MTCV quản kho

2 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC QUẢN LÝ KHO PVH PAPER JSC Ký hiệu: Họ tên: Chức danh: Quản kho Ban hành: Cập nhật: Hiệu lực từ: Quản lý hàng hóa kho: - Nắm rõ layout kho, tùng khu vực: Giấy cuộn, giấy kiện, giấy cắt cuồn thành phẩm, cắt cuồn lưu kho, khu nhập/xuất thủ kho - Đảm bảo hàng hóa chất theo layout, khu vực đầy hàng hóa gửi thơng tin kịp thời, đề xuất hướng xử lý (mở rộng khu vực cho mặt hàng đó, đề xuất lấn sáng khu vực lân cận …) - Điều phối nhân viên xếp hàng hóa ngăn nắp, vị trí, thuận tiện cho người soạn hàng - Điều phối nhân viên dọn dẹp khu vực để hàng lộn xộn, xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho việc soạn hàng - Nắm kho có mặt hàng gì, nằm vị trí (tồn kho) Sắp xếp việc lưu thơng hàng hóa, điều phối việc nhập hàng – cắt hàng – xuất hàng hiệu a Xuất hàng - Nắm thông tin “Yêu cầu giao hàng” => điều phối việc tổ chức soạn hàng chuẩn bị giao - Nắm phần phụ trách giao hàng thủ kho, khu vực giao hàng thủ kho + Anh Nghiệp: Khách lẻ, xe nhà + Anh Út: Hàng tỉnh + Chú Lộc: Hàng đóng cont - Hướng dẫn cho nhân viên soạn hàng vào vị trí để lấy hàng, vị trí để hàng soạn - Hướng dẫn nhân viên soạn hàng, hàng khách để khu vực Ví dụ: Hàng Vĩnh Thuận Hưng, máy số máy số cắt, xong thủ tục dán barcode thành phẩm hướng dẫn xe nâng vào nâng để vị trí cửa số Các hàng khác khách Vĩnh Thuận Hưng (khổ chuẩn tồn kho) kéo giấy soạn tập trung vị trí cửa số Soạn đủ phiếu thơng tin để nhân viên barcode xuất thực thủ tục - Thông tin cho phận điều phối đơn hàng soạn đủ để BP điều phối bố trí TX giao hàng Tránh tình trạng hàng chưa soạn đủ, xe phải đợi hay xe rớt lại hàng phải thêm chuyến Page of b Nhập hàng: - Nắm kế hoạch nhập hàng (list hàng) - Tính tốn diện tích trống khu vực có đủ chứa hàng hay khơng, cảnh báo khu vực đầy hàng - Đề xuất phương án dự trù cho khu vực đầy hàng hóa c Cắt hàng: - Nắm “Yêu cầu cắt cuồn”, đề xuất tăng ca đêm cần - Giám sát hoạt động phận cắt hàng, giải trường hợp ùn ứ hàng hóa, xếp tăng ca cắt đêm - Giải trường hợp cắt khó - Hàng cắt xong phải dán barcode đầy đủ xúc Kiểm kê kho định kỳ hàng tuần Phương thức kiểm kê: xem xét thêm Thực báo cáo - Các trường hợp hàng ướt, rách, bể xảy q trình hàng hóa lưu thông kho - Các trường hợp tài xế chạy ẩu đụng cột/tường/người - Các trường hợp cắt sai hàng - Các trường hợp kiểm ke hàng hóa bị thất lạc, thất thoát - Các trường hợp bất thường nhà kho: Dột, hư hỏng, cửa hiểm khơng đóng… - Các trường hợp bất thường khác  Hình thức báo cáo: xem xét thêm Các công việc khác theo phân công từ BGĐ theo giai đoạn Công cụ/ thông tin phục vụ công việc: - Máy tính - Bản layout hàng hóa - Quản lý mặt hàng/tồn kho - Yêu cầu giao hàng - Tra cưu giao hàng => In PGH để chuẩn bị hàng - Yêu cầu cắt cuộn - List hàng nhập Ngày 04/07/2019 Page of ... dán barcode đầy đủ xúc Kiểm kê kho định kỳ hàng tuần Phương thức kiểm kê: xem xét thêm Thực báo cáo - Các trường hợp hàng ướt, rách, bể xảy trình hàng hóa lưu thơng kho - Các trường hợp tài xế chạy... theo giai đoạn Công cụ/ thông tin phục vụ công việc: - Máy tính - Bản layout hàng hóa - Quản lý mặt hàng/tồn kho - Yêu cầu giao hàng - Tra cưu giao hàng => In PGH để chuẩn bị hàng - Yêu cầu cắt... hàng - Các trường hợp kiểm ke hàng hóa bị thất lạc, thất thoát - Các trường hợp bất thường nhà kho: Dột, hư hỏng, cửa thoát hiểm khơng đóng… - Các trường hợp bất thường khác  Hình thức báo cáo:
- Xem thêm -

Xem thêm: MTCV quản kho , MTCV quản kho