Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc trưng của dòng thải và đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

85 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 07:14

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu đặc trưng nước thải và ước tính lượng thải tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung nhằm hạn chế ô nhiễm tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang trong giai đoạn cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa đất  nước. Hàng loạt khu cơng nghiệp tập trung đã được xây dựng và đi vào hoạt động.  Sự hình thành và phát triển các khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao   ở Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế  quốc dân.  Theo thứ trưởng Bộ Tài ngun và Mơi trường Bùi Cách Tuyến, tính đến  tháng 10/2014, trên cả nước đã có 209 khu cơng nghiệp đi vào hoạt động với tổng  diện tích trên 47.300 hécta. Giá trị  sản xuất cơng nghiệp bình qn trên 1 ha đất  đã cho th đạt khoảng 1,6 triệu USD/ha/năm, tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao   động trực  tiếp và  gần 1,8 triệu lao  động gián tiếp [29]. Phát triển  khu cơng  nghiệp với mục tiêu tập trung các cơ sở sản xuất cơng nghiệp, sử dụng hiệu quả  nguồn tài ngun và năng lượng, tập trung các nguồn phát thải vào các khu vực   nhất định, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả quản lý nguồn thải và bảo vệ  mơi trường. Tuy nhiên, q trình phát triển khu cơng nghiệp đã bộc lộ  một số  khuyết điểm trong việc xử lý chất thải và đảm bảo chất lượng mơi trường.  Tình trạng ơ nhiễm mơi trường (nhất là nguồn nước) tại các khu cơng  nghiệp là do việc quy hoạch phát triển các khu cơng nghiệp ở nước ta chưa hợp   lý, cũng như thiếu các nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển. Thêm  vào đó, trong q trình hoạt động, nhiều khu cơng nghiệp còn thay đổi quy hoạch  ngành nghề  so với quyết định phê duyệt đầu tư, nên thiết kế  hệ  thống xử  lý   nước thải tập trung ban đầu không đáp  ứng yêu cầu thực tiễn [29]. Theo thống  kê cho thấy, năm 2011 mỗi ngày các khu công nghiệp nước ta thải ra khoảng tám   nghìn tấn chất thải rắn, tương đương khoảng ba triệu tấn một năm [26] Khu   cơng   ngiệp   Nam   Cấm     thành   lập   theo   Quyết   định   số  3759/QĐ.UB­CN ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh Nghệ An [22] và được UBND  tỉnh Nghệ  An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số  2555/QĐ.UB­CN  ngày 12/7/2004.  Nằm hai bên Quốc lộ 1A, có tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy   qua, đường tỉnh lộ Nam Cấm nối Quốc lộ 1A với cảng biển Cửa Lò. Cách thành   phố Vinh 18km về phía Bắc, cách sân bay Vinh 12km, cách ga Vinh 17 km và ga   Qn Hành 2km, cách cảng biển Cửa Lò 8 km. Khu cơng nghiệp Nam Cấm có  diện tích quy hoạch 327,83 ha bao gồm 3 tiểu khu A, B, C, là khu cơng nghiệp  tổng hợp với các ngành chủ  yếu: chế  biến nơng – lâm – thủy sản, rượu, bia,   nước giải khát, sản xuất vật liệu xây dựng, chế  biến khống sản, lắp ráp máy,   dệt may, nhựa, hàng tiêu dùng, dụng cụ  thể  thao, thiết bị văn phòng phẩm [21].  Sau hơn 10 năm xây dựng, Khu cơng nghiệp Nam Cấm  đã thu hút 18 doanh   nghiệp vào hoạt động. Mặc dù, được xem là khu cơng nghiệp mới, được đầu tư  cơng nghệ hiện đại trong sản xuất. Tuy nhiên, đến nay khu cơng nghiệp này vẫn  chưa có hệ  thống xử  lý nước thải tập trung, ơ nhiễm mơi trường nước   đã và   đang gây  ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Hàng ngày, hàng   ngàn hộ  dân sống xung quanh khu cơng nghiệp phải chấp nhận sống chung với   nguồn nước thải chưa qua xử  lý đổ  ra từ  các nhà máy. Vì vậy, đòi hỏi phải có  những biện pháp thiết thực trong quản lý và giảm thiểu ơ nhiễm để  bảo vệ mơi   trường Từ  những thực tiễn trên, chúng tơi chọn đề  tài  “Nghiên cứu đặc trưng   của dòng thải và đề xuất sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu   cơng nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An”  với mục tiêu hiểu rõ  tính chất lý hóa của dòng thải lỏng, ước tính được lượng thải để có thể đề xuất   được một quy trình xử lý nước thải phù hợp cho khu cơng nghiệp Nam Cấm Mục tiêu của đề tài ­ Nghiên cứu đặc trưng nước thải và  ước tính lượng thải tại khu cơng  nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ­ Đề  xuất sơ  đồ  công nghệ  xử  lý nước thải tập trung nhằm hạn chế  ô   nhiễm tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Giới hạn của đề tài Các vấn đề liên quan đến chất lượng nước thải của Khu công nghiệp Nam  Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. Khu cơng nghiệp (KCN)  1.1.1. Giới thiệu chung về khu cơng nghiệp  a) Khái niệm  Khu cơng nghiệp (KCN) là khu tập trung các doanh nghiệp chun sản xuất  hàng cơng nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất cơng nghiệp có ranh giới  địa lý xác định, khơng có dân cư  sinh sống do chính phủ  hoặc thủ  tướng chính  phủ quyết định Nói cách khác có thể hiểu KCN là một quần thể các xí nghiệp cơng nghiệp  xây dựng trên một vùng thuận lợi về các yếu tố địa lý tự nhiên, kết cấu hạ tầng,   xã hội để  thu hút vốn đầu tư  và hoạt động theo một cơ  cấu hợp lý nhằm đạt  hiệu quả cao trong sản xuấtt cơng nghiệp và kinh doanh [16, 31].  b) Đặc điểm của KCN Về mặt pháp lý: KCN là phần lãnh thổ  của nước sở tại, các doanh nghiệp   hoạt động trong KCN chịu sự điều chỉnh pháp luật của nước sở tại như luật đầu   tư nước ngồi, luật lao động, quy chế khu cơng nghiệp Về mặt kinh tế: KCN là nơi tập trung nguồn lực để phát triển cơng nghiệp   Các nguồn lực của nước sở tại, các nhà đầu  tư trong và ngồi nước tập trung vào   một khu địa lý xác định, các nguồn lực này đóng góp vào phát triển cơ cấu, những  ngành mà nước sở tại  ưu tiên, cho phép đầu tư. Bên cạnh đó, thủ  tục hành chính   đơn giản, có ưu đãi về tài chính, an ninh, an tồn xã hội tốt tại đây thuận lợi cho   việc sản xuất kinh doanh hàng hóa hơn các khu vực khác. Mục tiêu của nước sở  tại khi xây dựng khu cơng nghiệp là thu hút vốn đầu tư với quy mơ lớn, thúc đẩy  xuất khẩu tạo việc làm, phát triển cơ  sở hạ  tầng, chuyển giao cơng nghệ, giảm  thiểu ơ nhiễm mơi trường [17] c)  Nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển KCN [3, 5, 8, 19, 28]  Vị  trí địa lý: Trong 10 yếu tố  thành cơng của KCN do Hiệp hội KCN thế  giới đã tổng kết, có hai yếu tố  thuộc về yếu tố địa lý và điều kiện tự  nhiên, đó   là: Gần các tuyến giao thơng đường bộ,  đường hàng khơng, đường biển. Có  nguồn cung cấp ngun liệu và lao động.  Rõ ràng việc xây dựng các KCN ở các khu vực này sẽ tận dụng được đầu   vào có sẵn, làm giảm chi phí vận chuyển, có điều kiện mở rộng trong điều kiện   KCN thành cơng Vị  trí kinh tế  xã hội: Các trung tâm đơ thị  vừa là trung tâm kinh tế, vừa là  trung tâm chính trị. Do đó sẽ tập trung nhiều ngành sản xuất, cơ sở vật chất kỹ  thuật tốt, đội ngũ lao động có trình độ  cao, chun mơn giỏi. Do vậy, hiện nay   các KCN chủ  yếu tập trung  ở các thành phố lớn để  tận dụng điều kiện sẵn có,  giảm rủi ro và tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư Kết cấu hạ  tầng: Đây là yếu tố  có  ảnh hưởng rất lớn đến thu hút đầu tư  vào KCN. Với các nhà đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng mối quan tâm là vị  trí thì  với các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh lại là kết cấu hạ tấng. Kết cấu hạ tầng:   điện, nước, cơng tình cơng cộng khác như  đường xá, cầu cống  tác động trực  tiếp đến giá thuế đất, ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư Thị  trường: Đối với các cơng ty nước ngồi, mục tiêu đầu tư  vào các KCN  là tận dụng thị trường nước chủ nhà, đưa nguồn vốn và hoạt động sinh lợi tránh   tình trạng  ứ  đọng vốn, đồng thời có thể  tận dụng được nguồn tài ngun nhân  cơng rẻ  cộng với thị  trường rộng lớn. Nghiên cứu thị  trường là một trong các   hạng mục phải xem xét trong q trình lập dự án nghiên cứu khả thi Vốn đầu tư  nước ngồi: Trong khi các nước đang phát triển gặp phải tình   trạng thiếu vốn thì các cơng ty xun quốc gia đang có nguồn vốn lớn mong  muốn có một mơi trường đầu tư có lợi nhất song khơng phải bất kỳ đâu họ cũng  bỏ vốn vào đầu tư Yếu tố chính trị: Quan hệ chính trị tốt đẹp là dấu hiệu tốt cho việc mở rộng   quan hệ  hợp tác kinh tế. Thơng thường những tác động này thể  hiện  ở: Việc   dành cho các nước kém phát triển điều kiện ưu đãi về vốn đặc biệt là vốn ODA,  các khoản viện trợ khơng hồn lại hoặc các khoản cho vay ưu đãi. Tạo điều kiện   xuất nhập khẩu ngun vật liệu, sản phẩm, thiết bị cơng nghệ. Ký kết các hiệp  ước thương mại giữa các Chính phủ  cho phép các tổ  chức kinh tế, cá nhân, các  đơn vị kinh tế đầu tư sang nước kia d)  Sự phân bố của KCN phải đảm bảo những điều kiện sau ­ Có khả năng xây dựng kết cấu hạ tầng thuận lợi có hiệu quả, có đất để  mở rộng và nếu có thể liên kết thành các cụm cơng nghiệp. Quy mơ KCN và quy   mơ xí nghiệp phải phù hợp với cơng nghệ chính gắn kết với kết cấu hạ tầng ­ Thủ  tục đơn giản nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư, quản lý và điều  hành nhanh nhạy, ít đầu mối ­ Có khả năng cung cấp ngun liệu trong nước hoặc nhập khẩu tương đối  thuận lợi, có cự ly vận tải thích hợp ­ Có thị trường tiêu thụ sản phẩm ­ Có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động cả số lượng và chất lượng với chi   phí tiền lương thích hợp 1.1.2. Lịch sử và xu hướng phát triển KCN trên thế giới và Việt Nam a) Trên thế giới [5, 8, 24, 27] Từ  lâu trong lịch sử  phát triển kinh tế, người ta đã phát triển loại hình  KCN để  tập trung các nhà máy sản xuất cơng nghiệp vào trong một khu vực.  KCN đầu tiên trên thế  giới được thành lập vào năm 1896   Trafford Park thành  phố Manchester (Anh) với tư cách là một doanh nghiệp tư nhân. Sau đó vào năm  1899 vùng cơng nghiệp Clearing  ở thành phố Chicago, bang Illinois bắt đầu hoạt  động và được coi là KCN đầu tiên của Mỹ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, do  điều kiện địa lý, mơi trường và một số yếu tố khách quan cho thấy lợi thế giữa   KCN tập trung và KCN riêng lẻ  chưa có sự  chênh lệch đáng kể  nên số  lượng   KCN tập trung chưa được các doanh nghiệp cơng nghiệp chú trọng, cho đến   những năm 1950 ­ 1960. Do điều kiện cơng nghiệp phát triển mạnh nên ngồi  điều kiện mơi trường sinh thái và các điều kiện xã hội đã có sự bùng nổ về phát   triển các vùng cơng nghiệp và KCN tập trung Đối với những nước đang phát triển đầu tiên đã sử  dụng hệ  thống KCN là   Pucto Rico. Trong những năm từ  1947­1963, Chính phủ  Pucto Rico đã xây dựng  480 nhà máy để  cho các doanh nghiêp thuê với cơ sở hạ  tầng phù hợp nhằm thu   hút các cơng ty chế  biến của Mỹ, hầu hết các nhà máy tập trung trong hơn 30   KCN.  KCN đầu tiên ở các nước châu Á được khai sinh ở Singapore vào năm 1951,  đến năm 1954 Malaysia cũng bắt đầu thành lập KCN cho đến giữa thập kỷ 90 đã   có 139 KCN, Ấn Độ bắt đầu thành lập KCN từ 1955 đến năm 1979 đã có 705 khu   cơng nghiệp Bên cạnh những mặt tích cực trong phát triển các KCN là những thách thức   về mơi trường đi kèm, đòi hỏi cần phải có bài tốn cân bằng giữa phát triển kinh  tế và bảo vệ mơi trường. Khái niệm khu cơng nghiệp sinh thái (KCNST) bắt đầu  được phát triển từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20 trên cơ sở của Sinh thái học   cơng nghiệp (STHCN). Với quan điểm hệ  cơng nghiệp khơng phải là các thực   thể  riêng rẽ  mà là một tổng thể  các hệ  thống liên quan giống như  hệ  sinh thái,   STHCN tìm cách loại trừ  khái niệm “chất thải” trong sản xuất cơng nghiệp và  mục tiêu cơ  bản của nó là tăng cường hiệu quả  của hoạt động cơng nghiệp và  cải thiện mơi trường như: giảm thiểu sử dụng tài ngun thiên nhiên khơng thể  tái tạo, giảm thiểu các tác động xấu mơi trường, duy trì hệ sinh thái tự nhiên của  khu vực… Nói cách khác, khu cơng nghiệp sinh thái là KCN mà   đó nhiều nhà  máy hoạt động độc lập nhưng kết hợp với nhau một cách tự nguyện, hình thành   quan hệ cộng sinh giữa các nhà máy với nhau và mơi trường KCN Kalundborg, Đan Mạch được coi là KCN điển hình đầu tiên trên thế  giới  ứng dụng những nghiên cứu của STHCN vào việc phát triển một hệ  thống   cộng sinh cơng nghiệp thơng qua sự trao đổi năng lượng và ngun vật liệu giữa  các cơng ty. Trong vòng 15 năm từ 1982­1997, lượng tiêu thụ tài ngun của KCN    giảm     19.000     dầu,   30.000     than,   600.000m3   nước,     giảm   130.000 tấn các­bon dioxide thải ra. Mơ hình hoạt động KCN này là cơ sở  quan  trọng   để   hình   thành   hệ   thống   lý   luận   STHCN       KCNST       giới.  Nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển KCNST Kalundborg là sự phù  hợp giữa các ngành công nghiệp trên phương diện trao đổi chất thải, khoảng  cách giữa các nhà máy không quá lớn, mỗi nhà máy đều nắm bắt thông tin liên   quan đến nhà máy khác trong KCN, động cơ thúc đẩy các nhà máy tham gia vào   KCNST là sự phát triển kinh tế bền vững, sự phối hợp giữa các nhà máy trên tinh  thần tự nguyện và phù hợp với quy định về bảo vệ mơi trường KCN Riverside, Mỹ nằm  ở thung lũng Burlington có diện tích 40ha, là một   KCNST nơng nghiệp hỗn hợp đa chức năng. Phát triển dựa trên sự phối hợp giữa   các nhà máy bên trong KCN và bên ngồi trao đổi ngun liệu và phế  phẩm   Nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển KCNST Riverside là: Khuyến   khích sự phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp địa phương và tận dụng tối đa các   nguồn lực địa phương. Cân bằng các lợi ích kinh tế  và  ảnh hưởng của sự  phát  triển. Thúc đẩy và sử  dụng hiệu quả  nguồn tài chính. Bảo vệ  và bảo tồn các   nguồn  tài ngun    mơi  trường  địa  phương,   đặc   biệt   ngành nông  nghiệp  truyền thống. Luôn đảm bảo sự  hợp tác chặt chẽ  với cộng đồng địa phương.  Hợp tác với các tổ  chức phi lợi nhuận thúc đẩy các hoạt động hàng hóa và dịch  vụ.  KCN Map Ta Phut, Thái Lan nằm   phía Đơng Thái Lan có tổng diện tích  2.000ha, tập trung 89 nhà máy với 20.000 cơng nhân. Ngun tắc cơ bản làm nền  tảng cho sự phát triển KCNST Map Ta Phut là trao đổi và tái chế chất thải, điều   phối giao thơng và duy tu bảo dưỡng phương tiện, trao đổi và tiếp xúc cộng   đồng, cùng tạo ra năng lượng, nguồn nhân lực, vấn đề  đào tạo, hệ  thống mơi  trường, an tồn, sức khỏe con người KCN Guitang Group, Trung Quốc nằm trong tỉnh Guangxi thuộc Tây Nam   Trung Quốc có tổng diện tích 2 km2.  KCN bao gồm các nhà máy tinh chế đường  lớn nhất Trung Quốc, thành lập năm 1956. Nguyên tắc cơ bản  làm nền tảng cho    phát triển KCNST Guitang Group là trao đổi và tái chế chất thải, hỗ trợ  của   chính phủ về chính sách đối với sử dụng sản phẩm phụ, đào tạo nhân sự trẻ tại  địa phương, hỗ  trợ  chuyển đổi từ  phương thức sản xuất nơng nghiệp cũ sang   nơng nghiệp sinh thái, duy trì đổi mới mơi trường kinh tế và xã hội nơng thơn… Với sự  nghiên cứu ngày càng sâu về  STHCN và với các tiến bộ  vượt bậc   của khoa học kỹ thuật và cơng nghệ, KCNST đã trở  thành một mơ hình mới cho  việc phát triển cơng nghiệp, kinh tế  và xã hội phù hợp với tiến trình phát triển   bền vững tồn cầu. Đến nay, KCNST được hiểu là một “cộng đồng” các doanh   nghiệp sản xuất và dịch vụ có mối liên hệ mật thiết trên cùng một lợi ích: hướng   tới một hoạt động mang tính xã hội, kinh tế và mơi trường chất lượng cao, thơng   qua sự hợp tác trong việc quản lý các vấn đề về mơi trường và nguồn tài ngun   Bằng các hoạt động hợp tác chặt chẽ  với nhau, “cộng đồng” KCNST sẽ  đạt   được một hiệu quả  tổng thể  lớn hơn nhiều so với tổng các hiệu quả  mà từng  doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ gộp lại Một KCNST thực sự cần phải là: ­ Một mạng lưới hay một nhóm các doanh nghiệp sử  dụng các bán thành   phẩm, phế phẩm hay phụ phẩm của nhau ­ Một tập hợp các doanh nghiệp tái chế ­ Một tập hợp các cơng ty có cơng nghệ sản xuất bảo vệ mơi trường ­ Một tập hợp các cơng ty sản xuất sản phẩm “sạch” ­ Một KCN được thiết kế  theo một chủ  đề  mơi trường nhất định (ví dụ  KCNST năng lượng tái sinh, KCNST tái tạo tài ngun) ­ Một KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cơng trình xây dựng bảo vệ mơi  trường ­ Một khu vực phát triển hỗn hợp và đồng bộ  (cơng nghiệp, thương mại, dịch  vụ) Hiện nay, trên thế giới có khoảng 30 KCNST, phần lớn nằm  ở nước Mỹ  và châu Âu. Tại châu Á, mạng lưới cơng nghiệp sinh thái với một số các KCNST  đã được thành lập và phát triển ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước  khác. Mỗi một KCNST có một chủ  đề  (đặc trưng) riêng về  mơi trường hay hệ  sinh thái cơng nghiệp trong đó. Dựa vào đó, người ta chia KCNST thành năm loại   chính: KCNST nơng nghiệp; KCNST tái tạo tài ngun; KCNST năng lượng tái  sinh; KCNST nhà máy điện và KCNST lọc hóa dầu hay hóa chất b) Ở Việt Nam [3, 6­8, 16­19, 24] Tiền thân phát triển các KCN là khu kỹ  nghệ  Biên Hòa (nay là KCN Biên  Hòa I) được thành lập năm 1963; Nơi này có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển  cơng nghiệp, đây cũng là KCN lớn nhất và phát triển nhất sau ngày miền Nam  giải phóng 1975. Song song đó, tại miền Bắc cũng đã bắt đầu xây dựng nhiều  khu liên hợp, cụm cơng nghiệp lớn nhằm phát triển cơng nghiệp tạo cơ sở phát   triển các KCN; điển hình là khu cơng nghiệp gang thép Thái Ngun Nhằm mở  rộng và nâng cao hiệu quả  hoạt động của việc hình thành xây   dựng, phát triển và quản lý KCN, ngày 18/10/1991 Chính phủ  Việt Nam đã ban  hành quy chế  KCN kèm theo Nghị  định 322/HĐBT và năm 1994 Chính phủ  ban   hành quy chế KCN kèm theo Nghị định 192/CP. Đánh dấu cho bước mở đầu của  việc phát triển KCN   nước ta, ngày 24/4/1997 Chính phủ  ban hành Nghị  định   36/CP thống nhất các quy chế KCN nhằm kiện tồn và đẩy nhanh tốc độ đầu tư  xây dựng và phát triển các KCN; tạo một hành lang pháp lý đặc biệt cho loại hình  kinh tế  còn khá    mẻ   lại có   điểm  xuất  phát thấp,  chúng ta   chưa  có  kinh  nghiệm lại thiếu tiềm lực về nguồn vốn đầu tư các cơ sở vật chất hạ tầng trong  cũng như ngồi địa bàn KCN. Hơn nữa lại chịu sự cạnh tranh rất gay gắt về thu   hút đầu tư  nước ngồi của các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Thái Lan,   Indonesia. Tuy nhiên với đường lối chính trị đúng, Đảng ta đã lãnh đạo cơng cuộc  đổi mới và thu được những thành cơng, đã khẳng định được vị  trí của đất nước   trên trường quốc tế. Với các chính sách kinh tế  mở, thơng thống đã hấp dẫn   được các nhà đầu tư và các quốc gia trên thế  giới  Theo Vụ  Quản lý KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến thời điểm hiện   nay có khoảng 298 KCN đang hoạt động với sự  phân bố  khác nhau trong các   vùng, miền; điển hình như Đồng Nai: 32 KCN, Tp.Hồ Chí Minh: 19 KCN, Long  An: 36 KCN, Bình Dương: 25 KCN, Nghệ An: 3KCN, Đà Nẵng: 6 KCN, Hà Nội:  9 KCN… Các KCN đã được thành lập   Việt Nam phần lớn tập trung tại các   vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có 23 khu, diện tích  3.345 ha, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 50 khu, diện tích 11.579 ha, Vùng  kinh tế trọng điểm miền Trung có 17 khu, diện tích 2.466 ha và khu kinh tế Dung   Quất (Quảng Ngãi), khu kinh tế  mở  Chu Lai (Quảng Nam). Ngồi ra, các khu   khác có 16 khu, diện tích 2.837ha. Hệ thống KCN ở nước ta gồm nhiều loại hình,   đa dạng về quy mơ, tính chất và trình độ hiện đại Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các KCN, các vấn đề mơi trường cũng   nảy sinh nhanh chóng. Việc lắp đặt các hệ  thống xử  lí khí thải, nước thải… đã  10 Để  đánh giá    những  đặc   tính   dòng  thải lỏng  trong  hệ   thống   mương thốt nước thải của KCN và trên cơ sở đó đề xuất sơ đồ cơng nghệ xử lý   nước thải tập trung, luận văn ngồi việc đánh giá chất lượng nước thải của các   nhóm ngành chính trong KCN cũng đã phân tích 01 mẫu nước mặt lấy tại Bara   Cầu Kiệt, nơi tiếp nhận nước thải chung của KCN, cách KCN 400 m về  phía  Đơng Bắc Trong 9 mẫu nước thải phân tích tại các nhà máy của 6 nhóm ngành (Chế  biến thực phẩm, Chế  biến khống sản, Chế  biến lâm sản, Điện tử  viễn thơng,   Sản xuất hóa chất và Chế biến thức ăn gia súc) đã cho thấy rõ: ­ Nhóm ngành chế biến thực phẩm có nồng độ  chất hữu cơ cao, tổng nitơ  và độ  màu tương đối lớn (phụ  thuộc vào ngun liệu), các vi sinh vật (có cả  vi  sin h vật gây bệnh) có khả năng phát triển mạnh. Nước thải loại này, xử lý bằng   các phương pháp sinh học truyền thống cho hiệu suất khá cao. Tuy nhiên, chỉ sử  dụng đơn thuần phương pháp sinh học thì nước thải sau xử lý khó đạt được tiêu  chuẩn thải ngày càng khắt khe. Thêm nữa, nếu lượng thải lớn thì thải lượng ơ  nhiễm sẽ tăng cao và nếu bị thải vào các thủy vực lưu thơng kém sẽ tái ơ nhiễm  trở. Kết quả xử lý ở nhà máy loại hình này đã cho thấy rõ điều đó: Nhà máy chế  biến bột cá Minh Thái Sơn sau xử lý UASB và Aerotank, BOD5 và COD vẫn còn  tương  ứng là  63 và  100 mg O2/L);  Nhà  máy bia  Hà  Nội – Nghệ  An  có  một  HTXLNT xem ra  rất hoàn chỉnh,  nhưng tổng coliform vẫn rất cao sau xử  lý  (23.800 MPN/100 mL, gấp 4,8 lần cột B, QCVN 40:2011), các giá trị  độ  màu,  tổng   nitơ     COD     cao       lưu   lượng   thải   cực   lớn   (972   so   với   1.690.4m3/ngày đêm của cả KCN) ­ Mẫu nước thải đại diện cho ngành điện tử  viễn thơng được lấy tại Nhà  máy sản xuất linh kiện thiết bị  điện tử  viễn thơng Hitech BSE Việt Nam có  amoni vượt 6.5 lần (325 mgN/L), tổng Coliform vượt 12 lần (60.000 MPN/100   mL) so với QCVN 40:2011/BTNMT ­ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v ề n ước th ải   cơng nghiệp. Đồng thời dòng thải lỏng sau xử lý của nhà máy có độ  pH khá cao  71 (pH = 8,3) và chứa chứa các kim loại nặng như  Cd, Cu, Zn, Ni   dự báo sẽ ảnh   hưởng lớn đến chất lượng dòng thải chung và gây ơ nhiễm kim loại nặng khi   khơng được xử  lý triệt để  tại nguồn. Kim loại nặng sẽ  tích lũy và có khả  năng   gây ơ nhiễm đất, nước mặt, nước ngầm khu vực quanh nơi phát thải.  Với nhóm ngành này cần phải xem lại nguồn ngun liệu, khả  năng gây ơ  nhiễm và HTXLNT hiện có để cải tiến hoặc thay đổi cơng nghệ xử lý. Mặt khác   cũng cần chú ý rằng đây là nhà máy có lưu lượng thải lớn thứ 2 trong KCN (295   m3/ngày đêm trên tổng 1.690.4m3/ngày đêm của cả KCN, sau Nhà máy bia Hà Nội  – Nghệ An) ­ Nước thải của nhóm ngành sản xuất hóa chất mà đại diện là nước thải   của Nhà máy chế  biến tùng hương xuất khẩu thuộc Cơng ty CP chế  biến tùng  hương Việt Nam có độ màu, COD vượt cột B, QCVN 40:2011 (190 Pt­Co và 167   mg O2/L). Giá trị pH cũng xấp xỉ ngưỡng trên (8,7) và SS khá cao (74 mg/L) theo  tiêu chuẩn cho phép của nước thải cơng nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT. Chứng  tỏ  nguồn nước thải chứa khá nhiều thành phần hữu cơ (có cả  chất hữu cơ  khó  phân hủy sinh học) và khơng an tồn khi xả  ra dòng thải chung, nên cũng cần   phải bổ sung thêm kỹ thuật tiên tiến hơn cho HTXLNT.  ­  Nhóm  ngành chế   biến khống sản (bột   đá)  chỉ   sử  dụng  nước   để   rửa  ngun liệu, làm mát và vệ sinh cơng nghiệp, nên nhìn chung khơng gây ơ nhiễm  nước. Vì chỉ là cặn dễ lắng nên đơn giản dùng bể lắng để  loại bỏ là đủ  và nếu  có dầu mỡ  thì nên sử  dụng bể  tách dầu để  loại bỏ. Tuy nhiên nước thải của   những nhà máy này sau xử lý vẫn còn độ màu khá cao (từ 65 – 132 Pt­Co) và hàm  lượng cặn lơ lửng sau xử lý vẫn còn từ 59 ÷ 85 mg/L; nếu trong KCN Nam Cấm  loại hình này phát triển mạnh (nhiều nhà máy, xí nghiệp) thì sẽ  làm tăng lưu  lượng thải, nên cần phải chú ý đến kỹ thuật tiên tiến hơn để  loại bỏ các chất ơ  nhiễm 72 ­ Nhóm ngành chế  biến lâm sản trong KCN Nam Cấm có cơng nghệ  khá  đơn giản, chủ  yếu là cưa, băm, chặt và sàng lấy dăm gỗ    khoảng kích thước   xác định theo u cầu sản xuất cụ  thể nên hầu như  cũng khơng sử  dụng nước.  Tức là khơng có nước thải sản xuất. Như vậy việc xử lý nước thải cũng chỉ  là   xử lý nước thải sinh hoạt của cán bộ cơng nhân viên và có thể có thêm nước thải   sản xuất từ mài dụng cụ cưa, phụ gia làm ván ép, nên ơ nhiễm chỉ có cặn rắn (SS   là chính). Mặc dù phân tích 02 mẫu nước thải sau xử  lý của 2 nhà máy nhóm  ngành này đều cho kết quả  đạt QCVN 40:2011, cột B (thậm chí là cả  cột A);  nhưng nếu phát triển thêm nhiều nhà máy cũng cần phải chú ý đến một số thơng   số như tổng nitơ, SS, độ màu và cơng nghệ xử lý.  Tóm lại, trong 09 mẫu nước thải đã xử  lý được lấy từ  09 nhà máy trong  KCN Nam cấm có 04 mẫu nước thải của các nhà máy chế biến thực phẩm, linh  kiện điện tử  và sản xuất hóa chất (chế  biến tùng lâm) là bị  ơ nhiễm. Các nhà  máy còn lại (đa phần có xử  lý sơ  bộ) đều có nước thải khơng gây ơ nhiễm; có   nghĩa là các thơng số  phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo  QCVN  40:2011/BTNMT. Tuy nhiên, với các chỉ  số  xấp xỉ  hoặc dưới ngưỡng khơng  nhiều dự  báo sẽ   ảnh hưởng lớn đến dòng thải chung. Các chỉ  số  COD, BOD 5,  TSS  từ  các nhà máy chế  biến ngun liệu giấy, chế biến ngun liệu gỗ, bột  đá chưa được đánh giá là an tồn tuyệt đối khi xả thải ra mơi trường  Kết quả  phân tích dòng thải chung của KCN được thể  hiện trong bảng  3.9 đã chứng minh cho điều này Bảng 3.9. Kết quả  phân tích nước thải được lấy tại Bara Cầu Kiệt ­ nơi   tiếp nhận nước thải của khu công nghiệp Nam Cấm 73 T T Thông  số Kết  QCVN 08:2008/BTNMT (Cột B1) Phương pháp Đơn vị ­ 7,8 5,5 ­ 9 C 33 ­ phân tích pH TCVN 6492:2011 Nhiệt độ TCVN: 4557:1988 DO TCVN: 7325:2004 mg/l 5,57 ≥ 4 TSS TCVN: 6625:2000 mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc trưng của dòng thải và đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc trưng của dòng thải và đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, b) Xử lý cấp tiến, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, a) Đặc điểm tự nhiên, e) Khuyến khích sản xuất sạch hơn hướng tới thực hiện KCN sinh thái, b) Quy trình xử lý, Đã đánh giá được thực trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu cho Khu công nghiệp Nam Cấm.

Mục lục

Xem thêm