Một số giải pháp phát triển mặt hàng xuất khẩu sang thị trƣờng đông nam á của công ty cổ phần quốc tế sơn hà

59 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo trường nói chung thây cô khoa Thương Mại Quốc Tế nói riêng, trường Đại Học Thương Mại trang bị cho em kiến thức suốt thời gian em theo học trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Văn Minh, trưởng khoa Kinh Doanh Thương Mại tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà anh chị phòng Vật tư Xuất tạo điều kiện để em thực tập hỗ trợ, cung cấp, giải đáp cho em tài liệu, thơng tin xác, đầy đủ q trình em thực tập cơng ty, để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách nhanh chóng hiệu Dưới góc nhìn sinh viên, em hy vọng khóa luận đem lại ý kiến, phân tích thực trạng đưa hướng giải pháp phát triển mặt hàng xuất Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Trong q trình làm khóa luận, có nhiều cố gắng song với trình độ hiểu biết kiến thức hạn chế, bào viết khơng tránh khỏi thiếu sót cần bổ sung Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn đọc để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Đường Thị Chín SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh MỤC LỤC Mục lục Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Danh mục từ viết tắt Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU "MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á" 1.1 Tính cấp thiết vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu khóa luận Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển mặt hàng xuất .4 2.1 Một số khái niệm .4 2.1.1 Hàng hóa hàng hóa xuất 2.1.2 Phát triển mặt hàng xuất .4 2.2 Lý thuyết lợi xuất .5 2.2.1 Lý thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith .5 2.2.2 Lý thuyết lợi tương đối 2.3 Các hình thức phát triển mặt hàng xuất 2.4 Hướng giải pháp phát triển xuất 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triên xuất 2.5.1 Nhân tố vĩ mô 2.5.2 Nhân tố môi trường vi mô 2.6 Hệ thống tiêu đánh giá phát triển mặt hàng xuất 11 2.6.1 Chỉ tiêu quy mô xuất 11 2.6.2 Chỉ tiêu phát triển cấu mặt hàng xuất 12 2.6.3 Chỉ tiêu chất lượng 12 2.6.4 Chỉ tiêu môi trường 12 2.6.5 Chỉ tiêu văn hóa xã hội 13 Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á CỦA CTCP QUỐC TẾ SƠN HÀ 13 3.1 Giới thiệu tổng quan CTCP Quốc tế Sơn Hà 14 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 14 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 15 SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh 3.1.3 Cơ cấu tổ chức .16 3.1.4 Tầm nhìn, sứ mệnh cam kết Cơng ty 17 3.2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .17 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển mặt hàng xuất sang thị trưởng Đông Nam Á .20 3.3.1 Nhân tố vĩ mô .20 3.3.2 Nhân tố vi mô .22 3.4 Phân tích thực trạng phát triển mặt hàng xuất sang thị trường Đông Nam Á .25 3.4.1 Tình hình sản xuất xuất mặt hàng ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á 25 3.4.2 Khối lượng kim ngạch xuất ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á 27 3.4.3 Thực trạng phát triển xuất CTCP Quốc tế Sơn Hà sang thị trường Đông Nam Á 30 Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU .33 4.1 Kết luận 33 4.1.1 Đánh giá thành công phát triển mặt hàng xuất 33 4.1.2 Hạn chế .34 4.1.3 Nguyên nhân hạn chế 35 4.2 Định hướng phát triển Công ty 36 4.3 Một số giải pháp phát triển xuất 38 4.3.1.Tăng cường đầu tư đổi công nghệ hoạt động nghiên cứu triển khai để phát triển mặt hàng xuất mặt hàng .38 4.3.2 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công ty .39 4.3.3 Nâng cao khả thiết kế sản phẩm mới, nâng cao chất lượng cho sản phẩm 39 4.3.4 Xây dựng chiến lược cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhằm ổn định phát triển xuất 40 4.4 Một số kiến nghị khác 41 4.4.1 Giải pháp với Công ty Sơn Hà .41 4.4.2 Kiến nghị với nhà nước 42 Tài liệu tham khảo SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH VẼ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức CTCP Quốc tế Sơn Hà Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh sản xuất CTCP Quốc tế Sơn Hà .24 Bảng 3.2 Cơ cấu doanh thu theo mặt hàng năm 2010 - 2012 Hình 3.1 Cơ cấu doanh thu theo vùng địa lý năm 2012 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trưởng GDP số nước Đông Nam Á từ năm 20102012 Bảng 3.4 Tình hình xuất ống thép khơng gỉ sang thị trường Đông Nam Á CTCP Quốc tế Sơn Hà từ 2010 đến 2012 Bảng 3.5 Kim ngạch xuất ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á Bảng 3.6 Số liệu đơn hàng nhận xuất thị trường Đông Nam Á năm 2011 CTCP Quốc tế Sơn Hà Bảng 3.7 Tình hình xuất ống thép công nghiệp sang thị trường Đông Nam Á Bảng 3.8 Tình hình xuất ống thép trang trí sang thị trường Đơng Nam Á SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT Từ viết tắt Nghĩa từ CTCP Công ty cổ phần KNXK Kim ngạch xuất SGDHCM TNHH Sở giao dịch Hồ Chí Minh Trách nhiệm hữu hạn TGĐ Tổng giám đốc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG NƯỚC NGOÀI Từ viết tắt Nghĩa từ nước Nghĩa từ tiếng việt WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới MT Mectric Ton Tấn mét ISO International Organization for Standardization Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa JIS Japan Industrial Standard Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản ASTM American Society for Testing and Materials IMF International Monetary Fund Hiệp hội vật liệu thử nghiệm Hoa Kỳ Quỹ tiền tệ quốc tế GDP Gross Domestic Product The United States Dollar Tổng sản phẩm quốc nội Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ USD PED Pressure Equipments Directive SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU "MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SANG THỊ TRƯỜNG ĐƠNG NAM Á" 1.1 Tính cấp thiết vấn đề Với mục tiêu đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, định hướng phát triển xuất khẩu, tận dụng nguồn lực sẵn có đồng thời bước tham gia hội nhập kinh tế khu vực, kinh tế giới việc xuất mặt hàng công nghiệp thép không gỉ là vấn đề cần thiết Thép không gỉ mặt hàng ưa chuộng nước phát triển phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp nước phát triển, coi mặt hàng xuất chiến lược có tốc độ tăng trưởng cao ngành có kim ngạch xuất lớn Việt Nam Với sách mở cửa kinh tế tích cực tham gia vào trình tồn cầu hóa đặc biệt sau tham gia vào tổ chức Thương mại quốc tế WTO, mở nhiều hội xuất cho mặt hàng công nghiệp nước ta Ngành hàng công nghiệp nước ta có mặt hầu hết quốc gia giới Mỹ, EU, Canada, Nga, Đông Nam Á Đông Nam Á đánh giá thị trường đầy tiềm nước có điều kiện tự nhiên xã hội gần giống Đơng Nam Á thị trường đầy tiềm cho xuất công nghiệp đặc biệt ống thép khơng gỉ Do nhiều điều kiện chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Đông Nam Á nên việc xuất sang thị trường nhiều biến động, kim ngạch xuất không ổn định, tốc độ tăng trưởng xuất chưa cao, chất lượng chưa đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng chưa thực tương xứng với tiềm ngành Với lợi riêng ngành lẽ mặt hàng phải phát triển nhanh thu nhiều thành công hơn, song ngành lại chưa phát triển mong muốn Do việc đưa giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển xuất sang thị trường Đông Nam Á lúc cấp bách mang tính thiết thực SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Sơn Hà Công ty dẫn đầu sản xuất xuất ống thép khơng gỉ thị trường nước ngồi Việt Nam Trong năm 2012, Sơn Hà xuất ống thép không gỉ thị trường giới với tổng khối lượng 5.792,19MT đạt giá trị gần 420 tỷ đồng Trong tổng khối lượng xuất Sơn Hà sang thị trường Đông Nam Á đạt 112,4MT thấp so với tổng khối lượng hàng hóa xuất Ngun nhân cơng ty phải đối mặt với toán quy mô xuất chất lượng mặt hàng xuất mà doanh nghiệp khác ngành mắc phải Do đó, vấn đề đặt cho cơng ty doanh nghiệp ngành phải tìm phương hướng phát triển hoạt động xuất Với lý luận thực tế nên phù hợp với chuyên ngành đào tạo em định lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp phát triển mặt hàng xuất sang thị trường Đông Nam Á Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà" làm khóa luận tốt nghiệp Với mong muốn đề tài góp phần tìm hướng mới, phù hợp hiệu cho Sơn Hà nói riêng doanh nghiệp ngành nói chung phát triển xuất ống thép khơng gỉ thời gian tới 1.2 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống sở lý luận phát triển mặt hàng xuất - Đánh giá thực trạng xuất ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á công ty - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển xuất ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á 1.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp phát triển xuất ống thép không gỉ công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sang thị trường Đông Nam Á, đưa giải pháp phát triển xuất mặt ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Mặt hàng nghiên cứu: Ống thép không gỉ - Không gian thị trường nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thị trường Đông Nam Á Đây thị trường tiềm với nhiều điều kiện yếu tố tương đông với thị trường Việt Nam tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho xuât ống thép không gỉ - Thời gian nghiên cứu số liệu: Từ năm 2010 đến 2012 1.5 Phương pháp nghiên cứu Trong thời gian thực đề tài em chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập liệu xử lý liệu từ đưa để trình bày nội dung nghiên cứu: Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu chủ yếu thứ cấp từ báo cáo thường niên, báo cáo tài báo cáo nội phòng vật tư xuất nhập Công ty Đối với phân tích ảnh hưởng mơi trường có thu thập thêm số liệu thống kê từ Tạp chí kinh tế, báo mạng phân tích chuyên gia từ năm 2010 – 2012 Phương pháp xử lý liệu Phương pháp xử lý liệu đề tài chủ yếu phương pháp thống kê (thống kê số liệu thu thập được); so sánh (so sánh mặt định tính định lượng phát triển mặt hàng xuất khẩu); phân tích ( phân tích chủ quan để đưa nhận xét, đánh giá) với hỗ trợ phần mềm Word, Excel, việc vẽ biểu đồ tổng hợp SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh 1.6 Kết cấu khóa luận Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài " Một số giải pháp phát triển mặt hàng xuất Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sang thị trường Đông Nam Á" Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển mặt hàng xuất Chương 3: Phân tích thực trạng phát triển mặt hàng xuất sang thị trường Đông Nam Á Chương 4: Kết luận đề xuất để phát triển mặt hàng xuất Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Hàng hóa hàng hóa xuất Hàng hóa sản phẩm lao động, thõa mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Hàng hóa dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực thực phẩm dạng vơ dịch vụ thương mại, vận tải hay dịch vụ giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ SV: Đường Thị Chín Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh trường nước ngồi Sơn Hà chủ yếu quảng cáo sản phẩm qua website thức cơng ty http://www.sonha.com.vn thông qua tham gia hội chợ triển lãm uy tín giới với mong muốn quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu giới thiệu sản phẩm với quốc tế thông qua hội chợ, triển lãm Đặc biệt năm 2011, Bangkok – Thailand Công ty tham dự hội chợ hàng Dây Ống thép Đông Nam Á đơn vị Messe Dusseldoft Asia Pte Ltd tổ chức Hội chợ dây ống Đông Nam Á tổ chức hai năm lần, có quy mơ lớn khu vực giới Các doanh nghiệp tham gia hội chợ có hội giới thiệu sản phẩm, nâng cao thương hiệu sản phẩm cọ sát với doanh nghiệp khu vực Tại hội chợ Công ty mang nhiều đơn đặt hàng ống thép, mở rộng thêm nhiều thị trường tăng thị phần xuất thị trường SV: Đường Thị Chín 39 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU 4.1 Kết luận 4.1.1 Đánh giá thành công phát triển mặt hàng xuất Gia tăng quy mô kim ngạch xuất Xuất ống thép không gỉ công ty Sơn Hà sang thị trường Đơng Nam Á có gia tăng quy mô khối lượng xuất Tuy quy mô xuất nhỏ, tốc độ tăng xuất khơng ổn định thị trường Đông Nam Á thị trường đầy tiềm Sơn Hà công ty dẫn đầu xuất ống thép sang thị trường Đông Nam Á ngày gia tăng quy mô khối lượng, hứa hẹn tăng cao năm SV: Đường Thị Chín 40 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Khu vực Đông Nam Á thị trường tiêu thụ ống thép khơng gỉ Cơng ty, nhiên khu vực tiềm để gia tăng sản lượng xuất khẩu, tăng doanh thu Công ty Thuận lợi mà Cơng ty có vị trí địa lý gần gũi, khí hậu thói quen tiêu dùng tương tự Cơng ty có khả quảng bá phát triển xuất Đông Nam Á khu vực kinh tế phát triển, hội lớn để mở rộng thị trường phát triển xuất Sơn Hà công ty xuất ống thép không gỉ lớn Việt Nam nay, với thị trường chủ yếu Mỹ Canada Và với xu hướng tồn cầu hóa Sơn Hà ngày phát triển xuất sang nước lân cận, điển hình năm gần Sơn Hà tập trung xuất sang thị trường Đông Nam Á mặt hàng ống thép không gỉ đạt nhiều thành công Công ty đưa nhiều chủng loại mẫu mã sản phẩm khác nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng Một số sản phẩm chủ yếu như: Ống, hộp cơng nghiệp có đường hàn; ống, hộp trang trí; la, V góc phụ kiện sản phẩm nhiều khách hàng ưa chuộng nên kim ngạch xuất tăng cao Kim ngạch xuất thị trường Đông Nam Á năm gần thấp chiếm tỷ trọng 2,1% năm 2012 thị trường đầy tiềm đầy hứa hẹn thị trường trọng điểm nên khả năm tiếp thep kim ngạch xuất chắn tăng cao Tăng lên doanh thu xuất ống thép không gỉ Doanh thu lĩnh vực xuất ống thép không gỉ công ty Sơn Hà có chiều hướng tăng lên rõ rệt nhiên chưa ổn định Theo đánh giá tốc độ tăng doanh thu, sản lượng ống thép không gỉ xuất sang thị trường Đông Nam SV: Đường Thị Chín 41 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Á biến động theo chiều hướng tích cực, tăng cao năm Tiêu thụ ống thép không gỉ Sơn Hà thị trường Đông Nam Á đạt tốc độ tăng nhanh, tăng từ 1,997 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 18,87 tỷ đồng năm 2011, đến năm 2012 nhiều yếu tố mà giảm xuống 9,456 tỷ đồng Gia tăng thị phần ống thép không gỉ xuất thị trường Đơng Nam Á Ống thép xuất có thị phần tương đối nhỏ thị trường Đông Nam Á, chiếm 1% thị phần năm 2010, sang đến năm 2012 tăng thị phần lên 2,1% Từ 2010 đến 2012, công ty Sơn Hà mở rộng thêm hai thị trường xuất Singapore Philippin, mở rộng năm 2011 nhiên đến năm 2012 thị trường Singapore bị bỏ ngỏ Sang năm tiếp theo, Sơn Hà tiếp tục tăng cường xuất ống thép không gỉ sang thị trường Đông Nam Á, mở rộng thêm nhiều thị trường Malayxia, Thái Lan thâm nhập sâu vào thị trường 4.1.2 Hạn chế Quy mô xuất ống thép khơng gỉ Cơng ty nhỏ chưa tương xứng với tiềm lợi khai thác từ thị trường Kim ngạch xuất tăng cao góp phần ổn định tăng tốc độ tăng trưởng Công ty năm vừa qua nhiên chưa tạo bứt phá Các mẫu mã chủng loại sản phẩm xuất thêm qua năm không nhiều, Công ty chưa nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm để xuất nên khó đáp ứng nhu cầu hay thay đổi thị trường Tổng sản lượng xuất vào thị trường Đông Nam Á năm 2012 đạt khoảng 112,4MT chiếm tỷ trọng 2,1%, số thực thấp so với tiềm vốn có thị trường Kết xuất khơng ổn định SV: Đường Thị Chín 42 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Kim ngạch xuất khẩu, thị trường xuất biến động thất thường, không ổn định Nhiều thị trường lớn bị bỏ ngỏ Thái Lan, Malaysia, Singapore Kim ngạch xuất năm 2011 so với 2012 giảm sút nhiều chưa tạo nhiều bứt phá xuất Tại thị trường Philippin khối lượng xuất năm 2011 41MT sang tới năm 2012 giảm xuống 18,5MT Thị trường xuất sang Đông Nam Á hay thay đổi chưa thực nắm bắt hội Singapore rồng châu Á, thị trường tiềm năng, nhiên Sơn Hà bỏ ngỏ thị trường xuất sang thị trường 15MT ống thép không gỉ chiếm tỷ trọng nhỏ sang năm 2012 Công ty bỏ qua thị trường tập trung xuất sang Indonesia Philippin Giá trị gia tăng ống thép không gỉ xuất chưa cao Sản phẩm ống thép không gỉ chủ yếu khai thác lợi nguyên liệu lao động, cải tiến, biến đổi tảng sản phẩm có nên giá bán sản phẩm chưa cao, doanh thu thu từ thị trường thấp, khơng ổn định Chất lượng ống thép khơng gỉ thấp chưa đáp ứng nhu cầu Cho dù sản xuất công nghệ đại tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế chất lượng ống thép không gỉ xuất Công ty chưa đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng nước Sản phẩm ống thép khơng gỉ sản phẩm có yêu cầu độ bền cao mẫu mã đẹp nhu cầu sử dụng lâu dài Cơng ty cần phải tạo sản phẩm có chất lượng tốt đặc biệt đáp ứng cho nhu cầu người tiêu dùng Cơ cấu mặt hàng chưa đa dạng SV: Đường Thị Chín 43 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Cơ cấu mặt hàng ống thép xuất sang thị trường Đông Nam Á chưa phong phú, đa dạng, xuất hai mặt hàng ống thép cơng nghiệp ống thép trang trí Chính điều khiến cho cơng ty Sơn Hà chưa có tính cạnh tranh cao thị trường tiềm 4.1.3 Nguyên nhân hạn chế Trình độ sản xuất khả sáng tạo nhiều yếu Khả xuất phát triển xuất phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển kinh tế nước, vào khả sản xuất Công ty chất lượng sản phẩm sản xuất Muốn có sản phẩm xuất Công ty cần đầu tư phát triển công nghệ mới, dụng vật liệu phương pháp tổ chức quản lý Tuy nhiên Sơn Hà chưa thực trọng đầu tư nhiều chi phí để phát triển sản phẩm trình độ cơng nghệ nhiều yếu Việt Nam nước đà phát triển nên trình độ phát triển thấp khả phát triển Sơn Hà chưa cao Hơn nữa, khả tổ chức, liên kết sản phẩm lưu thơng xuất chưa cao nên khó phát triển nguồn hàng có quy mơ đủ lớn để phục vụ cho xuất Chưa chủ động đầu tư cho đổi công nghệ sản xuất nâng cao chất lượng ống thép khơng gỉ xuất Tuy khả tài Sơn Hà mạnh công ty chưa mạnh dạn đầu tư cho công tác nghiên cứu triển khai để hình thành ý tưởng thiết kế sản phẩm công tác điều tra, nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng Để có sản phẩm chất lượng giá trị cao cần phải có cơng nghệ Tuy Sơn Hà sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến để sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ có phần lạc hậu nên sản phẩm sản xuất chưa bắt kịp nhu cầu hay thay đổi người tiêu dùng sản phẩm Công nghệ sản xuất Công ty chưa bắt kịp theo xu hướng giới, chưa có cơng nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm chưa hàm lượng SV: Đường Thị Chín 44 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh cơng nghệ trí tuệ cao dẫn tới chất lượng chưa cao, giá trị thấp, kết xuất khơng ổn định Trình độ chun mơn nhận thức cán quản lý người lao động chưa cao Nhân lực yếu tố có ảnh hưởng định đến khả phát triển xuất công ty Tuy Sơn Hà đánh giá tổ chức có đội ngũ nhân trẻ nhiệt huyết xét trình độ chun mơn, kỹ tay nghề nhân viên người lao động thấp chưa thể đáp ứng kịp xu hướng đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm 4.2 Định hướng phát triển Công ty Đối với diễn biến thị trường thép không gỉ, theo công ty tư vấn thép MEPS (International) Ltd Anh, năm 2012 ghi nhận mức sản lượng tồn cầu thép khơng gỉ tiêu thụ mức cao chưa có 34 triệu MT, tăng 0,8% so với năm 2011 năm đánh dấu sản lượng thép không gỉ đạt mức cao kỷ lục so với năm trước Dự báo, năm 2013 sản lượng thép không gỉ tiêu thụ tiếp tục tăng khoảng 3% lên 35 triệu MT Từ cho thấy kinh tế giới gặp nhiều biến động nhu cầu tiêu thụ thép không gỉ không ngừng tăng cao, hội cho Sơn Hà tiếp tục trì phát triển xuất thép thị trường giới Với mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất xuất ống thép không gỉ hàng đầu Việt Nam, Sơn Hà cần đưa chiến lược phát triển cụ thể, đưa định hướng phát triển xuất tương lai Với xu hướng nay, Sơn Hà đầu tư cung cấp sản phẩm thép khơng gỉ cơng nghiệp dân dụng có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hoá hoạt động đầu tư để mang lại cho khách hàng sống tiện nghi đại SV: Đường Thị Chín 45 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Việc định hướng phát triển xuất ống thép Sơn Hà năm tới cần xuất phát từ ảnh hưởng xu hướng phát triển kinh tế thương mại giới đến khả phát triển xuất Công ty Theo số định hướng đề cho phát triển xuất Công ty sau: Định hướng thứ nhất: Tiếp tục tăng trưởng tối đa, giữ vững vị tri số lĩnh vực sản xuất xuất thép không gỉ Việt Nam Đầu tư theo chiều sâu nhóm ngành thép khơng gỉ, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến nâng cao giá trị sản phẩm xuất Sản xuất ống thép lĩnh vực truyền thống Sơn Hà, công ty tiếp tục đầu tư khai thác phát triển theo chiều sâu khẳng định vị trí số lĩnh vực thép không gỉ Công ty tập trung nghiên cứu chủng loại, mẫu mã sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đa dạng ngày nâng cao người tiêu dùng thông qua việc thành lập phận nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm chuyên biệt, tăng cường hợp tác với đối tác để chuyển giao công nghệ Công ty tạo sản phẩm xuất khấu dựa nhu cầu người tiêu dùng nhằm thỏa mãn tối đa yêu cầu người tiêu dùng từ tạo thêm uy tín cho doanh nghiệp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thu Định hướng thứ hai: Tập trung xuất vào thị trường trọng điểm Indonesia Singapore Các thị trường thị trường chiếm tỷ trọng xuất cao Sơn Hà số công ty đối thủ cạnh tranh khác CTCP Hữu Liên Á Châu, CTCP Tập đoàn Hoa Sen, CTCP Đại Thiên Lộc Định hướng thứ ba: Tập trung tổ chức xuất sản phẩm chậu rửa sản phẩm Thái Dương Năng SV: Đường Thị Chín 46 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Các sản phẩm chủ yếu tập trung xuất sang thị trường Đơng Nam Á, khu vực có vị trí địa lý gần, kinh tế trị xã hội có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam nên khả thành công cao Công ty dễ dàng nghiên cứu, tìm kiếm thơng tin thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng khách hàng 4.3 Một số giải pháp phát triển xuất 4.3.1.Tăng cường đầu tư đổi công nghệ hoạt động nghiên cứu triển khai để phát triển mặt hàng xuất mặt hàng Do hạn chế mặt công nghệ nên lực sản xuất Sơn Hà yếu kém, chất lượng sản phẩm chưa cao chưa có nhiều chủng loại mẫu mã sản phẩm để đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng Mặt khác chi phí cho nghiên cứu triển khai sáng tạo sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị sản phẩm hạn chế Để khắc phục hạn chế Công ty cần tăng cường đầu tu đối thiết bị sản xuất Sơn Hà nên đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ mới, phận chuyên nghiên cứu thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Công ty cần tận dụng hội xu hướng chuyển giao công nghệ từ nước phát triển sang nước phát triển giới để tăng cường nhập máy móc thiết sản xuất theo cơng nghệ đại qua nâng cao lực thiết bị chế tạo sản phẩm tạo thêm lợi cạnh tranh cho công ty.Tăng cường liên kết sở sản xuất với số trường Đại học Công nghiệp, Bách Khoa để nghiên cứu phát triển sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ Chuyển dịch cấu mặt hàng xuất khẩu, mở rộng thêm chủng loại mặt hàng xuất chậu rửa, bồn nước inox Hai sản phẩm hai dòng sản phẩm tiêu thụ nhiều thị trường nước, mang lại doanh thu lớn cho Công ty Nếu xuất hai mặt hàng sang thị trường Đông Nam Á hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích tương lai SV: Đường Thị Chín 47 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh 4.3.2 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công ty Do nguồn nhân lực cơng ty nhiều hạn chế mặt trình độ nên cần phải đào tạo nâng cao kiến thức kỹ cho nhân viên đảm bảo suất hiệu làm việc cao Qua hình thành cho nhân viên ý thức lực sáng tạo công việc Công ty cần tăng cường đào tạo chỗ cho nhân viên cơng ty Sơn Hà tự tổ chức đào tạo nâng cao kỹ kiến thức cho nhân viên công ty thông qua thực tế thực công việc thường hướng dẫn người trước Có thể đào tạo nơi làm việc cách kèm cặp chỗ, q trình thực cơng việc người đào tạo hướng dẫn người có kinh nghiệm có thâm niên Cơng ty; đào tạo cách luân chuyển công việc, phương pháp đào tạo giúp cho người đào tạo có kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực khác Những kinh nghiệm kiến thức thu trình đào tạo giúp cho nhân viên có khả thực công việc cao tương lai, giúp nhân viên hiểu cách thức phối hợp thực công việc phận khác nhau, làm gia tăng hiểu biết xây dựng văn hóa tổ chức Ngồi Sơn Hà cần phải xây dựng sách trả lương hợp lý, phù hợp với đối tượng nhân viên Đối với nhân viên quản lý, nhân viên hành nhân viên kỹ thuật cấp phòng ban lương trả theo lương thời gian Với nhân viên sản xuất lương trả theo lương sản phẩm Ngồi phải có chế độ thưởng hợp lý cho nhân viên người lao động cho hoạt động vượt định mức hay có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển công ty nhằm tạo gắn bó lâu dài nhân viên với cơng ty 4.3.3 Nâng cao khả thiết kế sản phẩm mới, nâng cao chất lượng cho sản phẩm Trong môi trường cạnh tranh gay gắt Cơng ty cần phải đưa sản phẩm mang tính cá biệt có chất lượng tốt so với đối thủ cạnh SV: Đường Thị Chín 48 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh tranh Việc tạo sản phẩm có ưu vượt trội so với sản phẩm đối thủ thị trường lại phụ thuộc vào khả thiết kế sản phẩm Cơng ty Vì muốn nâng cao khả cạnh tranh Cơng ty cần phải nâng cao lực thiết kế sản phẩm: Cần thành lập phận chuyên nghiên cứu thiết kế sản phẩm theo nhu cầu thị trường nhằm thỏa mãn tối đa mong muôn người tiêu dùng quốc tế Chẳng hạn, sản phẩm thép cuộn thiết kế với mong muốn mang lại tiện ích vận chuyển giá vừa phải dành cho người có thu nhập trung bình Tuyển chọn nhân cho phận cần phải phù hợp với yêu cầu thực nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế sản phẩm Nhân Công ty phải kiểm tra đánh giá lực chuyên môn kinh nghiệm làm việc để đáp ứng thực tốt nhiệm vụ thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm Lựa chọn phương hướng phát triển sản phẩm phù hợp với điều kiện khả phát triển sản xuất kinh doanh cơng ty Đa dạng hóa sản phẩm theo khác biệt nhu cầu đối tượng tiêu dùng, theo cách mở rộng chủng loại hay sản phẩm có Chuyên biệt hóa sản phẩm dựa vào lựa chọn nhóm đối tượng mà Cơng ty hướng tới Đối với dòng sản phẩm ống thép cần tạo khác biệt, chuyên biệt hóa sản phẩm phục vụ cho đoạn khách hàng định thị trường định Hay cải tiến sản phẩm có phụ hợp với nhu cầu người tiêu dùng địa phương khác Đối với khách hàng người tiêu dùng Đông Nam Á người tiêu dùng có thu nhập bình thường nên nên thường có nhu cầu với giá vừa phải mà chât lượng tốt, Sơn Hà thiết kế dòng sản phẩm ống thép cuộn phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng thị trường 4.3.4 Xây dựng chiến lược cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhằm ổn định phát triển xuất Để tạo lực cạnh tranh thực mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, Sơn Hà cần xây dựng thực chiến lược cụ thể như: SV: Đường Thị Chín 49 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Chiến lược marketing: thực công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu từ tạo sản phẩm chuyên biệt theo nhu cầu; tạo mạng lưới phân phối sở nước ngoài; thường xuyên đưa hình thức khuyến phù hợp với người tiêu dùng để tăng sản lượng tiêu thụ Nâng cao chât lượng sản phẩm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất đồng thời hạ thấp chi phí để có đủ khả bán hàng với giá cạnh tranh tạo lợi nhuận.Công ty nên tập trung vào số phân khúc thị trường trọng điểm, thị trường Đơng Nam Á với mức thu nhập người dân thấp nên Công ty đưa sản phẩm bình dân, đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu người tiêu thụ Chiến lược đổi công nghệ sản xuất: bước đổi dây chuyền sản xuất, thay công nghệ sản xuất tiên tiến nâng cao suất, hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm Chiến lược vốn: để thực chiến lược kinh doanh dài hạn mục tiêu ngắn hạn, Sơn Hà cần tập trung xây dụng chiến lược huy động vốn Tuy khả tài cơng ty mạnh chưa đủ để phát triển kinh doanh dài hạn 4.4 Một số kiến nghị khác 4.4.1 Giải pháp với Công ty Sơn Hà Nâng cao lực quản trị chiến lược doanh nghiệp Công ty cần phải xác định vị thế, điểm mạnh điểm yếu, hội thách thức, xác định mục tiêu chiến lược huy động, phân bổ nguồn lực, thực kiểm tra đánh giá điều chỉnh chiến lược phù hợp để đạt mục tiêu nhằm tối đa hóa lợi nhuận Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý SV: Đường Thị Chín 50 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Trong điều kiện kinh doanh nay, thông tin trở thành yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Để có ý tưởng phát triển kinh doanh Cơng ty cần có thơng tin nghiên cứu thị trường, hay việc lựa chọn phương thức hay hình thức phân phối sản phẩm cần có thơng tin đặc điểm khách hàng, đối thủ cạnh tranh Vì để đưa định đắn, phòng ngừa rủi ro xảy Cơng ty cần phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhằm thu thập xử lý liệu cần thiết Tăng cường hỗ trợ hiệp hội nhằm phát triển xuất Sơn Hà cần tăng cường quan hệ hợp tác với hiệp hội hiệp hội quốc gia Đông Nam Á, Hiệp hội thép Việt Nam tranh thủ hỗ trợ xuất Hiệp hội Công ty Hiệp hội cầu nối Công ty với sở nghiên cứu, trường đạo tạo để đưa công nghệ vào sản xuất, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty, tạo mối quan hệ hợp tác liên kết hỗ trợ lẫn sản xuất kinh doanh, chia sẻ hội rủi ro công ty Thông qua hiệp hội, Cơng ty thực hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường mặt hàng xuất có hiệu 4.4.2 Kiến nghị với nhà nước Hồn thiện sách thương mại cơng nghiệp: Để phát huy khả cạnh tranh tạo điều kiện cho Cơng ty phát triển nhà nước cần có sách hỗ trợ giá xuất để ổn định sản xuất thời gian tìm kiếm thâm nhập thị trường mới; Chính phủ cần hỗ trợ kinh phí cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cung cấp sở hạ tầng nghiên cứu, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm mới; khuyến khích hình thức hợp tác lĩnh vực xuất doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước khu vực; hỗ trợ chi phí việc tham dự hội chợ triển lãm thương mại nước ngồi Hồn thiện sách tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp: Mở rộng hình thức cung cấp khoản tín dụng trung dài hạn với lãi suất ưu đãi; SV: Đường Thị Chín 51 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh đơn giản hóa thủ tục ngân hàng việc vay tín dụng; thực hành động để ổn định lãi suất vay vốn Hồn thiên sách thuế: Nhà nước nên đưa sách thuế phù hợp để thúc đầy xuất doanh nghiệp nước Đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép xuất hàng hóa giúp cho Sơn Hà thuận lợi hoạt động kinh doanh Mặt khác, nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tổ chức tốt thu thập thông tin xử lý thông tin cho doanh nghiệp cách xây dựng kênh thông tin thương mại quốc tế; hay mở diễn đàn doanh nghiệp xuất ống thép để kết nối doanh nghiệp với nhau, hỗ trợ lẫn phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên CTCP Quốc tế Sơn Hà năm 2010, 2011, 2012 Báo cáo tài CTCP Quốc tế Sơn Hà năm 2010, 2011, 2012 Michaele Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất Khoa Học PGS.TS Nguyễn Bách Khoa, Marketing Thương Mại Quốc Tế năm 2003, Nhà xuất Thống Kê SV: Đường Thị Chín 52 Khoa Thương Mại Quốc Tế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Minh Mai Thị Huệ (2011) " Giải pháp phát triển xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản giai đoạn nay", Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Nguyễn Thị Hoa (2011), " Giải pháp phát triển xuất mặt hàng cà phê sang thị trường EU giai đoạn nay", Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại http://www.sonha.com.vn www.vneconomy.vn – Thời báo kinh tế Việt Nam (2012,2013) http://luathoc.cafeluat.com www.tapchithuongmai.vn – Bộ Công Thương (2013) 10 http://www.worldbank.org SV: Đường Thị Chín 53 Khoa Thương Mại Quốc Tế ... " Một số giải pháp phát triển mặt hàng xuất Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sang thị trường Đông Nam Á" Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển mặt hàng xuất Chương 3: Phân tích thực trạng phát triển. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á CỦA CTCP QUỐC TẾ SƠN HÀ 3.1 Giới thiệu tổng quan CTCP Quốc tế Sơn Hà 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên Công ty: Công ty Cổ phần. .. triển mặt hàng xuất sang thị trường Đông Nam Á Chương 4: Kết luận đề xuất để phát triển mặt hàng xuất Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Hàng hóa hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển mặt hàng xuất khẩu sang thị trƣờng đông nam á của công ty cổ phần quốc tế sơn hà , Một số giải pháp phát triển mặt hàng xuất khẩu sang thị trƣờng đông nam á của công ty cổ phần quốc tế sơn hà , Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU "MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á", Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU, Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức CTCP Quốc tế Sơn Hà, Bảng 3.3 Tốc độ tăng GDP của một số nước Đông Nam Á từ năm 2010 - 2012, Bảng 3.8 Tình hình xuất khẩu ống thép trang trí sang thị trường Đông Nam Á, Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG XUẤT KHẨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm