Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi đời sống văn hóa ở xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

13 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

Trên cơ sở lý luận về đời sống văn hóa đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu đời sống văn hóa và những biến đổi của đời sống văn hóa cư dân xã Ninh Hải huyện Hoa Lư. Từ khi khu quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới tác động như thế nào đến đời sống văn hóa xã Ninh Hải. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA VĂN HÓA HỌC KHÓA LUẬN CỬ NHÂN VĂN HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: VĂN HĨA TRUYỀN THƠNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở XÃ NINH HẢI HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH Giảng viên hướng dẫn: TS Đặng Hồi Thu Sinh viên thực hiện: Lã Thị Hiền Lớp: VHH4B Khóa học: 2012 - 2016 HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Được phân cơng Khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đồng ý giảng viên hướng dẫn TS Đặng Hoài Thu em thực đề tài “Biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình” Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập nghiên cứu rèn luyện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Xin chân thành cảm ơn Cơ Đặng Hồi Thu tận tình, chu đáo hướng dẫn em thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến cán UBND xã Ninh Hải dân cư xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhiệt tình cung cấp thơng tin, tư liệu cần thiết phục vụ đề tài nghiên cứu Dù cố gắng thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, hạn chế kiến thức thực tế kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi thiếu sót mà thân em chưa thấy Em mong góp ý Thầy, Cơ bạn để khóa luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực LÃ THỊ HIỀN LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em hướng dẫn khoa học TS Đặng Hoài Thu Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày 19 tháng ngăm 2016 DANH MỤC VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên ANTT An ninh trật tự TDTT Thể dục thể thao DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 1: Cơ cấu lao động xã Ninh Hải năm 2006 2015 22 Bảng 2: Cơ cấu lao động theo ngành nghề xã Ninh Hải từ 2012-2015 34 Bảng 3: Danh sách công ty lĩnh vực hoạt động địa bàn xã Ninh Hải 35 Bảng 4: Thu nhập bình quân đầu người qua năm ba xã Ninh HảiTrường Yên 36 Bảng 5: Số liệu thống kê thay đổi tỷ lệ dân cư chỗ dân nhập cư địa bàn xã Ninh Hải từ 2010 đến 2015 37 Bảng : Cơ cấu nghề nghiệp nhóm dân nhập cư 37 Bảng : Cơ cấu lao động xã Ninh Hải năm 2006 2015 38 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÀ KHÁI QUÁT VỀ XÃ NINH HẢI HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH .Error! Bookmark not defined 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓAError! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.1.2 Cơ cấu đời sống văn hóa Error! Bookmark not defined 1.2 KHÁI QUÁT VỀ XÃ NINH HẢI VÀ NHU CẦU VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN XÃ NINH HẢI HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái quát xã Ninh Hải Error! Bookmark not defined 1.2.2.Nhu cầu văn hóa người dân xã Ninh HảiError! Bookmark not defined Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ NINH HẢI Error! Bookmark not defined 2.1 NHỮNG BIỂU HIỆN BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA .Error! Bookmark not defined 2.1.1 Biến đổi môi trường văn hóa Error! Bookmark not defined 2.1.2 Biến đổi hoạt động văn hóa Error! Bookmark not defined 2.1.3 Biến đổi thiết chế văn hóa Error! Bookmark not defined 2.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tràng An cơng nhận Di sản Văn hóa Thiên nhiên Thế giới Error! Bookmark not defined 2.2.2 Hoạt động du lịch phát triển Error! Bookmark not defined 7 2.2.3 Xuất nhiều phương thức mưu sinh mớiError! Bookmark not defined Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Error! Bookmark not defined 3.1 DỰ BÁO XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ NINH HẢI TRONG THỜI GIAN TỚI Error! Bookmark not defined 3.1.1 Những giá trị văn hóa truyền thống bị mai mộtError! Bookmark not defined 3.1.2 Xuất nhiều giá trị văn hóa Error! Bookmark not defined 3.1.3 Nhu cầu văn hóa người dân thay đổiError! Bookmark not defined 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA XÃ NINH HẢI HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNHError! Bookmark not defined 3.2.1 Phương hướng Error! Bookmark not defined 3.2.2 Giải pháp Error! Bookmark not defined 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined 3.3.1 Phát triển du lịch dựa vào cộng đồngError! Bookmark not defined 3.3.2.Nâng cao hiệu sử dụng thiết chế văn hóa Error! Bookmark not defined 3.3.3 Khôi phục làng nghề truyền thống Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 MỞ ĐẦU 1.! Lý chọn đề tài Ninh Bình tỉnh có tiềm du lịch đa dạng phong phú Trong quy hoạch phát triển vùng kinh tế duyên hải Bắc Bộ, Ninh Bình ưu tiên phát triển thành trung tâm du lịch Với vị trí đặc biệt giao thơng, địa hình, lịch sử văn hóa đồng thời sở hữu khu vực di sản giới khu dự trữ sinh giới, Ninh Bình trung tâm du lịch có tiềm phong phú đa dạng Với lợi sẵn có, du lịch năm gần phát triển mạnh mẽ quan tâm quyền cấp, định hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn toàn tỉnh, giúp nâng cao thu nhập ổn định mức sống cho người dân Xã Ninh Hải xã thuộc huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình biết đến với quần thể Danh thắng Tràng An UNESCO công nhận di sản Văn hóa Thiên nhiên giới năm 2014 Sự kiện mang lại cho Ninh Bình nói chung khu du lịch Tràng An nói riêng lượng lớn khách du lịch nước Theo nhịp phát triển đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội giao lưu bến đổi văn hóa diễn ngày mạnh, có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến tư tưởng, lối sống cộng đồng dân cư xã Ninh Hải, tác động khơng nhỏ đến việc giữ gìn bảo lưu giá trị văn hóa Cùng với phát triển đời sống vật chất, nhiều cơng trình tín ngưỡng tôn giáo tu sửa tôn tạo không với kiến trúc truyền thống Những giá trị văn hóa phi vật thể xã làng nghề truyền thống, phong tục tập quán…bị mai vĩnh viễn Làm để giải mối quan hệ phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa xã Ninh Hải, để thấy rõ thay đổi đời sống văn hóa cư dân xã sau Tràng An công nhận Di sản Văn hóa Thiên nhiên giới em chọn “Biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn nên em nghiên cứu số yếu tố văn hóa tiêu biểu biến đổi đặc trưng đời sống văn hóa xã Ninh Hải 2.! Mục đích nhiêmk vụ nghiên cứu Mục đích: Trên sở lý luận đời sống văn hóa đồng thời vận dụng kiến thức học để tìm hiểu đời sống văn hóa biến đổi đời sống văn hóa cư dân xã Ninh Hải huyện Hoa Lư Từ khu quần thể danh thắng Tràng An công nhận di sản Văn hóa Thiên nhiên giới tác động đến đời sống văn hóa xã Ninh Hải Nhiệm vụ: Hệ thống hóa sở lý luận đời sống văn hóa Nghiên cứu thực trạng biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân hệ Đề xuất phương hướng giải pháp định hướng cải thiện phát triển đời sống văn hóa xã Ninh Hải 3.! Lịch sử nghiên cứu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu du lịch phát triển du lịch khu quần thể danh thắng Tràng An, nhiên chưa có tài liệu thức nghiên cứu biến đổi đời sống văn hóa cư dân xã vùng lõi phụ cận Tràng An Đặc biệt kiện Tràng An UNESCO công nhận di sản Văn hóa Thiên nhiên giới có nhiều tác động đến đời sống văn hóa cư dân nằm khu vực Đề tài “Hoạt động dịch vụ du lịch khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình)” Hồng Minh Thiện thực năm 2014 nghiên cứu dịch vụ du lịch, hoạt động phục vụ khách du lịch địa phương Đề tài đề cập 10 đến tác động hoạt động du lịch đến kinh tế sở vật chất địa phương nằm phạm vi quần thể Tràng An Đề tài “Làng nghề truyền thống ý nghĩa với vấn đề phát triển du lịch Ninh Bình” Trần Thị Kim Cúc thực năm 2010 tập trung tìm hiểu làng nghề truyền thống địa bàn tỉnh Ninh Bình, có đề cập đến tác động phát triển du lịch, dịch vụ đến làng nghề thêu ren Văn Lâm thuộc xã Ninh Hải Ngoài đề tài nghiên cứu tập trung phát triển du lịch bền vững, phát triển làng nghề xã quần thể Tràng An chưa có tài liệu hồn chỉnh nghiên cứu biến đổi đời sống văn hóa xã nằm khu vực Khóa luận tốt nghiệp lựa chọn xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình làm đối tượng nghiên cứu, tập cơng trình nghiên cứu toàn diện mặt đời sống dân cư xã Ninh Hải định hướng phát triển du lịch 4.! Đối tượng phạm vi nghiên cứu -! Đối tượng nghiên cứu: đời sống văn hóa xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình -! Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình + Thời gian: sau Tràng An cơng nhận di sản Văn hóa Thiên nhiên giới 5.! Phương pháp nghiên cứu Ngồi sở lí luận chung làm tảng đạo, em vận dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 5.1.! Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu 11 Thông tin đối tượng nghiên cứu thu thập từ nhiều nguồn khác nên cần phân loại, so sánh chọn lọc thơng tin có giá trị để sử dụng 5.2.! Phương pháp khảo sát thực địa Đây phương pháp nghiên cứu truyền thống để khảo sát thực tế, áp dụng việc nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, bổ sung lý luận ngày hoàn chỉnh Việc có mặt thực địa trực tiếp quan sát tìm hiểu thơng tin từ người có trách nhiệm cần thiết Q trình khảo sát thực địa giúp cho tài liệu thu thập phong phú hơn, giúp cho việc học tập nghiên cứu đạt hiệu cao có tầm nhìn khách quan để nghiên cứu đề tài Đây phương pháp vô quan trọng để thu thập thông tin xác thực tăng tính thuyết phục cho đề tài Phương pháp giúp người nghiên cứu có nhìn khách quan đánh giá đắn vấn đề nghiên cứu Hiểu vấn đề cách sâu sắc tránh tính phiến diện q trình nghiên cứu 5.3.! Phương pháp so sánh tổng hợp Phương pháp nhằm định hướng cho người viết thấy tính tương quan yếu tố, từ thấy trạng ảnh hưởng yếu tố tới đời sống văn hóa địa bàn nghiên cứu Việc so sánh tổng hợp thông tin số liệu thu thập giúp người viết hệ thống cách khoa học thông tin số liệu vấn đề thực tiễn Đây phương pháp giúp cho người viết thực mục tiêu dự báo, đề xuất dự án, định hướng phát triển, triển khai quy hoạc dự án mang tính khoa học đạt hiệu cao 5.4.! Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp có ý nghĩa vô quan trọng việc nghiên cứu đề tài Sử dụng phương pháp để vấn trực tiếp số người dân địa phương xã Ninh Hải, người có hoạt động trực tiếp lĩnh vực 12 du lịch Qua thấy thay đổi tác động định hướng phát triển kinh tế địa phương 6.! Đóng góp khóa luận Đóng góp thêm tư liệu nghiên cứu đời sống văn hóa xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải Từ đó, có nhìn tổng qt đời sống văn hóa xã Ninh Hải phát triển kinh tế Đóng góp số ý kiến nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống xã Ninh Hải 7.! Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phần phụ lục, đề tài có cấu trúc gồm chương: Chương 1: Lý luận chung đời sống văn hóa khái quát xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình Chương 2: Thực trạng biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải Chương 3: Những vấn đề đặt 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.! Trần Quốc Vượng (1998), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục Việt Nam, [tr12-23] 2.! Nguyễn Văn Quyết(2013), Luận án “Ngiên cứu biến đổi văn hóa cộng đồng nông nghiệp – nông thôn trình phát triển khu cơng nghiệp” ,Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 3.! Báo cáo tổng hợp đề án xây dựng nông thôn huyện Hoa Lư(12/2015) 4.! Cục thống kê tỉnh Ninh Bình(2015), Thống kê cấu lao động làng nghề Ninh Bình 5.! Baoninhbinh.org.com 6.! Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội UBND xã Ninh Hải năm 2015 ... sản Văn hóa Thiên nhiên giới tác động đến đời sống văn hóa xã Ninh Hải Nhiệm vụ: Hệ thống hóa sở lý luận đời sống văn hóa Nghiên cứu thực trạng biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải huyện Hoa Lư. .. tồn văn hóa xã Ninh Hải, để thấy rõ thay đổi đời sống văn hóa cư dân xã sau Tràng An công nhận Di sản Văn hóa Thiên nhiên giới em chọn Biến đổi đời sống văn hóa xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh. .. cứu: đời sống văn hóa xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình -! Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình + Thời gian: sau Tràng An công nhận di sản Văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi đời sống văn hóa ở xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình, Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Biến đổi đời sống văn hóa ở xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan