mtcv lễ tân

3 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

Bản mô tả công việc nhân viên lễ tân doanh nghiệp Cơng việc Trực quầy lễ tân tiếp đón khách đến làm việc cơng ty Mơ tả chi tiết • Khi đến cơng ty để liên hệ làm việc, nhân viên lễ tân phải niềm nở chào đón tìm hiểu nhu cầu khách muốn gặp ai, làm gì… • Liên hệ với phòng ban để xác nhận có khách đến làm việc • Sau nhận yêu cầu phận, nhân viên lễ tân hướng dẫn khách thực theo nội dung truyền đạt • Dẫn khách đến phòng đợi, mời nước • Tiếp nhận gọi đến, cung cấp thông tin hỏi chuyển đến phận liên quan • Đảm bảo việc tiếp nhận gọi nhanh chóng hướng dẫn thơng tin xác • Tiếp nhận loại thư từ, cơng văn, bưu kiện… chuyển đến cho phận cơng ty • Liên hệ với phận nhận thư từ, bưu kiện chuyển đến thực việc chuyển phát cách nhanh chóng • Thực việc gửi công văn, thư từ… cho đơn vị bên ngồi có u cầu phận • Thống kê tình hình tiếp nhận, chuyển phát thư từ, cơng văn hàng tháng • Phối hợp với phận liên quan mua sắm công cụ, dụng cụ, cấp phát văn phòng phẩm,… Trực điện thoại Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn Phối hợp quản trị hành văn phòng In ấn, scan, photo tài liệu • Cập nhật thơng tin, làm báo cáo khoản chi phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm… • Thực việc in ấn, scan, photo tài liệu… phận yêu cầu • In ấn tài liệu chuẩn bị cho họp • Đảm bảo tính xác tài liệu yêu cầu in ấn, scan, photo… • Đảm bảo phòng họp phải trước họp diễn • Chuẩn bị trà nước, thức ăn nhẹ cho họp cơng ty • Phối hợp với phận liên quan tổ chức kiện công ty • Soạn thảo văn hành có u cầu • Cung cấp biểu mẫu cơng ty cho nhân viên, phận… (cả cứng mềm) • Thực việc đặt vé máy bay, phòng khách sạn… cho cán bộ, nhân viên cơng ty cơng tác • Sử dụng, lưu giữ dấu công ty theo quy định pháp luật cơng ty • Tiếp nhận thông tin phàn nàn khách, giải thẩm quyền báo cáo phận liên quan xử lý • Phối hợp xây dựng hệ thống lưu trữ, bảo quản văn cơng ty • Quản lý trang thiết bị máy tính, máy photo, máy scan, Chuẩn bị hậu cần cho họp, kiện Các cơng việc khác điện thoại… • Thơng báo định, sách mới… cơng ty cho tồn thể nhân viên biết • Thực cơng việc khác cấp yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: mtcv lễ tân , mtcv lễ tân