luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản thành công

107 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

1 NG UY ỄN HỮ U CƯ ỜN G LUẬ N VĂ N TH ẠC SĨ KIN H TẾ LỚP : CH 20B QL KT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VŨ THỊ THU HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 NG UY ỄN HỮ U CƯ ỜN G LUẬ N VĂ N TH ẠC SĨ KIN H TẾ LỚP : CH 20B QL KT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VŨ THỊ THU HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH CÔNG CHUYÊN NGHÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS,TS PHẠM CƠNG ĐỒN HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tơi Các số liệu kết có luận văn hoàn toàn trung thực Người Cam Đoan Vũ Thị Thu Hà LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù dù nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp Trong suốt thời gian học tập thực ln văn mình, gặp nhiều khó khăn nhờ có thầy giáo Trường Đại học Thương Mại, Khoa sau đại học Trường đại học học Thương Mại giúp, giúp đỡ hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy cô giáo Trường Đại học Thương Mại thầy cô Khoa sau đại học Trường Đại học Thương Mại giúp đỡ, trang bị cho kiến thức, lý luận để tơi hồn thành ln văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Cơng Đồn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến người Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Côngđã tạo điều kiện giúp đỡ trình thực luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Vũ Thị Thu Hà MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt HTK SXKD TSCĐ VCĐ VLĐ Viết đầyđủ Hàng tồn kho Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Vốn cố định Vốn lưu động DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tài sản từ năm 2012-2015 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn năm 2013-2015 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công 10 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong trình hoạt động doanh nghiệp, vốn đóng vai trò quan trọng, định đời, tồn phát triển doanh nghiệp Vốn đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục Nếu không trọng tới quản trị vốn doanh nghiệp gặp khó khăn việc trì mở rộng sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững phát huy mạnh Hoạt động doanh nghiệp hoạt động kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận thông qua sản xuất kinh doanh, thành bại doanh nghiệp phu thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng ba yếu tố khả cung ứng tích luỹ, đổi sử dụng vốn , trình độ quản lý thị trường Kinh doanh đại ngày tập hợp ba lực: Nhà kinh doanh, bạn hàng- khách hàng nhà khoa học gồm nhà làm luật kinh doanh Hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận,đến quyền lợi đến mục đích cao doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng vốn có nghĩa nâng cao lợi nhuận, chẳng có lý để doanh nghiệp từ chối việc làm Như ta nhận thấy nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh việc làm thiết yếu doanh nghiệp nào, người ta từ chối thu khoản lợi nhuận hay doanh thu nhiều đồng vốn bỏ mà ngược lại họ muốn thu ngày nhiều từ việc bỏ một lượng vốn ban đầu hay với lượng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước năm doanh nghiệp phải bỏ cho lượng chi phí 93 - Sử dụng có hiệu biện pháp thu hồi nhanh triết khấu bán hàng, giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn nhằm thúc đẩy khách hàng toán nhanh, hạn chế khoản nợ dây dưa khó đòi Để làm điều này, tỷ lệ chiết khấu Công ty đưa phải phù hợp, hấp dẫn khách hàng tốn vừa bù đắp chi phí vốn rủi ro mà Cơng ty gặp sử dụng sách tín dụng thương mại - Định kỳ công ty nên tổng kết, đánh giá công tác tiêu thụ, liệt kê khách hàng quen thuộc, khách hàng mua thường xuyên với khối lượng lớn, khách hàng tốn sòng Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm thu thập ý kiến đóng góp khách hàng, tạo điều kiện cho công tác bán hàng, thu hồi tiền hàng ngày tốt Tóm lại, sách tín dụng Cơng ty phải vừa lỏng lại vừa chặt chẽ áp dụng linh hoạt cho khách hàng Tính lỏng thể qua việc áp dụng tỷ lệ chiết khấu, giảm giá thoả đáng khách hàng toán hay mua với số lượng lớn Tính chặt chẽ thể qua việc quy định phạt hợp đồng nặng khách hàng vi phạm thời hạn tốn Bằng sách tín dụng cơng ty khơng nhanh chóng thu hồi tiền hàng mà tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cho Công ty 3.2.2.3 Tăng cường công tác quản lý vốn khâu sản xuất Những đặc điểm phức tạp hoạt động chế biến lâm sản gây nhiều khó khăn cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công việc quản lý vốn lưu động nói chung giá trị sản phẩm dở dang nói riêng Những khó khăn kể đến công ty là: Công ty phải tạm ngừng sản xuất phải phía khách hàng thay đổi yêu cầu sản phẩm Thông thường, thiết kế sản phẩm khách hàng gửi cho công ty, số trường hợp công ty tự thiết kế sản phẩm giúp khách hàng Việc tạm dừng sản xuất để chờ thiết kế xảy với đơn hàng vừa thiết kế vừa sản xuất mà đơn hàng có quy mơ lớn, có 94 chuẩn bị kỹ nhiều phải sửa đổi cho phù hợp với tình thực tế phát sinh hay thay đổi quy mô đầu tư Những lúc vậy, công ty phải dừng sản xuất chờ thiết kế hàng tuần, máy móc thiết bị phải nằm chờ, làm kéo dài thời gian thi cơng, tăng thêm chi phí Để khắc phục phần thiệt hại trường hợp này, trước thi công công ty cần yêu cầu khách hàng chốt lại yêu cầu sản phẩm thật kỹ lưỡng Đồng thời, công ty cần đưa điều khoản cam kết cụ thể trách nhiệm vật chất việc làm chậm tiến độ sản xuất, lấy làm yêu cầu khách hàng có trách nhiệm bồi thường tổn thất ngừng sản xuất gây Tương tự, đơn hàng sản xuất theo tiến độ cấp vốn khách hàng, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Cơng nên có thoả thuận trách nhiệm vật chất khách hàng tổn thất mà công ty phải chịu ngừng sản xuất thiếu vốn Công ty cần đưa vào hợp đồng cam kết cụ thể phương hướng giải quyết, mức bồi thường Tuỳ trường hợp, cơng ty huy động nguồn vốn từ nguồn khác hỗ trợ để đảm bảo sản xuất diễn liên tục, nhiên, cần ràng buộc chủ đầu tư để họ có trách nhiệm tốn chi phí phát sinh lỗi từ phía họ Trong thực tế ngành chế biến lâm sản nay, đòi hỏi khó thực thị trường vào trật tự, có bình đẳng bên cơng ty tham khảo giải pháp để nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động khâu sản xuất, giảm giá trị sản xuất kinh doanh dở dang 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Vốn cố định thành phần chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn công ty Nhưng thực tế nay, việc sử dụng vốn cố định gặp số vấn đề việc đầu tư, quản lý tài sản cố định khiến cho hiệu sử dụng vốn cố định công ty chưa cao Vì thế, luận văn đề xuất số giải pháp sau để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định: 95 3.2.3.1 Lựa chọn phương pháp khấu hao mức khấu hao thích hợp Như phân tích, tài sản cố định trình sử dụng bị hao mòn dần hết thời hạn sử dụng Phần giá trị hao mòn tài sản cố định tính vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ở doanh nghiệp có giá trị tài sản cố định cao chi phí khâu hao tài sản cố định chiếm tỷ không nhỏ tổng chi phí doanh nghiệp Hơn nữa, phần giá trị hao mòn tích lũy quỹ khấu hao doanh nghiệp để sẵn sàng thay tài sản cố định cũ hết thời hạn sử dụng Vì vậy, việc tính tốn đủ mức khấu hao tài sản cố định có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành cơng, việc tính tốn sử dụng quỹ khấu hao hợp lý yêu cầu điều kiện quan trọng để cải thiện nâng cao hiệu sử dụng vốn nói chung hiệu sử vốn cố định cơng ty nói riêng Trong công tác khấu hao tài sản cố định, công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng tất tài sản cố định Có nghĩa cơng ty ấn định thời gian sử dụng cho tài cố định từ xác định mức khấu hao hàng năm theo nguyên giá thời gian sử dụng Việc xác định thời hạn sử dụng tài sản cố định chủ yếu dựa thông số kỹ thuật định mức ngành sản xuất kinh doanh lâm sản mà chưa quan tâm tới mức độ cường độ sử dụng tài sản cố định công ty Phương pháp khấu hao có ưu điểm việc tính tốn mức khấu hao hàng năm, hàng tháng, hàng quý đơn giản, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ổn định khơng bị đột biến Nhưng với mức trích khấu hao không phản ánh mức độ sử dụng tài sản cố định, thời điểm kết thúc trích khấu hao tài sản cố định không trùng với thời điểm tài sản cố định bị hao mòn hết tính cơng suất Một số tài sản cố định có cường độ sử dụng cao nên nhanh hỏng, chúng hết giá trị sử dụng trích khấu hao, có số tài sản cố định dùng nên kéo dài thời gian sử dụng nên chúng giá trị sử dụng trích khấu hao xong Trích khấu hao khơng 96 xác khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không phản ánh thực trạng sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp Hơn tính tốn khơng xác thời gian sử dụng tài sản cố định khiến mức tích lũy khấu hao (quỹ khấu hao tài sản cố định) khơng đủ để thay tài sản cố định cũ chúng hết hạn sử dụng thực Bên cạnh đó, công ty đặt định mức khấu hao cho tài sản cố định theo kế hoạch năm Điều giúp công ty theo dõi sát công tác thu hồi vốn cố định, dự tính trước chi phí phát sinh kỳ để có biện pháp hợp lý tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, dựa vào mức khấu hao kế hoạch năm, công ty thường có xu hướng coi mức khấu hao khn mẫu để tính tốn phân bổ mức khấu hao hàng năm cho tài sản cố định Điều khơng phản ánh tác dụng việc tính tốn lập quỹ khấu hao khơng đảm bảo phản ứng linh hoạt trước thay đổi nguyên vật liệu, thị trường yếu tố khác ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, thời gian tới cơng ty cần trọng tới cơng tác tính tốn mức khấu hao tài sản cố định theo hướng sau: Vẫn áp dụng khấu hao theo đường thẳng việc tính tốn thời gian sử dụng tài sản cố định cần điều chỉnh lại Các loại trang thiết bị có cường độ làm việc cao ấn định số năm thu hồi nguyên giá ngược lại thiết bị có cường độ làm việc thấp ấn định thời gian thu hồi vốn dài Việc xác định cường độ làm việc thiết bị dựa báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định đội sản xuất, kế hoạch công việc định kỳ phòng kế hoạch định mức kinh tế kỹ thuật khác Đồng thời công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh số tài sản cố định quan trọng, thời gian làm việc lớn cường độ làm việc cao để thu hồi vốn đầu tư nhanh đảm bảo phản ánh mức độ sử dụng tài sản cố định Việc xác định cường độ làm việc tài sản cố định dựa số lượng công việc cần thiết bị số lượng thiết bị tương ứng có doanh nghiệp Hiển nhiên với máy móc thiết bị sử dụng với cường độ cao tính 97 cơng suất giảm nhanh so với thiết bị sử dụng Với xác định vậy, mức khấu hao phản ánh mức độ dịch chuyển giá trị tài sản cố định vào sản phẩm quỹ khấu hao thu đủ để bù đắp chi phí cho việc thay tài sản cố định cũ hết thời hạn sử dụng Ngồi ra, máy móc thiết bị đầu tư vốn vay ngân hàng, công ty phải trả lãi gốc thời hạn quy định, thường ngắn thời hạn sử dụng tài sản cố định đầu tư Về nguyên tắc, số tiền trích khấu hao thu phải dùng để trả lãi vốn vay Vì vậy, cơng ty nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để hoàn trả cho ngân hàng Công ty nên điều chỉnh khấu hao tế theo định mức khấu hao kế hoạch đặt Như phân tích việc tính tốn trước khấu hao (mức khấu hao theo kế hoạch) phần việc xác định trước chi phí sản xuất kinh doanh nhằm dự báo lợi nhuận Đây nên định mức kế hoạch cho công ty chức chuẩn khấu hao để tiến hành trích lập định kỳ Mức khấu khấu hao thực tế lớn hay nhỏ mức khấu hao kế hoạch tùy theo tình hình sử dụng tài sản cố định kỳ mà dự tính trước chi phí khấu hao hợp lý Xác định điều tính xác việc theo dõi giá trị tài sản cố định công ty chắn nâng cao 3.2.3.2 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư đổi tài sản cố định Hoạt động thị trường chế biến lâm sản chủ yếu, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công có lượng tài sản cố định với số lượng lớn để sẵn sàng thực đơn hàng số lượng lớn với yêu cầu khác Việc đổi tài sản cố định công ty nhu cầu thường xuyên điều kiện trọng yếu để cơng ty tồn phát triển Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản, việc đầu tư đổi tài sản cố định thường theo hai xu hướng: Một là: đầu tư “ đón đầu “ Đây cách sử dụng phổ biến doanh nghiệp chế biến lâm sản Đó cách doanh nghiệp thực đầu tư mua sắm Tài sản cố định trước ký kết hợp đồng với khách hàng Ưu điểm 98 phương pháp nhờ đầu tư tài sản cố định làm tăng lực máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến, tăng tính đồng máy móc thiết bị, đảm bảo khả thi công với kỹ thuật cao Điều giúp cơng ty hạ giá thành sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm giảm thời gian sản xuất, sẵn sàng thực sản xuất kinh doanh sau ký kết hợp đồng từ làm tăng khả cạnh tranh cơng ty tham gia kinh doanh Tuy nhiên, không ký kết hợp đồng việc đầu tư theo cách thường gây tình trạng máy móc thiết bị đầu tư phải nằm chờ việc, doanh nghiệp phí bảo quản, trích khấu hao cho tài sản mà không phát huy lực, không phản ánh tình hình sử dụng máy móc công ty Hơn tài sản cố định đầu tư vốn vay ngân hàng cơng ty phải chịu khoản lãi vay khơng nhỏ Ngồi ra, thơng tin thị trường chế biến lâm sản thông tin khoa học công nghệ khơng đầy đủ việc đầu tư gây lãng phí lớn, đầu tư tràn lan mà không phát huy hiệu Xu hướng thứ hai đầu tư tài sản cố định doanh nghiệp sau ký kết hợp đồng, vào yêu cầu kỹ thuật sản phẩm tình trạng tài sản cố định mà có kế hoạch đầu tư tài sản cố định Theo cách việc đầu tư tài sản cố định có trọng điểm hơn, nhanh chóng phát huy lực sản xuất Tuy nhiên việc đầu tư theo cách bỏ lỡ hội kinh doanh việc đầu tư tài sản cố định lúc dễ dàng nhanh chóng việc thi cơng bị ngưng trệ doanh nghiệp tìm kiếm mua máy móc thiết bị Qua phân tích thực trạng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công thời gian qua cho thấy việc đầu tư tài sản cố định theo xu hướng “ đón đầu”: phần lớn tài sản cố định cơng ty, đặc biệt máy móc thiết bị mua sắm trước ký kết hợp đồng Có thể thấy rõ tình hình năm 2015 Trong năm lượng tài sản cố định tăng từ 91.063 triệu đồng lên 103.216 triệu động mức tăng 12.153 triệu đồng tương ứng với 13,35% Lượng vốn đầu tư vào tài sản cố định lớn từ trước đến việc đầu tư chủ yếu máy móc thiết bị nhằm tăng lực công ty Nhưng việc đầu tư không mang lại hiệu 99 mong muốn, loạt máy móc đại khơng có việc để sản xuất cơng ty có thêm hợp đồng sản xuất mới, khối lượng sản phẩm khiến máy móc thiết bị sử dụng khơng hết cơng suất Đồng thời chi phí cho bảo quản, trích khấu hao tài sản cố định trả lãi vay ngân hàng cho tài sản cố định lớn nguyên nhân làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, cơng ty khơng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Do vậy, việc tiếp tục đầu tư theo xu hướng doanh nghiệp thời điểm chưa cần thiết dẫn tới giảm sút nhanh hiệu sử dụng tài sản cố định làm nghiêm trọng cân đối cấu tài sản cố định công ty Hiện nay, với máy móc thiết bị đầu tư nhu cầu thị trường dự báo đảm bảo lực sản xuất công ty - năm tới Vì vậy, năm 2016 công ty nên hạn chế đầu tư thêm máy móc thiết bị trừ máy móc thiết bị bắt buộc phải có cho sản xuất Bên cạnh doanh nghiệp cần cân đối lại cấu đầu tư, quan tâm tới tài sản cố định phương tiện quản lý có nguy hao mòn vơ hình nhanh Quy mơ đầu tư đổi cho tài sản tương đối nhỏ mức khoảng vài ba trăm triệu hiệu sử dụng tài sản cố định thuộc loại chắn tăng lên cách rõ rệt, gấp nhiều lần so với việc đầu tư vào máy móc thiết bị bù đắp phần hiệu sử dụng thấp máy móc thiết bị hai năm đầu 3.2.3.3 Thực thuê cho thuê tài sản cố định Trong hoạt động kinh doanh, tín dụng thuê mua phương thức giúp cho doanh nghiệp thiếu vốn có tài sản cần thiết sử dụng vào hoạt động kinh doanh Đây phương thức tài trợ thông qua hợp đồng thuê người thuê người cho thuê Người thuê sử dụng tài sản phải trả tiền thuê cho người cho thuê theo thời hạn mà hai bên thoả thuận, người cho thuê người sở hữu tài sản nhận tiền cho thuê tài sản.Tín dụng thuê mua có hai phương thức giao dịch chủ yếu thuê vận hành thuê tài Từ đặc điểm tình hình tài cơng ty thấy cơng ty có lượng tài sản cố định máy móc thiết bị nằm chờ việc yêu cầu kỹ 100 thuật sản phẩm khác nhau, đồng thời có nhu cầu máy móc thiết bị sản xuất yêu cầu kỹ thuật chi tiết sản phẩm mới, máy móc thiết bị chuyên dụng sử dụng lần bắt buộc phải có Một áp lực khiến cơng ty phải đầu tư lớn vào máy móc thiết bị cho dù hiệu đầu tư chưa cao việc mở rộng địa bàn hoạt động năm vừa qua Hiện nay, hợp đồng ký kết đồ gỗ nội thất có yêu cầu kỹ thuật khác nhau, cần phải có dây chuyền sản xuất để đáp ứng yêu cầu này, việc đầu tư dẫn đến lãng phí cơng ty khơng tiếp tục sản xuất loại sản phẩm nữa, máy móc sau đầu tư phát huy khơng hết cơng suất khơng có việc Hơn nữa, cơng ty gặp khó khăn việc huy động nguồn vốn dài hạn, nguồn vốn cấp từ chủ sở hữu khơng phải dễ dàng có số vốn hạn chế Việc tích luỹ từ nội cơng ty nhỏ bé, vay vốn ngân hàng doanh nghiệp phải chịu áp lực nợ nần lớn thị trường việc làm khơng ổn định, để phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị khó khăn Vì vậy, với đặc điểm sản xuất kinh doanh ngành chế biến lâm sản kỹ thuật công nghệ không ngừng thay đổi, có loại thiết bị sử dụng thời gian ngắn nên việc thuê cho thuê tài sản đặc biệt hình thức thuê vận hành phù hợp với cơng ty Số máy móc thiết bị chưa sử dụng thực cho thuê vận hành.Với việc cho thuê này, công ty nhận tiền th máy móc để bù đắp chi phí khấu hao chi phí sửa chữa tài sản cố định, dù máy móc khơng trực tiếp làm việc cho cơng ty mang lại thu nhập cho công ty, từ làm tăng hiệu sử dụng tài sản cố định công ty Đồng thời, việc thực thuê vận hành giải pháp quan trọng cơng ty Cụ thể phương án cân nhắc thay cho việc mua sắm số trường hợp sau: Các máy móc thiết bị có tần suất sử dụng thấp, thường phục vụ cho số hợp đồng giai đoạn ngắn toàn trình sản xuất cho hợp đồng 101 Phương án có nghĩa thực nhiều đơn hàng với yêu cầu kỹ thuật khác Mục đích triệt để tận dụng ưu phương thức đầu tư này: Công ty bỏ lần tồn chi phí đầu tư, khơng cần có tài sản chấp tài sản thuê thuộc sở hữu bên cho thuê, doanh nghiệp khơng phải trích khấu hao cho tài sản th, tránh hao mòn vơ hình tài sản Dù tiền thuê máy móc cao song so với việc đầu tư tài sản cố định trì hoạt động cho tài sản cố định điều kiện thị trường việc thuê tài sản để sản xuất đơn hàng phương án thích hợp 3.2.3.4 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định Hiệu suất sử dụng tài sản cố định thời gian, công suất định đến phần lớn hiệu sử dụng vốn cố định Thực trạng cơng ty cho thấy máy móc thiết bị không sử dụng hết công suất, thời gian sử dụng ít, hiệu sử dụng tài sản cố định vốn cố định chưa cao so với mức đầu tư công ty hiệu suất sử dụng tài sản cố định cơng ty có tăng qua năm Do vậy, doanh nghiệp phải cố gắng áp dụng giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị Giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu suất sử dụng đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, cơng ty phải tích cực chủ động tìm kiếm, tiếp thị tham gia ký kết hợp đồng thị trường Có việc làm cơng ty phát huy lực máy móc thiết bị thời gian công suất Đồng thời công ty phải lập kế hoạch sản xuất thật cụ thể, đặc biệt kế hoạch thi cơng đơn hàng Việc tính tốn xác thời gian sử dụng máy móc thiết bị giúp cơng ty có kế hoạch điều động máy móc thiết bị nhịp nhàng để máy móc sử dụng cách liên tục, phát huy hết công suất, với lượng máy móc thiết bị phù hợp đáp ứng nhu cầu cho nhiều cơng trình Từ hiệu sử dụng vốn cố định cải thiện 102 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Trong năm gần đây, vai trò quản lý nhà nước doanh nghiệp nới lỏng Các doanh nghiệp hoàn toàn độc lập tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động việc huy động vốn sử dụng vốn Nhà nước can thiệp tầm vĩ mơ với sách kinh tế- xã hội ban hành Tuy nhiên, để tạo môi trường điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thừi phải phủ hợp với tình hình thực tế, đòi hỏi nhà nước cần phải có cải cách sau: 3.3.1.1 Về mơi trường kinh tế Đó tất nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể, sách kinh tế vĩ mơ nhà nước Các sách đắn phù hợp yếu tố quan trọng tạo nên môi trường kinh tế ổn định phát triển, từ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự tác động sách vĩ mơ thể khía cạnh sau: a Lãi suất vay ngân hàng Vốn ngân hàng nguồn tài trợ đắc lực hữu hiệu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường Nhưng mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp vay vốn ngân hàng lãi suất điều kiện toán Lãi suất coi chi phí vốn mà việc tăng hay giảm lãi suất ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Bởi vậy, ngân hàng phải tính tốn cách hợp lý cho lãi suất tiền vay nhỏ lợi nhuận bình quân doanh nghiệp Khung lãi suất ngân hàng nhà nước quy định phải bảo đảm vừa khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vừa hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành kinh doanh thuận lợi Các ngân hàng cần xem xét điều kiện cho vay Nếu ngân hàng khắt khe việc lựa chọn khách hàng doanh nghiệp khó vay vốn 103 ngân hàng Ngược lại, ngân hàng dễ dãi việc cho khách hàng vay vốn khiến doanh nghiệp xác định không nhu cầu vốn mình, dễ dẫn đến khoản nợ khó đòi b Thủ tục hành Đây nhân tố ảnh hưởng khơng nhỏ tới q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước cần phải cải thiện thủ tục hành cho thuận tiện, rõ ràng, gọn nhẹ, giảm bớt chi phí thủ tục giấy tờ, thời gian chờ đợi tránh gây tình trạng tham nhũng, cửa quyền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất kinh doanh 3.3.1.2 Về môi trường pháp lý Môi trường pháp lý điều kiện tiền đề cho ổn định xã hội, phát triển kinh tế tăng cường hợp tác kinh tế với quốc gia giới Một hành lang pháp lý đồng thống tạo điều kiện cho công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Cơng nói riêng ác doanh nghiệp kinh tế nói chung ổn định để phát triển Mơi trường luật pháp tốt bảo đảm cho bình đẳng kinh doanh thành phần kinh tế, tạo cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ tiêu cực kinh doanh bn lậu, trốn thuế, tham nhũng…trong kinh tế Vì vậy, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý theo hướng đồng thống Nhà nước cần sửa đổi, bổ sung luật cũ cho phù hợp với tình hình Với luật, cần phải có nghị định, thơng tư hướng dẫn thi hành cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu qủa 3.3.2 Kiến nghị với thành phố Hải Phòng Với hàng lang pháp lý nhà nước ban hành, thành phố Hải Phòng cần ban hành riêng hướng dẫn quy định cho doanh nghiệp lĩnh vực chế biến lâm sản Bên cạnh đó, cần tổ chức hiệp hội ngành nghề để doanh nghiệp ngành nghề tham gia trao đổi, có hướng chung phát triển chung 104 toàn thành phố Đồng thời có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc Tổ chức hội chợ ngành nghề, hội thảo chuyên ngành để doanh nghiệp có hội tham gia, học hỏi trao đổi kinh nghiệm tìm kiếm hội phát triển 105 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, việc chịu sức ép từ đối thủ cạnh tranh điều mà không doanh nghiệp tránh khỏi Hiện nay, công tác bán lẻ sản phẩm công ty phải chịu cạnh tranh gay gắt từ phía đơn vị ngành nước Đây vừa hội mà vừa thách thức lớn cho cơng ty Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường khơng cơng ty mà tất doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao lực sản xuất, không ngừng đổi công nghệ, học hỏi song song với tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh Vì vậy, đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công” đặt với nhiều nội dung cần nghiên cứu vấn đề thiết thực mặt lý luận thực tiễn Sau nghiên cứu tìm hiểu phân tích giải pháp liên quan đến hoạt động quản lý sản dụng vốn Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công, tác giả tổng kết hoàn chỉnh luận văn Tuy nhiên, vấn đề hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vấn đề có quy mơ lớn đòi hỏi nghiên cứu sâu rộng Mặt khác, cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Cơng có hoạt động phức tạp liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành đặc thù giai đồn nghiên cứu giai đoạn có biến động cơng ty Vì vậy, việc nghiên cứu hiệu sử dụng vốn cơng ty vấn đề khó khăn tránh khỏi khiếm khuyết định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để đề tài hồn thiện Trong trình thực hiện, luận văn hướng dẫn tận tình thầy PGS.TS Phạm Cơng Đồn, giúp đỡ, cung cấp tài liệu thông tin nhiệt tình Ban lãnh đạo, cán công nhân viên thuộc Công ty phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công Tác giả xin chân thành cảm ơn mong đóng góp ý kiến để luận văn hồn chỉnh 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công năm 2013,2014,2015 PGS.TS Ngô Thế Chi -TS Vũ Công Ty (2005), Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp , NXB Thống Kê Hà Thị Kim Duyên ( 2011) , “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8”, Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân David Begg (2008), Kinh tế học 1,2, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội PGS.TS Phạm Cơng Đồn, TS Nguyễn Cảnh Lịch (2012), Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê Nguyễn Phi Hà (2008), “Hoàn thiện chế huy động sử dụng vốn Tổng công ty Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT)”, Luận án tiến sỹ trường Đại học Kinh tế quốc dân Đàm Văn Huệ (2010), Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ, Nhà xuất Thống kê Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2010), Tài Doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân JOSETTE PEYRARD, Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Thống Kê 10 PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển (2008), Tài doanh nghiệp, NXB Thống Kê 11 Nguyễn Đình Kiệm (2006), Quản lý vốn tài sản doanh nghiệp, Nhà xuất Tài 12 Lê Thị Phương Loan ( 2015), “Hiệu sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Ơ tơ Hyundai Thành Cơng Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 13 Nguyễn Đại Phong (2014), “Hoàn thiện chế tạo lập sử dụng vốn tổng công ty Viễn thông Việt Nam giai đoạn nay“, Luận văn Thạc sỹ Đại học Thương Mại 107 14 Trần Lệ Phương ( 2011) , “Giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Cơng Đồn 15 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), “ Luật doanh nghiệp 2014 “ 16 Trịnh Văn Thảo ( 2009), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần điện xây dựng Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 17 Bùi Thị Bích Thuận ( 2015), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần Kinh Đô”, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Cơng Đồn 18 Walter Kruz, Alex Stratigakis and Gerald Hunt ( 2013 ), “The High Performance Enterprise” 19 Website: http://vneconomy.vn/ 20 Website: http://www.chinhphu.vn 21 Website: http://www.sbv.gov.vn 22 Website: http://www.vnbaorg.info ... hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công Chương Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản. .. gian: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Cơng, thành phố Hải Phòng - Về nội dung : Luận văn tập trung vào nghiên cứu giải pháp hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần thương mại dịch. .. Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chế biến lâm sản Thành Cơng”nhằm góp phần bổ sung hồn thiện lý luận vốn kinh doanh, nội dung quản lý vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản thành công , luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản thành công , Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, Phương pháp nghiên cứu, LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG, a. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh, c. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, Các khoản phải thu bình quân, c. Trình độ quản lý và sử dụng vốn, Nguồn : Phòng Hành chính nhân sự công ty, Bảng 2.1: Cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, thâm niên công tác và chuyên môn, trình độ đượcđào tạo, Đơn vị: Triệu đồng, Bảng 2.4: Nguồn hình thành vốn của Công ty cổ phần TM&DV chế biến lâm sản Thành Công năm 2013-2015, Bảng 2.5: Các chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình quản lý, sử dụng vốn, kinh doanh của công ty năm 2013-2015, công ty năm 2013-2015, Bảng 2.10: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế của công ty năm 2013-2015, Bảng 2.11: Các khoản mục chi phí của công ty năm 2013-2015, Bảng 2.12: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty năm 2013-2015, Bảng 2.13: Hàng tồn kho của công ty năm 2013-2015, Bảng 2.14: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty năm 2013-2015, SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH CÔNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm