Nâng cao hiệu quả xuất khẩu vật liệu xây dựng sang thị trường hàn quốc của công ty cổ phần xây dựng XNK và hoàn thiện ánh dương

53 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:31

LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế Trường Đại học thương mại, đồng ý thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Duy Đạt, em thực đề tài “Nâng cao hiệu xuất vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương” Để hoàn thành khóa luận này, em xin trân thành cảm ơn thầy, tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Thương mại Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Duy Đạt tận tình, chu đáo hướng dẫn em thực khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà than chưa thấy Em mong góp ý quý Thầy, Cơ giáo để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Dung 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU: Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể trình độ nhân viên doanh nghiệp Biểu đồ 3.2 Giá trị xuất theo thị trường CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương giai đoạn 2015-2017 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu mặt hàng vật liệu xây dựng xuất CTCP xây dựngXNK hoàn thiện Ánh Dương sang Hàn Quốc năm 2017 Biểu đồ 3.4 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương Hàn Quốc (2015-2017) Biểu đồ 3.5 Tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh (2015-2017) SƠ ĐỒ: Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCP: Công ty cổ phần XNK: Xuất nhập TNHH: Trách nhiệm hữu hạn KDXK: Kinh doanh xuất EU: Liên minh châu Âu ASEAN: Hiệp hội nước Đông Nam Á VKFTA: Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-Hàn Quốc VNĐ: Việt Nam đồng 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỒN THIỆN ÁNH DƯƠNG TẠI THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nay, hiệu xuất có ý nghĩa vơ quan trọng quốc gia kinh tế giới Thông qua đánh giá hiệu xuất nhập khẩu, quốc gia khai thác lợi việc nâng cao suất hiệu lao động, tạo nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần lớn vào nghiệp phát triển đất nước Với Việt Nam, việc gia nhập vào tổ chức thương mại, ký kết hiệp thương thương mại song phương đa phương mở nhiều hội cho Việt Nam Sự tăng trưởng xuất đóng góp lớn cho nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam Trong nhiều năm qua ngành vật liệu xây dựng ngành thuộc top 10 ngành xuất đánh giá mạnh Việt Nam Nhìn nhận chung thị trường, Hàn Quốc đánh giá thị trường tiềm ngành vật liệu xây dựng nói chung, đặc biệt ngành gỗ vật liệu vách ngăn thi công hồn thiện cơng trình sau hiệp định Thương mại tự Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) ký kết Tuy nhiên, Hàn Quốc quốc gia có yêu cầu chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa nhập cao nhiều so với thị trường nước ASEAN hay Trung Quốc, gây khó khăn cho doanh nghiệp Trong q trình thực tập Cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương Tôi nhận thấy hiệu kinh doanh xuất vật liệu xây dựng công ty chưa thực cao, giải pháp nâng cao hiệu điều cần thiết 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong khóa luận năm trước có số cơng trình nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu xuất doanh nghiệp Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu lại có khác đặc điểm công ty, mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất nên hoạt động xuất công ty khác với ưu nhược điểm định - “Nâng cao hiệu xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng”, 2014 Đào Minh Thủy, luận văn tốt nghiệp, Viện Thương Mại Kinh Tế Quốc Tế- Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Luận văn sử dụng số liệu doanh nghiệp Hưng Hằng thời gian từ 2011 đến 2013 phương pháp nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp, so sánh phân tích biểu mẫu sơ đồ Qua đó, tác giả điểm mạnh doanh nghiệp như: chất lượng sản phẩm đạt với tiêu chuẩn đề khách hàng, có nguồn hàng ổn định; quy trình xuất xảy sai phạm; giám đốc nhân viên người có chun mơn nghiệp vụ ngoại thương có kinh nghiệp hoạt động xuất khẩu; điểm yếu doanh nghiệp là: chưa có phòng thiết kế, nguồn vốn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, cơng nghệ sản xuất hạn chế, tiếp cận thị trường yếu Trên sở tác giả đưa nhóm giải pháp: bổ sung nâng cao hoạt động phát triển nghiên cứu thị trường, hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao tay - nghề cho nhân viên “Giải pháp nâng cao hiệu xuất mặt hàng quần áo bít tất công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng vào thị trường Mỹ” năm 2015 Hoàng Thị Nga, luận văn tốt nghiệp khoa Thương Mại Quốc Tế- Trường Đại học Thương Mại Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập thơng tin, phân tích liệu thứ cấp, lập bảng thống kê, biểu đồ, so sánh sử dụng số liệu kinh doanh công ty khoảng thời gian từ 2013-2015 Qua phân tích thực trạng xuất tác giả số ưu điểm công ty: đa dạng mặt hàng kinh doanh, liên tục tìm kiếm mở rộng thị trường, máy móc dây chuyền sản xuất cải tiến đại, giữ vững thị phần thị trường Mỹ EU số hạn chế: trình độ đội ngũ nhân viên thấp, chưa có phòng marketing, cấu lao động chưa hợp lý, công tác thiết kế sản phẩm hạn chế Trên sơ sở đó, tác giả đề số giải pháp: bổ sung thiếu hụt nhân viên kinh doanh am hiểu thị trường, đẩy mạnh hoạt động - xuất trực tiếp, trọng nguồn vốn công ty “Nâng cao hiệu xuất hàng may mặc công ty May 10”, 2009 Hoàng Anh Tuấn, luận văn tốt nghiệp, Viện Thương Mại Kinh Tế Quốc TếTrường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu, thống kê, so sánh số liệu từ doanh nghiệp từ năm 2006-2009 Tác giả đề tài điểm mạnh doanh nghiệp: lực sản xuất lớn, chất lượng không ngừng nâng cao, hệ thống máy móc day chuyền đại, có hiệu suất cao, số lượng lao động dồi có lực; nhìn nhận điểm tồn doanh nghiệp: cơng tác chuẩn bị điều hành chưa thực tốt, thiếu thông tin nhà thầu phụ cung cấp ngun vật liệu, cơng tác kỹ thuật sai xót, cơng tác thiết kế mẫu chưa quan tâm nhiều Trên sở tác giả đưa giải pháp: hoàn thiện chế quản lý xuất nhập khẩu, sử dụng sách thu hút vốn đầu tư sử dụng hiệu nguồn vốn, tổ chức tốt hệ thống thông 1.3 tin, tăng cường hoạt động Marketing nghiên cứu thị trường Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Từ lý luận thực tiễn trên, chọn làm báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao hiệu xuất vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn Quốc cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương” 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu chung Đánh giá phân tích hiệu kinh doanh xuất vật liệu xây dựng CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương thị trường Hàn Quốc khoảng thời gian qua (2015-2017), tồn nguyên nhân Trên sở đưa biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu xuất thị trường Hàn Quốc 1.4.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá phân tích khái quát thực trạng xuất vật liệu xây dựng công ty - cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương năm 2015-1017 Đánh giá hiệu kinh doanh xuất vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn - Quốc Phân tích tồn nguyên nhân việc kinh doanh XK vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn Quốc - Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu xuất 1.5 - Phạm vi nghiên cứu Không gian: nghiên cứu hoạt động xuất vật liệu xậy dựng CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương - Thời gian: số liệu liên quan chủ yếu từ năm 2015 đến 2017 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Thu thập số liệu thông qua hồ sơ lưu trữ công ty năm gần đây: báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình kinh doanh công ty, … Thu thập thông tin, số liệu trang web sách tham khảo có liên quan 1.6.2 Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp so sánh: so sánh phương pháp sử dụng phổ biến để đánh giá kết quả, xác định vị trí xu hướng biến động tiêu phân tích Để áp dụng phương pháp so sánh cần phải đảm bảo điều kiện so sánh tiêu, phải tồn đại lượng tiêu Các tiêu hay đại lượng phải thống nội dung phương pháp tính tốn, thời gian, đơn vị đo lường Tùy thuộc vào mục tiêu phân tích, thường người ta sử dụng chủ yếu tiêu thức so sánh Một so sánh thực tế đạt với kế hoạch, so sánh số liệu thực tế kỳ với nhiều thực tế kỳ trước để xác định xu hướng hay tốc độ phát triển Hai là, kỹ thuật so sánh, so sánh tuyệt đối việc xác định chênh lệch trị số, tiêu kỳ phân tích với trị số kỳ gốc cho thấy biến động số tuyệt đối đối tượng; so sánh tương đối việc xác định phần tram tang giảm tế so với kỳ gốc Phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối tỷ trọng để phân tích, đánh giá tiêu chí doanh nghiệp qua 1.7 năm năm Kết cấu luận văn: gồm chương Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài nâng cao hiệu xuất vật liệu xây dựng cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương thị trường Hàn Quốc Chương 2: tóm lược số vấn đề lý luận đẩy mạnh xuất hàng hóa doanh nghiệp Chương 3: phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu Chương 4: Các kết luận đề xuất CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA DOANH NGHIỆP 2.1 Một số lý luận chung xuất 2.1.1 Khái niệm vai trò xuất Hoạt động xuất trình bn bán, kinh doanh hàng hóa dịch vụ quốc gia khác sở tốn tiền tệ, với mục đích lợi nhuận Tiện tệ ngoại tệ với hai quốc gia Hoạt động xuất làm phát huy lợi quốc gia, góp phần chuyển dịch cấu sản xuất Hoạt động xuất góp phần giải vấn đề việc làm, tạo nguồn thu nhập, nâng cao mức sống trình độ người lao động Hoạt động xuất nâng cao uy tín quốc gia thị trường quốc tế Để đánh giá uy tín cảu quốc gia, người ta thường dựa vào điều kiên: GDP, lạm phát, thất nghiệp cán cân toán quốc tế Hoạt động xuất đem lại nguồn thu ngoại tế, góp phần làm cân cán cân toán Hoạt động xuất làm tăng tích lũy ngoại tệ quốc gia 2.1.2 Các hình thức xuất doanh nghiệp - Xuất trực tiếp: Doanh nghiệp đối tác mua hàng quan hệ trao đổi mua bán trực tiếp với (bằng cách gặp măt, qua thư từ, điện tín, …) để bàn bạc thỏa thuận hàng hóa, giá điều kiện giao dịch khác Sau thống điều kiện lien quan, bên ký kết hợp đồng mua bán trực tiếp Hợp đồng ký kết hai bên xuất khẩu, nhập phải phù hợp với luật lệ quốc gia - thông lệ mua bán quốc tế Xuất ủy thác: hình thức kinh doanh mà đơn vị XNK đóng vai trò người trung gian thay cho đơn vị sản xuất, tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác bên ngồi Xuất ủy thác hình thành doanh nghiệp nước có nhu cầu tham gia xuất hàng hóa lại khơng có chức tham gia vào hoạt động xuâtkhẩu trực tiếp phải nhờ đến 10 hưởng thị trường vật liệu xây dựng giới, tiêu chuẩn yêu cầu ngày cao doanh nghiệp chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu - Tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh Để đánh giá hiệu hoạt động Công ty so với nguồn vốn bỏ ta có tiêu tỷ suất lợi nhuận kinh doanh phản ánh đồng vốn bỏ thu đồng lợi nhuận (Nguồn: phòng kinh doanh) Biểu đồ 3.5 Tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh (2015-2017) Cũng tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu chi phí, tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh xuất CTCP xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương có biến đổi rõ rệt giai đoạn 2015-2017 Cụ thể năm 2015, 100 đồng vốn kinh doanh xuất doanh nghiệp thu 20.5 đồng lợi nhuận; sang năm 2016, tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh doanh nghiệp giảm rõ rệt, thu 17.1 đồng lợi nhuận đến năm 2017 tỷ suất lợi nhuận tiếp tục giảm 15.8 Sở dĩ có biến động tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh xuất doanh nghiệp nguồn vốn phân bổ cho chi phí khác nhằm mục địch kinh doanh khác tìm kiếm nguồn hàng phù hợp đáp ứng yêu cầu khách hàng, tìm kiếm nhiều mẫu thiết kế cho sản phẩm đa dạng 39 - Hạn chế nguyên nhân: Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh xuất sang thị trường Hàn Quốc không cao giảm so với năm trước dù doanh thu tăng cao hơn, vốn tăng Nguyên nhân nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho mục đích khác, có chi phí tăng tìm kiếm nguồn hàng chất lượng ngày cao đối tác Hàn Quốc, xây dựng hệ thông logistics 3.3.3 Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn kinh doanh xuất Vốn kinh doanh doanh nghiệp tổng hợp từ hai nguồn vốn vốn lưu động vốn cố định Trong vốn cố định yếu tố quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty Ánh Dương Vốn lưu động chiếm phần lớn vốn kinh doanh Công ty Bảng 3.7 Hiệu sử dụng vốn lưu động CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương giai đoạn 2015-2017 (Đơn vị: tỉ VNĐ) Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Doanh thu KDXK 7.53 7.67 8.04 Vốn lưu động 6.5 6.54 6.9 Số vòng quay vốn lưu động xuất 1.16 1.17 1.17 310.76 306.96 308.96 Kỳ lưu chuyển bình qn vốn lưu động(ngày) (Nguồn: phòng tài kế tốn) Nhìn vào bảng ta thấy, hiệu sử dụng vốn kinh doanh xuất doanh nghiệp thấp Số vòng quay vốn lưu động xuất khoảng vòng kỳ lưu chuyển bình quân vốn lưu động giao động mức 300 ngày Doanh nghiệp gặp phải tình trạng thiếu vốn, điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh đó, yêu cầu ngày cao đối tác 40 chất lượng hàng hóa khiến cho việc ký kết thực hợp đồng ngày khó khăn kéo dài thời gian - Hạn chế nguyên nhân: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh xuất cơng ty chưa cao biểu thời gian quay vòng vốn cơng ty chậm, thời gian quay vòng vốn cơng ty mức 300 ngày/năm Bên cạnh nguyên nhân thiếu hụt nguồn vốn số thời điểm nguyên nhân khác dẫn đến hạn chế việc đáp ứng nguồn hàng xuất chất lượng cơng ty chưa thực hiệu linh hoạt dẫn đến thời gian ký hợp đồng bị trì hỗn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng nguồn vốn 3.3.4 Chỉ tiêu hiệu sử dụng lao động kinh doanh xuất Từ doanh thu lợi nhuận kinh doanh xuất ta tình suất lao động bình quân CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương sau: Bảng 3.8 Hiệu sử dụng lao động CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương giai đoạn 2015-2017 (Đơn vị: tỉ VNĐ) STT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Doanh thu KDXK 7.53 7.67 8.04 Lợi nhuận KDXK 1.33 1.13 1.14 Số lao động 48 42 40 0.16 0.18 0.20 0.03 0.03 0.03 Năng suất lao động bình qn tính theo doanh thu Năng suất lao động bình qn tính theo lợi nhuận (Nguồn: phòng tài kế tốn) 41 Qua bảng ta thấy, suất lao động bình quân lao động cơng ty có tăng trưởng qua năm Năm 2015, trung bình người lao động tạo 0.16 tỷ VNĐ từ thị trường Hàn Quốc cho doanh nghiệp Năm 2015, năm suất lao động bình quân theo doanh thu thị trường Hàn Quốc tăng lên 0.18 tỷ VNĐ Sang năm 2017 có tốc độ tăng suất thành 0.2 tỷ VNĐ Xét suất lao động bình qn tính theo lợi nhuận qua năm đồng Trong giai đoạn 2015-2017 suất lao động bình qn tính theo lợi nhuận đạt 0.03 tỷ VNĐ Những số cho thấy doanh nghiệp sử dụng lao động hoạt động kinh doanh xuất ngày hiệu Tuy nhiên hiệu đạt chưa cao 42 - Hạn chế nguyên nhân: Mặc dù suất lao động đội ngũ nhân viên cơng ty tương đối ổn định có xu hướng tăng qua năm gần đây, nhiên mức thấp, việc nhân viên chưa thực am hiểu nhiều hàng hóa xuất chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình hợp đồng đàm phán, dẫn tới suất làm việc chưa cao Nắm mặt hạn chế nguyên nhân hoạt động kinh doanh xuất giúp doanh nghiệp bước tìm giải pháp khắc phục nâng cao hiệu xuất 43 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XNK VÀ HỒN THIỆN ÁNH DƯƠNG 4.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương Hàn Quốc 4.1.1 Đánh giá thành công mà công ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương đạt thị trường Hàn Quốc (2015-2017) Qua phân tích tình hình xuất vật liệu xây dựng CTCP xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương năm qua, ta thấy hoạt động xuất vật liệu xây dựng đạt kết định thể hiện: Cùng hoạt động xuất thị trường khác Trung Quốc, Đức, xuất vật liệu xây dựng công ty sang thị trường Hàn Quốc góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, từ thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Với đội ngũ cán kinh doanh trẻ, động kinh doanh, cơng ty có tín nhiệm, tin tưởng bạn bè quốc tế, có đơn hàng ổn định từ thị trường Hàn Quốc, từ làm bàn đạp để mở rộng kinh doanh thị trường lớn Tuy nhiên, nhìn tồn diện nhiều tiềm công ty mà chưa khai thác triệt để, nhiều tồn mà công ty chưa khắc phục để nâng cao hiệu kinh doanh xuất 4.1.2 Định hướng phát triển cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương Hàn Quốc 44 Công ty cổ phần xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương trì phát huy hiệu xuất thị trường Trung Quốc Đức, nâng cao hiệu xuất sang thị trường Hàn Quốc với mặt hàng vật liệu xây dựng Đồng thời tập trung phát triển quy mơ để có phát triển bền vững thị trường Đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu, định hướng trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng chuyên nghiệp thị trường Hàn Quốc tiến tới xuất sang thị trường khác Phát triển kinh doanh năm, tập trung nhiều vào hàng hóa kinh doanh quan trọng như: gỗ tự nhiên gỗ cơng nghiệp Tập trung tìm kiếm nguồn hàng mới, ổn định, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngày cao Hàn Quốc Giai đoạn 2018-2020, cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hồn thiện Ánh Dương đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tỷ đồng, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng Để làm tốt điều cơng ty cần có nỗ lực làm việc tất thành viên công ty đồng thời cá nhân phải nhận thức vai trò trách nhiệm cơng việc, có cơng ty đứng vững phát triển lâu dài thị trường đầy cạnh tranh 4.2 Đề xuất giải pháp kiến nghị 4.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận kinh doanh tỷ suất lợi nhuận kinh doanh - Chính sách giá linh hoạt Một khía cạnh nâng cao lực cạnh tranh công ty có sách giá linh hoạt hợp lý Tạo thang giá linh hoạt cho loại sản phẩm theo mức khối lượng hợp đồng, thời gian toán tiền hàng, khách hàng lâu năm Như giữ khách hàng, khuyến khích khách hàng mua với số lượng lớn Áp dụng 45 sách giá linh hoạt, công ty tạo hội tiêu thụ sản phẩm nhiều thị trường, tăng sản lượng hàng xuất khẩu, từ làm tăng kim ngạch xuất tăng doanh thu mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty Chính sách giá linh hoạt áp dụng sau: Giảm giá cho khách hàng đặt hàng với số lượng lớn, giảm giá lũy tiến theo khối lượng đơn đặt hàng khách hàng toán trả ngay, trả sớm thời hạn Điều khuyến khích khách hàng đặt mua hàng công ty với khối lượng lớn có phương thức tốn có lợi cho Cơng ty Có sách ưu đãi giá thị trường khách hàng tiềm đem lại lợi ích lớn lâu dài sau Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc không gây thiệt hại cho công ty - Chú trọng nghiên cứu thị trường Trong chế thị trường, thị trường có vai trò cầu nối sản xuất tiêu dùng, nơi thực tái sản xuất yếu tố sản xuất, nhân tố định tăng trưởng phát triển kinh tế nói chung, ngành vật liệu xây dựng nói riêng Trong điều kiện sản xuất hàng hoá, thị trường nhân tố định sản xuất, có nhu cầu thúc đẩy sản xuất ngược lại Do yếu tố thị trường yếu tố quan trọng định hiệu kinh doanh chế thị trường Trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng hoá khác để đạt hiệu kinh tế cao lĩnh vực kinh doanh xuất cần coi trọng công tác nghiên cứu dự báo, tổ chức mở rộng thị trường xuất tầng vĩ mô vi mô Kinh nghiệm số nước kinh doanh thành đạt cho thấy cần thiết phải có tổ chức chuyên trách việc nghiên cứu thị trường ngồi nước Tổ chức có nhiệm vụ: Thu thập thông tin cung, cầu, giá cả, dung lượng, khả cạnh tranh mặt hàng 46 Xử lý thông tin, dự báo sản phẩm tiềm thị trường cụ thể mặt: số lượng, chất lượng, giá Xử lý thông tin nhanh chóng nhằm định hướng sản xuất lâu dài, ổn định, có phù hợp với nhu cầu Cung cấp thông tin ưu sản phẩm nước khách hàng thông qua hội thảo, hội chợ triển lãm quốc tế Giúp họ hiểu rõ sản phẩm hàng hóa cơng ty Việc nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin thường xuyên thị trường, tạo điều kiện cho phận kinh doanh xuất nắm bắt diễn biến thị trường, đồng thời giúp công ty nắm bắt diễn biến thị trường dự báo để kịp thời ứng phó nhằm thực chức điều hành vĩ mô thị trường 4.2.2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động Bổ sung thiếu hụt cán kinh doanh am hiểu thị trường Cắt cử nhân viên học Hàn Quốc để tìm hiểu kỹ văn hóa xu hướng tiêu dùng họ cơng trình xây dựng Có sách, lương thưởng đãi ngộ, hội thăng tiến hấp dẫn để khuyến khích thu hút nhân tài.Song hành sách tuyển sụng nhân lực, doanh nghiệp cần có sách đào tạo phát triển nhân lực Doanh nghiệp cần xây dựng chương trình đào tạo với nội dung vấn đề như: môi trường, đặc điểm văn hóa, đào tạo ngơn ngữ, cách thức làm việc với người nước Đào tạo phải gắn liền với phát triển nguồn lực để trì thu hút đội ngũ lao động có kỹ năng, có kinh nghiệm trung thành với doanh nghiệp Cụ thể là: - Khuyến khích cán làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập theo học khoá học nghiệp vụ kinh doanh Đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng - Có chế độ khuyến khích cán có điều kiện theo học lớp ngắn 47 hạn chun gia nưóc ngồi tổ chức giảng dạy nghệ thuật đàm phán thương mại quốc tế - Thực chế tiền lương, trả lương theo chức năng, khả Khuyến khích sáng tạo, đảm bảo người làm việc có kỷ luật, kỹ thuật suất cao - Đảm bảo quyền lợi trách nhiệm cho nhân viên, bước nâng cao thu nhập cho cán theo kết công việc Trong thời đại chế thị trường, Cơng ty có nhiều quan hệ với nhiều đại diện công ty nước đến làm việc, ký kết hợp đồng với quyền lợi khác nhau, sắc văn hoá dân tộc khác tôn trọng lẫn Vì cán nhân viên phải khiêm tốn, tự tin, lịch giao tiếp, tránh tối đa tình trạng ép thế, bị ép để lòng tin khách hàng Bên cạnh biện pháp công ty cần thay đổi máy ban kinh doanh, đặc biệt việc chun mơn hóa khâu trình kinh doanh nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng,… tránh tình trạng dẫm chân chuyên môn nghiệp vụ đơn vị 4.2.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh xuất Chú trọng nguồn vốn cơng ty Một cơng ty muốn có hoạt động tốt khơng gặp nhiều khó khăn thị trường biến động cần nguồn vốn vững vàng Nguồn vốn giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động đầu tư kinh doanh Nguồn vốn yếu tố hữu hạn cơng ty cần có mối quan hệ tốt, thiện chí với ngân hàng, tổ chức tín dụng ngồi nước Cơng ty cần phải tăng cường biện pháp quản lý vốn cách: - Qua số liệu thống kê kế toán, báo cáo tình hình hoạt động tài chính, nguồn hình thành vốn, nguyên nhân gây tăng, giảm vốn kỳ, khả tốn, từ đưa định đắn xem xét phương án kinh doanh Giải kịp thời vấn đề tài nảy sinh dự kiến, đảm bảo cho hoạt động 48 kinh doanh thông suốt - Định kỳ, công ty tiến hành hoạt động kiểm tốn phân tích hoạt động tài Trên sở đánh giá kết hoạt động kinh doanh, hiệu sử dụng vốn tìm nguyên nhân cần khắc phục - Hoạt động kế toán cần tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu hoạt động kế toán nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Cần xây dựng kênh marketing hiệu quả, công ty cần tạo hình ảnh cho Các biện pháp mà doanh nghiệp tiến hành xúc tiến, quảng bá sản phẩm như: tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo sản phẩm hình ảnh qua phương tiện thơng tin (báo chí, truyền hình, mạng Internet,…), thơng qua kênh phân phối nước sở tại, Nâng cao chất lượng sản phẩm, khơng ngừng hồn thiện, đáp ứng theo yêu cầu thị trường Hàn Quốc ngày khắt khe Chú trọng khâu mua vào nguyên liệu đảm bảo theo yêu cầu đối tác Xây dựng phòng thiết kế nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, nắm bắt theo xu hướng tiêu dùng để có chuẩn bị tốt Phát triển liên doanh, liên kết giữ doanh nghiệp ngành để tạo nguồn vào ổn định thực hợp đồng xuất lớn 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Lê Hà (2008) - Quản trị kinh doanh quốc tế - Nhà xuất Lao động - Xã hội TS.Trần Trí Thành (2006) - Quản trị kinh doanh xuất nhập - Nhà xuất Thống kê - Hà Nội Sinh viên Hoàng Thị Nga năm 2015 “ Giải pháp nâng cao hiệu xuất mặt hàng quần áo bít tất cơng ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng vào thị trường Mỹ” ( luận văn tốt nghiệp- khoa Thương Mại Quốc Tế- Trường Đại học Thương Mại) Sinh viên Đào Minh Thủy năm 2014 “ Nâng cao hiệu xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng” ( Luận văn tốt nghiệp, Viện Thương Mại Kinh Tế Quốc Tế- trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân) Sinh viên Hoàng Anh Tuấn năm 2009 “ Nâng cao hiệu xuất hàng may mặc công ty May 10” (Luận văn tốt nghiệp, Viện Thương Mại Kinh Tế Quốc Tếtrường Đại học Kinh Tế Quốc Dân) Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017, phòng kinh doanh, cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương Báo cáo tài năm 2015, 2016, 2017, phòng Tài - Kế tốn, cơng ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017, công ty cổ phần xây dựng-XNK hoàn thiện Ánh Dương TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc THƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Duy Đạt Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế - ĐHTM Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Dung Mã sinh viên: 14D130078 Lớp hành chính: K50E2 Tên đề tài: “Nâng cao hiệu xuất vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần xây dựng-xuất nhập hoàn thiện Ánh Dương” Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây dựng-xuất nhập hoàn thiện Ánh Dương Sau trình hướng dẫn, tơi có nhận xét sinh viên Nguyễn Thị Dung sau: Quá trình thực khóa luận ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chất lượng khóa luận ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kết luận Tôi …………………… để sinh viên Nguyễn Thị Dung nộp khóa luận tốt nghiệp đề nghị mơn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo quy định Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 Người hướng dẫn TS NGUYỄN DUY ĐẠT ... KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOÀN THIỆN ÁNH DƯƠNG 3.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần xây dựng xuất nhập hoàn thiện Ánh Dương. .. quát thực trạng xuất vật liệu xây dựng công ty - cổ phần xây dựng- XNK hoàn thiện Ánh Dương năm 2015-1017 ánh giá hiệu kinh doanh xuất vật liệu xây dựng sang thị trường Hàn - Quốc Phân tích tồn... Nam -Hàn Quốc VNĐ: Việt Nam đồng 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOÀN THIỆN ÁNH DƯƠNG TẠI THỊ TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả xuất khẩu vật liệu xây dựng sang thị trường hàn quốc của công ty cổ phần xây dựng XNK và hoàn thiện ánh dương , Nâng cao hiệu quả xuất khẩu vật liệu xây dựng sang thị trường hàn quốc của công ty cổ phần xây dựng XNK và hoàn thiện ánh dương , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOÀN THIỆN ÁNH DƯƠNG TẠI THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC, Chương 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOÀN THIỆN ÁNH DƯƠNG, CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-XNK VÀ HOÀN THIỆN ÁNH DƯƠNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm