Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm của công ty cổ phần công nghệ và thực phẩm hoàng lâm

43 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập, em nhận hướng dẫn nhiệt tình ThS Phan Thu Trang bảo cán phòng mua hàng Cơng ty Cổ phần thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm Từ giúp em hồn thiện tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS Phan Thu Trang cán phòng mua hàng Công ty Cổ phần thương mại Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm tạo điều kiện tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Thương Mại Quốc tế, Trường Đại học Thương Mại trang bị cho em kiến thức cần thiết bổ ích làm sở để em hoàn thành tốt đề tài Hà Nội ngày 26 tháng năm 2015 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Tổng quan quy trình thực hợp đồng nhập 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu .2 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu 1.6.2 Phương pháp phân tích liệu 1.7 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU .5 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm hợp đồng nhập 2.1.2 Quy trình thực hợp đồng nhập 2.2 Một số lý thuyết quy trình thực hợp đồng 2.2.1 Nội dung hợp đồng nhập 2.2.2 Nội dung quy trình thực hợp đồng 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình thực hợp đồng nhập .15 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM HỒNG LÂM .17 3.1 Giới thiệu công ty 17 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển .17 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty 18 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh công ty 19 3.1.4 Kết kinh doanh công ty từ năm 2012 đến năm 2014 21 3.2 Thực trạng quy trình tổ chức hợp đồng nhập cơng ty Hồng Lâm 21 3.2.1 Xin giấy phép nhập 25 3.2.2 Mở L/C 25 3.2.3 Thuê phương tiện vận tải 27 3.2.4 Mua bảo hiểm hàng hóa 27 3.2.5 Làm thủ tục hải quan 28 3.2.6 Giao nhận kiểm tra hàng hóa 29 3.2.7 Thanh toán 30 3.2.8 Khiếu nại xử lý hợp đồng 31 3.3 Đánh giá chung tình hình nhập cơng ty 32 3.3.1 Thành tựu đạt 32 3.3.2 Một số vấn đề tồn công tác nhập công ty 33 3.3.3 Nguyên nhân vấn đề tồn 34 CHƯƠNG IV: HỒN THÀNH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HĨA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM 35 4.1 Định hướng công ty vấn đề thực hợp đồng nhập thời gian tới 35 4.2 Giải pháp 35 4.2.1 Một số cải tiến quy trình tổ chức thực nhập nguyên liệu, phụ gia thực phẩm công ty Halofoods 35 4.2.2 Thiết lập máy nghiên cứu thị trường 37 4.2.3 Giải pháp tổ chức nhân lực .37 4.2.4 Thu hút tận dụng vốn cách có hiệu 38 4.3 Một số đề xuất 39 4.3.1 Đề xuất với Nhà nước sách đặc biệt thuế 39 4.3.2 Đề xuất với quan hải quan 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 41 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014 21 Bảng 3.2: Đánh giá mức độ thực hợp đồng nhập công ty 22 Hoàng Lâm 22 Bảng 3.3: Bảng đánh giá mức độ quan trọng bước tổ chức thực hợp đồng nhập .24 Bảng 3.4 Biểu phí dịch vụ ngân hàng Vietcombank .26 Bảng 3.5 Tỷ lệ mua bảo hiểm theo điều kiện 28 Bảng 3.6 Kết phát sai phạm trình kiểm tra 32 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: cấu trúc tổ chức 19 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT ST T Từ viết tắt tiếng Việt CBNV CSH ĐVT HOANGLAM Nghĩa đầy đủ Cán nhân viên Chủ sở hữu Đơn vị tính Cơng ty cổ phần thương mại cơng HOLAFOODS JSC TC-KT nghệ thực phẩm Hồng Lâm Tài chính- kế tốn CSKH HC-NS XNK VNĐ Chăm sóc khách hàng Hành chính- nhân Xuất nhập Việt Nam đồng Từ viết tắt tiếng Anh ROA ROE USD Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Return on total Tỷ suất sinh lời tài assets sản Tỷ suất sinh lời vốn Return On Equity United States Dollars CSH Đô la Mỹ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hiện tồn cầu hóa, thương mại quốc tế xu tất yếu giới, song song với giới ln có mối ràng buộc lẫn quan hệ xã hội, vật chất Ngày xuất khu vực hội nhập kinh tế, văn hóa, xã hội quốc gia với Do xu giao thương quốc tế tách khỏi chiến lược phát triển quốc gia, tác động mạnh mẽ đến đời sống người quốc gia giới Trong trình hội nhập, xuất nhập coi hoạt động mang tính chất tiền đề cho hoạt động khác Tuy nhiên tham gia vào thị trường giới nên doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập Việt Nam gặp khơng khó khăn phức tạp điều kiện, kinh nghiệm ký kết thực hợp đồng nhập hạn chế Đứng góc độ doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Cơng Ty Cổ Phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm nói riêng tham gia ngành ngoại thương, mua nguyên liệu thực phẩm, thiết bị Vì lý việc nghiên cứu quy trình thực hợp đồng nhập cơng ty có nghiệp vụ mua bán quốc tế tất yếu, Công Ty Cổ Phần thương mại công nghệ thực phẩm Hồng Lâm có nhiều bất cập quy trình thực hợp đồng nhập khẩu, dẫn đến kéo dài thời gian nhập hàng, làm tổn thất chi phí lưu kho, lưu bãi công ty, ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh công ty Vậy vấn đề cấp thiết đặt Công ty Cổ phần Thương mại Thực phẩm Hoàng Lâm nghiên cứu hồn thiện quy trình nhập ngun liệu thực phẩm để giảm bớt chi phí khơng cần thiết, tăng hiệu hoạt động 1.2 Tổng quan quy trình thực hợp đồng nhập Quy trình thực hợp đồng nhập doanh nghiệp khâu quan trọng, then chốt chiến lược doanh nghiệp, nghiên cứu quy trình thực hợp đồng nhập doanh nghiệp nhằm giúp cho hoạt động đầu vào doanh nghiệp hoạt động hiệu Vì lý vấn đề quy trình thực hợp đồng nhập nhiều sinh viên lựa chọn nghiên cứu như: Nguyễn Thị Hồng (2006) sinh viên khoa thương mại quốc tế, trường Đại học Thương mại với đề tài:“Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình tổ chức thực hợp đồng nhập máy móc thiết bị ngành than cơng ty cổ phần xuất nhập than Việt Nam” Đề tài tìm hiểu khó khăn khâu làm thủ tục hải quan, thuê tàu, lưu cước công ty đưa giải pháp phù hợp Lê Thị Thu Thảo (2012) sinh viên khoa thương mại quốc tế, trường Đại học Thương mại với đề tài: “ Hồn thiện quy trình tổ chức thực hợp đồng nhập phân phối thép quan văn phòng tổng cơng ty Thép Việt Nam Qua đề tài nghiên cứu này, sinh viên nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân khó khăn tổ chức thực hợp đồng công ty Thép Việt Nam khâu làm thủ tục hải quan tốn, từ đưa giải pháp giải tình trạng Tuy nhiên nghiên cứu có điểm riêng nghiên cứu vấn đề khác dòng hàng riêng biệt quy trình thực hợp đồng nhập doanh nghiệp nghiên cứu Đề tài “Hồn thiện quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Cơng Ty Cổ Phần Cơng nghệ Thực phẩm Hồng Lâm” lần sâu nghiên cứu quy trình thực hợp đồng nhập cho dòng hàng ngun liệu thực phẩm cơng ty cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm 1.3 Mục đích nghiên cứu Trên sở xem xét thực trạng quy trình thực hợp đồng nhập Công ty Cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm để đưa giải pháp nhằm nâng cao hồn thiện cơng tác Công ty 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài toàn hoạt động trình tổ chức thực hợp đồng nhập Công ty Cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm 1.5 Phạm vi nghiên cứu Đề tài phân tích, nghiên cứu quy trình thực hợp đồng nhập hàng hóa liệu số liệu công ty xét góc độ khơng gian thời gian Thời gian: Đề tài tập trung phân tích, nghiên cứu giai đoạn 2012-2014 Không gian: Nghiên cứu tiến hành phân tích phạm vi Cơng Ty Cổ phần Thương mại Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu 1.6.1.1 Thu thập liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp Phi Thực Nghiệm Cụ thể là:quan sát điều tra câu hỏi - Phương pháp quan sát thực tế kinh doanh công ty, tổng kết thực tiễn hoạt động nhập nói chung nhập nguyên liệu thực phẩm công ty cổ phần thương mại cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm - Phương pháp điều tra Phiếu Điều tra câu hỏi: Dự kiến nghiên cứu định lượng 15 phiếu điều tra dành cho đối tượng cán quản lý số phòng ban, phận cơng ty phòng mua hàng, phòng tài kế tốn, phòng hành nhân cơng ty - Phỏng vấn sâu : Tiến hành vấn sâu số đối tượng cán công ty để khái quát tình hình hoạt động cơng ty, sở vật chất, nhân nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Công ty, phát vấn đề tồn nguyên nhân Đồng thời vấn người trực tiếp tham gia vào hoạt động nhập hàng hóa Cơng ty để nắm cụ thể bước vướng mắc thường gặp tham gia vào hoạt động nhập Bảng hỏi ( hay phiếu điều tra chuyên sâu) câu hỏi vấn trình bày phần phụ lục luận văn 1.6.1.2 Thu thập liệu thứ cấp Nguồn liệu thứ cấp thu thập thơng qua nguồn là: + Nguồn liệu bên trong: Các báo cáo tài tình hình hoạt động chung cơng ty, tình hình xuất khẩu, báo cáo nghiên cứu thị trường + Nguồn tài liệu bên ngồi: Đó tài liệu chun ngành hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế giáo trình, số báo, tạp chí chun ngành, số website Bộ Công nghiệp, Thương Mại, số văn liên quan đến hoạt động xuất quy định Chính Phủ, Bộ tài khóa luận khóa trước 1.6.2 Phương pháp phân tích liệu  Phương pháp thống kê: Thống kê sử dụng liệu sơ cấp thu qua việc tổng hợp kết từ bảng câu hỏi câu hỏi vấn  Phương pháp so sánh: So sánh kết kinh doanh nói chung tình hình kinh doanh xuất nói riêng theo thị trường theo mặt hàng qua năm gần 2012-2013-2014  Phương pháp tiếp cận thực tiễn vấn đề lý luận: nghiên cứu so sánh quy trình thực hợp đồng xuất thực tế diễn doanh nghiệp với lý thuyết xem có điểm khác biệt 1.7 Kết cấu khóa luận Khóa luận thực nghiên cứu quy trình thực hợp đồng nhập cơng ty phân thành bốn chương, dựa đối tượng nghiên cứu,mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu: Chương 1: Tổng quan quy trình thực hợp đồng nhập Công ty Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm Chương 2: Cơ sở lý luận quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm Chương 3: Thực trạng quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm Chương 4: Hồn thiện quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm hợp đồng nhập Dựa học nhà trường, cá nhân em xin đưa khái niệm hợp đồng nhập sau: Hợp đồng nhập thỏa thuận hai hay nhiều bên bình đẳng với phát sinh quyền nghĩa vụ cụ thể Hợp đồng nhập hàng hóa loại hợp đồng mua bán đặc biệt hay hợp đồng mua bán ngoại thương thỏa thuận đương có trụ sở kinh doanh nước khác nhau, theo bên gọi bên xuất ( bên bán ) có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên khác gọi bên nhập ( bên mua ), tài sản định gọi hàng hóa, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng trả tiền 2.1.2 Quy trình thực hợp đồng nhập Quy trình thực hợp đồng nhập gồm bước sau: Bước 1: Xin giấy phép nhập Bước 2: Mở L/C ( toán L/C ) Bước 3: Thuê tàu lưu cước Bước 4: Mua bảo hiểm Bước 5: Làm thủ tục hải quan nhập Bước 6: Giao nhận kiểm tra hàng hóa nhập Bước 7: Thanh toán cho người xuất Bước 8: khiếu nại xử lý hợp đồng 2.2 Một số lý thuyết quy trình thực hợp đồng 2.2.1 Nội dung hợp đồng nhập Một hợp đồng nhập thường có hai phần là: Những điều trình bày chung điều khoản hợp đồng - Trong phần trình bày chung thường có: + Số hiệu hợp đồng ( contract number): Đây nội dung pháp lý bắt buộc hợp đồng tạo điều kiện thuận lợi q trình kiểm tra, giám sát điều hành thực hợp đồng bên + Địa điểm ngày tháng ký hợp đồng: Nội dung đầu hợp đồng cuối hợp đồng Trong trường hợp khơng có thỏa thuận thêm hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký kết + Tên địa bên nhập bên xuất khẩu: Đây phần rõ chủ thể hợp đồng nên cần phải nêu rõ ràng, đầy đủ, xác: Tên ( theo giấy phép thành lập ), địa chỉ, người đại diện, chức vụ bên tham gia ký hợp đồng + Những định nghĩa dùng hợp đồng: Trong hợp đồng sử dụng thuật ngữ mà thuật ngữ quốc gia khác hiểu theo nghĩa khác Để tránh hiểu lầm, thuật ngữ hay vấn đề quan trọng cần định nghĩa + Cơ sở pháp lý để ký kết hợp đồng: Đây hiệp định phủ ký kết Nghị định thư ký kết quốc gia, thông thường tự nguyện bên tham gia ký hợp đồng - Trong phần điều khoản, điều kiện: Cần phải nêu rõ nội dung điều khoản Các điều khoản hợp đồng như: + Điều khoản tên hàng ( Commodty ): Trong hợp đồng mua bán quốc tế, ký kết hợp đồng giao hàng thường phải cách khoảng thời gian dài Hơn tiến hành giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng, bên mua thường thấy hàng hóa cụ thể, hợp đồng đưa miêu tả cần thiết để xác định tiêu chuẩn giao dịch Do việc diễn tả xác, rõ ràng tên hàng điều kiện thiếu Quy định tên hàng thương mại quốc tế không theo cách thức thống mà bên giao dịch thỏa thuận, phụ thuộc vào loại hàng đặc điểm hàng hóa giao dịch mua bán + Điều kiện phẩm chất, chất lượng hàng hóa ( Quanlity ) Chất lượng điều khoản nói lên tổng thể tiêu, đặc trưng hàng hóa mua bán, thể thỏa mãn nhu cầu điều kiện tiêu dùng xác định, phù hợp với công dụng hàng hóa, bao gồm tiêu đặc trưng cho tính sử dụng vận hành như: tiêu cơ, lý, hóa, cơng suất, độ xác tiêu cảm quan màu sắc, mùi vị hàng hóa Điều khoản quy định chất lượng hàng hóa giao nhận sở để giao nhận chất lượng hàng hóa Đặc biệt có tranh chấp chất lượng, điều khoản chất lượng sở để kiểm tra, đánh giá, so sánh giải tranh chấp Bởi mà tùy loại hàng hóa có phương pháp quy định chất lượng cho xác, phù hợp + Điều kiện số lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa điều kiện chủ yếu khơng thể thiếu hợp đồng thương mại quốc tế Điều khoản số lượng quy định số lượng hàng hóa giao nhận, đơn vị tính, phương pháp xác định trọng lượng Trong trường hợp số lượng hàng hóa giao nhận quy định chừng phải quy định người phép lựa chọn dung sai số lượng giá tính cho số lượng hàng hóa Do số lượng hai bên giao dịch thỏa thuận để giao nhận hàng, xác số lượng ký kết ghi rõ số lượng hợp đồng có ý nghĩa quan trọng 0.35% - 0.4% giá trị hợp đồng Phần ký quỹ tùy theo thỏa thuận ký kết công ty nhà xuất khẩu, thơng thường 10%, có trường hợp khơng ký quỹ, có trường hợp 100% Bảng 3.4 Biểu phí dịch vụ ngân hàng Vietcombank Tỷ lệ ký quỹ Ký quỹ 10% Ký quỹ 100% Ký quỹ 0% Tổng L/C mở Năm 2012 76 17 98 Năm 2013 103 15 126 Năm 2014 123 17 146 ( Nguồn: phòng KT-TC cơng ty) Trong vòng ba năm trở lại công ty ký 370 hợp đồng nhập khẩu, có 81.62 % hợp đồng ký quỹ 10%, 13.24% ký quỹ 100% lại khơng ký quỹ Khi L/C đối tác nước chấp nhận tiến hành giao hàng, họ xuất trình chứng từ giao hàng hóa theo yêu cầu L/C tới ngân hàng mở Ngân hàng kiểm tra, thấy phù hợp tiến hành trả tiền cho nhà xuất Nếu có sai sót so với hợp đồng nhập ngân hàng gửi cho cơng ty liệt kê sai xót, cơng ty chấp nhận cơng ty đồng ý cho ngân hàng trả tiền cho nhà xuất khẩu, cơng ty khơng đồng ý ngân hàng khơng tốn gửi tồn chứng từ cho nhà xuất để họ sửa Trong trình mở L/C công ty trọng tới nội dung L/C mở, nhằm tránh sai lệch xảy ra, L/C không bên đối tác chấp nhận gây tổn thất cho công ty việc chỉnh sửa L/C, ảnh hưởng khơng tốt tới q trình 3.2.3 Th phương tiện vận tải Theo phiếu điều tra cho thấy điểm trung bình bước thuê phương tiện vận tải cơng ty Hồng Lâm nhân viên đánh giá mức tốt với số điểm 3.25 điểm Sự chênh lệch điểm đánh giá nhân viên khơng cao Do ta kết luận cơng ty Hồng Lâm thực tốt nghiệp vụ th tàu, lưu cước Cơng ty khơng gặp khó khăn lớn nghiệp vụ kinh nghiệm tích lũy lâu năm quan hệ xây dựng với hãng tàu 25 Công ty thường nhập chủ yếu theo phương thức FOB EXW cơng ty thường phải chủ động th phương tiện vận tải Hãng vận tải gửi đơn đăng ký thuê tàu cho công ty để công ty điền thông tin cần thiết tên hàng, số lượng, số chuyến vận chuyển, giá trị hợp đồng Đến ngày quy định đại diện hãng vận tải chất hàng lên tàu, hãng cấp vận đơn chứng minh hàng xếp lên tàu giao cho đại diện cơng ty Hãng tàu có nhiệm vụ chuyên chở hàng tới cảng đến giao cho cơng ty, sau cơng ty tốn cho hãng tàu Trong cơng ty có tới 90% khối lượng hàng hóa chun chở đường biển, lại 10% nhập máy bay Sau ký hợp đồng với nhà xuất cơng ty tiến hành lựa chọn hãng tàu chuyên chở Công ty thường thuê hãng tàu nước như: Maesisk, Sealand, K-Line ngồi cơng ty sử dụng đại lý hãng vận chuyển : SDC, ALC, Viettrans 3.2.4 Mua bảo hiểm hàng hóa Theo kết phiếu điều tra cho thấy việc mua bảo hiểm công ty nhân viên đánh giá thang điểm Tức tốt Mặt khác chênh lệch điểm số mà nhân viên đánh giá không cao Do độ tin cậy đánh giá cao Cho nên ta khẳng định công ty thực bước mua bảo hiểm hàng hóa tốt Cơng ty khơng gặp khó khăn cơng tác mua bảo hiểm cho hàng hóa Do cơng ty chủ yếu nhập hàng hóa theo phương thức FOB EXW nên công ty phải tự mua bảo hiểm cho hàng hóa Khi mua bảo hiểm cho hàng hóa cơng ty thường mua bảo hiểm theo điều kiện A C Đối với lô hàng giá trị thấp rủi ro cơng ty mua bảo hiểm loại C, hàng hóa có giá trị cao, nguy rủi ro lớn công ty mua bảo hiểm loại A Thời gian đầu cơng ty thường mua bảo hiểm nước ngồi nhà xuất giới thiệu, cơng ty thường mua bảo hiểm từ công ty bảo hiểm nước như: Bảo Việt, PVIC, PIJCO để tiện cho việc khiếu nại đòi bồi thường xảy cố Bảng 3.5 Tỷ lệ mua bảo hiểm theo điều kiện Điều kiện bảo hiểm Điều kiện A Điều kiện C Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 94.54% 93,92% 90.73% 5,46% 6,08% 9.27% ( Nguồn: sổ lưu tỷ lệ mua bảo hiểm cơng ty) 26 Hình thức mà công ty lựa chọn để mua bảo hiểm mua theo chuyến, theo cơng ty phải nộp cho cơng ty bảo hiểm khoản phí bảo hiểm cho chuyến hàng 3.2.5 Làm thủ tục hải quan Theo kết phiếu điều tra vấn trực tiếp nhân viên công ty cho thấy: Công ty thực bước làm thủ tục hải quan chưa tốt cho Cụ thể điểm trung bình nhân viên công ty đánh giá 1.42 tức chưa tốt Cơng ty gặp nhiều sai xót, nhầm lẫn khai báo hải quan thông quan hàng hóa Nguyên nhân vấn đề điều tra thu thủ tục hải quan rườm rà, nhân lực công ty không đáp ứng được, mặt khác công ty chưa tạo mối quan hệ tốt với quan hải quan Quy trình làm thủ tục hải quan công ty gồm bước: khai báo, lập hồ sơ hải quan kiểm tra hàng hóa tính thuế Bước 1: Khai báo lập hồ sơ hải quan qua hệ thống khai báo hải quan điện tử Để chuẩn bị cho việc nhận hàng, công ty tiến hành khai hải quan hệ thống VNACCS/VCIS để thực việc làm thủ tục hải quan hàng hóa đến cảng Khi cơng ty nhận giấy báo hàng đến cảng, cán phòng mua hàng công ty tiến hành khai hải quan điện tử mặt hàng nhập khẩu, xác định mã số hàng hóa, thuế suất, giá trị tính thuế theo quy định Nội dung tờ khai hải quan nhập hàng hóa bao gồm: loại hàng, tên hàng, số lượng, khối lượng, giá trị hàng hóa, tên phương tiện vận tải, xuất xứ hàng hóa nhập Vì việc áp mã số hàng hóa chi tiết dễ sảy nhầm lẫn ( mặt hàng có mã riêng, xác định khó khăn ) gây thiệt hại chi phí, ảnh hưởng tới tiến độ thực hợp đồng Trong năm 2014 số khai báo sai chiếm tới 27% tổng số sai phạm thực hợp đồng công ty Bước 2: Kiểm tra hàng nhập Được tiến hành sau hải quan tiếp nhận cho đăng ký tờ khai, trình tự kiểm tra diễn sau: - Kiểm tra niêm phong kẹp chì trước dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải xem hàng nhập có ngun đai, ngun kiện khơng 27 - Kiểm tra hàng hóa: Việc kiểm tra hàng hóa nhập nguyên liệu, thực phẩm cơng ty cảng nhiều khó khăn cơng ty thường nhập hàng hóa theo Container, quan hải quan thường vào kết giám định, thử mẫu hàng công ty tiến hành giám định trước kiểm tra chất lượng hàng hóa - Tính lại số thuế mà cơng ty tự tính tốn Sau hồn thành bước công ty nộp thuế nhập trường hợp phải nộp thuế giải phóng hàng khỏi cảng Việc kiểm tra tính tốn lại số thuế cơng ty tự tính quan hải quan thực đơi xảy sai xót gây tranh cãi cán xuất nhập công ty quan hải quan xong khắc phục giải hợp lý 3.2.6 Giao nhận kiểm tra hàng hóa Từ kết phiếu điều tra vấn nhân viên công ty ta khẳng định bước giao nhận kiểm tra hàng hóa cơng ty thực chưa tốt, với điểm trung bình nhân viên đánh giá 1.17 thấp bước quy trình tổ chức thực hợp đồng nhập Công ty gặp khó khăn tiến độ giao nhận hàng hóa, sai xót khâu kiểm tra hàng hóa Nguyên nhân vấn đề công ty chưa có đủ nguồn nhân lực có chun mơn vấn đề này, cơng ty phải th ngồi, phụ thuộc nhiều vào bên thứ ba khó kiểm soát lực bên thứ ba Việc giao nhận công ty thường không làm mà ủy thác cho công ty cảng kinh doanh thực hiện, nhiên q trình nhận hàng cơng ty cử cán phòng thu mua giám sát thực Đây khâu quan trọng, thực sau hoàn thành tất thủ tục hải quan Công việc thực giám sát, chứng nhận đại diện quan bảo hiểm, vận tải, có đại diện bên xuất Việc kiểm tra hàng hóa nhập công ty không tự làm mà ủy thác cho công ty giám định Vinacontrol công ty giám định SGS thực Trong trường hợp hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng, đại diện công ty, quan giám định lập biên Nếu hàng hóa chấp nhận được, công ty chấp nhận lô hàng gửi cơng văn chấp nhận lơ hàng sai xót, làm hợp đồng với hãng vận tải để đưa hàng kho 28 Trong q trình kiểm hóa cảng, đại diện hải quan, chủ hảng, quan giám định tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách, tính đồng bộ, ngun chì, kiện hàng hóa nhập Trong trường hợp hàng hóa có sai khác so với hợp đồng ký kết, công ty quan chức nhanh chóng lập hồ sơ khiếu nại Trong trường hợp hàng không phát sai sót, phải nhanh chóng dỡ hàng xuống kho cảng để đề phòng hỏng hóc mát 3.2.7 Thanh tốn Theo kết phiếu điều tra vấn trực tiếp nhân viên công ty cho ta thấy việc tốn cơng ty khơng gặp nhiều khó khăn Cụ thể điểm trung bình nhân viên công ty đánh giá mức 3.08 tức tốt Nguyên nhân khảo sát đội ngũ nhân viên có chun mơn vấn đề với giúp sức ngân hàng hợp uy tín, hợp tác lâu năm Vietcombank Việc toán công ty tiến hành sau: Sau nhận hàng công ty tiến hành lập chứng từ tốn hàng nhập sau thơng qua ngân hàng Vietcombank gửi đến ngân hàng người xuất khẩu, ngân hàng chuyển toàn chứng từ đến cho nhà xuất kiểm tra nhà xuất thấy chứng từ phù hợp thơng qua ngân hàng xuất gửi trả lại cho nhà nhập Khi nhận chứng từ nhà xuất công ty chấp nhận cho Vietcombank trả tiền cho nhà xuất tiến hành trả số tiền lại cho ngân hàng theo quy định thỏa thuận Chứng từ toán gồm chứng từ cần thiết sau: - Hợp đồng mua bán - Hóa đơn thương mại - Vận tải đơn - Giấy chứng nhận xuất xứ - Giấy chứng nhận chất lượng - Phiếu đóng gói Số tiền cơng ty phải tốn cho ngân hàng bao gồm chi phí cho việc mở L/C ( 0.3% giá trị hợp đồng với hợp đồng có giá trị 50.000USD 0.35% - 29 0.4% với hợp đồng có giá trị 50.000USD ) số tiền lại phải hồn trả sau trừ phần trả ký quỹ Việc tốn cơng ty thực ngân hàng Vietcombank thông qua tài khoản công ty số 1993085 3.2.8 Khiếu nại xử lý hợp đồng Theo phiếu điều tra ta thấy công tác khiếu nại xử lý hợp đồng công ty nhân viên đánh giá tốt mức điểm 3.42 Điểm số nhân viên đánh giá khơng chênh lệch nhiều Do ta kết luận cơng ty khơng gặp khó khăn cơng tác khiếu nạ xử lý hợp đồng Từ ta thấy nỗ lực cơng ty việc giải sai xót việc thực hợp đồng nhập kinh nghiệm công ty vấn đề Đối với công ty trình thực hợp đồng xuất sai xót cơng ty bên đàm phán dùng hình thức tòa án để giữ hình ảnh thương trường quốc tế Tuy nhiên vòng năm qua cơng ty phải giải vụ khiếu nại Bảng 3.6 Kết phát sai phạm trình kiểm tra Trường hợp sai phạm hợp đồng Về số lượng Về chất lượng Về quy cách phẩm chất Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 0 0 ( Nguồn: Sổ thống kê số hợp đồng cơng ty ) - Trong trường hợp hàng có chất lượng số lượng khơng phù hợp cơng ty khiếu nại bên bán - Trong trường hợp hàng bị tổn thất vận chuyển lỗi người vận tải cơng ty khiếu nại bên bán để bên bán khiếu nại hãng vận tải - Trong trường hợp hàng bị tổn thất tai nạn bất ngờ, lỗi người thứ ba gây ra, mua bảo hiểm công ty khiếu nại hãng bảo hiểm Hồ sơ khiếu nại bao gồm: - Bản đơn khiếu nại - Bản hóa đơn gửi hàng kèm theo tờ khai chi tiết - Bản vận đơn 30 - Biên giám định - Giấy chứng nhận tàu giao hàng - Bản báo cáo hải quan - Thư đòi bồi thường 3.3 Đánh giá chung tình hình nhập công ty 3.3.1 Thành tựu đạt Nhờ cố gắng cán công nhân viên công ty việc tuân theo quy trình nhập quốc tế giúp công ty đạt nhiều mục tiêu tăng doanh thu bán hàng, đời sống cán nhân viên cải thiện Công tác thực hợp đồng nhập công ty ngày nâng cao Trong thành cơng lớn phải kể đến thành công khâu: - Trong nghiệp vụ xin giấy phép nhập khẩu: Do kinh nghiệm lâu năm công ty việc xin giấy phép nhập hàng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm nên công ty hồn tồn khơng gặp trở ngại vấn đề - Trong nghiệp vụ mở L/C toán: Công ty thành công hai nghiệp vụ Công ty không gặp trở ngại liên quan đến hai nghiệp vụ quan hệ tốt với ngân hàng đội ngũ nhân viên có lực công ty - Trong nghiệp vụ mua bảo hiểm: Do công ty chủ yếu nhập theo điều kiện FOB điều kiện EXW khâu mà công ty thực tốt quy trình tổ chức thực hợp đồng nhập Việc mua bảo hiểm hãng bảo hiểm nước giúp cơng ty giải nhanh chóng xảy sai phạm Điều không giúp công ty ổn định kinh doanh xảy rủi ro mà giúp giảm lượng nhỏ ngoại tệ tốn cho nước ngồi Đây việc quan trọng Việt Nam thiếu ngoại tệ trình phát triển đất nước - Trong nghiệp vụ thuê tàu, lưu cước Nghiệp vụ thuê tàu, lưu cước công ty thực tốt, đặc thù công ty thường nhập hàng hóa theo điều kiện FOB EXW nên cơng ty có kinh nghiệm việc Cơng ty có quan hệ tốt với hãng tàu đại lý hãng tàu, nhân viên phụ trách vấn đề thuê tàu, lưu cước công ty chuyên nghiệp vấn đề tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho công ty 31 - Trong nghiệp vụ khiếu nại xử lý hợp đồng cơng ty xảy tranh chấp khiếu nại Khi có vấn đề cơng ty thường liên hệ với bên có liên quan để đến đàm phán thương lượng Trong trường hợp cơng ty khơng thể thương lượng cơng ty sử dụng phương thức cuối khiếu nại Tuy nhiên khiếu nại xảy công ty thường chuẩn bị kỹ lưỡng thuê văn phòng luật am hiểu luật quốc tế 3.3.2 Một số vấn đề tồn cơng tác nhập công ty Bên cạnh thành tựu đạt cơng ty số tồn sau: - Việc nhận hàng nhập kiểm tra hàng hóa nhập Công ty không tự làm mà ủy thác cho đơn vị thức ba thực cơng ty phải thêm khoản chi phí cho hoạt động khiến giá thành nhập tăng, ủy thác cho bên thứ ba thực công ty không chủ động mà phải phụ thuộc vào bên thứ ba Hơn trình độ chuyên môn kỹ thuật quan giám định hạn chế sai sót kiểm tra hàng hóa Cơng ty cần có biện pháp cử cán có trình độ chun mơn nghiệp vụ trình độ kỹ thuật phối hợp với quan giám định nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra hàng hóa - Trong cơng tác làm thủ tục hải quan nhiều sai xót, nhầm lẫn ( năm 2014 lỗi thủ tục hải quan chiếm tới 14% ) gây thời gian cho công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến trình nhận hàng, tiến độ thực hợp đồng ảnh hưởng tới uy tín cơng ty với bạn hàng 3.3.3 Ngun nhân vấn đề tồn - Nguồn nhân lực có chun mơn giao nhận kiểm tra hàng hóa nhập khơng đủ để đáp ứng nhu cầu Do tốc độ thực hợp đồng giảm - Trong q trình tốn ngân hàng dựa vào chứng từ mà khơng dựa vào hàng hóa cụ thể dẫn đến tình trạng chứng từ nhận khơng trung thực, có sai xót - Cơng tác nhận hàng kiểm tra hàng hóa cơng ty th ngồi bị phụ thuộc vào bên thứ ba, công ty phải trả thêm phí cho cơng tác dẫn đến chi phí nhập tăng - Chưa có quan hệ tốt với hải quan thời gian làm thủ tục hải quan kéo dài, ảnh hưởng tới khả thực hợp đồng cơng ty 32 CHƯƠNG IV: HỒN THÀNH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM HỒNG LÂM 4.1 Định hướng công ty vấn đề thực hợp đồng nhập thời gian tới Với thực trạng hiệu kinh doanh nhập nay, cơng ty tiếp tục đặt cho mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhập nhóm nguyên liệu phụ gia, thực phẩm định đưa lĩnh vực trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ yếu cơng ty góp phần vào hiệu phát triển chung tồn cơng ty Về doanh thu lợi nhuận: Trong năm tiếp theo, công ty tiếp tục tăng doanh thu lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh nhập phụ gia thực phẩm Theo định hướng mục tiêu, doanh thu từ hoạt động nhập PGTP công ty năm tăng từ 20-30%, đưa tỷ trọng doanh thu nhập nhóm PGTP chiếm 10-15% tổng doanh thu nhập công ty vào năm 2015 Về suất lao động bình quân lợi nhuận bình quân: Trong giai đoạn từ 20010-T6/2014, tiêu hiệu lao động công ty tương đối thấp, mục tiêu hướng đến năm 2015 công ty nâng cao hiệu sử dụng lao động bình quân lợi nhuận bình quân lên tăng từ 150-200% so với năm 2013 Về mở rộng thị trường, công ty tiếp tục khai thác thị trường truyền thống thị trường mua thị trường bán đồng thời mở rộng thị trường để đối phó với việc thị trường truyền thồng xảy biến động 4.2 Giải pháp 4.2.1 Một số cải tiến quy trình tổ chức thực nhập nguyên liệu, phụ gia thực phẩm công ty Halofoods 4.2.1.1 Nâng cao nhận thức cho nhân viên công ty nghiệp giao nhận kiểm tra hàng hóa Để cơng việc giao nhận kiểm tra hàng hóa diễn cách nhanh chóng, cơng ty cần quan tâm đến đầu tư đào tạo nhân lực liên quan đến nghiệp vụ Hơn cần phải nâng cao nhận thức cho nhân viên vấn đề giao nhận 33 kiểm tra hàng hóa Coi nghiệp vụ khâu quan trọng quy trình thực hợp đồng nhập Cơng ty cần tạo điều kiện để nhân viên theo giám sát học hỏi bên ủy thác làm công việc để giám sát họ học hỏi kỹ giao nhận kiểm tra họ Từ học hỏi kinh nghiệm họ, rút khắc phục sai xót họ cơng tác đồng thời giảm chi phí thuê ngoài, tăng tốc độ giao nhận kiểm tra hàng hóa Đồng thời cơng ty nên có lớp đào tạo chuyên sâu cho nhân viên công ty giao nhận kiểm tra hàng hóa Trong q trình đào tạo nhân viên công ty cần lưu ý: - Xếp dỡ hàng hóa khâu dễ xảy mát Vì cơng ty cần phải giám sát chặt chẽ để tránh mát, hư hỏng hàng hóa kịp thời phát sai xót để có biện pháp xử lý thích hợp - Trong q trình kiểm tra hàng hóa phát sai lệch cơng ty cần nhanh chóng xác định ngun nhân phản ánh với bên có liên quan Lưu ý cần phải nhờ tới bên thứ ba hay có biện pháp chứng minh sai xót nhận hàng để tránh tình trạng tranh cãi khơng đáng có bên - Nếu hàng hóa có số lượng, chất lượng, quy cách không phù hợp với hợp đồng cơng ty cần xem xét Nếu lỗi vi phạm nghiêm trọng không chấp nhận công ty cần nhanh chóng gửi cơng văn từ chối nhận hàng cho bên bán thông báo với quan kiểm nghiệm để lập biên Tóm lại điều quan trọng cơng ty cần có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật cho cán nhân viên, giúp công ty chủ động công tác này, đồng thời giảm chi phí th ngồi 4.2.1.2 Trong nghiệp vụ làm thủ tục hải quan Để tránh rườm rà thủ tục kiểm hóa hải quan, cơng ty cần phải: - Tích cực thiết lập mối quan hệ tốt với nhân viên hải quan để mối liên hệ thường xuyên, có thông tin cập nhật từ quan để có biện pháp nhanh chóng, kịp thời ứng phó với tình xảy - Lập hồ sơ quy định hải quan số lượng, chủng loại, chứng từ cần xuất trình - Kê khai nội dung chứng từ phải xác tránh tình trạng sai xót phải thời gian làm lại, ảnh hưởng tới thời gian nhận hàng 34 - Cơng ty cần nghiên cứu kỹ hóa đơn bảng kê khai chi tiết trước hải quan kiểm tra hàng hóa để kịp thời bổ xung hồ sơ phát hàng không số lượng hợp đồng để có biện pháp giải thích nhân viên kiểm hóa hải quan đặt câu hỏi - Vì hàng hóa cơng ty nhập hàng hóa chịu thuế suất lệ phí hải quan nên phải thơng qua hải quan kiểm tra việc tính thuế công ty xác nhận làm thủ tục hải quan Do cơng ty cần làm tốt khâu - Đối với hàng hóa cần nộp phí cơng ty cần nhanh chóng nộp thuế cho quan nhà nước để hàng hóa nhanh chóng thơng quan 4.2.2 Thiết lập máy nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường khâu vô quan trọng với doanh nghiệp kinh doanh Hiện công ty chưa có phận chun biệt làm cơng tác này, cơng ty cần trọng vào cơng tác Cần thiết lập máy nghiên cứu thị trường nước thị trường nước ngoài, từ liên kết hai thị trường chặt chẽ với nhau, giúp cơng ty nhanh chóng khớp nối nhu cầu nước phát sinh nguồn hàng nhập phù hợp Bộ phận có trách nhiệm phân tách thị trường truyền thống thị trường mới, thị trường tiềm có biện pháp tìm hiểu, nghiên cứu kiểm tra thông tin thị trường như: khả tài chính, chế độ sách, pháp luật mở rộng mối quan hệ với khách hàng, với nhà cung ứng tiềm để từ có biện pháp thích hợp đàm phán ký kết hợp đồng xử lý tranh chấp có tranh chấp xảy sau Hơn phận chịu trách nhiệm quảng bá hình ảnh công ty nâng cao vị công ty Ngoài phận thường xuyên liên hệ với khách hàng nước để nhận thông tin phản hồi trực tiếp khách hàng phản ánh lại với cơng ty để có biện pháp hỗ trợ hợp lý đồng thời nắm bắt nhu cầu khách hàng cách nhanh 4.2.3 Giải pháp tổ chức nhân lực Yếu tố người yếu tố quan trọng định tớ thành công hay thất bại hành động Bởi để kinh doanh có hiệu với nước ngồi cơng ty cần có đội ngũ cán kinh doanh giỏi Để làm điều công ty cần có chương trình đào tạo nghiệp vụ ngoại thương thích hợp, chuyên sâu theo hệ 35 thống cho cán kinh doanh để đảm bảo thực tốt nghiệp vụ trình thực hợp đồng nhập Khai thác sử dụng hết lực cá nhân phục vụ cho mục đích kinh doanh công ty Tạo động lực làm việc: yếu tố cần thiết để doanh nghiệp phát huy hết khả làm việc nhân viên đồng thời yếu tố quan trọng để giữ chân nhân tài cho công ty Cần phải xác định rõ nhu cầu nhân viên mà công ty chưa đáp ứng để từ đưa biện pháp thúc đẩy tinh thần làm việc cho cán nhân viên như: - Tạo môi trường làm việc tốt: môi trường làm việc thoải mái, có hỗ trợ giúp đỡ lẫn đem lại hiệu công việc cao Bởi vần xây dựng chế độ dân chủ thân ái, tạo môi trường làm việc tốt, giúp cán nhân viên hăng say làm việc đem lại hiệu quả, lợi ích cho cơng ty - Quan tâm đến thu nhập đời sống cán nhân viên Đây yếu tố quan trọng để tạo nên động lực làm việc cho cá nhân, đồng thời yếu tố quan trọng giữ chân họ lại với cơng ty Muốn có giữ nhân tài cơng ty cần phải có chế độ khen thưởng, chế độ trả lương thích hợp cho nhân viên công ty 4.2.4 Thu hút tận dụng vốn cách có hiệu Cơng ty cổ phần thương mại cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm cơng ty kinh doanh tương đối lớn Do cơng ty thu hút tận dụng nguồn vốn tốt hiệu kinh doanh cơng ty nâng cao Trước tiên công ty cần: Làm tốt công tác quản lý vốn: - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng nhà nước - Tính tốn khả lỗ, lãi thời gian thu hồi vốn, dự tính rủ ro xảy để có biện pháp phòng ngừa Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động biện pháp: - Tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa - Lựa chọn phương thức tốn thuận lợi, an tồn tránh tình trạng ứ đọng vốn 36 Tăng tỷ trọng tài sản cố định kinh doanh, giảm tỷ trọng tài sản cố định chờ lý Nghiên cứu kỹ nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn đề kịp thời đưa biện pháp ứng phó phù hợp Huy động vốn từ cán cơng nhân viên cơng ty với lãi suất thấp Tích cực quan hệ với tổ chức tài nước 4.3 Một số đề xuất 4.3.1 Đề xuất với Nhà nước sách đặc biệt thuế Kết hoạt động kinh doanh công ty không phụ thuộc vào yếu tố thân cơng ty mà phụ nhiều vào sách Nhà nước đặc biệt sách thuế Hiện nhà nước giảm bớt thủ tục rườm rà trình nhập doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thực nghiệp vụ nhập Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu, năm nhà nước nên tiến hành cơng việc sau: - Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu, bỏ bớt thủ tục rườm rà gây cản trở trình nhập để tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức cho doanh nghiệp Đồng thời thực sách cửa cách triệt để có hiệu Tránh tượng chồng chéo quản lý không phân cấp rõ ràng cấp Đồng thời bổ sung người trẻ tuổi, có lực, hiểu biết chun mơn cho cơng việc nhập - Về thuế nhập khẩu: Nhà nước nên quy định rõ ràng thuế nhập mặt hàng cụ thể kèm theo mơ tả mặt hàng chịu thuế Ngồi nhà nước nên điều chỉnh thuế nhập cho hợp lý - Ngồi nhà nước nên có biện pháp hiệu việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu, hoạt động gian lận thương mại, cụ thể tăng cường việc dán tem nhập cho mặt hàng nhập 4.3.2 Đề xuất với quan hải quan Hiện thủ tục hải quan đơn giản nhiều chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh nhập Cơ quan hải quan cần tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ doanh nghiệp xuất nhập thủ tục, giấy tờ Hơn nữa, quan hải quan cần nghiên cứu, sửa đổi, 37 hoàn thành thủ tục hải quan tạo thơng thống cho hoạt động nhập khẩu, giảm thiểu thời gian chi phí khơng cần thiết cho doanh nghiệp Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán hải quan đồng thời đẩy mạnh cơng tác lành mạnh hóa cơng tác hải quan nhằm khắc phục tình trạng nhũng nhiễu hoạt động hải quan Cơ quan hải quan thường xuyên cung cấp thơng tin văn bản, sách có liên quan đến thủ tục hải quan phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp tham khảo, thu thập đồng thời đóng góp ý kiến vướng mắc làm thủ tục hải quan Cơ quan hải quan nên ứng dụng công nghệ thông tin vào trình làm việc để tránh làm thời gian, cơng sức, tiền bạc doanh nghiệp làm thủ tục hải quan TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu nội Công ty Cổ phần thương mại cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm http://www.stockbiz.vn Khóa luận tốt nghiệp khóa trước thư viện trường http://www.holafoods.com.vn/ http://www.ecvn.com/viewDetaiEntpInfo/memberId/lang/9156/1 Phiếu khảo sát nhân viên công ty 38 39 ... trạng quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm Chương 4: Hồn thiện quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Công ty Cổ phần. .. biệt quy trình thực hợp đồng nhập doanh nghiệp nghiên cứu Đề tài “Hồn thiện quy trình thực hợp đồng nhập nguyên liệu thực phẩm Công Ty Cổ Phần Cơng nghệ Thực phẩm Hồng Lâm lần sâu nghiên cứu quy. .. chức thực hợp đồng nhập Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm 1.5 Phạm vi nghiên cứu Đề tài phân tích, nghiên cứu quy trình thực hợp đồng nhập hàng hóa liệu số liệu công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm của công ty cổ phần công nghệ và thực phẩm hoàng lâm , Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm của công ty cổ phần công nghệ và thực phẩm hoàng lâm , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, 5 . Phạm vi nghiên cứu., CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU., CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM., Kết quả điều tra trắc nghiệm vấn đề nghiên cứu, Bảng 3.3: Bảng đánh giá mức độ quan trọng của các bước tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu, Bảng 3.5 Tỷ lệ mua bảo hiểm theo các điều kiện, CHƯƠNG IV: HOÀN THÀNH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM, 1 Định hướng của công ty về vấn đề thực hiện hợp đồng nhập khẩu trong thời gian tới.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm