HƯỚNG dẫn TÍNH DOANH số và THỰC THU HIỆU QUẢ BP KINH DOANH

3 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

HƯỚNG DẪN TÍNH DOANH SỐ VÀ THỰC THU HIỆU QUẢ I CHUẨN BỊ: - Ngày tháng, nhập liệu hoàn thành việc nhập bổ sung giá cho Phiếu giao hàng chưa có giá (bao gồm giá trả hàng) - Cơng nợ kế tốn chốt nhập Ngân hàng, kiểm tra khoản thu chưa xác định tên Khách hàng để bổ sung đủ - Kiểm tra lại Phiếu giao hàng Giấy Báo (thường Giấy Báo có Sếp Ngọc, Sếp Châu bán, sale làm đơn hàng chưa chuyển tên, vào sửa lại tên) - Kiểm tra lại cont giao thẳng tên người phụ trách - Chạy công nợ để Chốt liệu đến thời điểm cuối tháng (Hướng dẫn chi tiết q trình bàn giao cơng việc) II CÁCH TÍNH: Tính DS TTHQ: - Vào phần mềm giấy => Vào danh mục Danh sách báo cáo => bấm xem báo cáo số 27: Báo cáo thực thu hiệu => Bấm xem từ ngày…đến ngày (ngày đầu tháng cần tính… ngày cuối tháng cần tính) - Kết xuất excel theo sheet sale - Kiểm tra lại thông tin Doanh số, Nợ hạn, Thu hạn Tổng hợp vào sheet tính Doanh số theo mẫu - Kiểm tra phần Trả hàng, trừ vào Doanh số sale tháng - Áp dụng mức target cho phần tính số tiền thưởng sale:  Thưởng DS: Đạt theo mức target thưởng 400.000đ thêm 400.000đ cho bậc tăng tỷ  TTHQ = Thu hạn – Nợ hạn, đạt theo mức target thưởng 400.000đ thêm 400.000đ cho bậc tăng tỷ Kiểm tra Nợ hạn: Kiểm tra phần Nợ hạn sale theo hướng dẫn => gởi mail cho sale để biết đòi nợ check lại liệu chưa Kiểm tra trả hàng: Kiểm tra phần trả hàng tháng, trừ vào phần Doanh số trước tính thành tiền thưởng cho sale Theo dõi trừ khoản phạt sale: Ghi chép lại yêu cầu phạt sale Sếp Ngọc, tính trừ vào đợt Doanh số (nếu có) - Phạt trừ thiếu Phiếu giao hàng có kí nhận khơng thời gian quy định - Phạt trừ chỉnh sửa bổ sung Phiếu giao hàng bị sai thời gian quy định - Phạt trừ vi phạm Sếp Ngọc yêu cầu… Các khoản thưởng khác: - Best seller: Sale có mức Doanh số cao => thưởng 300.000đ - Có số khách hàng với DS >5 triệu nhiều => thưởng 300.00đ - Nhóm khách hàng sale Thủy: Các đơn hàng xuất bán kho Hà Nội x2 DS III Sale bán hàng khổ lỡ tồn kho Các khoản thưởng khác tùy giai đoạn sách cơng ty TÍNH DOANH SỐ GIAO HÀNG ĐÊM BP ĐIỀU PHỐI: Lấy liệu: - Vào Tra cứu giao hàng, lọc theo tiêu: + Thời gian: từ ngày…đến ngày (trong khoản thời gian tháng cần tính) + Chọn số dòng hiển thị: 1000 dòng + Chọn tình trạng: Khách nhận hàng + Chọn kho: Phùng Vĩnh Hưng (giao hàng đêm để tính Doanh số lấy kho PVH) + Cột Buổi: chọn số (buổi Tối) - Kết xuất excel, lấy liệu để lưu lại - Tính tổng cộng phần suất giao đêm tháng Cách tính: - IV DS giao hàng đêm bp điều phối = NS giao hàng đêm tháng * 2.000đ/tấn Chia cho số nhân viên tham gia làm hàng đêm phận điều phối tháng Cộng/trừ khoản thưởng/phạt thêm có Thưởng cho nhập liệu số phiếu giao hàng nhập tháng: - Vào Báo cáo giao hàng theo Thủ kho (ID1), xem từ ngày….đến ngày, chọn thủ kho - Phía cuối báo cáo có dòng Tổng Khách hàng - Cộng tất số Khách hàng bấm xem theo Thủ kho - Tiền thưởng = Tổng Khách hàng tháng * 500đ/phiếu (khách) Phụ cấp cho phận liên quan: - Thưởng 400.000đ cho vị trí sau: + Vơ Sổ: Dun + Kiểm sốt (Chị Yến + Chị Tâm) + Kế tốn Xuất Hóa Đơn (Chị Hằng) + Dò báo cáo với Sếp Ơng (Thư Lễ Tân) - Thưởng tính doanh số: 600.000/ người (Trâm + Trang Nhỏ) TRÌNH KÍ SẾP DUYỆT VÀ PHÁT CHO SALE: - Ngày 8-10 hàng tháng nhắc Sếp tính doanh số - Khi trình tính doanh số mang theo + Mơ tả cơng việc + Bảng tính doanh số + Danh sách khách hàng cần lưu ý + Bảng Target + Bảng phạt hàng tháng - Mở file để Sếp Ngọc kiểm tra - Chỉnh sửa có yêu cầu - Ký duyệt, làm Phiếu thu - Copy file Doanh số Thực thu hiệu vào ổ đĩa Doanh số Thực thu hiệu máy chị Ngọc vào theo năm - Phát cho sale    Lưu ý: Các nội dung file tính Doanh số Thực thu hiệu không gởi cho chưa có đồng ý Sếp Sale biết phần Doanh số Thực thu cá nhân sale Bảng in để sale kí nhận tiền, nên Hide cột số liệu, để lại cột số tiền kí nhận Cuối Quý làm báo cáo Tổng hợp gởi cho Chị Châu trước ngày Đánh giá ... thu hiệu vào ổ đĩa Doanh số Thực thu hiệu máy chị Ngọc vào theo năm - Phát cho sale    Lưu ý: Các nội dung file tính Doanh số Thực thu hiệu không gởi cho chưa có đồng ý Sếp Sale biết phần Doanh. .. (Thư Lễ Tân) - Thưởng tính doanh số: 600.000/ người (Trâm + Trang Nhỏ) TRÌNH KÍ SẾP DUYỆT VÀ PHÁT CHO SALE: - Ngày 8-10 hàng tháng nhắc Sếp tính doanh số - Khi trình tính doanh số mang theo + Mơ... tính doanh số + Danh sách khách hàng cần lưu ý + Bảng Target + Bảng phạt hàng tháng - Mở file để Sếp Ngọc kiểm tra - Chỉnh sửa có yêu cầu - Ký duyệt, làm Phiếu thu - Copy file Doanh số Thực thu
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn TÍNH DOANH số và THỰC THU HIỆU QUẢ BP KINH DOANH , HƯỚNG dẫn TÍNH DOANH số và THỰC THU HIỆU QUẢ BP KINH DOANH

Từ khóa liên quan