng hàng vào container, xe nâng, xe cẩu, loại xe chở container Ngoài công ty phải thiết lập quan hệ, ký hợp đồng với hãng tàu, hãng hàng không, hãng đường sắt nước để chủ động phương tiện chỗ mùa hàng, phối hợp chặt chẽ điểm chuyển tải, đại lý chi nhánh phải theo dõi thơng báo kịp thời lịch trình, thời gian xuất phát phương tiện vận tải, lựa chọn hãng vận chuyển phù hợp để hàng đến điểm chuyển tải nối chuyến kịp thời, lưu chỗ, giữ chỗ để hàng không bị rớt Bên cạnh đó, cơng ty nên trọng đến chun mơn, kinh nghiệm nhân viên nghiệp vụ để tạo dựng uy tín thương trường biết để phá triển dịch vụ uy tín công ty vô quan trọng * Hiệu dự kiến mang lại Khi việc mở rộng loại hình dịch vụ thành cơng, cơng ty đáp ứng tất nhu cầu khách hàng, từ nâng cao vị công ty thị trường, giúp nâng cao thị phần hạn chế tối đa tính thời vụ hoạt động giao nhận 4.2.1.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ * Mục tiêu Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, việc nâng cao chất lượng dịch vụ khó khăn khái niệm “chất lượng dịch vụ” mơ hồ, chưa có tiêu chuẩn đánh giá Chúng ta hiểu dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng có chất lượng Trong hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa, chất lượng dịch vụ đem đến cho khách hàng tin tưởng, n tâm hàng hóa an tồn đến đích xác * Phương án thực - Để làm điều đó, trước hết hoạt động giao nhận công ty phải đáp ứng yêu cầu đặc thù nghề nghiệp Đó nhanh gọn, xác, an tồn với chi phí thấp Muốn vậy, cơng ty nên tự xây dựng số tiêu định lượng thời gian hồn thành cơng việc hợp lý số tiêu định tính để theo dõi kết dịch vụ, đánh giá khách hàng Để xây 30 dựng nên tiêu này, cơng ty tham khảo số tiêu cơng ty giao nhận uy tín giới hiệp hộp quốc tế, hay thực tế vấn khách hàng, lập bảng câu hỏi để trưng cầu ý kiến - Về lâu dài, công ty phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 Nhiều người lầm tưởng chứng áp dụng với doanh nghiệp sản xuất thực lại có tác dụng lớn với doanh nghiệp dịch vụ Để lấy chứng doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng toàn diện, không dịch vụ mà chất lượng người Do đó, mục tiêu cuối cơng ty tiến hành cải tiến chất lượng dịch vụ có chứng ISO 9002 - Với loại hình giao nhận hàng hóa xuầt nhập đường biển, chất lượng dịch vụ thể việc tưởng nhỏ Chẳng hạn loại hàng tương đối đặc biệt hàng container treo cần u cầu vệ sinh cao cơng ty nên chọn container sạch, trang thiết bị làm hàng nên đảm bảo để hàng xếp đều, vị trí Nếu cần ý chi tyết nhỏ nhặt cách nhìn nhận, đánh giá khách hàng đội với dịch vụ công ty khác hẳn Còn với hàng cần yêu cầu kỹ thuật khắt khe vận chuyển, xếp dỡ, đóng gói, bảo quản cơng ty nên đầu tư vào cơng cụ làm hàng, nhân viên giao nhận người trực tiếp làm hàng hay đạo làm hàng phải đặc biệt ý, bỏ thêm công sức cho dù phí làm hàng khơng lơ hàng bình thường - Ngoài ra, tạo dịch vụ tốt cách chăm sóc khách hàng để giữ khách hàng trung thành, thu hút khách hàng mới: + Tư vấn cho khách hàng tình hình cạnh tranh thị trường, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, luật pháp quốc tế Cung cấp cho khách hàng thông tin đối tác xuất nhập khẩu, đưa lời khuyên điều khoản hợp đồng mua bán ngoại thương, giải thích cụ thể điều khoản phức tạp để khách hàng không hiểu sai, dẫn đến tranh cãi có tranh chấp xảy Tư vấn việc sử dụng hãng tàu có uy tín, tuyến đường, thủ tục cần thiết liên quan đến hàng hóa thủ tục hải quan, xin giấy chứng nhận xuất xứ nhằm giúp cho hàng hóa thơng quan dễ dàng + Khi nhận thông tin Công ty thành lập có nhu cầu nhập hàng, xuất hàng cơng ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo mối quan 31 hệ gây ấn tượng ban đầu, thể mong muốn hợp tác lâu dài Sau đưa sách giá cạnh tranh hợp lý để ký hợp đồng + Trong trình thực hợp đồng dịch vụ giao nhận với khách hàng, nhân viên giao nhận cần phải thực tiến độ kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm bảo + Mọi khiếu nại, thắc mắc khách hàng đội tư vấn công ty phải phúc đáp giải thỏa đáng Thái độ lịch sự, nhã nhặn nhân viên khách hàng yều cầu cần thiết phải thực khách hàng thượng đế + Có sách ưu đãi khách hàng, không ngừng tìm kiếm khách hàng mới, nên tổ chức hội thảo công ty với khách hàng nhằm quảng bá thương hiệu, dịch vụ tới khách hàng , lắng nghe ý kiến khách hàng + Cung cấp cho khách hàng thông tin đối tác xuất nhập khẩu, điều khoản hợp đồng ngoại thương, giải thích cho khách hàng rõ vấn đề phát sinh tránh rắc rối sau + Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng: Tư vấn, giúp đỡ khách hàng khách hàng gặp trục trặc, khó khăn Tạo quan hệ thân thiết với khách hàng thông qua việc: thăm hỏi, quan tâm chia sẻ khách hàng gặp khó khăn hay có niềm vui Đây cách quảng cáo hiệu tốn chi phí trì khách hàng cũ có thêm khách hàng thông qua mối quan hệ phương thức “truyền miệng” * Hiệu mang lại Ta thấy công ty chiếm thị phần nhỏ thị trường giao nhận vận tải biển, phần chất lượng dịch vụ chưa cao, số khách hàng ủy thác cho công ty giao nhận lô hàng gặp nhiều trục trặc không quay lại công ty Do vậy, việc cạnh tranh chất lượng dịch vụ cần thiết, giúp cơng ty bớt gánh nặng cạnh tranh giá cạnh tranh giá cả, công ty lại với cơng ty nước ngồi có tiềm lực vốn Những dịch vụ bổ xung mang tính chất loại chất xúc tác để trì củng cố quan hệ với khách hàng nâng cao vị công ty cạnh tranh 32 4.2.2 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cách thức tổ chức quản lý 4.2.2.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình * Mục tiêu Cho dù cơng ty có đội ngũ cán giỏi chuyên môn, giàu nghiệp vụ, phân tích, tồn lớn cần khắc phục cơng ty trình độ đội ngũ cán nhân viên ngày hạn chế trước nhu cầu đòi hỏi thị trường, hiệu hoạt động chưa cao Chúng ta biết người trung tâm hoạt động, tổ chức muốn mạnh phải có người tài Để phát triển lâu dài, công ty cần phải không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán cơng nhân viện công ty * Phương án thực - Trước hết trình độ nghiệp vụ, cho dù cán công nhân viên phải tự tau dồi thêm kiến thức, học hỏi thêm nghiệp vụ vai trò công ty việc đào tạo đội ngũ lao động khơng thể phủ nhận Cơng ty thường xuyên tổ chức khóa học nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ toán quốc tế, giao tiếp khách hàng, đào tạo thêm luật pháp cho cán kinh doanh Thực phương châm kết hợp đào tạo ngắn hạn với dài hạn, vừa học vừa tích luỹ kinh nghiệm - Trước hết cần đầu tư bồi dưỡng, đào tạo cán tinh thông nghiệp vụ giao nhận, hiểu biết sâu rộng địa lý, luật lệ tập quán nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, có nghệ thuật thuyết phục khách hàng Thơng qua hiệp hội giao nhận quốc tế, cần cử cán nước học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tham gia khóa học hiệp hội tổ chức khóa học hàng nguy hiểm, khóa học nghiệp vụ Đây hội để cán cơng ty có điều kiện cọ sát với thị trường quốc tế, tìm nguồn hàng, thực giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng - Ngay từ khâu tuyển dụng, công ty cần nghiêm túc, khách quan để chọn nhân viên trẻ, tài năng, nhiệt tình với cơng việc Có tạo thuận lợi cho khâu đào tạo sau Hàng năm, công ty nên tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ, đặc biệt trình độ ngoại ngữ để cán bộ, nhân viên phải tự học tập, không lơ việc trau dồi, làm giàu kiến thức, trình độ Bên cạnh đó, việc 33 nâng cao ý thức cho cán công nhân viên quan trọng, góp phần giúp cơng ty nâng cao hiệu cơng việc Đó tinh thần tránh nhiệm, tư sáng tạo công việc, ý thức tiếp kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản, sở vật chất kỹ thuật công ty Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, tinh thần trách nhiệm, tính mẫn cán cơng việc nên đặc biệt coi trọng khách hàng tin tưởng giao hàng hóa vào tay người giao nhận, họ phải đảm bảo hàng hóa an tồn - Hơn việc nâng cao ý thức giúp cơng ty sử dụng hiệu phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Để làm công ty cần: - Tuyên truyền để nâng cao ý thức cán công nhân viên công việc, sử dụng thiết bị, tài sản công ty - Đưa nội quy chặt chẽ, quy định thưởng phạ rõ ràng để khuyến khích tinh thần tự giác, đãi ngộ tối với người có sáng kiến cản cách cơng việc - Chính sách sử dụng lao động phải người việc, lãnh đạo công ty phải gương mẫu thực hành tiếp kiệm, ý thức, trách nhiệm cao với công việc * Hiệu mang lại Con người yếu tố mang tính chất định thành cơng chung tồn cơng ty Để cơng ty thực lớn mạnh phát triển bền vững khơng thể thiếu người giỏi chuyên môn nghiệp vụ từ góp phần nâng cao hiệu cơng việc 4.2.2.2 Cách thức tổ chức quản lý * Mục tiêu - Một cơng ty cần có người giỏi làm để kết hợp họ thành tập thể mạnh quan trọng Mà điều lại phụ thuộc nhiều vào phương thức tổ chức quản lý cơng ty Mỗi cơng ty có mơ hình tổ chức riêng có phương thức quản lý riêng phù hợp với mơ hình tổ chức - Tại cơng ty có nhiều cải tiến nhằm bước hồn thiện mơ hình quản lý phải thứa nhận cơng ty hoạt động cồng kềnh, chưa thực tạo mối liên kết chặt chẽ chi nhánh, phòng ban Sự phối hợp hoạt động phận chưa đạt hiệu mong muốn, không tạo sức mạnh tập thể chung cho tồn cơng ty Chính vậy, cơng ty cần phải đổi 34 hình thức quản lý mơ hình tổ chức cho phù hợp với điều kiện kinh doanh công ty, cho tổ chức phải thực liên kết cá nhân, trình, hoạt động hệt thống để phát huy sức mạnh tập thể, tạo hiệu hoạt động toàn hệ thống * Phương án thực - Trước hết, cơng ty phải kiện tồn lại máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ Trong khối quản ly q nhiều phòng phòng hành chính,tổng hợp, kế toán Tuy chức nhiệm vụ phòng khác cơng ty kinh doanh cấu cồng kềnh, lãng phí nguồn nhân lực - Hiện cơng ty chưa có phòng chun trách Marketing phòng chun đường biển, đường hàng khơng Đó phòng Marketing lại thuộc phòng giao nhận vận tải hoạt động chồng chéo không phát huy hết tác dụng phòng Marketing, phòng Marketing nên tách biệt riêng thành phòng khối kinh doanh dịch vụ, phòng hoạt động chức phòng mình.Phòng kinh doanh đóng vai trò chủ đạo quan hệ khách hàng, thực việc nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường, tìm kiếm khách hàng thực ký kết hợp đồng với khách hàng * Hiệu mang lại - Chun mơn hóa theo hướng vừa phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận, vừa đảm bảo mối liên kết chặt chẽ phòng q trình thực công đoạn khác nghiệp vụ - Tuy nhiên để thực việc quản lý đòi hỏi yêu cầu khắt khe qui chế hoạt động, khả tổ chức lãnh đạo giám đốc, phương tiện vật chất kỹ thuật đại phục vụ yêu cầu quản lý Điều khơng dễ dàng thực hiện, đòi hỏi chi phí thời gian, tiền bạn, công sức không nhỏ Nhưng làm điều đó, cơng ty ngày phát triển bền vững dài lâu 4.2.3 Giải pháp sở vật chất kỹ thuật * Mục tiêu - Nâng cao sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giao nhận hàng hóa, cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng cao 35 - Nhằm mang lại hài lòng cho khách hàng mơi trường an tồn việc bảo quản hàng hóa, sở đại *Phương thức thực - Công ty cần nâng cấp, mở rộng hệ thống kho bãi vừa giúp công ty tiết kiệm khoản chi phí đáng kể cho việc th kho ngồi lượng hàng hóa q tải, vừa mở rộng dịch vụ cho thuê kho bãi, bổ sung phần lợi nhuận công ty - Đối với việc kinh doanh kho vận, công ty cần trang bị trang thiết bị đại phục vụ cho việc bốc dỡ, bảo quản, vận chuyển hàng hoá đồng thời đưa hệ thống máy tính vào kho để tạo thuận lợi trình thực nghiệp vụ kho - Tận dụng tối đa thể tích trọng tải phương tiện vận tải nhằm giảm thiểu chi phí, tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp - Định kỳ sửa chữa thấy trang thiết bị, máy móc kho hàng kiểm tra chất lượng vận tải xe, nâng cấp đội xe chở hàng để phục vụ tận nơi cho khách nhanh chóng, hạn, tránh tình trạng hư hỏng xảy q trình vận chuyển hàng hóa - Vì thời gian sử dụng tương đối lâu nên kho cũ kĩ có nhiều nơi xuống cấp, công ty nên tu bổ nâng cấp lại kho hàng để việc bảo quản hàng hóa hiệu - Hiện cơng ty có 03 Xe tải nhẹ nên thường xuyên thiếu xe vận chuyển hàng lẻ, làm cho nhân viên phòng giao nhận phải chờ đợi xe tới để nhận hàng mà thời gian tương đối lâu, cơng ty đầu tư thêm xe tải nhẹ để nâng cao hiệu giao nhận, đồng thời tiết kiệm chi phí dài hạn việc thuê xe - Tận dụng tối đa diện tích kho hàng, lơ hàng lẻ nên có cách bố trí diện tích cho hợp lý, xây thêm kệ để xếp hàng lẻ, vừa tiết kiệm diện tích tối đa vừa mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng hàng hóa bảo quản tốt * Hiệu mang lại - Hàng hóa vận chuyển nhanh nhờ vào đội xe nâng cáp tốt 36 - Bốc dỡ hàng hóa dễ dàng - Hàng hóa bảo quản tốt nhờ đầu tư trang thiết bị - Diện tích kho tận dụng tối đa, kể không gian - Khách hàng hài lòng với khả giao nhận chuyên nghiệp, trang thiết bị đại, phục vụ tốt cho trình giao nhận 4.2.4 Giải pháp cơng nghệ thơng tin * Mục tiêu Các ứng dụng đại logistics đòi hỏi khả lưu trữ truyền tải thơng tin gói lớn, tốc độ cao, an ninh vững, với giá thấp Do đó, cần có có biện pháp tức thời cho việc khai thác ứng dụng có đồng thời đào tạo chuyên gia, xây dựng tảng công nghệ hạ tầng thông tin truyền thông cho tương lai gần * Phương án thực - Đầu tư vào ứng dụng CNTT cần thiết: Hạ tầng CNTT cần trọng cải thiện xây dựng mới, đặc biệt ứng dụng hệ thống EDI nhằm bước cải thiện công tác chuyển giao liệu số hóa liệu, tăng tính bảo mật tốc độ chuyển giao liệu Một phần ngân sách cho hoạt động kinh doanh cần sử dụng để đầu tư vào CNTT nhằm ứng dụng hiệu phần mềm cần thiết cho hoạt động logistics RFID, Barcode, đám mây logistics… Đặc biệt, cơng ty logistics hướng đến hợp tác với công ty phần mềm để đặt hàng ứng dụng chuyên biệt với công ty, qua tận dụng tối đa hiệu ứng dụng - Nguồn nhân lực CNTT:Các công ty cần coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo huấn luyện nhân chuyên môn CNTT Kết hợp với trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trường đại học để đào tạo đội ngũ cán CNTT có kiến thức logistics Có thể sử dụng khóa đào tạo chỗ theo yêu cầu doanh nghiệp (tailor-made) để đảm bảo nhân viên CNTT huấn luyện theo đặc thù công việc * Hiệu mang lại Công nghệ thông tin giúp cải thiện tình hình kiểm sốt lên kế hoạch dễ dàng hơn, nâng cao lực cạnh tranh công ty, giảm thiểu lỗi người 37 gây ra, giảm chi phí nhân lực quản lý, cải thiện quan hệ khách hàng giảm thiểu chi phí cho công ty 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với quan nhà nước - Nhà nước cần xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý thể chế sách đồng thời với chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp sở hạ tầng chất lượng nguồn nhân lực Song song với hành lang pháp lý, đảm bảo tính qn, thơng thống hợp lý, cần tiêu chuẩn hóa quy định điều kiện kinh doanh, cấp phép; thay đổi thói quen bán FOB mua CIF; thống tiêu chuẩn hóa thủ tục hải quan - Nhà nước có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, trường, để đẩy mạnh công tác đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cung cấp nhân lực đáp ứng cho ngành Các hiệp hội ngành cần tranh thủ tài trợ, hợp tác đào tạo từ nước Nguồn lực cần cập nhật kiến thức luật pháp kỹ vận hành đồng thời với chiến lược tạo nguồn nhân lực tương lai cấp hoạch định sách, quản lý thực nghiệp vụ 4.3.2 Đối với Tổng cục Hải quan - Cần nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan đại để có biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan đảm bảo quản lý quan chủ quản Qua giúp quan Hải quan hoạt động giao nhận giảm bớt thời gian chi phí thực hiệc thủ tục hải quan - Các hướng dẫn hải quan phải ngày rõ ràng, dễ hiểu công khai cho doanh nghiệp nắm vững bước khai báo - Có biện pháp ngăn chặn kịp thời tiêu cực doanh nghiệp tiến hành thủ tục hải quan 4.3.3 Đối với quan thuế - Cơ quan thuế cần có thủ tục đóng thuế, cách thu thuế thủ tục thu thuế thơng thống hơn, đơn giản điều mà doanh nghiệp mong đợi Thủ tục hồn thuế cho doanh nghiệp cần phải thơng thoáng, đơn giản cho doanh nghiệp họ tiến hành hồn thuế Cần có biện pháp để hạn chế tiêu cực doanh nghiệp tới quan thuế để hoàn thuế Ngoài 38 cần đẩy mạnh công tác đầu tư xúc tiến thương mại với nước ngoài, tổ chức thường xuyên chương trình: hội chợ, triễn lãm hàng hố Việt Nam nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đồng thời hoạt động kêu gọi đầu tư nước nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập phát triển - Trong dài hạn quyền thành phố cần có biện pháp di dời số Cảng ngoại thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc di chuyển hàng từ kho cảng lấy hàng từ cảng kho thuận lợi 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2017, Giáo trình giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế Dương Văn Bạo(2014), Giao nhận vận chuyển quốc tế, NXB Hàng Bài http://logistics4vn.com http://thuongmaiwto.com http://thuvienluanvan.info Một số báo cáo thực tập sinh viên K48,K49 PGS.TS Dỗn Kế Bơn(2010), Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế,NXB Chính trị hành Phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH MTV tiếp vận phân phối Phương Đơng, Báo cáo tài năm 2014, 2015, 2016,2017 40 ... gi i ph p ph t triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận ph n ph i Ph ơng Đông CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PH T TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU... luận ph t triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Chương 3: Thực trạng ph t triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH MTV tiếp vận ph n ph i Ph ơng Đông. .. mạnh ph t triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập cơng ty th i gian t i 1.4 Đ i tượng nghiên cứu Các n i dung ph t triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH MTV tiếp vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân ph i phƣơng đông , Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân ph i phƣơng đông , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIÊN, CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, 1 Khái niệm và nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, 2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN VÀ PHÂN PHỐI PHƯƠNG ĐÔNG, 3 Thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương Đông, 4 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương Đông, 5 Đánh giá phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương Đông, CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN VÀ PHÂN PHỐI PHƯƠNG ĐÔNG, 2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm