Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay

8 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:27

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 chương: Chương I - Vai trò của các giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Chương II - Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Chương III - Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch tác quyền trong lĩnh vực xuất bản trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI KHOA PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM  - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO DỊCH TÁC QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY Giảng viên hướng dẫn: TS Đỗ Thị Quyên Họ tên: Vũ Thị Hồng Nhung Lớp: PHXBP - 25A Niên khoá : 2006 - 2010 Hà Nội, 2010 Khoá luận tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Đối tượng phạm vi Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO DỊCH TÁC QUYỀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Một số khái niệm liên quan đến hoạt động giao dịch tác quyền 1.1.1 Nhận thức chung xuất 1.1.2 Đặc trưng hoạt động xuất 1.2 Giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền hoạt động xuất .10 1.2.1 Một số khái niệm .10 1.2.2 Mục đích giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền 13 1.2.3 Nội dung giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền 18 1.2.4 Vai trò giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO DỊCH TÁC QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY 30 2.1 Hoạt động giao dịch tác quyền từ Công ước Berne thi hành Việt Nam 30 2.2 Giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền từ năm 2004 đến 51 Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A Khoá luận tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội 2.2.1 Xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh 51 2.2.2 Chính sách tài hỗ trợ doanh nghiệp 58 2.2.3 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 61 2.2.4 Các doanh nghiệp nâng cao tính tự chủ kinh doanh 63 2.3 Kết hoạt động giao dịch tác quyền mang lại cho doanh nghiệp 64 2.4 Nhận xét chung giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền .67 2.4.1 Ưu điểm .67 2.4.2 Hạn chế 68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH TÁC QUYỀN TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1 Xu hướng phát triển hoạt động xuất Việt Nam thời kỳ hội nhập 71 3.2 Tính tất yếu khách quan việc đưa giải pháp 73 3.2.1 Đối với Doanh nghiệp 73 3.2.2 Đối với Nhà nước 88 KẾT LUẬN 88 PHỤ LỤC THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A Khoá luận tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế Việt Nam kinh tế hỗn hợp Việt Nam đã, tích cực đường hội nhập toàn diện với khu vực giới Đặc biệt sau gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO), có nhiều hội để phát triển Tuy nhiên, điều mang lại khơng khó khăn, thách thức cho ngành kinh tế Việt Nam nói chung ngành Xuất Phát hành nói riêng Từ Cơng ước Berne thi hành Việt Nam (26/10/2004), ngành Xuất thực chuyển sang giai đoạn với chặng đường gian nan Càng ngày doanh nghiệp xuất phẩm Việt Nam nhận thức rõ hội thách thức thị trường ẩn chứa rủi ro Nổi bật việc tìm mua quyền xuất sách Đây khó khăn tình trạng chung Nhà xuất Doanh nghiệp Phát hành xuất phẩm Việc tìm kiếm quyền xuất sách vấn đề lớn doanh nghiệp kinh doanh xuất phẩm để giao dịch tác quyền thành công đơn vị cần nghiên cứu thị trường nước, nắm vững yếu tố thị trường hiểu rõ quy luật vận động thị trường nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Các doanh nghiệp kinh doanh xuất phẩm cần phải tiến hành nghiên cứu mặt hàng, nhu cầu thị trường, lựa chọn bạn hàng giá xuất phẩm mà mua quyền Ngồi ra, cần thực tốt chủ trương, sách pháp luật Nhà nước luật pháp quốc tế, có sách tài hỗ trợ cho doanh nghiệp việc giao dịch mang lại hiệu cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp cần phải đào tạo đội ngũ cán có trình độ chun mơn, động, tự chủ trường hợp với việc tìm kiếm, lựa chọn tác phẩm, tác giả để thực giao dịch mua bán Theo thống kê thực tế từ sau ngày Việt Nam kí Cơng ước Berne số sách dịch giảm sút đáng kể thị trường, Nhà xuất giảm Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A Khoá luận tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội trung bình từ 30% đến 40% doanh thu khơng có quyền để xuất sách nước Từ thực trạng trên, em nhận thấy giao dịch tác quyền gặp phải khó khăn cần giải kịp thời để giao dịch tác quyền nói riêng hoạt động xuất nói chung ngày phát triển, mang lại hiệu kinh tế - xã hội lớn Giải khó khăn tồn hoạt động có ý nghĩa vô quan trọng phát triển chung ngành công nghiệp Xuất Là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Phát hành xuất phẩm, với mong muốn có viết thật tâm huyết hoạt động ngành, em chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền hoạt động xuất Việt Nam từ năm 2004 đến nay” làm khóa luận tốt nghiệp Nhưng hạn chế điều kiện, thời gian, trình độ nên khóa luận đưa số giải pháp để nâng cao hiệu giao dịch tác quyền Từ đó, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động kinh doanh đơn vị Phát hành xuất phẩm ngày phát triển bền vững Đối tượng phạm vi - Đối tượng nghiên cứu khóa luận xác định số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giao dịch tác quyền hoạt động xuất Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung sâu tìm hiểu giải pháp Nhà nước, đơn vị sản xuất kinh doanh xuất phẩm Việt Nam (Nhà xuất bản, công ty phát hành) áp dụng để nâng cao hiệu hoạt động mua bán quyền nay, đặc biệt hoạt động mua bán tác quyền với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xuất phẩm nước Thời gian nghiên cứu từ năm 2004 đến (từ Việt Nam gia nhập Cơng ước Berne) Ngồi phần mở đầu kết luận, viết gồm chương: Chương I: Vai trò giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền hoạt động xuất Việt Nam Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A Khoá luận tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội Chương II: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền hoạt động xuất Việt Nam Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao dịch tác quyền lĩnh vực xuất thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, em sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp vật biện chứng - Phương pháp phân tích - tổng hợp - Phương pháp thống kê - so sánh - Phương pháp điều tra xã hội học Dù có nhiều cố gắng để hoàn thành nghiên cứu, hạn chế kinh nghiệm thực tế trình độ nhận thức nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quý thầy cô, nhà khoa học nhà chun mơn để khóa luận hồn thiện Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô chú, anh chị cán nhân viên Nhà xuất Kim Đồng, Cơng ty Văn hố Truyền thơng Nhã Nam, Cơng ty Văn hố sáng tạo Trí Việt, Nhà xuất Trẻ thời gian qua giúp đỡ em trình nghiên cứu, thầy cô khoa Phát hành xuất phẩm, đặc biệt TS Đỗ Thị Quyên, người trực tiếp giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A Khoá luận tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Văn hố Thơng tin (1998), Hội thảo quyền tác giả lĩnh vực xuất Thực trạng giải pháp, Hà Nội Bộ Văn hố - Thơng tin (nay Bộ Thông tin Truyền thông) Cục Xuất bản, Báo cáo tổng kết hoạt động xuất từ năm 2004 đến Bộ Thông tin Truyền thông Cục Xuất Luật xuất hướng dẫn thi hành Bộ Văn hố Thơng tin Cục Xuất năm (2002), Kỷ yếu 50 năm ngành xuất - in - phát hành sách Việt Nam (1952 - 2002), nhà xuất Thống kê Bộ Văn hố Thơng tin Thanh tra (2006) Báo cáo tổng kết công tác năm 2005 - 2008 Cục Xuất (2002), Từ điển thuật ngữ Xuất bản, in, phát hành, thư viện, quyền, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa Thanh tra Văn hóa - Thơng tin (2007), Hội thảo chun đề bàn cơng tác phòng chống in lậu xuất phẩm, Tam Đảo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Luật Thương mại năm 2005 văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Bộ luật Dân sự, Nhà xuất Chính Trị Quốc gia, 2009 11 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2009 12 Quản trị Tài chính, Nhà xuất Tài chính, 2006 13 Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Xuất bản, Một số văn đạo quản lý Đảng, Nhà nước hoạt động xuất bản, Nhà xuất Bưu Điện, 2007 Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A Khoá luận tốt nghiệp 14 ĐH Văn hoá Hà Nội Một số trang web như: - http:// www.cov.gov.vn (Cục quyền tác giả văn học - nghệ thuật) - http://www.mic.gov.vn (Bộ Thông tin Truyền thông - Cục xuất bản) - http://www.nhanam.vn (Công ty Nhã Nam) - http://www.firstnews.com.vn (Cơng ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt) - http://www.fahasa.com.vn (Công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa) - http:// bachvietbooks.com.vn (Cơng ty cổ phần Sách Bách Việt) - http://phuongnamvh.com (Công ty cổ phần sách Phương Nam) - http: //www.nxbtre.com.vn (Nhà xuất Trẻ) - http://www.nxbkimdong.com.vn (Nhà xuất Kim Đồng) Vũ Thị Hồng Nhung PHXBP – 25A ... TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY 30 2.1 Hoạt động giao dịch tác quyền từ Công ước Berne thi hành Việt Nam 30 2.2 Giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền từ năm. .. dung giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền 18 1.2.4 Vai trò giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO DỊCH TÁC QUYỀN TRONG. .. trạng giải pháp nâng cao hiệu giao dịch tác quyền hoạt động xuất Việt Nam Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao dịch tác quyền lĩnh vực xuất thời gian tới Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay, Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay