Những yếu tố thị trường ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng than củi sang thị trường nhật bản của công ty TNHH JNB việt nam

64 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ths Phan Thu Giang giảng viên môn Kinh tế quốc tế Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương mại có lời khuyên, chia sẻ đóng góp cho khóa luận em thêm phần hoàn thiện Cũng toàn thể ban cán phòng kinh doanh Cơng ty TNHH JNB VIệt Nam giúp đỡ em hồn thành khóa luận Để hồn thành khóa luận này, em cố gắng, nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu tác động yếu tố thị trường xuất tác động lên hoạt động xuất công ty TNHH JNB VIệt nam dựa kiến thức học trường Đại học Thương mại Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn thầy cô giáo khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế cán bộ, giảng viên trường Đại học Thương mại tận tâm giảng dạy, truyền đạt, trang bị cho em kiến thức để lựa chọn hoàn thành khóa luận Tuy nhiên, hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế, thông tin thu thập chưa phong phú giới hạn thời gian nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu xót nội dung lẫn hình thức Em mong nhận bảo, ý kiến đóng góp lời khun bổ ích thầy cô bạn sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Hồng Ngọc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận .4 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 2.1 Các vấn đề lý thuyết hoạt động xuất 2.1.1 Khái niệm xuất .5 2.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất 2.1.3 Hình thức xuất .6 2.1.4 Vai trò hoạt động xuất 2.2 Các yếu tố thị trường xuất ảnh hưởng đến hoạt động xuất .10 2.2.1 Một số khái niệm thị trường, thị trường xuất khẩu, phân loại, đặc điểm vai trò thị trường xuất .10 2.2.2 Các yếu tố thị trường xuất ảnh hưởng đến hoạt động xuất .12 2.3 Phân định nội dung nghiên cứu 25 Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TÁC ĐỘNG LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THAN CỦI CỦA CÔNG TY TNHH JNB VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN .26 3.1 Giới thiệu công ty TNHH JNB VIệt Nam 26 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển .26 3.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH JNB Việt Nam 27 3.1.3 Nhân sự, sở vật chất kỹ thuật, tài cơng ty .28 3.2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH JNB Việt Nam 30 3.2.1 Hoạt động kinh doanh nước công ty 31 3.2.2 Hoạt động thương mại quốc tế doanh nghiệp 33 3.3 Thực trạng yếu tố thị trường xuất tác động trực tiếp tới hoạt động xuất than củi công ty TNHH JNB Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2014-2017 .35 3.3.1 Tổng quan Thị trường Nhật Bản 35 3.3.2 Các yếu tố thị trường xuất tác động trực tiếp tới hoạt động xuất than củi công ty TNHH JNB Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2014-2017 .39 3.3.3 Thực trạng nắm bắt hội kinh doanh công ty trước tác động yếu tố thị trường xuất 50 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THAN CỦI CỦA CÔNG TY TNHH JNB VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 57 4.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2015 - 2020 57 4.2 Một số giải pháp thích ứng với yếu tố thị trường đẩy mạnh hoạt động xuất than củi công ty 57 4.2.1 Các giải pháp cung hàng hóa 57 4.2.2 Giải pháp cầu hàng hóa 58 4.2.3 Giải pháp giá .59 4.2.4 Giải pháp hàng rào thuế quan hàng rào phi thuế quan 59 4.2.5 Giải pháp sở hạ tầng phục vụ xuất 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Danh mục Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Nội dung Trang Số lượng nhân viên phòng ban 29 Cơ cấu nhân cơng ty phân theo trình độ nhân 30 Kết hoạt động kinh doanh năm 2014 đến 2017 31 công ty TNHH JNB Việt Nam Kết hoạt động kinh doanh năm 2014 đến 2017 32, 53 mặt hàng may mặc công ty TNHH JNB Việt Nam Kết hoạt động kinh doanh năm 2014 đến 2017 34 mặt than củi công ty TNHH JNB Việt Nam Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Sơ đồ 3.1 Giá trung bình loại than thị trường Nhật Bản qua năm 2015-2017 Biểu thuế số loại hàng hóa Bảng tiêu chuẩn chất lượng mặt hàng than củi (than gỗ rừng trồng) Bảng quy định thuế quan Nhật Bản cho số loại hàng hóa Kim ngạch xuất mặt hàng than trắng sang thị trường nước qua năm 2015-2017 Kim ngạch xuất mặt hàng than đen sang thị trường nước qua năm 2015-2017 Biểu đồ tổng doanh thu doanh thu mặt hàng may mặc năm 2014-2017 Kim ngạch xuất than củi công ty TNHH JNB Việt Nam qua năm 2015-2017 Sản lượng tiêu thụ than Nhật Bản giai đoạn 20072016 Giá trị tiêu thụ sản xuất nước mặt hàng than củi thị trường Nhật Bản qua năm Sản lượng nhập than củi Nhật Bản năm 2017 Biểu đồ doanh thu mặt hàng kinh doanh năm 2014-2017 công ty TNHH JNB VN Sơ đồ Cơ cấu máy tổ chức công ty TNHH JNB Việt Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng anh Tiếng việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới AEC ASEAN Economic Community Cộng đồng Kinh tế ASEAN APEC Asia-Pacific Economic Cooperation VNĐ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Việt Nam Đồng 44 45 45 46 51 52 33 35 39 41 42 54 28 NB Nhật Bản VN Việt Nam XK Xuất NK Nhập ĐH Đại học Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trên giới, lý thuyết thực nghiệm chứng minh có nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến hoạt động xuất nói chungvà xuất than củi nói riêng Đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề vấn đề tranh cãi chưa nêu rõ yếu tố thị trường tác động đến hoạt động xuất than củi sang thị trường giới cụ thể thị trường Nhật Bản.Đây lý cho thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện vấn đề Trong năm gần đây, nhiều hàng hóa chủ lực như: gạo, thủy sản, nơng sản… gặp khó khăn xuất vài năm trở lại số sản phẩm như: than củi, viên nén mùn cưa… lại bạn hàng nước ngồi ưa chuộng, tìm kiếm đặt hàng, tạo bước tăng trưởng đột biến xuất cho lĩnh vực Tiềm xuất lớn, nguồn cung hàng than củi Việt Nam lại q Với khách hàng bình thường yêu cầu từ – nghìn tấn/tháng, nhà máy cơng suất trung bình Việt Nam sản xuất 300 – 500 tấn/tháng (nghĩa đáp ứng 1/10 nhu cầu khách hàng), đó, khơng Nhật Bản mà có nhiều khách hàng từ nhiều quốc gia khác có nhu cầu nhập than củi Việt Nam.Trong giai đoạn 2014-2016 mức tiêu thụ than Nhận Bản tăng từ 119.15 triệu lên 119.94 triệu Mặc dù mức tăng khơng đáng kể có xu hướng giảm so với năm 2013 nhiên lượng tiêu thụ than quốc gia đánh giá có xu hướng tăng lên việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân kéo dài kinh tế nhẹ nhàng thúc đẩy sở điện để dự trữ nhiên liệu rẻ Tuy có tiềm lực lớn để xuất sang thị trường thị phần than củi doanh nghiệp Việt nam nói chung thị trường thấp, chiếm nhỏ 5% sảng lượng thị trường (số liệu từ Kinh tế Nhật Bản năm 2017) Nguyên lớn doanh nghiệp Việt nam chưa thể đáp ứng yêu cầu thị trường nắm bắt hội, biến động từ thị trường thấy việc nghiên cứu ảnh hưởng thị trường lên hoạt động xuất giúp cho doanh nghiệp có nhìn đắn đưa hướng có hiệu việc xuất mặt hàng than củi sang thị trường quốc tế cụ thể thị trường tiềm Nhật Bản Trong trình thực tập công ty trách nhiệm hữu hạn JNB Việt Nam, em nhận thấy sản phẩm than củi công ty có nhiều tiềm đóng vai trò quan trọng đối phát triển cơng ty Vì em lựa chọn đề tài: “Những yếu tố thị trường ảnh hưởng đến hoạt động xuất mặt hàng than củi sang thị trường Nhật Bản công ty TNHH JNB Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Đề tài “Những yếu tổ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu” mặt hàng cụ thể sang thị trường cụ thể khơng q mẻ nhiều sinh viên khoa Thương mại quốc tế, trường Đại học Thương Mại nghiên cứu Có số cơng trình nghiên cứu tương tự là: - “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất gạo Việt Nam”, (Nguồn:http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-phan-tich-cac-nhan-to-anh-huongtoi-hoat-dong-xuat-khau-gao-cua-viet-nam-71097/ ) nêu số ý tác động yếu tố tới hoạt động xuất gạo Việt Nam - Luận văn tốt nghiệp “Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất mặt hàng hoa hồi công ty tnhh nhà nước thành viên xuất nhập đầu tư Unimex hà nội sang thị trường Ấn Độ” sinh viên Trần Thu Phương, trường Đại học Thương Mại, năm 2016 Trong luận văn đưa số lý luận yếu tối ảnh hưởng tới hoạt động xuất mặt hàng hoa hồi sang thị trường Ấn Độ cơng ty Các cơng trình nghiên cứu trên phân tích đánh giá yếu tố tác động tới hoạt động xuất mặt hàng cụ thể nhiên chưa cụ thể hóa yếu tố thị trường tác động lên hoạt động xuất chưa có đề cập tới mặt hàng than doanh nghiệp cụ thể 1.3 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc phân tích yếu tố thị trường cụ thể yếu tố thị trường xuất tác động đến hoạt động xuất mặt hàng than củi sang thị trường Nhật Bản công ty TNHH JNB Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu hướng tới vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan yếu tố thị trường ảnh hưởng đến xuất nói chung đến xuất mặt hàng nói riêng - Phân tích đánh giá thực trạng ảnh hưởng yếu tố thị trường tới hoạt động xuất mặt hàng than củi công ty sang thị trường Nhật Bản - Trên sở phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xuất mặt hàng than củi công ty sang thị trường Nhật Bản nói riêng sang thị trường khác nói chung 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Nội dung: Ảnh hưởng yếu tố thị trường tới hoạt động xuất Mặt hàng: Than củi sang thị trường Nhật Bản Thị trường xuất than củi sang Nhẩ Bản công ty TNHH JNB VN 1.5 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: tập trung vào phân tích đánh giá ảnh hưởng yếu tố thị trường trọng vào yếu tố thị trường xuất tác động lên hoạt động xuất mặt hàng than củi công ty TNHH JNB VIệt nam sang thị trường Nhật Bản đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất - Về khơng gian nghiên cứu: tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố thị trường xuất tác động đến hoạt động xuất than củi công ty sang thị trường Nhật phòng Sản xuất – Kinh doanh công ty TNHH JNB Việt Nam - Về thời gian nghiên cứu: luận văn nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố thị trường tác động đến hoạt động xuất than củi công ty TNHH JNB Việt Nam vòng năm trở lại đây: 2015, 2016, 2017 Bên cạnh đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất công ty 1.6 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: - Đây thơng tin có sẵn qua xử lý Những thơng tin tìm thấy báo cáo tài chính, báo cáo tờ khai báo cáo kinh doanh nam chi tiết cơng ty, giáo trình chun ngành Kinh tế quốc tế Quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế, sách báo, ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành Phương pháp phân tích liệu: - Phương pháp so sánh: so sánh, đối chiếu, phân tích liệu, rút kết luện thay đổi, tăng trưởng qua năm, đồng thời đánh giá hoạt động kinh doanh xuất công ty sang thị trường Nhật Bản có hiệu khơng, tác động đến hoạt động kinh doanh xuất làm để nâng cao hiệu kinh doanh xuất Có thể tiến hành so sánh theo cặp, đối chiếu nguồn cung cấp tại, năm sau so với năm trước… - Phương pháp phân tích tổng hợp: Tiến hành đánh giá cách tổng quát liệu thu được, tiến hành tổng hợp lại để rút kết luận cần thiết cho việc viết luận văn 1.7 Kết cấu khóa luận Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận xuất yếu tố thị trường xuất ảnh hưởng đến hoạt động xuất Chương 3: Phân tích đánh giá ảnh hưởng yếu tố thị trường xuất tác động lên hoạt động xuất mặt hàng than củi công ty TNHH JNB Việt Nam sang thị trường Nhật Bản Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xuất mặt hàng than củi công ty TNHH JNB Việt Nam sang thị trường Nhật Bản Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 2.1 Các vấn đề lý thuyết hoạt động xuất 2.1.1 Khái niệm xuất Theo lý luận Thương mại quốc tế, xuất việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước ngồi nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng nước Theo Luật Thương mại Việt Nam 2005 (khoản – Điều 28): “Xuất hàng hóa việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật” Xuất hoạt động nhằm mục đích tiêu thụ phần tổng sản phẩm xã hội nước Xuất hoạt động kinh doanh buôn bán phạm vi quốc tế Xuất không hành vi buôn bán riêng lẻ mà hệ thống quan hệ mua bán thương mại có tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cấu kinh tế ổn định bước nâng cao đời sống cho nhân dân Hoạt động xuất diễn diện rộng không gian thời gian, thời gian ngắn kéo dài hàng năm Có thể phạm vi quốc gia hay nhiều quốc gia khác 2.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất Hoạt động xuất hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam Vì vậy, hoạt động xuất có đặc điểm riêng biệt sau: Thứ nguồn lực áp dụng: HĐXK hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương nhân nước Do vậy, hai bên phải tuân thủ hiệp định thương mại, điều ước quốc tế luật pháp hai nước nước thứ ba Thứ hai chủ thể hợp đồng xuất khẩu: Là tổ chức, cá nhân có trụ sở kinh doanh đặt hai quốc gia khác Thứ ba di chuyển hàng hóa: Hàng hóa dịch chuyển qua biên giới từ nước xuất sang nước nhập hay di chuyển vào khu vực hải quan đặc biệt thông qua thủ tục hải quan Phương tiện vận chuyển tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, xe vận tải tùy theo thỏa thuận hai bên để phù hợp với điều kiện công ty Thứ tư hình thức mua bán: Thường mua bán qua hợp đồng xuất nhập với khối lượng mua lớn mang lại hiệu cao miến thuế chúng chứa lượng hàng 10.000 yên Một số mặt hàng khác, hàng da, hàng dệt kim miễn thuế Bảng 3.9:Bảng quy định thuế quan Nhật Bản cho số loại hàng hóa (Nguồn: Bảng quy định mức thuế chung mặt hàng - Cục Hải quan Nhật Bản) Hiện Nhật Bản miễn thuế xuất số mặt hàng than nguyên liệu mặt hàng than củi liệt kê nhóm mặt hàng than khác (Other Coral) miễn phí thuế nhập loại thuế khác.Tuy nhiên bên cạnh chi phí cho thủ tục hải quan vào nhật khoảng 5.000 cho tờ kiểm hóa Chi phí cho coppy 400 yên (nếu khai trực tuyến 300k yên) 90% thủ tục thực máy tính.Và thuế xuất Việt Nam áp dụng mặt hàng than củi 5%  Kết luận : - Mặt hàng than củi doanh nghiệp xuất sang thị trường Nhật không bị đánh thuế xuất, yếu tố tích cực giúp làm giảm chi phí xuất doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi nhuận dể tạo lợi cạnh tranh giá - Tuy nhiên mặt hàng than củi lại chịu thuế xuất Việt Nam xuất trở ngại cho doanh nghiệp Mặt hàng bị đánh thuế bị đẩy giá cao so với giá thị trường lợi cạnh tranh giá doanh nghiệp có giảm xuống e) Hàng rào phi thuế quan 45 Nhật Bản tiếng có nhiều biện pháp hạn chế cấm nhập hàng hoá nước vào thị trường nước Việc hạn chế thể sách và biện pháp kinh tế công khai nỗ lực nhằm tạo khác biệt văn hoá kinh doanh truyền thống Các vấn đề văn hoá truyền thống ăn sâu vào tiềm thức giá trị Nhật Bản bỏ qua việc cụ thể Mỗi cố gắng thay đổi thói quen bị xem làm ảnh hưởng đến văn hố Trong phải kể đến số vấn đề sau: - Thiết lập tiêu chuẩn riêng Nhật Bản (cả thức khơng - Việc đòi hỏi hỏi phải chứng minh kinh nghiệm thị trường Nhật Bản thức) thực tế cản trở nhà xuất muốn thâm nhập thị trường Nhật Bản thị trường lớn phức tạp với mức độ cạnh tranh gay gắt.Tuy nhiên thực tế cho thấy doanh nghiệp thành công việc thâm nhập vào thị trường công ty biết đánh giá điều chỉnh chiến lược thâm nhập thị trường thấu hiểu sâu sắc thị trường, vấn đề hệ thống luật lệ Nhật Bản đồng thời khả thích ứng với quy định ngày gia tăng số lượng tính chất phức tạp - Đối với mặt hàng than củi , Nhật Bản không đưa yêu cầu kĩ thuật nhập mặt hàng nhiên Chính phủ đưa số quy định chất lượng hàm lượng tro sản phẩm không vượt 3% Nhiệt lượng tỏa mặt hàng than củi trắng phải 6000Kcal/kg, than củi đen 4500kcal/kg - Khi khai báo mặt hàng Than củi xuất Cơng ty phảI khai báo đầy đủ nộI dung sau để quan HảI quan kiểm tra việc phân loại kiểm tra trị giá hàng XK:” Than làm từ loạI gỗ gì?”, “Rừng trồng hay rừng tự nhiên?”, “ Loại than”.Căn vào điểm 3.3 Điều 14 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 Bộ Tài hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất hàng hóa xuất nhập quy định - Luật pháp Nhật Bản đòi hỏi phải có chấp nhận xuất nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước nhập để đảm bảo an toàn y tế cho người dân.Đối với mặt hàng than, doanh nghiệp phủ cho phép doanh nghiệp nhập than nước kiểm tra hàng hóa xem có 46 thơng tin cung cấp từ bên nhập hay khơng( ví dụ với mặt hàng than trắng không phát tia lửa đốt),Các yêu cầu đóng gói, bao bì khơngđúng quy định bị phạt, sai lệch từ chối nhận tất chi phí bên xuất phải chịu  Kết luận : - Các rào cản phi thuế, rào cản kĩ thuật, chất lượng thử thách lớn công ty cuất sang thị trường Nhật Bản yêu cầu khắt khe chất lượng không riêng công ty Các rào cản đỏi hỏi công ty phải có nguồn hàng đáp ứng yêu cầu đề ra, doanh nghiệp nhỏ lẻ Việt nam chưa có đủ máy móc thiết bị tiên tiến để đáp ứng khó xuất hàng qua thị trường - Tuy nhiên mặt tích cực rào cản giúp cho chất lượng hàng hóa doanh nghiệp ngày cải thiệu (nhằm đáp ứng rào cản), tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp quốc gia khác Nếu doanh nghiệp đáp ứng, giúp doanh nghiệp tạo mối liên kết, tin tưởng vững nhà nhập f) Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động nhập than củi từ Việt nam - Chính phủ Nhật Bản giữ vai trò quan trọng việc xây dựng kho logistics coi việc phát triển ngành logistics đại chiến lược quan trọng để nâng cao vị quyền lực quốc gia Chính phủ người đóng vai trò việc trì hoạt động hệ thống cảng biển quốc gia đội tàu biển định cảng Chính phủ đưa Bằng cách xếp kế hoạch phát triển bãi kho logistics thiết bị, Chính phủ Nhật Bản chọn lựa vị trí thích hợp gần khu liền kề thành phố, bên cạnh tuyến giao thông nội đường giao thông huyết mạch nối liền thành phố lớn để xây dựng kho vận logistics Kho chứa hàng xây dựng gần cảng biển lớn, có hệ thống giao thông vận tải thông suốt với tổng diện tích 800 nghìn mét vng bề mặt khắp nước Nhật Hệ thống kho bãi cung cấp đa dạng chức dịch vụ như: kho lạnh, kho giữ ấm hàng loạt dịch vụ bảo quản thực phẩm, thuốc men… Bằng cách hoàn thiện hệ thống đường xá, nâng cấp hệ thống giao thông vận tải đường sông, biển, giảm tắc nghẽn giao thông đường thành phố phát triển 47 mạng lưới giao thông vận tải liên kết, phủ Nhật Bản ban hành hàng loạt sách khuyến khích thích hợp giảm số điều chỉnh, thành lập tổ chức liên kết cung cấp trợ giúp thức - Chính phủ Nhật Bản thường bán đất với giá thấp để xây dựng kho vận hậu cần Do vậy, nhiều công ty tư nhân vay tiền ngân hàng để xây dựng kho bãi hậu cần Ngoài ra, phủ Nhật Bản giành khoản cho vay ưu đãi cho công ty tư nhân giúp họ hồn thiện kho hậu cần Chính phủ Nhật Bản đề suất sách ủng hộ ngành cơng nghiệp logistics thông qua việc cung cấp dịch vụ đại phù hợp nhằm đáp ứng xu hướng hậu cần thuê Hiện tại, Nhật Bản sở hữu hệ thống logistics qui hoạch toàn lãnh thổ Hệ thống đường cao tốc bao trùm lên tất đảo lớn đất nước Các đường cao tốc xuyên suốt tới tận đảo Honshu, Kyushu phía Nam đảo Hokkaido phía Bắc Tất đảo nối liền cầu xuyên đại tây dương đường hầm xuyên biển Mạng lưới thông tin bao trùm khắp nơi đất nước Nhật Bản Tính hiệu dịch vụ logistics Nhật Bản vượt châu Âu, châu Mỹ trở thành quốc gia cung cấp dịch vụ logistics số giới Hệ thống sở hạ tầng cho phát triển logistics gồm sở hạ tầng giao thông sở hạ tầng thơng tin Nhật Bản có 128 cảng biển lớn trung bình hàng nghìn cảng nhỏ, có 23 cảng quốc tế cỡ lớn 105 cảng hạng trung Các cảng phân bố khắp Nhật Bản: vịnh Tokyo, vịnh Oska, vịnh Ise vịnh Nhật trang bị thiết bị đại, cần cẩu lớn - Cảng Tokyo có chiều dài cảng nước 5.292 ha, diện tích cảng 1.033 ha, đê chắn sóng dài 8.581 m, cầu cảng dài 22.744 m gồm 140 bến tàu - Hệ thống cảng hàng không: Nhật Bản có 173 sân bay lớn nhỏ phân bố hầu hết vùng nước Bốn sân bay quốc tế lớn Narita, Haneda, Kansai, Chubu Hệ thống sân bay lớn xây dựng hệ thống kho bãi để chứa lưu trữ lượng hàng hóa vận chuyển - Hệ thống đường sơng: Nhật Bản có 31 sơng, đường thủy nội địa có vai trò quan trọng vận chuyển hàng hóa từ cảng biển vào sâu đất liền tàu thủy nội địa với trọng tải nhỏ 48 - Hệ thống đường bộ: Nhật Bản có khoảng 1.177.278 km đường đại hóa vùng miền Với 23.577 km đường sắt gồm tàu siêu tốc, cao tốc, tàu thường Hệ thống đường cao tốc bao trùm bốn đảo Nhật Bản với đặc điểm tính xác, - Hệ thống kho bãi: Nhật Bản có trung tâm kho vận logistics Kansai, Hoping Island, Oshima Adachi Có 22 bãi kho vận quy mô lớn 20 thành phố vùng tam giác Tokyo, Nagoya, Osaka Đặc điểm hệ thống kho bãi tập trung xây dựng gần thành phố lớn tuyến giao thông huyết mạch, giới hóa, trang thiết bị đại Hàng hóa kho quản lý tồn hệ thống máy tính - Hạ tầng thơng tin: sử dụng hệ thống định vị GPS, hệ thống Internet 4G  Kết luận :  Hệ thống vận tải, sở vật chất kho bãi Nhật Bản tiên tiến đại, phân bổ rộng rãi, thuận lợi cho việc nhập mặt hàng từ Việt Nam Các phương tiện vận tải có tải trọng lớn, nhỏ, đáp ứng cầu vận chuyển, phân phối mặt hàng khắp nước  Tuy nhiên biết Nhật Bản quốc gia có nhiều thiên tai bở vận chuyển hàng hóa qua quốc gia hay gặp điều kiện thiên nhiên xấu ảnh hưởng tới chất lượng mặt hàng than xuất khó khan q trình bảo quản 3.3.3 Thực trạng nắm bắt hội kinh doanh công ty trước tác động yếu tố thị trường xuất a Kim ngạch xuất mặt hàng than sang thị trường Nhật Bản công ty TNHH JNB Việt Nam  Kim ngạch xuất theo mặt hàng Mặt hàng than công ty xuất sang thị trường Nhật Bản mặt hàng xuất chủ lực mang lại nguồn thu lớn cho cơng ty Mặt hàng than củi nói chung bao gồm nhiều loại than củi khác cơng ty TNHH JNB Việt Nam xuất loại than củi sau: than đen than trắng Theo thông tin cung cấp giá Kilogam than đen nghìn đồng than trắng 30 nghìn đồng 1kg 49 - Than trắng công ty cho biết loại than có chất lượng vượt trội, khơng gây tia lửa, khói đen đốt thời gian cháy lâu Loại than công ty sản xuất thu mua từ doanh nghiệp nước, phần lớn công ty sản xuất qua xưởng sản xuất than công ty - Dưới kim ngạch xuất mặt hàng than trăng sang thị trường nước ngồi cơng ty qua giai đoạn 2015- 2017 Trong bảng số liệu thấy kim ngạch xuát công ty sang thị trường Nhật Bản giai đoạn qua - Hoạt động xuất mặt hàng than củi sang thị trường Nhật Bản công ty đánh giá tăng mạnh sau năm, tăng 204% từ năm2015- 2017, mức tăng trưởng đáng kể, số lượng chưa lớn Bảng 3.10: Kim ngạch xuất mặt hàng than trắng sang thị trường nước qua năm 2015-2017(Đơn vị: tấn) Khối lượng xuất Nhật Bản Hàn Quốc Các nước Trung Đông Năm 2015 93 102 101 Năm 2016 196 243 202 Năm 2017 190 292 230 % tăng trưởng sau năm 204% 286% 227% (Nguồn: Báo cáo kinh doanh tổng hợp giai đoạn 2015-2017 công ty TNHH JNB Việt Nam từ 2015-2017- Phòng Kinh Doanh) Nói mức tăng đáng kể thị trường Nhật Bản thị trường công ty, việc nghiên cứu thị trường xuất sang thị trường nhiều khó khăn Cũng tác động yếu tố thị trường giúp cho hoạt động xuất doanh nghiệp tăng mạnh Năm 2015 theo thông tin nghiên cứu yếu tố thị trường cho thấy năm lượng tiêu thụ nước tăng lên ( từ 13229 triệu yên lên 13738 triệu yên ) nhiên nguồn cung nước mặt hàng than củi lại giảm đáng kể, hội để doanh nghiệp xuất sang thị trường này, nhiên năm đầu xâm nhập thị trường, lại thị trường khó tính kim ngạch xuất doanh nghiệp sang thị trường không cao , thấp nhiều so với thị trường dễ tính khác Hàn Quốc hay nước Trung Đông Cũng thị trường mới, việc nghiên cứu thị trường chưa kĩ doanh nghiệp chịu 50 nhiều tác động yếu tố thị trường khác giá cạnh tranh, chưa tiếp cận khách hàng, chưa tìm nhà phân phối, kênh phân phối, phương tiện vận chuyển… Đây lý kim ngạch xuất năm 2015 thấp Tuy nhiên thấy kim ngạch xuất tăng vượt bậc hai năm 2016 2017 Khi quen với thị trường thích nghi với yếu tố thị trường điều chỉnh hoạt động xuất theo thị trường công ty gặt hái thành công năm 2016 kim ngạch xuất tăng lên xấp xỉ gấp lần Đây tín hiệu đáng mừng cho cơng ty chứng tỏ hoạt động thích ứng thị trường cơng ty mang lại hiểu tốt Bảng 3.11: Kim ngạch xuất mặt hàng than đen sang thị trường nước qua năm 2015-2017(Đơn vị: tấn) Khối lượng xuất Nhật Bản Hàn Quốc Các nước Trung Đông Năm 2015 10 22 217 Năm 2016 22 200 Năm 2017 200 Tốc độ tăng trưởng sau năm -40% -68% -8% (Nguồn: Báo cáo kinh doanh tổng hợp giai đoạn 2015-2017 công ty TNHH JNB Việt Nam từ 2015-2017- Phòng Kinh Doanh) - Mặt hàng than đen công ty xuất sang thị trường Nhật Bản có xu hướng cắt giảm cơng ty nhận thấy mặt hàng không mang lại nhiều lợi nhuận khó cạnh tranh với loại than khác nên chủ động đẩy mạnh xuất than trắng thay than đen (giảm sau năm) Mặc dùng tốc đơng tăng trưởng có giảm 40% nhiên sách thích ứng mà công ty đưa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường đem lại hiệu cao hoạt động xuất mang lại lợi nhuận cao cho công ty - Than trắng công ty xuất nhiều với khối lượng lớn sang thị trường nước Nhật Bản Hàn Quốc nhà nhập hai quốc gia mua than trắng phân phối cho quán ăn, cửa hàng dùng để nướng đồ ăn… Mặc dù khối lượng xuất than trắng sang Nhật Bản không cao nước Trung Đông Hàn Quốc nhiên so tỷ trọng xuất than đen than trắng sang quốc gia than trắng chiếm tỷ lệ cao Tốc độ tăng trưởng than trăng vượt trội nhiều so với loại than đen xuất than đen Cơng ty 51 giá chưa cạnh tranh với công ty khác quốc gia khác mẫu mã giá cả, chất lượng b) Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2017 Mặc dù gặp rào cản lớn yếu tố kênh phân phối, chưa tiếp cận NTB cầu thị trường cách triệt để, yếu tốc khác biến đổi liên tục tỷ giá hối đoái, cạnh tranh khốc liệt từ nguồn cung nước từ doanh nghiệp xuất khác, công ty vượt lên thích ứng với thị trường đạt thành công Từ năm 2016 đến 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh hai mặt hàng chủ lực ( có than củi) vào quỹ đạo tiếp tục tăng trưởng làm doanh thu tăng trưởng 117%, lợi nhuận tăng 147% năm 2016 doanh thu tăng 164%, lợi nhuận tăng 110% năm 2017 Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2014 đến 2017 công ty TNHH JNB Việt Nam Năm 2014 Doanh thu 1,802,497,000 Lợi nhuận trước thuế 840,998,800 4,676,817,394 Lợi nhuận sau thuế 756,898,920 4,209,135,655 Tỷ lệ tăng trưởng _ so với năm trước Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận năm sau _ so với năm trước 2015 14,777,664,97 2016 17,337,646,9 70 6,852,247,17 6,167,022,46 2017 820 % 117% 164 556% 147% 110% 28,471,132,320 7,531,637,560 6,778,473,804 (Nguồn Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2017- Phòng tài kế tốn cơng ty TNHH JNB Việt Nam) Sau năm thành lập vào hoạt động, công ty đạt thành công định có tăng trưởng vượt trội Doanh thu sau năm tăng gấp 15.8 lần từ năm 2014 so với năm 2017.Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 8.9 lần sau năm Con số chứng tỏ tiềm lực phát triển công ty lớn hướng đắn cơng ty Trong hoạt động xuất than củi có đóng góp lớn việc mang lại thành công công ty 52 c) Doanh thu mặt hàng kinh doanh giai đoạn 2014-2017 Biểu đồ cho thấy doanh thu từ mặt hàng than củi chiếm phần lớn doanh thu công ty, Năm 2014 tỷ lệ doanh thu mặt hàng than củi nhỏ mặt hàng may mực nhiều công ty hoạt động nước xuát mặt hàng sang thị trường nước Nhưng từ năm 2015 trở đi, biểu đồ cho thấy doanh thu từ mặt hàng than củi nguồn thu chủ yếu công ty, tăng 12 tỷ vnd sau năm, tăng gấp gần 70 lần so với năm 2014, số rát đáng ý thể thành công việc bắt đầu mở rộng thị trường mở rộng xuất than củi sang thị trường quốc gia giới Cho đến năm 2017 doanh thu gấp 140 lần so với năm 2014 Biểu đồ 3.6: Biểu đồ doanh thu mặt hàng kinh doanh năm 20142017 công ty TNHH JNB VN (Đơn v: tỷ vnđ) D o an h th u m ặ t hà ng m a y m ặ c tổ ng an h thu qu a c c n ăm 20 14 - 20 17 mặt hàng than củi 4.15 N ăm 01 3.91 N ăm 01 2.36 0.18 1.62 12.42 13.43 24.32 Mặt hàng may mặc N ăm 01 N ăm 01 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2017- Phòng tài kế tốn cơng ty TNHH JNB Việt Nam) 53 Tình hình doanh thu công ty tăng lên cách đáng kể phần đóng góp lớn từ doanh thu mặt hàng than củi điều chứng tỏ việc nắm bắt thích ứng doanh nghiệp với thị trường tốt d) Đánh giá hoạt động nắm bắt hội kinh doanh thích ứng với biến động thị trường - Các thành tựu đạt  Về cung hàng hóa: Việc kinh doanh mặt hàng than củi sang thị trường Nhật Bản dược đánh giá thuận lợi, nguồn hàng doanh nghiệp sản xuất thu gom đồng chất lượng, chất lượng đánh giá cao, giá mặt hàng công ty múc giá cao so với thị trường Về nguồn than củi doanh nghiệp không bị tác động nhiều yếu tố thị trường nhập doanh nghiệp hầu hết tự sản xuất đảm bảo chất lượng cho sản phẩm  Về cầu hàng hóa: đáp ứng nhu cầu nhập người tiêu dùng chất lượng, khối lượng than củi mà khách hàng trực tiếp công ty yêu cầu  Về giá cả: giá cơng ty đánh giá hợp lý có tính cạnh tranh xuất sang thị trường Nhật Bản Giá bán doanh nghiệp không cao so với giá thị trường có giá thấp so với doanh nghiệp Thái Lan hay Indonesia Với mức giá cơng ty thu nguồn lợi lớn từ việc xuất mặt hàng  Về yếu tố hàng rào thuế quan: cơng ty đóng thuế tuân theo quy định thuế quan xuất mặt hàng sang thị trường Nhật Bản Với mặt hàng công ty miễn giảm nhiều loại chịu thuế nhập khẩu, lợi công ty xuất sang thị trường Nhật Bản  Về hàng rào phi thuế quan: tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu đóng gói an tồn cơng ty hồn thiện đáp ứng tốt, mặt hàng công ty xuất sang thị trường nhận phản hồi tối đạt chứng nhận chất lượng quan kiểm định Nhật Bản, hoạt động kinh doanh công ty minh bạch rõ ràng,đáp ứng yêu cầu quan nhập 54  Về sở hạ tầng phục vụ hoạt động xuất khẩu: Về thủ tục hải quan xuất doanh nghiệp có phận làm thủ tục hải quan riêng doanh nghiệp kiểm sốt rõ rang hoạt động, thay đổi yêu cầu thị trường quy trình xuất Doanh nghiệp hợp tác với doanh nghiệp logistic có uy tín để đảm bảo giao hàng thời hạn chất lượng đảm bảo, nhận phản hồi tốt từ phía khách hàng Tóm lại: Cơng ty nắm bắt nhu cầu thị trường doanh nghiệp tốt: chuyển hướng sang xuất mặt hàng than, đặc biệt than trắng sang thị trường Nhật Bản, điều mang lại lợi ích kinh tế cho doanyh nghiệp doanh nghiệp non trẻ - Các nhược điểm  Về cung hàng hóa: lượng cung hàng hóa cơng ty khơng thực đáp ứng thị trường than củi nhu cầu lớn sản lượng sản xuất xuất doanh nghiêp nhỏ Doanh nghiệp gặp nhiefu khó khăn phải đối mặt với doanh nghiệp có nguồn cung dồi dào, tiềm lực lớn mạnh từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan  Về cầu hàng hóa: quy mơ cơng ty nhỏ khơng thể đáp ứng nhu cầu lớn thị trường, số doanh nghiệp nhập muốn nhập số lượng lớn doanh nghiệp khơng có khả để đáp ứng  Về giá cả: giá công ty cao nhiều so với doanh nghiệp Trung Quốc Malaysia, chất lượng khơng khác nhiều, điều khiến doanh nghiệp nhập phân vân chọn lựa tiêu giá, làm giảm sức cạnh tranh công ty  Về sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu: cơng ty chưa liên kết tìm nhà phân phối thị trường Nhật Bản việc đưa hàng hóa sang thị trường mở rộng thị trường bị hạn chế, việc vận chuyển từ cảng tới tay NTD, DN chậm chễ Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THAN CỦI CỦA CÔNG TY TNHH JNB VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 55 4.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2015 2020 - Xuất mặt hàng than sang thị trường Nhật Bản công ty thực có triển vọng lớn nhu cầu Nhât Bản mặt hàng dự kiến tiếp tục tăng năm tới Đặc biệt Việt Nam biết đến vùng nguyên liệu giá rẻ chất lượng Vì mục tiêu doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất sang thị trường tiềm đồng thời tiếp tục khai thác thị trường khác - Tuy cơng ty non trẻ cơng ty JNB VIệt Nam đặt cho mục tiêu ngắn hạn dài hạn giai đoạn 2015-2020 để phấn đấu thực để đạt thành công mong đợi - Năm 2015: Mục tiêu doanh nghiệp xuất thành công mặt hàng than củi sang thị trường Nhật Bản Hàn Quốc nước Trung Đông Đây năm công ty xuất mặt hàng than củi sang thị trường việc tiếp cận thị trường thành công mục tiêu quan trọng công ty Công ty chưa kỳ vọng cao vào việc xuất khối lượng lớn nhiên doanh nghiệp đặt tiêu tìm kiếm thị trường khách hàng cho - Năm 2016-2020 : Đẩy mạnh xuất than sang thị trường Nhật Bản Hàn Quốc, năm 2020 tăng sản lượng xuất lên gấp lần so với năm 2015 Mở rộng thị trường tìm kiếm đối tác lâu dài, hợp tác bền vững phát triển Và đến năm 2020 trở thành nhà phân phối than củi lớn Miền Bắc 4.2 Một số giải pháp thích ứng với yếu tố thị trường đẩy mạnh hoạt động xuất than củi công ty 4.2.1 Các giải pháp cung hàng hóa - Đa dạng hóa mặt hàng mẫu mã sản phẩm yêu cầu lớn Mặt hàng quần áo cơng ty có loại than củi khô cạnh tranh mức độ phổ biến thị trường công ty chưa cao Muốn đẩy mạnh xuất vào thị trường Nhật Bản cơng ty cần đa dạng hóa sản phẩm thêm nhiều mẫu mã phù hợp với điều kiện công ty Các loại than cần đa dang than củi viên, than gỗ thông… đa dạng đóng gói sản phẩm kích cỡ đóng gói kích cỡ hàng hóa Nâng cáo trình độ sản xuất kết hợp 56 nghiên cứu thị trường, để chất lượng hàng hóa ngày hồn thiện có tính cạnh tranh cao - Cần đầu tư để nâng cao hiệu sản xuất, đầu tư trang thiết bị máy móc nhân cơng có trình độ để sản xuất nhiều hàng hóa Với mặt hàng than củi cơng ty cần phải mở thêm lò đốt để tăng xuất chất lượng than đầu - Tìm kiếm nguồn than nước có chất lượng đồng để thu mua,từ cải thiện chất lượng than đồng dự trữ than cho lúc thị trường khan 4.2.2 Giải pháp cầu hàng hóa - Đối với việc tiếp cận cầu thị trường cơng ty yếu công ty cần xây dựng niềm tin với khách hàng, cần đẩy mạnh marketing để bán hàng Công ty cần tiếp tục tìm kiếm khách hàng qua mạng internet, chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng truyền thống.Phòng kinh doanh xây dựng hồ sơ lực cho công ty gồm nội dung lực sản xuất, sản phẩm chất lượng sản phẩm, kinh nghiệm xuất công ty, khách hàng thân thiết, kế nâng cấp nhà máy…để cho khách hàng tiềm có thêm nhiều thơng tin cơng ty - Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh cơng ty qua kênh website, facebook, linkedin,…: tạo tin tưởng cho đối tác tiềm năng, thông qua kênh nắm số thông tin quan trọng lực sản xuất, giới thiệu sản phẩm, quy cách sản phẩm…Ban giám đốc đạo bên kế toán cấp thêm kinh phí cho hoạt động marketing bán hàng - Cử nhân viên hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế để chào bán hàng, làm quen với đối tác tiềm năng.Khi lực tài cho phép, mở văn phòng đại diện bên nước mua: thị trường lớn tiềm Hàn Quốc, Nhật Bản - Xem xét nghiên cứu thêm thị trường tiềm mà cơng ty xuất trọng nghiên cứu thị trường, đầu tư mạnh cho phận sale để tìm kiếm khách hàng cho cơng ty 4.2.3 Giải pháp giá - Giá doanh nghiệp chưa thực cạnh tranh so với doanh nghiệp khác So với doanh nghiệp Trung Quốc cao nhiều 57 công ty cần đưa biện pháp để giảm giữ chất lược sản phẩm làm cho sản phẩm có sức cạnh tranh thị trường - Cắt giảm khâu trung gian mơi giới khách hàng hay chi phí ngun vật liệu phụ chi phí vận chuyển cách tìm nhà vận chuyển tốt có giá thành phải chăng, cử phận nhân viên đẩy mạnh tìm kiếm đối tác nhập khẩu, thu mua nguồn hàng tận nơi sản xuất tránh mua qua trung gian - Nâng cao suất cơng nhân để tiết kiệm chi phí th thêm máy móc hay cơng nhân 4.2.4 Giải pháp hàng rào thuế quan hàng rào phi thuế quan - Cơng ty cần tích cực tìm hiểu tiêu chuẩn thay đổi diều khoản hay tiêu chất lượng, tiêu kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu cách tốt Công ty nên cử riêng phận nhân viên để nghiên cứu vấn đè này, đầu tư cho nhân viên học hỏi trau dồi kiến thức thêm điều khoản quy định thị trường yêu cầu khác, tránh trường hợp xuất hàng hóa sang thị trường gặp phải rào cản đáp ứng gây tổn thất cho công ty ảnh hưởng đến uy tín cơng ty - Nâng cao chất lượng hàng hóa mẫu mã chất lượng thành phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe thị trường Nhật Bản khó tính - Tham gia hiệp hội than củi để có thêm kiến thức hiểu biết tình hình thị trường đòi hỏi thị trường Tăng khả kết nối với doanh nghiệp khác 4.2.5 Giải pháp sở hạ tầng phục vụ xuất - Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng hoạt động logistics thực khai báo hải quan điện tử, hệ thống trao đổi liệu điện tử EDI, hệ thống quản lý giao nhận, hệ thống quản lý vận tải… - Nâng cao lực nhân lực lĩnh vực logistics Thuê thêm nhân viên có kinh nghiệm lĩnh vực logistic để tìm kiếm nhà phân phối cơng ty vận chuyển chất lượng để hoạt động vận chuyển, giao nhận cơng ty tới khách hàng hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Bộ công nghiệp Nhật Bản (2016), Báo cáo tổng kết vấn đề nguồn lượng giai đoạn 2007-2016 Bộ Kinh tế Nhật Bản (2017), Báo cáo tổng hợp năm 2017 - Bộ Kinh tế Nhật Bản Bộ môn Kinh tế học (2014), Giáo trình Kinh tế vi mơ 1, Trường Đại học Thương Mại Bộ môn kinh tế quốc tế (2013), Giáo trình Kinh tế quốc tế 1, Trường Đại học Thương mại Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo kinh doanh tổng hợp giai đoạn 2015-2017, Hà Nội 2017 Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo ngân sách hàng năm, Hà Nội năm 2017 Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo nhân năm 2017 , Hà Nội 2017 Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2017, Hà Nội 2017 Công ty TNHH JNB Việt Nam (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2017, Hà Nội 2017 10 Trần Thu Phương (Năm 2016), “Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất mặt hàng hoa hồi công ty tnhh nhà nước thành viên xuất nhập đầu tư Unimex hà nội sang thị trường Ấn Độ, Luận văn tốt nghiệp, khoa Thương Mại Quốc Tế- Đại học Thương Mại 11 Trang web Bộ Công thương Nhật Bản: http://www.meti.go.jp/ 12 Trang web Công tyTNHH JNB Việt Nam: http://www.jnb.vn/info@jnb.vn 13 Trang web Hải quan Việt Nam: https://www.customs.gov.vn 14 Trang web: http://www.gso.gov.vn 59 ... luận xuất yếu tố thị trường xuất ảnh hưởng đến hoạt động xuất Chương 3: Phân tích đánh giá ảnh hưởng yếu tố thị trường xuất tác động lên hoạt động xuất mặt hàng than củi công ty TNHH JNB Việt Nam. .. CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TÁC ĐỘNG LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THAN CỦI CỦA CÔNG TY TNHH JNB VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN .26 3.1 Giới thiệu công ty TNHH JNB VIệt Nam ... hoạt động xuất Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TÁC ĐỘNG LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THAN CỦI CỦA CÔNG TY TNHH JNB VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố thị trường ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng than củi sang thị trường nhật bản của công ty TNHH JNB việt nam , Những yếu tố thị trường ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng than củi sang thị trường nhật bản của công ty TNHH JNB việt nam , Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, 1 Các vấn đề lý thuyết về hoạt động xuất khẩu, 2 Các yếu tố thị trường xuất khẩu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, 1 Giới thiệu về công ty TNHH JNB VIệt Nam, c) Nhân lực của công ty TNHH JNB Việt Nam, 2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH JNB Việt Nam, Kim ngạch xuất khẩu theo từng năm, 3 Thực trạng các yếu tố thị trường xuất khẩu tác động trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu than củi của công ty TNHH JNB Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2014-2017, Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THAN CỦI CỦA CÔNG TY TNHH JNB VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN., 2 Một số giải pháp thích ứng với các yếu tố thị trường và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than củi của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm