Qui trình vận hành máy phát điện

2 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:08

QUI TRÌNH VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN ( Lưu Đồ ) Nhận thông cúp điện : Đội bảo vệ, Ban quản lý KCN, Trạm 22KV 11 Kiểm tra tổng quát máy phát điện trước khởi động 21 Auto ( Chế độ tự động ) Khởi động máy phát Man ( Chế độ chạy tay ) Tắt nguồn CB Tổng Chuyển hình máy phát sang biểu tượng bàn tay Ấn nút khởi động START Mở CB nguồn máy phát cấp điện cho phụ tải 3.1 Chuyển hình sang biểu Hình ảnh tượng Auto Nhận thơng tin có điện lưới thông báo với phận liện quan save liệu máy tính 3.2 Máy tự động chạy cúp điện tự tắt có điện trở lại Tắt CB nguồn máy phát 10 Ấn nút STOP ( Tắt máy phát) 11 Mở CB Tổng để hòa lưới điện Kết thúc – Lưu hồ sơ QUI TRÌNH VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN ( Lưu Đồ ) 12 .. .QUI TRÌNH VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN ( Lưu Đồ ) 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui trình vận hành máy phát điện , Qui trình vận hành máy phát điện