Nghiên cứu sàng lọc bệnh thalassemia ở phụ nữ có thai đến khám và điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương

157 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 07:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HỒNG THIỆN NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC BỆNH THALASSEMIA Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HỒNG THIỆN NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC BỆNH THALASSEMIA Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: Sản phụ khoa Mã số: 62720131 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hoài Chương HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Đặng Thị Hồng Thiện, nghiên cứu sinh khóa 33 -Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Sản phụ khoa, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy Lê Hồi Chương Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019 Người viết cam đoan Đặng Thị Hồng Thiện LỜI CẢM ƠN Sau trình dài học tập, làm việc nghiên cứu, hôm nay, với kết luận án này, kết có khơng từ riêng cá nhân mình, tơi xin trân trọng cảm ơn tất Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn người phụ nữ với sứ mệnh cao mang thai sinh con, sinh cho gia đình xã hội thành viên khỏe mạnh, nhiều người, nhiều gia đình phải đối mặt với bệnh ngặt nghèo HỌ, hun đúc tâm huyết chăm sóc cho thai kỳ mẹ khỏe, khỏe, giảm gánh nặng bệnh tật dự phòng được, để tơi mang tâm huyết vào đời Xin trân trọng cảm ơn PGs.Ts Lê Anh Tuấn- nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, nguyên Giám đốc Trung Tâm Chẩn đoán Trước sinh- Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, người THẦY khơi dậy ý tưởng cho em theo để nghiên cứu, để tìm tòi đường nhằm chẩn đốn sớm bệnh thalaasemia từ bào thai Xin trân trọng cảm ơn người THẦY khoa học, PGS.Ts Lê Hồi Chương, dìu dắt động viên em không ngừng suốt chặng đường lâu dài này, để có sản phẩm khoa học ngày hôm Xin trân trọng cảm ơn quý THẦY CÔ, quý vị LÃNH ĐẠO, quý ĐỒNG NGHIỆP Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương nơi công tác, đặc biệt Trung Tâm Chẩn đoán Trước sinh, Khoa Khám bệnh, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, phòng Nghiên cứu Khoa học, phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Cơng nghệ Thơng tin Xin trân trọng cảm ơn quý THẦY CÔ Trường Đại Học Y Hà Nội nơi em học tập, đặc biệt khoa Sau Đại học giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ vinh quang Xin trân trọng cảm ơn người BẠN yêu quý bên tơi Cuối cùng, xin cảm ơn GIA ĐÌNH, ơng bà, bố mẹ, chồng hai gái tôi, người mà tất họ dành cho tơi tình u thương vơ bờ Đặng Thị Hồng Thiện DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt BV PSTƯ Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương ĐBG Đột biến gen Hb Hemoglobin Huyết sắc tố HBA Gen quy định tổng hợp chuỗi alpha globin HBB Gen quy định tổng hợp chuỗi beta globin HGB(g/dL) Hemoglobin Nồng độ huyết sắc tố HbE Hemoglobin E Bệnh huyết sắc tố E HbC Hemoglobin C Bệnh huyết sắc tố C HbS Hemoglobin S Bệnh huyết sắc tố S HT Huyết MCV (fL) Mean Corpuscular Volume Thể tích trung bình hồng cầu MCH (pg) Mean Corpuscular Hemoglobin Số lượng hemoglobin trung bình hồng cầu PGD Pre-implantation genetic Chẩn đoán di truyền trước MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG HÌNH 38 von Kalle C., Baum C., Williams D.A (2004) Lenti in red: progress in gene therapy for human hemoglobinopathies J Clin Invest, 114 (7), 889-891 39 Roselli EA et al (2006) Gene therapy for β-thalassemia: preclinical studies on human cells Molecular Therapy 13 (1), 52-57 40 Petrakos G., Andriopoulos P., Tsironi M (2016) Pregnancy in women with thalassemia: challenges and solutions International Journal of Women's Health, 8, 441-451 41 De Sanctis V., Soliman A.T., Elsedfy H et al (2013) Growth and endocrine disorders in thalassemia: The international network on endocrine complications in thalassemia (I-CET) position statement and guidelines Indian J Endocrinol Metab, 17 (1), 8-18 42 Roussou P., Tsagarakis N.J., Kountouras D et al (2013) Beta-thalassemia major and female fertility: the role of iron and iron-induced oxidative stress Anemia, 617204 (10), 16 43 Origa R., Piga A., Quarta G et al (2010) Pregnancy and β-thalassemia: an Italian multicenter experience Haematologica, 95 (3), 376 44 Charoenboon C., Jatavan P., Traisrisilp K et al (2016) Pregnancy outcomes among women with beta-thalassemia trait Arch Gynecol Obstet, 293 (4), 771-774 45 Traisrisilp K., Jatavan P., Tongsong T (2017) A retrospective comparison of pregnancy outcomes between women with alpha-thalassaemia trait and normal controls J Obstet Gynaecol, 37 (8), 1000-1003 46 Ansari S., Azarkeivan A., Tabaroki A (2006) Pregnancy in patients treated for beta thalassemia major in two centers (Ali Asghar Children's Hospital and Thalassemia Clinic): outcome for mothers and newborn infants Pediatr Hematol Oncol, 23 (1), 33-37 47 Harteveld C.L., Kleanthous M., Traeger S.J (2009) Prenatal diagnosis of hemoglobin disorders: present and future strategies Clin Biochem, 42 (18), 1767-1779 48 He J., Song W., Yang J et al (2017) Next-generation sequencing improves thalassemia carrier screening among premarital adults in a high prevalence population: the Dai nationality, China Genet Med, 19 (9), 10221031 49 Chaweephisal P., Phusua A., Fanhchaksai K et al (2019) Borderline hemoglobin A2 levels in northern Thai population: HBB genotypes and effects of coinherited alpha-thalassemia Blood Cells, Molecules, and Diseases, 74, 13-17 50 Stembalska A., Slezak R., Pesz K et al (2007) Prenatal diagnosis-principles of diagnostic procedures and genetic counseling Folia Histochem Cytobiol, 45 Suppl 1, S11-16 51 Garite T.J., Combs C.A (2014) Chapter - Obstetric Issues, Labor, and Delivery A2 - Polin, Richard A Fetal and Neonatal Secrets (Third Edition), Mosby, Philadelphia, 33-48 52 Shulman L.P., Elias S (2013) Chapter 26 - Techniques for Prenatal Diagnosis Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics (Sixth Edition), Academic Press, Oxford, 1-28 53 Ville Y (2009) Chapter 12 - Invasive procedures in obstetrics A2 Wladimiroff, Juriy W Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, Elsevier, Edinburgh, 229-245 54 Shahbazian N., Barati M., Arian P et al (2012) Comparison of Complications of Chorionic Villus Sampling and Amniocentesis International Journal of Fertility & Sterility, (4), 241-244 55 Deng J., Peng W.L., Li J et al (2006) Successful preimplantation genetic diagnosis for alpha- and beta-thalassemia in China Prenat Diagn, 26 (11), 1021-1028 56 Ngô Trường Giang, Trần Văn Khoa, Triệu Tiến Sang cs Kết bước đầu ứng dụng quy trình chẩn đốn di truyền trước chuyển phơi bệnh betathalassemia kỹ thuật Minisequencing Y học Việt Nam, tập 448, tr 94100 57 Traeger-Synodinos J (2017) Pre-implantation genetic diagnosis Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 39, 74-88 58 Li C.-K (2017) New trend in the epidemiology of thalassaemia Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 39, 16-26 59 Al-Madhani A., Pathare A., Al Zadjali S et al (2019) The Use of HPLC as a Tool for Neonatal Cord Blood Screening of haemoglobinopathy: A Validation Study Mediterr J Hematol Infect Dis, 11 (1), e2019005 60 Li D.Z., Tang H.S (2019) Chromosomal microarray analysis in pregnancies at risk for a molecular disorder J Matern Fetal Neonatal Med, 191 61 Shang X., Xu X (2017) Update in the genetics of thalassemia: What clinicians need to know Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 39, 3-15 62 Barrett A.N., Saminathan R., Choolani M (2017) Thalassaemia screening and confirmation of carriers in parents Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 39, 27-40 63 Li D.-Z., Yang Y.-D (2017) Invasive prenatal diagnosis of fetal thalassemia Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 39, 41-52 64 Nguyễn Khắc Hân Hoan cs (2011) Tầm soát chẩn đoán trước sinh đột biến gen thalassemia Tạp chí nghiên cứu y học, 73 (2), 1-7 65 Bạch Khánh Hòa N.Q.C (2006) Tìm hiểu số đột biến gây βthalassemia người miền Bắc Việt Nam Tạp chí nghiên cứu y học, 40 (1), 15-17 66 Dương Bá Trực T.T.H.H., Tạ Thị Thu Hòa cs (2008) Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sàng lọc beta-thalassemia cộng đồng Tạp chí nghiên cứu y học, 57 (4), 229-232 67 Madan N., Sharma S., Sood S.K et al (2010) Frequency of β-thalassemia trait and other hemoglobinopathies in northern and western India Indian Journal of Human Genetics, 16 (1), 16-25 68 Peng C.T., Liu S.C., Peng Y.C et al (2013) Distribution of thalassemias and associated hemoglobinopathies identified by prenatal diagnosis in Taiwan Blood Cells Mol Dis, 51 (3), 138-141 69 Gupta V., Sharma P., Jora R et al (2015) Screening for Thalassemia Carrier Status in Pregnancy and Pre-Natal Diagnosis Indian Pediatr, 52 (9), 808-809 70 Olatunya O.S., Albuquerque D.M., Adekile A et al (2018) Influence of alpha thalassemia on clinical and laboratory parameters among nigerian children with sickle cell anemia J Clin Lab Anal, e22656 71 Wang W., Yuan Y., Zheng H et al (2017) A Pilot Study of Noninvasive Prenatal Diagnosis of Alpha- and Beta-Thalassemia with Target Capture Sequencing of Cell-Free Fetal DNA in Maternal Blood Genetic testing and molecular biomarkers, 21 (7), 433-439 72 Tổng c.T.k (2011) Điều tra Đánh giá mục tiêu Trẻ em Phụ nữ 2011 Giám sát thực trạng trẻ em phụ nữ Báo cáo MICS Việt Nam 2011, 73 Liao C., Xie X.M., Zhong H.Z et al (2009) Proposed screening criteria for beta-thalassemia trait during early pregnancy in southern China Hemoglobin, 33 (6), 528-533 74 Ngọc N.D (2018) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kiểu gen bệnh HbH chẩn đoán trước sinh bệnh alpha-thalassemia Luận án tiến sĩ y học, 75 Ánh N.T (2017) Thực trạng mang gen beta thalassemia kiến thức thái độ thực hành dự phòng bệnh phụ nữ dân tộc thiểu số, 15-49 tuổi, có chồng huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y Dược Thái Nguyên, 52-62 76 Mirzakhani M., Tarrahi M.J., Baghersad A et al (2019) Can Couples With MCV>/=80, MCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sàng lọc bệnh thalassemia ở phụ nữ có thai đến khám và điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương , Nghiên cứu sàng lọc bệnh thalassemia ở phụ nữ có thai đến khám và điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương , Xét nghiệm điện di hemoglobin đặc hiệu cho bệnh β thalassemia với ba biểu hiện: HbF tăng, HbA2 tăng và HbA giảm. Xét nghiệm di truyền xác định gen bệnh có giá trị chẩn đoán chính xác bệnh và thể loại bệnh, - Thai nhi mang các đột biến cho thấy sẽ biểu hiện thành bệnh thalassemia thể nặng. Có hai trường hợp., Các chỉ số trung bình RBC, HGB, MCV, MCH ở nhóm có thiếu máu thấp hơn nhóm không thiếu máu một cách có ý nghĩa thống kê. Các chỉ số trung bình RBC, HGB, MCH của nhóm có thiếu máu đều thấp hơn trị số tham chiếu của người bình thường. Chỉ số trung bình MCV , Trong 123 trường hợp chọc ối có 117 trường hợp được xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi ở tuổi thai từ 13 đến 22 tuần. Có 1 trường hợp được xét nghiệm ở tuổi thai 31 tuần., Các thai phụ mang đột biến gen α-thalassemia có chỉ số MCV chủ yếu ở ngưỡng dưới 75fL. Chỉ có 1 thai phụ có chỉ số MCV trong ngưỡng tham chiếu của người bình thường là 81,1fL, nhưng trường hợp này lại thiếu máu nặng phải truyền máu với chỉ số RBC là 2,85 , 95% các thai phụ này có chỉ số Ferritin huyết thanh nằm trong khoảng 76,9 + 80,9 µg/l, khoảng này nằm trong ngưỡng tham chiếu của người bình thường. Trị số nhỏ nhất là 3,7 µg/l và lớn nhất là 706,8 µg/l., Khi chọc ối làm xét nghiệm di truyền tìm đột biến gen thalassemia cho 123 trường hợp, kết quả thu được (biểu đồ 3.7) là tỷ lệ thai mang gen α-thalassemia cao nhất chiếm 61% (75 trường hợp), thai mang gen β-thalassemia chiếm 7,3% (có 9 trường hợp), thai ma, Như vậy, theo biểu đồ 3.7, tổng số trường hợp thai mang kiểu gen α-thalassemia thể nặng nên ngừng thai nghén là 36 trường hợp- chiếm 29,3%; tổng số trường hợp thai mang kiểu gen β-thalassemia thể nặng – nếu trẻ sinh sống thì con cần điều trị truyền máu và, Những thai phụ và chồng có biểu hiện hồng cầu nhỏ hoặc nhược sắc nhưng không có các yếu tố khác gợi ý có nguy cơ mắc bệnh hoặc mang gen bệnh thalassemia (về tiền sử bản thân, tiền sử gia đình, bệnh sử, triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm khác) thì nhiều , Xây dựng quy trình sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemia ở phụ nữ có thai trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành để áp dụng sàng lọc cho tất cả phụ nữ có thai đến khám ở các tuyến theo sơ đồ 4.4.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm