luận văn thạc sĩ quản trị logistic đầu vào của công ty trách nhiệm hữu hạn fuji xerox hải phòng

94 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:28

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập tôi, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Các số liệu, bảng biểu có nguồn gốc rõ ràng kết khóa luận trung thực, nhận xét, phương hướng đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm có Ngày 15 tháng 08 năm 2016 Tác giả luận văn P Phạm Thanh Thủy LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả luận văn xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới PGS TS An Thị Thanh Nhàn tận tâm hướng dẫn định hướng khoa học cho tơi suốt q trình nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thực tế thực luận văn đồng thời có ý kiến đòng góp q báu để luận văn hồn thành tốt Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Khoa sau đại học, thuộc Trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức ii suốt trình học tập, thực hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học cao học, thực hoàn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp thuộc Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Lớp cao học 20A KDTM giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành Luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thiện Luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót có phần nghiên cứu chưa sâu Rất mong nhận bảo Thầy cô iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i PHẦN MỞ ĐẦU .1 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Nguồn [1] 19 Nguồn:[1] 22 Bảng 2.1 Số liệu tài sản nguồn vốn công ty .36 Bảng 2.2 Cơ cấu đội ngũ lao động mặt chất lượng .37 Bảng 2.3 Thống kê số lượng chuyền sản xuất kho vật liệu doanh nghiệp (năm 2015) 37 Bảng 2.4 Kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2013-2015 38 Bảng 2.6 Sổ liệu tổng hợp số lượng nhà cung cấp nội địa qua 44 năm 2012-2015 .44 Bảng 2.7 Số liệu số chuyến th vận tải ngồi mức giá trung bình chuyến công ty từ năm 2013-2015 49 Bảng 2.8.Tình hình lượng dự trữ linh kiện trung bình kho dự trữ (2 tuần) 50 Bảng 2.9 Tổng kết kho nguyên vật liệu đầu vào công ty năm 2015 .51 Quy trình có số ưu điểm kiểm sốt chặt chẽ luồng nguyên vật liệu nhập về, tạo dễ dàng lưu thơng dòng NVL nhà máy, đáp ứng nhu cầu kiểm soát mặt số liệu phận kế tốn Bên cạnh đó, có số hạn chế khơng thể kiểm sốt lượng NVL mất, lỗi hỏng hệ thống dẫn đến tình trạng chênh lệch số lượng NVL từ liệu hệ thống so với số lượng thực tế 52 Bảng 2.11 Thống kê số liệu đặt hàng từ tháng đến 10/2015 59 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ minh họa Logistics đầu vào đầu DNSX Sơ đồ 1.2 Mô hình quản trị logistics đầu vào .19 Sơ đồ 1.3 Quy trình mua hàng DNSX 22 Sơ đồ 1.4 Quy trình lựa chọn nhà cung cấp .24 Nguồn [3] .24 Sơ đồ 1.5 Quá trình nghiệp vụ kho đầu vào .27 Nguồn [3] .27 Sơ đồ 1.6 Mô hình tổ chức logistics nửa tắc 29 Sơ đồ 1.7 Mơ hình tổ chức logistics tắc 30 Sơ đồ 1.8 Quy trình đánh giá hoạt động logistics đầu vào 31 Nguồn [3] .31 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Cơng ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng .35 Nguồn: Phòng hành nhân 35 Sơ đồ 2.2 Chu trình nguyên vật liệu lưu chuyển nhà máy 39 Nguồn: Phòng tiếp liệu 39 Sơ đồ 2.3 Quy trình sản xuất lắp ráp may in doanh nghiệp 40 Nguồn: Phòng mua hàng 40 Sơ đồ 2.4 Quy trình ký kết hợp đồng mua 45 Nguồn: Phòng mua hàng 45 Sơ đồ 2.5 Phương thức vận chuyển thằng NVL mua nội địa 48 Nguồn: Phòng mua hàng 48 Sơ đồ 2.6 Phương thức vận chuyển NVL mua từ FXFE 49 Nguồn: Phòng mua hàng 49 Sơ đồ 2.7 Quy trình nhập NVL kho đầu vào 52 Nguồn: Bộ phận kho nhập 52 Sơ đồ 3.1: Quy trình hoạch định hoạt động logistics đầu vào 68 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ kiểm sốt hoạt động logistics đầu cho cơng ty 69 vi Sơ đồ 3.3 Thiết lập cách lấy linh kiện chuẩn vào chuyền sản xuất 71 Sơ đồ 3.4 Quy trình phối hợp hoạt động logistics 74 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DNSX Doanh nghiệp sản xuất FXFE Fuji Xerox Far East FXHP Fuji Xerox Hải Phòng KPI Key Performance Indicator NVL Nguyên vật liệu PO Purchase Order TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO World Trade Organization Giải nghĩa Công ty thương mại tập đoàn Fuji Xerox Hongkong Chỉ số đánh giá thực công việc Đơn đặt hàng Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản trị logistics hoạt động thiếu doanh nghiệp Quản trị tốt hoạt động logistics góp phần giảm chi phí quản lý doanh nghiệp nói chung, giảm giá thành sản phẩm kích cầu tiêu dùng Hoạt động Logistic đầu vào làm tăng tính hiệu quả, giúp cho q trình sản xuất liên tục khơng bị gián đoạn Với nguyên tắc, đầu vào nhân tố quan trọng định đầu sản phẩm sản xuất nên hoạt động logistics đầu vào trọng phát triển Các doanh nghiệp mong muốn sản xuất sản phẩm chất lượng với chi phí tối ưu nhất, để thực mục tiêu này, cách hiệu doanh nghiệp tập trung hồn thiện cho quản trị Logistic đầu vào Trong điều kiện nay, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu sắc, hoạt động thương mại hàng hoá ngày tăng lên quy mô cấu thị trường Các doanh nghiệp sản xuất có nhiều hội tham gia vào thị trường quốc tế, nhiên bên cạnh hội cạnh tranh ngày trở nên mạnh mẽ Các doanh nghiệp thường quan tâm nhiều nâng cao lực cạnh tranh việc hồn thiện hoạt động logistics hoạt động mua hàng, quản lý nhà cung ứng, yếu tố vận chuyển đầu vào, dự trữ kho hàng,…đặc biệt hoạt động logistics đầu vào nguồn nguyên liệu ngày mở rộng từ nhiều nguồn, từ nhiều quốc gia khác giới Ngành công nghiệp điện tử ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng lớn thị trường xuất thị trường nội địa Với thị trường rộng lớn yêu cầu doanh nghiệp sản xuất cần nâng cao hiệu hoạt động quản trị logistics nói chung logistics đầu vào nói riêng để tăng hiệu trình sản xuất tối ưu chí phí logistics Là nhà máy Tập đồn Fuji Xerox đầu tư - Cơng ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng nhà máy bắt đầu thành lập hoạt động từ năm 2012, hỗ trợ khơng ngừng từ Tập đồn khơng nằm ngồi khó khăn chung Vấn đề cấp thiết ngành cụ thể Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng phải có kiểm sốt tối ưu hóa tất q trình logistics, triển khai cách hệ thống từ hoạt động logistics đầu vào đến đầu dòng logistics ngược Cơng ty hoạt động với lĩnh vực sản xuất máy in xuất sang thị trường nước ngoài, hoạt động sản xuất nhà máy đa dạng chuyền lắp rắp máy in, khu sản xuất nguyên nhiên liệu hộp mực, scanner, linh kiện nhựa, mạch,… Đầu vào công ty vô phức tạp bao gồm 80% nguyên nhiên vật liệu mua lắp ráp 20% nguyên vật liệu thô để chế biến Để hoạt động sản xuất hiệu cơng ty cần trọng hồn thiện quản trị logistics đầu vào Với ý nghĩa vậy, vấn đề “Quản trị Logistic đầu vào công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng” chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh doanh thương mại Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trên giới nước có nhiều cơng trình tư liệu có liên quan đến quản trị Logistic đầu vào, sau số cơng trình có liên quan Logistic and supply chain management, M Christopher (2012) Cuốn sách giới thiệu phát triển quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng Doanh nghiệp sản xuất vận dụng để củng cố quản lý chuỗi cung ứng cách hiệu Strategic logistics management, James R Stock - Douglas M.Lambert (2001) Cuốn sách tập trung khía cạnh quản trị Logistics việc tạo đơn đặt hàng cho sản phẩm /hàng hóa phải thơng qua dịch vụ q trình sản xuất, nhà kho, quản lý hàng tồn kho, vận chuyển khách hàng Nó đề cập chi tiết nói đến quản lý hàng tồn kho kết hợp số phương pháp tính tốn, đồng thời giải thích chi tiết trình hậu cần "chuỗi cung ứng" Cuốn sách khơng hồn tồn đề cấp cụ thể số sách hậu cần khác lĩnh vực tài liệu tham khảo đầy đủ cho quản trị Logistics 21st century logistics making supply chain integration a reality, Bowersox, Donald JCloss, David J Stank, Theodore P (1999) Cuốn sách dành cho người quản lý theo đuổi tìm tòi lĩnh vực hậu cần chuỗi cung ứng chưa nhận lợi ích đầy đủ Cuốn sách giúp ta nhận khắc phục trở ngại làm suy yếu bên bên hoạt động gia tăng giá trị hậu cầu Giáo trình Quản trị logistics kinh doanh, PGS.TS An Thị Thanh Nhàn, TS Nguyễn Thông Thái, (2010), NXB Thống kê Giáo trình Logistic có nội dung trình bày tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị hoạt động Logistics hỗ trợ, tổ chức kiểm sốt Logistics Trong đó, đề cập kiến thức Logistics đầu vào Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) Việt Nam sau gia nhập WTO triển vọng (Nhan Cẩm Trí, 2015, Học Viện khoa học xã hội) Luận án tiến sĩ dịch vụ Logistics ngày quan tâm nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, bố trí hợp lý nguồn tài nguyên nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường quốc tế Kinh tế Việt Nam ngày tăng trưởng, xuất nhập hàng hóa ngày tăng, quan hệ kinh tế đối ngoại ngày mở rộng Việt Nam lại có vị trí địa lý thuận lợi, nơi giao lưu tuyến đường hàng hải nhộn nhịp giới Đây tiền đề quan trọng để Việt Nam phát triển thành trung tâm dịch vụ Logistics khu vực Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn dịch vụ logistics làm sở để phân tích thực trạng phát triển dịch vụ logistic Việt Nam sau gia nhập WTO; triển vọng phát triển dịch vụ bối cảnh hội nhập, cạnh tranh quốc tế sâu rộng toàn diện; đề xuất số giải pháp để phát triển nâng cao hiệu dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2030 Quản trị hoạt động logistics công ty sản xuất kinh doanh nhựa, (Trần Thị Thu Hương, 2010, Trường ĐH Thương mại) đề tài nghiên cứu vấn đề quản trị logistics doanh nghiệp sản xuất nhựa, sâu vào lý luận quản trị logistics, thực trạng số doanh nghiệp nhựa sở số giải pháp Quản lý chuỗi logistics giới giải pháp phát triển lĩnh vực Việt Nam (Phạm Huy Hưng, 2008, Trường Đại học ngoại thương) Luận văn tiến sĩ 73 nguyên vật liệu nhựa nhà máy Takahata đặt Hải Phòng cách cơng ty khoảng 15 km Mua hàng tiết kiệm nhiều chi phí chất lượng linh kiện tương đương Việc tiết kiệm mua nguyên vật liệu nước sách công ty hướng tới, vừa ổn định đầu vào nguyên liệu vừa tiết kiệm chi phí Như sản phẩm cơng ty có sức hấp dẫn, tăng khả cạnh tranh thị trường 3.2.2.5 Giải pháp phối hợp hoạt động logistics Bộ phận nguyên vật liệu có nhiệm vụ thu mua, bảo quản nguyên vật liệu, sau nguyên vật liệu chuyển đến kho để sản xuất theo kế hoạch Thống kê số lượng nhập xuất NVL, hàng tồn cho nhà quản trị để từ nắm bắt thơng tin định xác Trước sản xuất, phận sản xuất phải có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm, thực sản xuất theo kế hoạch sản xuất, mua nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn chuyển đến kho nhà máy Bộ phận sản xuất báo cáo cho nhà quản trị thông tin sản lượng sản phẩm, hay số tiêu chuẩn, lượng thành phẩm, phế phẩm để từ nhà quản trị có kế hoạch định xác cho hoạt động logistics đầu vào Bộ phận kho nhập nhà máy có nhiệm vụ nhập nguyên liệu, bảo quản bốc xếp hàng, xếp hàng hóa kho Sau phận kho báo lại cho nhà quản trị thông tin lượng hàng tồn kho, số lượng nhập ngày, số lượng đưa vào dùng chuyền, thời gian tiếp liệu, để từ nhà quản trị phân tích đưa định xác Sản xuất Sản phẩm đặt hàng mục tiêu mà sản xuất phải đạt tiến độ - R&D Kế hoạch việc quản trị logistics đầu -vào hết sx sức quan trọng, đảm bảo yếu tố đầu - Sx thành phẩm vào đúng, đủ chất Nhà quản trị logistics tiếp nhận thông tin từ phận nguyên vật liệu, sản xuất, kho, phận kế hoạch xử lý thơng tin đó, từ đưa Kho Nguyên vật Quản trị logistics Xuấtkiểm nhậptra, giám sát kế hoạch nhà quản trị- cần liệu đắn chính-xác Lên Ngồi kế hoạch hàng - Xây dựng kế phận có liên quan sơ đồ 3.4 sau - Bảo quản, -Thu mua hoạch nghiệp vụ bốc xếp hàng - Bảo quản - Giám sát - Tổ chức VC NVL ktra Bộ phận kế hoạch sản xuất - Tiếp nhận xử lý đơn đặt hàng - Lập kế hoạch SX 74 Sơ đồ 3.4 Quy trình phối hợp hoạt động logistics 3.2.3 Bộ phận logistics chức tăng cường nguồn lực cho hoạt động logistics đầu vào 3.2.3.1 Bộ phận logistics chức nhân lực Công ty có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh nên việc thiết lập phòng ban chuyên trách cho hoạt động logistics điều cấp thiết Bộ phận logistics thiết lập với hỗ trợ phòng ban phận quản lý sản xuất, mua hàng, phận tiếp liệu Theo đó, khơng có rời rạc hoạt động phòng ban mà phận logistics đưa kế hoạch cụ thể chi tiết để phòng ban có liên quan thực Vì cơng tác quản lý lập kế hoạch nên có khoảng người đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao, phận kế hoạch logistics nghiên cứu cải tiến trình hoạt động triển khai tới phòng ban Bộ phận phải người thực công tác kiểm tra đánh giá nghiệp vụ tác nghiệp từ tiểu phòng ban chức có liên quan Cơng ty muốn phát triển ngày phát triển cần phải có sách phát triển nguồn nhân lực cho hợp lý Cơng ty cần phải có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phù hợp cho phận cơng ty nói chung cho phận logistics cơng ty nói riêng Bởi yếu tố người yếu tố chủ đạo hoạt động, công việc Phân công người, ngành nghề đem lại hiệu cơng việc cao Ngồi việc thu hút giữ chân nhân tài, công ty nên quan tâm đến sách đãi ngộ cho cán cơng nhân viên cho họ cảm giác yêu nghề gắn bó với cơng ty 75 - Thưởng quý, năm sau công ty tổng hợp kết kinh doanh quý, năm tương ứng - Hàng năm công ty nên tổ chức tham quan, du lịch cho cán cơng nhân viên nhằm nâng cao khả gắn kết nhân viên, phòng ban chi nhánh Giúp họ có hội giao lưu, học hỏi hiểu qua buổi dã ngoại từ tiến độ làm việc họ tốt nhanh chóng - Vào ngày lễ, dịp đặc biệt sinh nhật, quốc tế phụ nữ 8/3 cơng ty có quà ý nghĩa thể quan tâm tặng cho cán cơng nhân viên Giúp họ hiểu rằng, họ quan trọng mái nhà Fuji Xerox Hải Phòng, người ln nhớ u thương họ - Điều quan trọng công ty nên tạo môi trường, điều kiện làm việc động, chuyên nghiệp có khả thăng tiến cao cho cán cơng nhân viên Có khóa đào tạo ngắn ngày, dài hạn nước nước nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên môn - Đánh giá công nhân viên hàng năm theo KPI khen thưởng theo năm để khuyến khích người cơng việc Kế hoạch tăng nhân lực cho hoạt động logistics năm 2016 Các phận có tiêu để tuyển thêm nhân lực năm phòng mua hàng có tiêu thêm 12 người mới, phận quản lý sản xuất thêm 15 người phận tiếp liệu thêm 500 người Với lực lượng đội ngũ nhân lực này, có thêm sức mạnh để phục vụ cho hoạt động logistics đầu vào tốt 3.2.3.2 Vốn chi phí Để tổng chi phí giảm cách tối đa, phận nên tối thiểu hóa chi phí cho hợp lý Có thể cắt giảm chi phí khơng cần thiết nhằm giảm chi phí chung Chẳng hạn cơng nhân văn phòng thời vụ làm việc có đơn hàng gấp thay th cơng nhân thức làm tăng chi phí phải trả lương sách đãi ngộ mà công việc không Bộ phân mua nguyên vật liệu cập nhật kế hoạch sản xuất tình hình biến động thị trường để từ ra định mua cách hợp lý tiết kiệm chi phí Những ngun vật liệu có sẵn Việt Nam liên hệ, kiểm tra xem có phù họp không mua nguyên vật liệu nước giảm chi phí cách đáng kể 76 Bộ phận sản xuất tổ chức sản xuất xác tốt nhằm giảm phế phẩm nâng cao chất lượng thành phẩm, tăng suất lao động Như giảm lượng hàng tồn phế phẩm, giảm chi phí quản lý kho phế phẩm, tăng số lượng thành phẩm, tăng doanh thu Bộ phận dự trữ vận chuyển dự trữ đủ, vận chuyển nhanh, xác cố gắng quản lý giảm chi phí khơng cần thiết, quản lý tốt đội ngũ vận chuyển, chi phí xăng dầu, bảo trì, bảo dưỡng cho xe có khơng tăng chi phí Cơng ty có 100% vốn đầu tư nước ngồi từ Fuji Xerox Pacific Asia Singapo nên vấn đề vốn trở ngại công ty Tuy nhiên, cơng ty cần có sách tiết kiệm chi phí, giảm thiểu cách tối đa chi phí khơng cần thiết, nhằm giảm tổng chi phí, tăng suất nhà máy 3.2.3.3 Cơ sở vật chất Để phát triển thêm sản phẩm mà công ty nhập thêm máy móc đại phục vụ q trình sản xuất Cơng ty xây dựng thêm khu phân xưởng với quỹ đất dự trữ 30000 m2 để phục vụ mở rộng sản xuất thêm nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường với sản phẩm Ngồi ra, cơng ty nên kiểm tra rà sốt lại xem phận chưa có hay thiếu trang thiết bị cần thiết để truyền tin nhanh chóng cần bổ xung để làm việc hiệu 3.3 Một số kiến nghị quan hữu quan Ngành sản xuất công nghệ ngành quan trọng kinh tế nhà nước Nhà nước cần có sách hỗ trợ cho ngành nói chung cho cơng ty TNHH Fuiji Xerox nói riêng Sau luận văn xin đưa số kiến nghị nhà nước Để ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp máy in nước phát triển tốt bối cảnh hội nhập quốc tế, cần có vào Chính phủ, ngành cơng nghiệp phụ trợ cho sản xuất máy in cần hình thành quy mơ Nhà nước coi ngành cơng nghiệp then chốt Bên cạnh đó, cần mời nhà đầu tư nước từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…tham gia tạo dựng phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam Nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư sách thuế giai đoạn năm hình thành ngành cơng nghiệp phụ trợ 77 a Hoàn thiện hệ thống pháp luật Hiện hệ thống luật thương mại Việt nam có nhiều lần sửa đổi bổ sung song nhiều điều chưa hợp lý, gây khó khăn, trở ngại cho doanh nghiệp Nhà nước cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế để tạo ta môi trường luật pháp công bằng, minh bạch, chặt chẽ thơng thống tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Chính sách thuế thuế nhập khẩu, thuế trước bạ,…nhà nước phải có quy định rõ ràng minh bạch loại mặt hàng, phụ lục thuế nhập phải ghi rõ mặt hàng chịu thuế mặt hàng không chịu thuế - Các thủ tục hành thủ tục nhập rườm rà, Nhà nước nên thay đổi, đơn giản hóa thủ tục để tránh tham nhũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh Hoàn thiện tiêu chuẩn hóa thủ tục hải quan Phải thống Bộ Công thương Tổng cục hải quan việc quản lý nhập - Chính sách quản lý ngoại hối: Hiện chủ trương Nhà nước trọng xuất hoạt động nhập giúp điều tiết cấu mặt hàng, bổ sung hàng hóa nước thiếu khơng sản xuất lại quan tâm Chính vậy, Nhà nước trọng điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng có lợi cho xuất khẩu, gây bất lợi cho nhập Nhà nước nên xem xét có biện pháp điều hành tỷ giá cách hợp lý, tạo môi trường kinh doanh công cho tất doanh nghiệp b Hỗ trợ thông tin Thông tin đóng vai trò quan trọng việc nắm bắt hội kinh doanh nắm bắt biến động ảnh hưởng đến kinh doanh Nhà nước cần phải cung cấp thông tin rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng, tin, tài liệu thống kê,…cảnh báo biến động thị trường, rủi ro doanh nghiệp gặp phải…để doanh nghiệp tính tốn đưa biện pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu nguy phá sản c Đào tạo nguồn nhân lực Phần lớn doanh nghiệp Việt nam xảy tình trạng thiếu nhân viên có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, đồng thời thiếu người lao động giỏi tay nghề cao Do Nhà nước cần phải đầu tư cho giáo dục, 78 xây dựng hệ thống giáo dục đại, sát với thực tế, giỏi lý thuyết phải giỏi thực hành Kết hợp mở rộng trường dạy nghề với chuyên môn cao Tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ mà thầy không đủ khả chuyên môn để làm việc Việc đào tạo ngoại ngữ trường phải quan tâm xác đáng thời kỳ hội nhập cần đến người giỏi ngọai ngữ, đặc biệt doanh nghiệp có hoạt động nhập d Nâng cấp sở hạ tầng, kỹ thuật Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc…đặc biệt quan trọng doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, để nâng cấp, sửa chữa chúng doanh nghiệp khơng tự làm đành phải trơng chờ vào Nhà nước Nhà nước cần có sách đầu tư thích đáng để quy hoạch sửa chữa, xây sở hạ tầng kỹ thuật nhiều không phục vụ cho doanh nghiệp mà phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước e Kiến nghị nhằm phát triển ngành logistics Như phân tích trên, cơng ty sản xuất lắp rắp máy in Việt Nam có th ngồi số dịch vụ logistics, vậy, dịch vụ logistics phát triển đem lại hiệu cho doanh nghiệp Những năm gần đây, logistics bắt đầu thu hút ý cấp quản lý Nhà nước doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giao nhận kho vận nước Tuy nhiên hạ tầng sở trang thiết bị dành cho logistics yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ; hệ thống kho bãi quy mô nhỏ, rời rạc; phương tiện, trang thiết bị xe nâng hạ hàng hố, dây chuyền, băng tải, phương tiện đóng gói mã hóa, hệ thống đường ống, đèn chiếu sáng nói chung thơ sơ; hệ thống vận tải đường không, đường biển, đường sắt, đường đường sông nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động logistics Mặt khác, đa số doanh nghiệp có quy mơ tài vừa nhỏ, hiểu biết luật pháp quốc tế Tính minh bạch giao dịch liên quan đến trình sản xuất, vận chuyển, tồn kho phân phối chưa cao tác động trực tiếp đến hiệu q trình logistics, làm phát sinh chi phí ảnh hưởng đến uy tín nhà cung cấp q trình thực logistics 79 Để phát triển, nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ Logistics trình hội nhập, cần thực số giải pháp sau - Nhà nước cần đầu tư hợp lý cho cảng, sân bay, cảng thông quan nội địa (ICD), đường bộ, đường sắt, đường sông, kho bãi, trang thiết bị, ngân hàng, bảo hiểm theo kế hoach tổng thể, có khả tương tác hỗ trợ qua lại lẫn cách hiệu - Đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông vận tải, khuyến khích vận tải container đường sắt, trọng đầu tư xây dựng cảng nước sâu trung chuyển khu vực - Chuẩn hóa quy trình dịch vụ logistics, thống kê logistics - Xây dựng hành lang, khung pháp lý mở chọn lọc, đảm bảo tính qn, thơng thoáng hợp lý văn bản, quy định liên quan đến lĩnh vực logistics với mục đích tạo sở cho thị trường logistics minh bạch - Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) cần động việc quản lý bảo vệ quyền lợi hội viên, đặc biệt việc đào tạo, gắn kết, thông tin, điều phối, hướng dẫn thành viên tiếp cận xâm nhập thị trường nước ngồi, cải tiến quy trình thủ tục hải quan - xuất nhập - Thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chuẩn trao đổi liệu điện tử thương mại/ khai quan điện tử (EDI) để tận dụng ưu công nghệ thông tin nhằm mang lại suất lao động cao, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tình trạng tiêu cực, gian lận thương mại, xuất nhập hải quan - Các đơn vị ngành xem xét khả sáp nhập thành lập đơn vị cung ứng dịch vụ logistics theo nhóm - đơn vị để đủ sức cạnh tranh với công ty đa quốc gia - Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động logistics Từ trước tới nay, trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, hàng hải, giao thông vận tải đào tạo chung kiến thức nghiệp vụ ngoại thương, vận tải…Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo loại hình dịch vụ logistics chưa nhiều Ngay chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực q so với u cầu phát triển Kiến nghị đưa vào giảng dạy chuyên sâu trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, hàng hải, giao thông vận tải ngành học 80 - Phổ biến sâu rộng quy định pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh hoạt động logistics Theo thống kê, khoảng 6000 nhân viên làm việc lĩnh vực logistics người có kinh nghiệm hiểu biết luật pháp quốc tế thiếu nhiều Hiện nguồn nhân lực cho ngành lấy từ đại lý hãng tàu, công ty giao nhận vận tải biển sử dụng theo khả có Trong đó, lĩnh vực đòi hỏi chun gia khơng am hiểu hệ thống pháp luật, thơng lệ nước sở mà phải am hiểu hệ thống luật pháp thông lệ nước khác giới có xây dựng mối quan hệ kinh doanh KẾT LUẬN Việc hoàn thiện hoạt động logistics đầu vào công ty vơ quan trọng, định lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty Với công ty sản xuất công ty TNHH Fuiji Xerox Hải Phòng hoạt động hậu cần đầu vào kịp thời, đầy đủ, đảm bảo chất lượng tạo cho cơng ty lợi cạnh tranh, hồn thành xuất sắc mục tiêu giao, tạo công ăn việc làm cho người lao động, 81 đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng, ngày khẳng định uy tín thị trường Tuy số mặt hạn chế, nhìn chung hoạt động logistics đầu vào cơng ty góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cách rõ rệt Với nỗ lực không ngừng tất cán công nhân viên công ty, hy vọng công ty tiếp tục gặt hái thành công năm Việc nghiên cứu đề tài “Quản trị Logistic đầu vào công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng” hội quý báu để tác giả tìm hiểu, học tập, đúc kết lý luận thực tế nhằm nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu trình độ thạc sỹ; tảng cho công tác nghiên cứu sau Kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung vào lý luận thực tiễn quản trị hoạt động logistics đầu vào Cơng ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Cuối em xin chân thành cảm ơn PGS.TS An Thị Thanh Nhàn anh, chị công ty, đặc biệt anh chị phòng kế hoạch, phòng mua hàng, phòng quản lý sản xuất, phòng tiếp liệu giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Tác giả mong nhận góp ý, nhận xét Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè để tác giả chỉnh sửa sai sót, hạn chế luận văn nhằm hoàn thiện tốt DANH MỤC THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] TS Nguyễn Thông Thái, PGS.TS An Thị Thanh Nhàn (2010) – Giáo Trình Quản trị logistics kinh doanh, NXB Thống kê [2] GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2010), Logistics - Những vấn đề bản, NXB Lao động - Xã hội [3] PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị logistics, Nhà Xuất Bản Thống kê [4] TS Lục Thị Thu Hường (2009) Quản trị hậu cần thương mại điện tử, Nhà xuất Thống Kê [5] PGS TS Trần Trí Thiên, TS Nguyễn Đình Hiển, Phát triển nguồn nhân 82 lực xây dựng hệ thống logistics quốc gia theo hướng bền vững, NXB Lao động [6] GS.TS Đặng Đình Đào, TS Nguyễn Đình Hiển, Một số vấn đề phát triển hệ thống logistics nước ta hội nhập quốc tế, NXB Lao động [7] TS Nguyễn Thông Thái, Bài giảng logistics KDTM [8] PGS.TS Nguyễn Như Tiến (2006), Logistics: Khả ứng dụng phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận Việt Nam, NXB Giao thông vận tải [9] Nghị định 87/2009/NĐ – CP, Chính phủ Quy định kinh doanh vận tải đa phương thức Việt Nam [10] Bài toán logistics Việt Nam – Bùi Thanh Thủy, địa chỉ: www.agro.gov.vn [11] Vài nét logistics doanh nghiệp sản xuất – Nguyễn Thị Bình, địa http://en.uct.edu.vn [12] Phát triển logistics:Vướng từ thủ tục luật – Nguyễn Sơn, địa chỉ: www.logistics-institute.vn [13] Cơng ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng: www.fxhp.com.vn TIẾNG ANH [14] The management of business logistics ( A supply chain perspective) – 2003 [15] James R Stock – Douglas M.Lambert; Strategic logistics management; 2001 [16] [17] Edward H Frazelle, Ph.D; Supply chain Strategy; 2001 Alan Rushton, John Oxley, Phil Croucher; The Handbook of Logistics and Distribution Management 2004 83 PHỤ LỤC DANH MỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN Anh(Chị) cho biết phận công ty thực chức quản trị logistics? Anh(Chị) cho biết định quản trị logisitcs có phối hợp phận hay không? Nguồn nhân lực phận thực chức logistics có đáp ứng yêu cầu công việc không? Thời gian trung bình thực đơn hàng (kể từ ký tiếp nhận đơn hàng đến xếp hàng vào kho nhà máy)? Thời gian dự trữ nguyên vật liệu? Tỷ lệ đơn hàng giao thời gian, địa điểm, đảm bảo số lượng, chất lượng từ nhà cung cấp? Quý vị cho biết mức độ thường xuyên sử dụng loại hình vận chuyển chủ yếu cơng ty mua hàng? STT Loại hình vận chuyển Đường Đường thủy Đường sắt Vận chuyển đa phương thức Mức độ sử dụng 7.Thời gian dự trữ trung bình kho NVL/bán thành phẩm cơng ty? STT Vị trí kho Thời gian dự trữ TB Tổng kho Kho thuê Kho thường Kho tiếp liệu Kho nhựa Kho mạch Kho vật liệu đặc biệt Số lần dừng chuyền ngun nhân gì? Ngun nhân logistics đầu vào chiếm %? Cơng ty th ngồi hoạt động logistics mức độ thuê bao nhiêu? 10 Quý vị cho biết tỷ lệ chi phí hoạt động logistics đầu vào tổng chi phí logistics cơng ty? 11 Quý vị đánh hiệu hoạt động logistics đầu vào công ty? STT Hoạt động logistics Mức độ hiệu Hoạt động mua hàng Quản lý nhà cung cấp Quản trị dự trữ Quản trị vận chuyển Quản trị kho Dòng logistics ngược Thang điểm: hiệu nhất, hiệu 12 Xin quý vị xếp theo mức độ cấp thiết cần phải cải tiến hoạt động logistics STT Hoạt động logistics Mức độ cần thiết Hoạt động mua hàng Quản lý nhà cung cấp Quản trị dự trữ Quản trị vận chuyển Quản trị kho Dòng logistics ngược Thang điểm: cấp thiết nhất, cấp thiết 13 Quý vị đánh giá mức độ khó khăn công ty việc thực hoạt động logistics đầu vào? STT 1 Nguồn Mức độ khó khăn Nguồn lực sở vật chất, phương tiện vận tải Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu Khó khăn đến từ phía nhà cung cấp Khó khăn đến từ phía trung tâm mua hàng Cơ sở hạ tầng logistics VN Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện Mơi trường xã hội chưa thuận lợi Thang điểm: mức khó khăn cao nhất, mức độ khó khăn thấp 14 Xin quý vị cho biết Fuji Xerox sử dụng phương pháp đánh giá hoạt động logistics nào? Và nhận thức công ty tầm quan trọng việc đánh giá hoạt động logistics? 15 Quý vị đánh giá mức độ hỗ trợ tổ chức liệt kê việc giúp đỡ công ty hoạt động sản xuất-kinh doanh hoạt động logistics? STT Các tổ chức Mức độ hỗ trợ Cơ quan bộ, ngành Hiệp hội doanh nghiệp Chính quyền địa phương Tổ chức khác Thang điểm: mức hỗ trợ cao nhất, mức hỗ trợ thấp PHỤ LỤC DANH SÁCH THAM GIA PHỎNG VẤN STT Họ tên Chức vụ Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Kazuya Makisaka Trường phòng quản lý sản xuất Liao Ai Hua Phó phòng mua hàng 10 11 Bùi Thị Hồng Yến Vũ Hồng Nhung Nguyễn Thuý Quỳnh Lê Thị Thuỷ Phạm Thị Hương Nguyễn Anh Tuấn Lê Hoàng Long Lê Nhật Minh Hồng Thu Hòa Phó phòng xuất nhập Phó phòng quản lý sản xuất Nhân viên phòng Xuất nhập Nhân viên phòng kế hoạch Nhóm trưởng mua hàng Kỹ sư kho Tổ trưởng kho lớn Tổ trưởng kho nhỏ Tổ trưởng kho tiếp liệu ... luận quản trị logistics đầu vào doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng quản trị logistics đầu vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản trị logistics... đầu vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng 7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ LOGISTICS ĐẦU VÀO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm, vị trí đặc điểm Logistics... logistics đầu vào Với ý nghĩa vậy, vấn đề Quản trị Logistic đầu vào công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh doanh thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản trị logistic đầu vào của công ty trách nhiệm hữu hạn fuji xerox hải phòng , luận văn thạc sĩ quản trị logistic đầu vào của công ty trách nhiệm hữu hạn fuji xerox hải phòng , Hệ thống 2 mức dự trữ (hệ thống min-max) mô hình này thường áp dụng đối với sản phẩm thuộc nhóm B, có chu kỳ kiểm tra ngắn hạn.

Từ khóa liên quan