Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân

40 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 04:53

Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân trình bày những đặc tính tiểu sử; tính cách, nhận thức và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo. HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI THUYẾT TRÌNH NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN GVHD: Mr Trần Mạnh Quý NHÓM NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TÍNH CÁCH NHẬN THỨC HỌC TẬP NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TUỔI TÁC Khi tuổi tác cao con người thường ít muốn nghỉ  việc vì những sự lựa chọn nghề nghiệp, hệ số  lương, lợi ích hưu trí hấp dẫn • GIỚI TÍNH • Có hay khơng việc phụ nữ làm việc giỏi nam giới? Khơng có khác biệt nam nữ lực nói chung, lực lãnh đạo, hoạt động xã hội , học tập NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH Việc lập gia đình tạo ra nhiều trách nhiệm hơn, tạo  cho việc có một cơng việc làm ổn định và một thu  nhập ổn định là quan trọng hơn và giá trị hơn • SỐ LƯỢNG NGƯỜI PHẢI NI DƯỠNG Khơng có đủ thơng tin trong quan hệ giữa số  lượng người phải ni dưỡng và năng suất lao  động NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ THÂM NIÊN CƠNG TÁC Thâm niên cơng tác thâm niên là một căn cứ để giải  thích sự thun chuyển, người có thâm niên cao  thường ít chuyển cơng tác NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH TÍNH CÁCH LÀ GÌ? Tính cách là một tổ chức năng động gắn liền với hệ thống  tâm lý của cá nhân mà hệ thống này xác định những phản ứng  và những tương tác của cá nhân đối với những người khác và  đối với mơi trường của anh ta NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH ĐẶC ĐIỂM Thể hiện sự độc đáo, cá biệt, và riêng có Tương đối ổn định ở các cá nhân PHẢN ỨNG VỚI TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ ĐÁNH GIÁ TÍNH CÁCH PHẢN ỨNG, TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI XUNG QUANH PHẢN ỨNG, TƯƠNG TÁC VỚI CHÍNH BẢN THÂN NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CÁCH DI N Ề Y U CH DI CHUYỀN ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA GEN, GEN XÁC ĐỊNH SỰ CÂN BẰNG HORMONE XÁC ĐỊNH THỂ CHẤT VÀ THỂ CHẤT TẠO RA TÍNH CÁCH TR M Ư ƠI Ơ NG G NỀN VĂN HÓA ĐIỀU KIỆN SỐNG BAN ĐẦU CHUẨN MỰC TRONG GIA ĐÌNH KINH NGHIỆM SỐNG CỦA CON NGƯỜI NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH THEO PHẨ CHẤT CÁ NHÂN MỨC ĐỘ TỰ CHỦ CÁC LOẠI TÍNH CÁCH ĐỊNH HƯỚNG THÀNH TỰU ĐỘC ĐỐN THỰC DỤNG CHẤP NHẬN RỦI RO NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH THEO PHẨM CHẤT CÁ NHÂN NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN VỀ TÍNH CÁCH ĐÃ NỖ LỰC NHẬN DẠNG CÁC PHẨM CHẤT MÔ TẢ HÀNH VI CỦA MỘT CÁ NHÂN BẼN LẼN, XÔNG XÁO, DỄ PHỤC TÙNG, LƯỜI BIẾNG, THAM VỌNG, TRUNG THÀNH NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHẬN THỨC Quan sát Diễn dịch NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ Quy kết nguyên nhân NHẬN THỨC Hành vi cá nhân Sự riêng biệt Sự trí NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ Sự quán NHẬN THỨC CÁC ỨNG DỤNG CỤ THỂ TRONG TỔ CHỨC PHỎNG VẤN TUYỂN LỰA NHỮNG MONG ĐỢI KHÔNG THỰC TẾ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ VỀ NỖ LỰC ĐÁNH GIÁ VỀ TRUNG THÀNH VỚI TỔ CHỨC NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHẬN THỨC NHỮNG THIẾU SÓT TRONG PHÁN QUYẾT VỀ NGƯỜI KHÁC NHẬN THỨC CÓ CHỌN LỰA SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI VƠ ĐŨA CẢ NẮM SỰ PHIẾN DIỆN NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP HỌC TẬP LÀ GÌ? Tất thay đổi hành vi mà điều xảy kết kinh nghiệm NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP NHỮNG YẾU TỐ CẦN LÀM RÕ BAO HÀM SỰ THAY ĐỔI THAY ĐỔI LUÔN, HẲN, KHÔNG QUAY TRỞ LẠI ĐỊNH NGHĨA VỀ HỌC TẬP QUAN TÂM ĐẾN HÀNH VI ĐẠT ĐƯỢC THÔNG QUA KINH NGHIỆM NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP THUYẾT ĐIỀU KIỆN CỔ ĐIỂN CÁC THUYẾ T VỀ HỌC TẬP SỬ DỤNG CẶP TÍN HIỆU (TÍN HIỆU CĨ ĐIỀU KIỆN VÀ TÍN HIỆU TRUNG TINH) NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP CÁC THUYẾ T VỀ HỌC TẬP THUYẾT ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HÀNH VI LÀ HÀM SỐ NHỮNG KẾT CỤC CỦA NÓ NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP CÁC THUYẾ T VỀ HỌC TẬP THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI CON NGƯỜI CĨ THỂ HỌC THƠNG QUA QUAN SÁT VÀ KINH NGHIỆM TRỰC TIẾP NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI QUÁ TRÌNH CHÚ Ý QUÁ TRÌNH TÁI HIỆN QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ QUÁ TRÌNH CỦNG CỐ HỌC TẬP ĐỊNH DẠNG HÀNH VI SỰ  CỦNG  CỐ  MỘT  CÁCH  CĨ  HỆ THỐNG MỖI BƯỚC THÀNH  CƠNG VÀ ĐIỀU NÀY LÀM CHO  MỘT CÁ NHÂN ĐẾN GẦN HƠN  VỚI PHẢN ỨNG MONG ĐỢI NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỌC TẬP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH DẠNG HÀNH VI CỦNG CỐ TÍCH CỰC CỦNG CỐ TIÊU CỰC PHẠT NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ LỜ ĐI HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ CỦNG CỐ LIÊN TỤC CỦNG CỐ GIÁN ĐOẠN NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ HỆ SỐ KHOẢNG HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ VÀ HÀNH VI CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ LIÊN TỤC CÓ THỂ DẪN ĐẾN MỘT SỰ THỎA MÃN SỚM VÀ VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÀY HÀNH VI CĨ XU HƯỚNG YẾU ĐI KHI KHƠNG CỊN CỦNG CỐ NỮA CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ GIÁN LOẠI TRỪ SỰ THỎA MÃN SỚM DO NĨ KHƠNG THEO SAU TẤT CẢ CÁC HÀNH VI NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ ... sát Diễn dịch NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ Quy kết nguyên nhân NHẬN THỨC Hành vi cá nhân Sự riêng biệt Sự trí NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ Sự quán NHẬN THỨC CÁC ỨNG DỤNG CỤ THỂ TRONG TỔ CHỨC PHỎNG... CHẼ NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ TÍNH CÁCH THỰC DỤNG LÀ NGƯỜI BIẾT VẬN DỤNG, THẮNG NHIỀU, ÍT BỊ THUYẾT PHUC VÀ THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC NHIỀU HƠN LÀ BỊ NGƯỜI KHÁC THUYẾT PHỤC NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI. .. ý NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ Nhận thức NHẬN THỨC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC NGƯỜI NHẬN THỨC TÌNH HUỐNG TRONG ĐĨ Q TRÌNH NHẬN THỨC DIỄN RA NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân, Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân, sơ đồ 2.2: Quá trình ra quyết định.

Từ khóa liên quan