JD các vị trí kho

2 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP (CP PAPER) MÔ TẢ CƠNG VIỆC CP PAPER JSC Họ tên: Hồng Nhật Tân (1) Nguyễn Văn Tâm (2) Nguyễn Văn Tám (3) Vị trí: Kho (1) QUẢN LÝ KHO (2) ĐIỀU PHỐI KHO (3) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Ký hiệu: Ban hành: Cập nhật: Hiệu lực từ: I Mục tiêu công việc: Xác định công việc, quyền hạn, trách nhiệm vị trí phải đảm nhiệm II Chức nhiệm vụ: Hoàng Nhật Tân Quản lý Kho: - Quản lý nhập hàng bao gồm: Nguyên liệu, thành phẩm từ máy cắt - Kiểm soát layout, khu vực chứa hàng hóa nguyên vật liệu Quản lý tem, nhãn Quản lý người, máy móc, trang thiết bị thuộc Kho Quản lý việc xuất hàng, bố trí khu vực xuất Các công việc khác từ Ban Giám đốc Khu Vực quản lý chiu trách nhiệm: Từ lúc hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm nhập kho lúc xuất kho, ngoại trừ khu vực cắt kiểm tra chất lượng hàng cắt Báo cáo công việc cho cấp trực tiếp quản lý Ms Thủy - Điều phối Kho: Nguyễn Văn Tâm - Lên cuồn máy cắt - Chấm cơng máy cắt Kiểm sốt cắt mổ Kiếm cuồn Kiếm hàng cho Sale Các công việc khác từ Ban Giám đốc Khu Vực quản lý chiu trách nhiệm: Từ hàng hóa, nguyên vật liệu lấy từ kho đến máy cắt Báo cáo công việc cho cấp trực tiếp quản lý Mr Tân - Kiểm tra chất lượng: Nguyễn Văn Tám - Kiểm tra số lượng chất lượng thành phẩm sau cắt Quản ly tem, nhãn, màng co, đai balet Đóng mở cử, niêm phong, đóng mở thiết bị điện cuối ngày làm việc Các công việc khác từ Ban Giám đốc Page of CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP (CP PAPER) - Khu Vực quản lý chiu trách nhiệm: Từ máy cắt đến lúc nhập kho thành phẩm bàn giao sản phẩm cho phận quản lý Kho Báo cáo công việc cho cấp trực tiếp quản lý Mr Tân III Quyền hạn trách nhiệm: - Được đề xuất ý kiến nghiệp vụ, tổ chức… nhằm nâng cao hiệu công việc Được cung cấp công cụ thông tin phục vụ cơng việc Được điều động bố trí cơng việc, cho nhân viên cấp - Thực yêu cầu với phận liên quan Phối hợp với phận khác để giải nhanh vấn đề phát sinh công việc hàng ngày Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, quý, năm Chiu trách nhiệm tổn thất quyền hạn trách nhiệm quản lý - Người Lập Quản Lý Kho Ban Giám Đốc (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Page of ... (CP PAPER) - Khu Vực quản lý chiu trách nhiệm: Từ máy cắt đến lúc nhập kho thành phẩm bàn giao sản phẩm cho phận quản lý Kho Báo cáo công việc cho cấp trực tiếp quản lý Mr Tân III Quyền hạn trách... nhằm nâng cao hiệu công việc Được cung cấp công cụ thông tin phục vụ công việc Được điều động bố trí cơng việc, cho nhân viên cấp - Thực yêu cầu với phận liên quan Phối hợp với phận khác để giải... ngày, tuần, quý, năm Chiu trách nhiệm tổn thất quyền hạn trách nhiệm quản lý - Người Lập Quản Lý Kho Ban Giám Đốc (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Page of
- Xem thêm -

Xem thêm: JD các vị trí kho , JD các vị trí kho

Từ khóa liên quan