TIMVIECNHANH tiêu điểm

1 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

CơngTyCổPhầnDịchVụTìmViệcNhanh TòanhàSiêuViệt,23TrầnCaoVân,PhườngĐaKao, Quận1,TP HồChíMinh (028)73098888 PHIẾUBÁOGIÁ V/vthamgiachươngtrìnhđăngtintuyểndụngtrêncácbox"Đăngtincơbản,TiêuĐiểm" CSKH: Điệnthoại: Email: HỷThanhThúy 0917588675 thuyht@timviecnhanh.com Thơngtinmuahàng TênTKđăngtin: CơngtyCổphầnGiấyPhùngVĩnhHưng Ngườimuahàng: PhòngHcns-MsNhi Email: nhitran@phungvinhhung.com Diđộng: 0932029103 Thơngtinxuấthóađơn Trạngthái: Lấyhóađơnngay Têncơngty: CơngtyCổPhầnGiấyPhùngVĩnhHưng Địachỉ: 307ANguyễnThịNhỏ,Phường16,Quận11,TP HồCHíMinh MST: 0310547875 Nộidung Sốtin Thờigian Đơngiá %CK %KM Boxtínhphí:Đăngtin cơbản(Miềnnam) 36tin 4tuần 1,200,000đ/tin 20% 0% Ngàybắtđầu:12/11/2019 Khuvựchiểnthị:Miềnnam Boxtínhphí:TiêuĐiểm (Miềnnam) 25tin Ngàybắtđầu:12/11/2019 Khuvựchiểnthị:Miềnnam Thờihạnthanhtoán: Thanhtoántrước 2tuần Hiệuứng Cốđịnh Thànhtiền 34,560,000đ Thờigian:tuần 2,400,000đ/tin 20% 25% Hiểnthị:Chiasẻ2 36,000,000đ Thờigian:tuần Thànhtiền 70,560,000đ Giảmgiákhitáiký(30%) -21,168,000đ Tổngtiềnphảitrả(đãbaogồmVAT) 49,392,000đ (Bốnmươichíntriệubatrămchínmươihainghìnđồng) QUYỀNLỢICỦAGĨITINCƠBẢN QUYĐỊNH -Đượcđăngtinvàhiểnthịtrênwebsite -Tinđượchiểnthịtươngứngtrênwebsitecủaphiênbảnmobile -Nhàtuyểndụngcầntnthủtheođiềukhoảnsửdụngvàquyđịnhđăngtin đượcđăngtảitrênwebsiteTìmviệcnhanh Nếunhàtuyểndụngviphạmđiều khoảnsửdụngvàquyđịnhđăngtinthìBQTsẽhạtinxuốngmàkhơnghồnlại QUYỂNLỢICỦABOXTIÊUĐIỂM tiềnvàkhơngcầnbáotrước -Tintuyểndụngnằmtrêntrang1box"Tintiêuđiểm"trungtâmtrangngành -Mỗitinchỉkíchhoạt1lầnchotồnbộthờigianmua(khơngbảolưu) -Tintuyểndụngđượchiểnthịcácthơngtinchitiết:khuvực,mứclương,ngàyhết -Khơngđổitinxuấtbảntrongmỗilầnkíchhoạt -KhinhàtuyểndụngđãkýhoặcxácnhậnPhiếuđăngkýdịchvụquaemail,bất hạnnộphồsơ -Tintuyểndụngđượchiểnthịưutiêntạikếtquảtìmkiếm kỳucầungưnghoặchủybỏdịchvụphátsinhsauđóđềusẽkhơngđượcchấp -Tinđượchiểnthịưutiêntạitrangngànhtươngứngcủaphiênbảnmobile thuận THƠNGTINTÀIKHOẢNNGÂNHÀNGCỦATÌMVIỆCNHANH CƠNGTYCỔPHẦNDỊCHVỤTÌMVIỆCNHANH Tàikhoảnsố:0531002571942 Tạingânhàng:Vietcombank-ChinhánhĐơngSàiGòn Tàikhoảnsố:02425331301 Tạingânhàng:TiênPhong-ChinhánhTPHồChíMinh TìmViệcNhanh (Kývàghirõhọtên) Tp HồChíMinh,ngày15tháng11năm2019 Kháchhàng (Kývàghirõhọtên)
- Xem thêm -

Xem thêm: TIMVIECNHANH tiêu điểm , TIMVIECNHANH tiêu điểm