Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đƣờng biển tại công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ minh giang

67 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:31

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cô công tác công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang tận tình bảo, giúp em phần hiểu thực tế quy trình giao hàng xuất đường biển Đây sở giúp em hồn thiện, phát triển kiến thức thu ngồi ghế nhà trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn ThS Vũ Anh Tuấn, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn giới hạn thời gian, viết em chắn không tránh khỏi thiếu xót nội dung lẫn hình thức Em mong nhận bảo, góp ý quý báu thầy cô bạn để giúp em q trình nghiên cứu cơng tác sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt B/L Tiếng Anh Tiếng Việt CBCNV Cán công nhân viên CSVC Cơ sở vật chất C/O Certificate of Origin Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Bill of lading Vận đơn đường biển CO.,LTD Limited Company Công ty trách nhiệm hữu hạn DC Dry container Container khô ETA Estimated Time of Arrival Ước tính thời gian tàu đến ETD Estimated Time of Delivery 10 11 GNVT HB/L L/C Ước tính thời gian giao hàng Giao nhận vận tải Vận đơn đường biển Thư tín dụng House Bill of lading Letter of Credit 2 12 13 MB/L POL 14 POD 15 16 17 TNHH VNACC S VCIS 18 19 VND XNK Master Bill of lading Vận đơn đường biển Port of loading Cảng bốc hàng Port of discharging Cảng dỡ hàng Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thơng quan hàng hóa tự động Hệ thống thơng tin tình báo Hải quan Việt Nam Vietnam Automated Cargo Clearance System Vietnam Customs Intelligence Information System Việt Nam đồng Xuất nhập 3 CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày mạnh mẽ, theo tình hình xuất hàng hóa Hoạt động xuất hàng hóa quốc gia hoạt động xuất doanh nghiệp, Việt Nam ln khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước sản xuất xuất để tạo nhiều nguồn lợi cho đất nước góp phần giúp tình hình kinh tế lên Nhưng để xuất nước ngày lên thành phần khơng thể thiếu đóng góp cho phát triển công ty giao nhận Do nhận thấy nhu cầu công ty giao nhận ngày phát triển sâu rộng quy mô lẫn chất lượng, cung cấp ngày nhiều dịch vụ giao nhận quốc tế Có nhiều hình thức giao nhận khác nhau, phổ biến giao nhận hàng hóa đường biển Giao nhận hàng hóa đường biển hình thành sớm sứ dụng rộng Việt Nam nhiều nguyên nhân khác nước ta có đường bờ biển dài 3260 km, có nhiều cảng biển nước sâu phù hợp cho việc di chuyển neo đậu tàu thuyền, ngồi phải nói đến ưu điểm vượt trội giao nhận hàng hóa đường biển như: vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, cước phí vận chuyển thấp so với phương tiện vận tải khác, chi phí xây dựng, cải tạo, bảo dưỡng tuyến đường biển thấp hầu hết tuyến giao thông tự nhiên ( trừ cảng biển ) Tuy nhiên công ty giao nhận vận tải Việt Nam non trẻ nhiều cơng ty thiếu độ chun nghiệp so với trình độ phát triển công ty giao nhận giới, Làm để cơng ty cung cấp dịch vụ có chất lượng thỏa mãn phát triển xuất hàng hóa ln câu hỏi quan trọng công ty giao nhận quốc tế Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, em nhận thấy doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực giao nhận hàng hóa quốc tế, đặc biệt giao hàng xuất đường biển Mặc dù có sở vật chất đại, nhân chất lượng cao, với mơ hình kinh doanh hiệu trình giao hàng xuất đường biển, cơng ty gặp nhiều khó khăn, rủi ro phải nhiều thời gian, chi phí để khắc phục chúng Vì vậy, thấy việc phân tích quy trình giao hàng xuất công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển vấn đề đáng quan tâm Đây vấn đề cấp thiết không công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang mà hầu hết cơng ty giao nhận nói chung đứng trước bối cảnh hội nhập với gia tăng nhu cầu xuất khẩu, cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp nước Nhận thức tầm quan trọng thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nói chung quy trình giao hàng xuất đường biển nói riêng công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, em định nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang ” 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài với thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, em thấy quy trình dù giản đơn hay phức tạp, đại hay khó hoạt động hiệu điều kiện mà cần phải hồn thiện theo thời gian, cho phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu tại, Khi lựa chọn đề tài này, em tìm hiểu số khóa luận sinh viên khóa trước thấy có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa doanh nghiệp như: - Nguyễn Thị Hợp (2009): “ Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất vận chuyển đường biển công ty TNHH ELS” - Phạm Thị Trang (2013) -“Hồn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường biển công ty cổ phần giao nhận quốc tế Bến Hải.”- Đại học Thương Mại - Ngô Thu Hương (2015): “Hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam” - Khóa luận tốt nghiệp Đại học Thương Mại - Đỗ Thị Hạnh Ngân (2015): “Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển cơng ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam” – Khóa luận tốt nghiệp Đại học Thương Mại Các cơng trình khoa học nêu lý luận q trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đưa biện pháp hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển Tuy nhiên điểm chung lớn viết đưa giải pháp chủ yếu nghiêng nghiệp vụ, quy trình giao nhận chưa sâu vào khai thác phân tích rõ hoạt động nhỏ q trình giao nhận hàng hóa xuất nhập Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, em nhận thấy công ty gặp nhiều khó khăn rủi ro phải nhiều thời gian, chi phí để khắc phục trình giao hàng xuất đường biển Mà chưa có cơng trình chun sâu vấn đề hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển Thông qua kết nghiên cứu này, em sâu vào nghiên cứu đề tài “Hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang” 1.3 Mục đích nghiên cứu: Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết quy trình giao hàng xuất đường biển doanh nghiệp giao nhận vận tải - Đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty Minh Giang - Đề xuất số giải pháp nâng cao hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang 1.4 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang 1.5 Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang - Về thời gian: đề tài nghiên cứu nghiệp vụ giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang lấy số liệu năm, từ 2014-2016 Giải pháp cho đề tài định hướng áp dụng năm, từ 20172021 - Về không gian: đề tài nghiên cứu quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang từ tất thị trường giao nhận hàng xuất 1.6 Phương pháp nghiên cứu: 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu  Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Nguồn liệu nghiên cứu qua phương thức sau: - Quan sát: phương pháp nhằm giúp người nghiên cứu thấy rõ quy trình hoạt động cơng ty, quan sát tiến hành trình thực tập công ty - Phỏng vấn trực tiếp: phương pháp thiết kế nhằm giúp người nghiên cứu thấy rõ thực trạng thực quy trình giao hàng xuất đường biển cơng ty Đây liệu quan trọng trình thực đề tài Các câu hỏi vấn trực tiếp nhằm tìm hiểu sâu hoạt động giao hàng xuất đường biển Dựa danh sách câu hỏi vấn, kết vấn ban đầu cung cấp thông tin hoạt động giao hàng xuất đưởng biển doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận hàng xuất đường biển  Phương pháp thu thập liệu thứ cấp - Nguồn liệu nội công ty Minh Giang: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo phòng tài kế tốn cơng ty Minh Giang giai đoạn 20142016 - Nguồn liệu bên ngoài:  Các luận văn, chuyên đề, nghiên cứu khoa học đề tài giao nhận vận tải biển sinh viên trường đại học Thương Mại  Thông tin, tài liệu giao nhận xuất nhập  Website công ty Minh Giang, Bộ, Ngành: Tài chính, Cơng thương, Viên kinh tế, Viện khoa học xã hội, Hải quan 1.6.2.Phương pháp phân tích, xử lý liệu  Phương pháp thống kê: Phương pháp thống kê phương pháp thu thập, phân loại thông tin số liệu nhằm mục đích đánh giá tổng qt mặt đối tượng nghiên cứu Trong phạm vi khóa luận này, phương pháp sử dụng để đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang thông qua liệu thu thập từ tài liệu nội công ty giai đoạn 2014 – 2016  Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích cách thức sử dụng trình tư logic để nghiên cứu so sánh mối quan hệ đáng tin cậy liệu thống kê từ tài liệu nội hiệu hoạt động cơng ty, qua đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang góp phần đánh giá tính hợp lý không hợp lý liệu  Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp lại phân tích so sánh để đưa nhận xét đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, từ đưa đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang 1.7 Kết cấu khóa luận: Ngồi phần như: lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, từ viết tắt tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận tốt nghiệp bao gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận quy trình giao hàng xuất đường biển doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế Chương 3: Thực trạng quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang Chương 4: Định hướng phát triển đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 2.1 Khái quát dịch vụ giao nhận hàng xuất đường biển 2.1.1 Khái niệm chung: a, Giao hàng xuất khẩu: Đặc điểm bật thương mại quốc tế việc trao đổi hàng hóa dịch vụ ( hàng hóa hữu hình hàng hóa vơ hình ) quốc gia người bán người mua thường cách xa Việc di chuyển hàng hóa người vận tải đảm nhận, khâu nghiệp vụ quan trọng, thiếu coi hợp đồng mua bán khơng thể thực Để cho hàng hóa đến tay người mua, ta cần phải thực loạt cơng việc khác liên quan đến q trình vận chuyển đưa hàng cảng, làm thủ tục gửi hàng, tổ chức xếp/dỡ, giao hàng cho người nhận nơi đến,… Tất công việc gọi chung “ Nghiệp vụ giao nhận- Forwarding ” Hiện nay,có nhiều khái niệm dịch vụ giao nhận Theo quy tắc mẫu FIATA dich vụ giao nhận: “ Dịch vụ giao nhận định nghĩa nhưu loại dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa nhưu vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hóa” Theo điều 233 Luật Thương mại Việt nam 2005, “ Giao nhận hàng hóa hành vi thương mại, theo người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từu người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo ủy thác chủ hàng, người vận tải người giao nhận khác” Nói tóm lại, giao nhận tập hợp nghiệp vụ có liên quan đến q trình vận tải nhằm thực việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng ( người gửi ) tới người nhận hàng ( người nhận ) Người giao nhận làm dịch vụ trực tiếp thông qua đại lý thuê dịch vụ người thứu ba khác Giao nhận hàng hóa xuất dịch vụ giao nhận hàng hóa từ nước cho khách hàng quốc tế Sau ký hợp đồng ngoại thương, người xuất tiến hành chuẩn bị hàng hóa lập số chứng từ cần thiết hàng hóa để giao hàng cho hãng biển Thông thường, họ ủy thác cho người giao nhận hay đại lý biển hợp đồng ủy thác giao nhận Người giao nhận hay đại lý phải hãng vận chuyển định cho phép khai thác hàng hóa b, Giao hàng xuất đường biển: Giao hàng xuất đường biển tập hợp nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến q trình vận tải nhằm thực việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) quốc gia đến nơi nhận hàng (người nhận hàng) quốc gia khác đường biển Thường sử dụng phương tiện vận tải tàu biển c, Người giao nhận: Người giao nhận người thực dịch vụ giao nhận theo ủy thác khách hàng người chuyên chở Nói cách khác, người kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi người giao nhận Người giao nhận là:  Chủ hàng ( tự đứng thực công việc giao nhận cho hàng hóa mình)  Chủ tàu ( chủ tàu thay mặt người chủ hàng thực dịch vụ giao nhận)  Công ty xếp dỡ hay kho hàng người giao nhận chuyên nghiệp hay người khác thực dịch vụ Theo FIATA: “ Người giao nhận người lo toan để hàng hóa chuyên chở theo hợp đồng ủy thác hành động lợi ích người ủy thác mà than người chuyên chở Người giao nhận đảm nhận thực công việc liên quan đến hợp đồng giao nhận nhưu bảo quản, lưu kho, lưu kho trung chuyên, làm thủ tục hải quan, kiểm hóa…” 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ giao hàng xuất đường biển: Giao hàng xuất đường biển loại hình giao nhận sử dụng phổ biến giới Do loại hình dịch vụ nên dịch vụ giao nhận hàng xuất đường biển mang đặc điểm chung dịch vụ, hàng hóa vơ hình nên khơng có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đồng nhất, cất giữ kho, sản xuất tiêu dùng diễn đồng thời, chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào cảm nhận người phục vụ Dưới số đặc điểm dịch vụ giao nhận hàng xuất đường biển: - Dịch vụ giao nhận hàng xuất đường biển khơng tạo sản phẩm vật chất, làm cho đối tượng thay đổi vị trí mặt không gian không tác động mặt kỹ thuật làm thay đổi đối tượng Nhưng giao nhận hàng xuất lại có tác động tích cực đến phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân 10 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH GIANG 4.1 Định hướng phát triển nhằm hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang 4.1.1 Dự báo xu hướng phát triển ngành giao nhận vận tải - Sau gia nhập WTO, nhiều bất cập thể chế, quản lý, đầu tư sở hạ tầng, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giao nhận vận tải, nhìn thấy chuẩn bị Chính phủ, ngành liên quan tạo diện mạo cho ngành giao nhận vận tải Việt Nam Vai trò tác dụng ngành giao nhận vận tải việc phát triển kinh tế đất nước thời kỳ tới nhận thức đầy đủ nhắc tới chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ - Về hành lang pháp lý, quy định, sách thực cam kết WTO đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho DN nước hoạt động phát triển ngành nghề, Chính phủ ban hành Nghị định mở đường cho ngành giao nhận vận tải Việt Nam NĐ 140/2007/NĐ-CP chi tiết Luật Thương mại 2005 điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, NĐ 115/2007/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch 53 vụ vận tải biển Năm 2009 có NĐ 87/2009/NĐ-CP vận tải đa phương thức Cũng năm 2009 năm tiếp theo, Chính phủ ban hành hàng loạt định qui hoạch giao thông vận tải, cảng biển, đường sắt, đường thủy, hàng không… đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Năm 2011 có QĐ 175/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ VN đến năm 2020 lần VN có chiến lược dịch vụ giao nhận vận tải Hàng năm ngành ban hành nhiều văn nhằm hướng dẫn, điều chỉnh, giảm bớt thủ tục phiền hà, thúc đẩy hoạt động ngành giao nhận vận tải dịch vụ giao nhận vận tải Gần có NĐ 87/2012/NĐ-CP thủ tục hải quan điện tử với nhiều cải cách thủ tục hải quan Cũng năm 2012, Thủ tướng có QĐ số 950/QĐ/TTg chương trình hành động thực chiến lược xuất nhập thời kỳ 2011-2020, định hướng đến 2030 đề cập đẩy nhanh xã hội hóa dịch vụ giao nhận vận tải, đầu tư kho bãi cảng biển lớn, địạ điểm thông quan, quy hoạch hệ thống logistics nước, nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa DN VN Hiện nay, Luật Hải quan trình sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi thương mại giao nhận vận tải phù hợp thông lệ quốc tế khu vực - Điều kiện hạ tầng sở giao thông vận tải, đường sá, cảng biển, sân bay… đến đầu tư xây dựng, nâng cấp với nhiều hình thức hợp tác linh hoạt, đáp ứng việc lưu thơng hàng hóa, phương tiện, tạo thuận lợi phát triển ngành giao nhận vận tải thương mại xuất nhập - Các Hiệp hội có liên quan ngành giao nhận vận tải thời gian qua kết nối hoạt động với hội viên nhằm truyền thông, cập nhật kiến thức ngành nghề, đặc biệt công tác đào tạo huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chun môn ngang tầm khu vực quốc tế Các hiệp hội vận động Nhà nước đề sách nhằm phát triển ngành dịch vụ giao nhận vận tải Việt Nam, tạo thuận lợi thương mại, thể chế phù hợp nhằm xây dựng thị trường dịch vụ giao nhận vận tải minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh phát triển - Việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 4/2/2016 giúp cho ngành giao nhận vận tải Việt Nam có nhiều hội phát triển tham gia sâu vào trung tâm giao dịch vận tải giới 54 Đây thị trường đánh giá nhiều tiềm năng, “miếng bánh ngon” cần phải có phối hợp, chung tay bộ, ngành doanh nghiệp để phát triển Với tốc độ tăng trưởng dự báo từ năm 2020 12%/năm kim ngạch xuất nhập đạt 623 tỷ USD vào năm 2020 (nguồn World Bank), Việt Nam điểm đến nhà đầu tư Theo thống kê Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam (VLA), chi phí dịch vụ giao nhận vận tải Việt Nam chiếm khoảng 25% GDP năm, cao nhiều so với nước Mỹ, Trung Quốc hay Thái Lan - Trong thời gian tới, TPP thức ký kết với nhiều dòng thuế 0%, hứa hẹn phát triển sôi động hoạt động xuất nhập Việt Nam Đây coi hội lớn cho ngành giao nhận vận tải “bùng nổ” 4.1.2 Định hướng phát triển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang: Với xu hội nhập kinh tế quốc tế, đời tổ chức khu vực giới, để tồn đứng vững thị trường, công ty cần phải nỗ lực để đạt mục tiêu ngắn hạn dài hạn Công ty đưa định hướng dịch vụ giao hàng hóa xuất đường biển đến năm 2020: - Thứ nhất: Củng cố phát triển quy trình giao hàng xuất đường biển Thực tốt khâu quy trình từ trước giao hàng, giao hàng sau giao hàng Các khâu chuẩn bị chứng từ, khai báo hải quan, nhận hàng từ khách hàng, vận chuyển, lưu kho, kiểm tra phải thực theo nguyên tắc đề hạn chế sai sót gây ảnh hưởng đến hiệu quy trình Bên cạnh đó, cơng ty đặt mục tiêu kết nối thị trường Bắc- Trung- Nam dịch vụ giao hàng xuất đường biển, thị trường Việt Nam với nước đáp ứng tiêu chí chất lượng dịch vụ giá - Thứ 2: Về nhân Con người yếu tố quan trọng hàng đầu, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Chiến lược thực tốt hay không phụ thuộc vào đội ngủ cán nhân viên Trong điều kiện nay, chất lượng nguồn nhân lực lợi doanh nghiệp Chính vậy, Minh Giang cần đầu tư đội ngũ cán có lực, nhạy bén so với đối thủ cạnh tranh Không chuyên gia kinh tế, 55 kỹ thuật mà nhân viên phải hiểu rõ kinh doanh, dịch vụ, biết cách làm để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Khi bố trí nhân viên cần ý đến yếu tố hình thành nên phẩm chất trình độ chun mơn nhân viên Việc bố trí người, việc tạo phấn khích lao động, say mê cơng việc, từu tạo hiệu công việc cao Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kĩ cho cán công nhân viên chức đội ngũ trực tiếp phục vụ khách hàng, tài trợ chô cán cơng nhân viên có lực tham gia khóa học đào tạo nước ngồi để nâng cao kỹ trình độ chun mơn nghiệp vụ Nâng cao ý thức cạnh tranh cho cán công nhân viên để tăng suất lao động hiệu làm việc Chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực trẻ nguồn nhân lực trẻ có lợi tiếp cận với tri thức mới, có khả nhạy bén… Có mức lương, thưởng hấp dẫn để thu hút cán giỏi, có lực - Thứ 3: Về thị trường Tìm kiếm thêm nhiều thị trường khác tiềm năng, có nguồn khách hàng lớn để làm tăng lợi nhuận, giúp công ty vững mạnh thời kỳ kinh tế khủng hoảng ln giữ vị trí đứng đầu ngành giao nhận vận tải - Cuối đầu tư có chiều sâu vào việc xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giao nhận vận tải Tìm hiểu áp dụng công nghệ tiên tiến giới, triển khai trang thiết bị đạt yêu cầu chất lượng Thúc đẩy gắn kết công nghệ thông tin ngành GNVT, đặc biệt khâu thủ tục hải quan biên giới (tăng cường tổ chức, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa khai thác chứng từ, tiêu chuẩn công nghệ…, phát triển cổng thông tin logistics, EDI, e-logistics…) Tích cực cải tiến, tân trang hạ tầng làm việc công ty để tạo môi trường làm việc thân thiện hiệu 4.1.3 Quan điểm công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển: Đối với doanh nghiệp hay tổ chức dù hoạt động lĩnh vực sản xuất vật chất hay cung ứng dịch vụ việc định hướng phát triển cho cơng ty việc làm cần thiết quan trọng Nó đảm bảo cho cơng ty hoạt động 56 cách có hiệu quả, từ ngày tăng uy tín khách hàng, có thêm nhiều khách hàng làm cho doanh thu công ty ngày tăng, từ tăng thu nhập cho cơng nhân viên,… Đề quy trình giao hàng xuất đường biển công ty dần vào ổn định phát triển, bắt kịp với phát triển ngành giao nhận giới từ cơng ty Minh Giang nhanh chóng đề định hướng hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển - Tìm phương án hoạt động tối ưu để rút ngắn thời gian thực quy trình giao hàng giảm bớt chi phí liên quan đến hoạt động giao hàng, thủ tục giấy tờ, chứng từ…tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đối tác kinh doanh Khi kiểm tra hàng hóa phải vừa sát sao, nhanh chóng, lại phải vừa cẩn thận để tránh xảy sai sót gây hậu nghiêm trọng sau - Tăng cường liên doanh, hợp tác với đối tác, doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế có uy tín mạnh doanh nghiệp có chỗ dựa vững Củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài có uy tín quan chức năng, hãng tàu, hãng hàng khơng để ưu tiên gặp khó khăn thời điểm gặp nhiều hàng hóa lúc đến dành chỗ - Xây dựng sách khuyến khích khách hàng, việc đưa thêm cho dịch vụ miễn phí dịch vụ tư vấn cho khách hàng tình hình lựa chọn nhà cung cấp, hãng tàu vận chuyển, chí lưu kho miễn phí trường hợp đặc biệt giữ vững mối quan hệ tốt với khách hàng lâu năm - Nâng cao lực cạnh tranh với doanh nghiệp khác cách phát huy lực đội ngũ cán công nhân viên nhiều kinh nghiệm tạo dựng uy tín chất lượng dịch vụ giao nhận cho công ty Tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên công ty nâng cao trình độ chun mơn tạo mơi trường làm việc thuận lợi để họ phát huy lực, điểm mạnh thân Bên cạnh đó, với tư cách người quản lý, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng phải biết kết hợp ưu điểm cá nhân để tạo nên sức mạnh cho tập thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 57 - Củng cố tăng cường sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác giao nhận hàng hóa quốc tế vốn ngân sách Nhà nước, vốn tự có, vốn góp liên doanh, vốn vay 4.2 Các đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển cơng ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang 4.2.1.Hoàn thiện công tác chuẩn bị chứng từ làm thủ tục hải quan: - Chuẩn bị chứng từ cần thiết để làm thủ tục khai báo hải quan, chứng từ nhận hàng, kiểm hàng, chứng từ vận tải… Nếu cơng ty khơng đủ chứng từ cần thiết nhân viên Công ty không nhận hàng thời hạn Do đó, làm tốt khâu chuẩn chuẩn bị chứng từ giúp cho quy trình nhận hàng thơng suốt, dễ dàng - Tăng cường trách nhiệm nhân viên phụ trách khâu chuẩn bị chứng từ hình phạt tài phi tài nhân viên gây sai sót khâu - khiến cho quy trình nhận hàng nhập bị chậm lại Đào tạo nhân viên nghiệp vụ chuẩn bị chứng từ hàng hóa, nắm rõ quy định loại chứng từ cần thiết loại mặt hàng mà doanh nghiệp nhận kĩ xử lí cơng việc cách linh hoạt có sai sót xảy trình làm việc với - hải quan để tiến hành thơng quan hàng hóa Phân cơng hai người thực công việc chuẩn bị, kiểm tra, hoàn thiện chứng từ, kiểm tra chéo nhau, hỗ trợ nhằm phát kịp thời thiếu sót khâu chuẩn bị chứng từ Nếu có chi tiết, số liệu chưa rõ phải có trao đổi lại với khách hàng bên liên quan, kịp thởi bổ sung chứng từ thiếu - không phù hợp Phân công nhân viên theo dõi, cập nhật thông tin thay đổi liên quan đến nghiệp vụ giao hàng xuất từ phía quan chức năng, kịp thời phổ biến cho nhân viên chuẩn bị chứng từ làm thủ tục hải quan để tiến hành bổ sung, điều chỉnh phù hợp chứng từ cần thiết 4.2.2 Hoàn thiện khâu giao hàng cho cảng tàu: - Lên lịch giao hàng phù hợp với tàu đến cảng Theo dõi sát diễn biến ,hành trình tàu chun chở có thơng tin sớm ,kịp thời có ứng phó cần thiết 58 - Nên cân nhắc cử người lãnh đạo phụ trách hợp đồng giao nhận để người chịu trách nhiệm giám sát ,kiểm tra ,theo dõi ,đơn đốc , móc nối khâu quy trình giao hàng thuận lợi ,kịp tiến độ - Tạo dựng mối quan hệ tốt với cảng vụ để khắc phục tình trạng chậm trễ việc bố trí phương tiện nhân giao hàng lên tàu Trong trường hợp gấp rút ,có thể áp dụng mức thưởng phạt bốc dỡ cao để đẩy nhanh tiến độ giao hàng lên tàu cảng 4.2.3 Nâng cao chất lượng cán nhân viên giao nhận: - Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, yếu tố nguời vấn đề cấp thiết với doanh nghiệp dịch vụ Vì dịch vụ cần yếu tố sang tạo Điều giúp doanh nghiệp tạo khác biệt với hãng có cung cấp dịch vụ Mà yếu tố sang tạo người động - Về tuyển dụng: Cơng ty cử người chuyên trách việc thăm lo, hỗ trợ cho trường vật chất, tổ chức gặp gỡ sinh viên doanh nghiệp Giới thiệu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp để tạo ấn tượng tốt nhà trường sinh viên trường Tìm chọn sinh viên ưu tú phù hợp với doanh nghiệp số sinh viên tốt nghiệp thông qua vấn, test,tình huống… - Đào tạo: Đối với cán mới, cần phải thường xuyên hướng dẫn, giải thích, giúp đỡ họ nắm bắt, hiểu biết kiến thức nghiệp vụ ngoại thương ( kỹ thuật giao dịch ngoại thương, quy ước toán quốc tế, thuế XNK, thủ tục khai báo hải quan, kiểm định hàng hóa….) Tạo điều kiện cho cán có khả làm việc độc lập Cho cán học lớp nghiệp vụ ngoại thương ngắn ngày Mời chuyên gia giảng dạy doanh nghiệp, cử chuyên trách tham gia khóa học dài hạn ngắn hạn hiệp hội tổ chức - Về đãi ngộ: Bên cạnh đãi ngộ tài cho nhân viên lương thưởng cho nhân viên giành thành tích cao cơng việc, đãi ngộ phi tài tạo mơi trường làm việc thân thiện, quan tâm chăm sóc tận tình đến nhân viên mình, ln ln khuyến khích nhân viên phát huy hết lực, sáng tạo đồng thời tạo nên ganh đua môi trường làm việc để nhân viên nỗ lực làm tốt công việc 59 4.2.4 Nâng cấp sở hạ tầng công ty theo hướng chuyên nghiệp đại hóa: - Lập kế hoạch dài hạn cho việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới đại hóa doanh nghiệp Nâng cấp trang thiết bị sử dụng được, hệ thống máy móc thiết bị văn phòng cần bảo hành, thay để tránh chậm trễ, ảnh hưởng đến công việc nhân viên Nhập khẩu, trang bị thêm thiết bị phục vụ trao đổi thông tin nội cập nhật thông tin bên ngồi phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên thị trường, đối tác, khách hàng - Hệ thống kho hàng cần mở rộng nâng cấp hơn, có dụng cụ chuyên dụng để xếp hàng, chia hàng phục vụ cho nhu cầu khách hàng Mua sắm thêm thay trang thiết bị phục vụ việc xếp dỡ bảo quản hàng hóa kho như: đầu kéo, xe nâng, hệ thống thơng gió, palet phải chắn để cố định hàng hóa thuận lợi cho việc xếp dỡ vận chuyển, đặc biệt hệ thống kho lạnh cần xem xét thường xun để đảm bảo an tồn cho hàng hóa - Thường xuyên phổ biến cho nhân viên xếp dỡ kiến thức hàng hóa để họ biết cách xếp dỡ loại hàng hóa cụ thể - Tiến hành lắp đặt hệ thống thông tin đồng đại doanh nghiệp Mở lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên 4.2.5 Giải pháp xúc tiến thương mại: - Xúc tiến thương mại hoạt động vô phong phú Mọi công ty biết đến tầm quan trọng hoạt động để thực kế hoạch xúc tiến hiệu việc khó khăn đa phần cơng ty Việt Nam chưa có nguồn vốn đủ mạnh để theo đuổi chiến lược xúc tiến lâu dài Xúc tiến thương mại với doanh nghiệp dịch vụ bao gồm hoạt động quảng cáo quan hệ khách hàng mà quan trọng sách chăm sóc khách hàng - Về phương tiện quảng cáo, Minh Giang quảng cáo áp phích quảng cáo, internet, tăng cường quảng cáo sở giao dịch biện pháp thưòng dùng ngân sách không lớn công ty Minh Giang - Khơng thưòng xun gặp khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, đòi hỏi khách hàng dịch vụ công ty, trao đổi giúp cho hai bên hiểu tin tưởng lẫn Điều có lợi cho cơng ty 60 lúc khó khăn Bên cạnh đó, để giành ủng hộ khách hàng, Minh Giang áp dụng số cách sau: cho khách hàng hưởng hoa hồng thoả đáng, với khách hàng lớn có lượng hàng ổn định cho hưởng mức giá ưu đãi, quan tâm đến khách hàng ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,… Những điều nghe tưởng không hiệu nhiều công ty áp dụng đạt nhiều thành công 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Về phía nhà nước: - Nhà nước cần có sách đồng phù hợp với điều kiện phát triển nước tập quán thương mại giới để thực thi hóa logistics bền vững, hành lang pháp lý cần phải điều chỉnh để tránh tình trạng chồn chéo, gây ách tắc khơng đáng có hoạt động doanh nghiệp Cần thực chế độ cấp phép chặt chẽ tạo điều kiện giám sát chất lượng hoạt động logistics, xem xét mặt tài chính, sở vật chất- kỹ thuật, kinh nghiệm hoạt động, trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên… tránh tình trạng phát triển ạt Khi mà thị trường có q nhiều cơng ty yếu mặt tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh Việc xem xét điều kiện cấp phép hoạt động logistics góp phần thúc đẩy công ty giao nhận Việt Nam phát triển hướng hoạt động - Xây dựng hệ thống pháp luật đồng quán, phù hợp với pháp luật thông luật quốc tế Đây tiền đề tạo hành lang pháp lý ổn định, thu hút hàng hóa Việt Nam, tạo tâm lý an toàn cho doanh nghiệp vận tải giao nhận doanh nghiệp mua bán ngồi nước Vì vậy, Nhà nước cố gắng tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, sách thuế, thủ tục hải quan, thủ tục hành chính… nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống giao nhận - Cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản giấy tờ, thủ tục, đặc biệt cửa Tránh để nghị quyết, quy định thủ tục xuất nhập Bộ, Ban, Ngành chồng chéo ảnh hưởng đến trình xuất nhập doanh nghiệp 4.3.2 Về phía nghành giao thơng vận tải, hiệp hội liên quan: - Trong năm gần đây, để phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế, số cảng nâng cấp mở rộng nhiên hiệu chưa cao, đầu 61 tư cách dàn trải, chưa đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa quốc tế khách hàng Do đó, Bộ Giao Thơng Vận Tải nên trọng đâu tư tập trung vốn địa điểm vào cơng trình cảng biển lớn, cảng nước sâu có tiềm để cảng đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao nhận hàng xuất nhập quốc tế Cần làm tốt khâu quy hoạch xây dựng sở hạ tầng: cảng biển, sân bay, hệ thống giao thông, kho bãi … để phục vụ cho việc phát triển ngành dịch vụ logistics tốt -Cần có phối hợp chặt chẽ bộ: Thương mại, Tài chính, Hải quan, địa phương … đề triển khai xây dựng trung tâm logistics, tránh tụt hậu so với khu vực giới -Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam ( VIFFAS ) cần động việc quản lý bảo vệ quyền lợi hội viên, đặc biệt việc đào tạo, gắn kết, thông tin, điều phối, hướng dẫn thành viên tiếp cận xâm nhập thị trường nước ngồi -Cơng chức Hải quan phải hướng dẫn cụ thể, sai cho doanh nghiệp, trường hợp mà xử lý từ cảnh báo đến phạt hành để tạo điều kiện thuận lời cho doanh nghiệp kinh doanh thực mua bán pháp luật Khi phân bổ nhiệm vụ, công chức Hải quan cần làm việc nhanh chóng để đảm bảo tiến độ cơng việc giúp doanh nghiệp xuất hàng, nhận hàng thời gian ngắn tránh để lưu kho lưu bãi làm tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp Thủ tục hải quan cần cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi hoạt động XNK, quy định liên quan XNK cần đạt thống cao hải quan ban ngành liên quan để tránh tình trạng mâu thuẫn nội dung văn Luật hải quan cần phải có quy định làm sở để thực cải cách thủ tục hải quan theo phương hướng đơn giản hóa hồ sơ hải quan, cơng khai hóa thuận tiện hóa việc khai hải quan, quy định dich vụ hải quan, điều kiện giải phóng hàng cho loại hàng hóa XNK, quyền nghĩa vụ người làm thủ tục hải quan, giải khiếu nại phát sinh cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian giải phóng hàng Tóm lại, hoạt động logistics, cần thiết phải đảm bảo cho khâu thông suốt q trình vận chuyển hàng hóa Chính vậy, cải tiến thủ tục hải quan cho giảm thời gian ngắn chuẩn hóa khai báo hải quan yếu tố quan trọng thiết kế chuỗi logistics 62 KẾT LUẬN Ngày nay, khoa học kĩ thuật phát triển, nhiều phương tiên vận tải đại đời, nhiên, vận chuyển hàng hóa đường biển giữ tầm quan trọng, khó thay Giao hàng xuất đường biển cách thức giao hàng chi phí thấp, sẵn có, chun chở khối lượng hàng lớn lần ngày hồn thiện để tăng cường tính an tồn tiện lợi Vì vậy, hội phát triển ngành tương lai lớn Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang công ty lâu năm hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải, nhiên với thị trường cạnh tranh khốc liệt cơng ty cần phải khơng ngừng hồn thiện quy trình nghiệp vụ mình, có quy trình giao hàng xuất đường biển giữ vững vị tạo đà cho lớn mạnh công ty tương lai Trong thời gian thực tập theo kế hoạch nhà trường, em có hội tham gia trực tiếp vào quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận xuất qua đường biển công ty Nhờ quan tâm, bảo cô chú, anh chị nhân viên công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, em học trải nghiệm nhiều điều bổ ích qua tình tác nghiệp thực tế; từ có phát hiện, so sánh, đánh giá kiến thức học nhà trường với nghiệp vụ giao công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang Hy vọng khóa luận em đóng góp phần nhỏ bé vào q trình hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang nói riêng doanh nghiệp giao nhận Việt Nam nói chung 63 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dỗn Kế Bơn (2010), Giáo trình Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế, NXB Chính trị hành Vũ Anh Tuấn (2015), Slide giảng mơn quản trị giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế-Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế, Trường Đại học Thương Mại Các báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang Các chứng từ giao hàng xuất công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang http://www.trangvang.com.vn http://yellowpages.vnn.vn/ PHỤ LỤC Bảng giá dịch vụ khai báo chuẩn AFR: Diễn giải số lượng HBL/tháng Phí đăng ký lần đầu (**) Phí hỗ trợ tháng (**) Phí khai báo theo HBL (***) Ghi Tối đa HBL/tháng (*) 500.000 Miễn phí 66.000 >5HBL 10HBL 500.000 500.000 44.000 >150HBL 500.000 1.000.000 22.000 Ghi chú: (*) Thanh toán 06 tháng/lần: 66.000x5x6= 1.980.000 đ Định kỳ hàng tháng thu phần vượt mức quy định (**) Thanh toán lần & phí theo năm gồm: phí đăng ký lần đầu + Phí hỗ trợ hàng tháng x12 tháng (***) Định kỳ hàng tháng thu phí khai báo theo tổng số HBL khai báo VNACCS -Khai Manifest 220.000 Sẽ có hợp đồng dịch hộ khách hàng 110.000 vụ riêng cho khách -Điều chỉnh hàng thuê dịch vụ Manifest hộ khách hàng TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn: Th.S Vũ Anh Tuấn Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền Mã sinh viên: 13D130088 Lớp: K49E2 Tên đề tài:“Hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang ” XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hà nội, ngày…tháng… năm 2017 Chữ ký GVHD ... triển đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quy trình giao hàng xuất đường biển công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI DOANH... đến trình hoạt động kinh doanh CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH GIANG 3.1 Tổng quan công ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh. .. trạng quy trình giao nhận hàng hóa nói chung quy trình giao hàng xuất đường biển nói riêng cơng ty TNHH Thương mại Đầu tư Minh Giang, em định nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đƣờng biển tại công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ minh giang , Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đƣờng biển tại công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ minh giang , CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 Tính cấp thiết của đề tài:, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI, 1 Khái quát về dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển, 2 Quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế:, 3 Các chứng từ cần trong giao hàng xuất khẩu bằng đường biển, 4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế, BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH GIANG, 2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Minh Giang, 4 Đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Giang, Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH GIANG, 1 Định hướng phát triển nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Giang, 3 Một số kiến nghị 

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm