Báo cáo các trường hợp sự cố và cách xử lý 3010

1 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:08

BÁO CÁO CÁC SỰ CỐ & CÁCH XỬ LÝ Ngày Mô tả tượng Ngày 29/10 Nổ tủ điện tời máy số Ngày 28/10 Cháy motor Servo máy cắt số làm ngắn mạch tắt điện toàn hệ thống Nguyên nhân Dây điện bị chạm, chập làm ngắn mạch nguồn động lực điều khiển Motor bị tải bạc đạn bị hư xảy tượng nổ dây động lực cháy Ngày 27/10 Mất nguồn toàn hệ thống nhà xưởng Motor Servo máy cắt bí tải dẩn tới cháy motor Ngày 25/10 Tủ điện tời máy cắt không hoạt động Mất nguồn điều khiển kích cho coid contactor Ngày 21/10 Máy cắt giấy lẻ không hoạt động Coid relay trung gian không hoạt động Ngày 22/10 Máy nước nóng khu sản xuất không hoạt động Chạm solenoid nhảy CB nguồn điện Cách khắc phục Ghi Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra sửa chửa lại tủ điều khiển động lực 8g55-10g00 ( Cô Lan ) Dùng đồng hồ kiểm tra motor bị cố cách ly nguồn điện đầu vào Quấn lại motor cháy thay bạc đạn cho Tìm ngun nhân xảy cố phát Motor máy bị cháy Cách ly nguồn vào máy đóng điện trở lại Dùng đồng hồ điện kiểm tra phát nguồn 220v kích cho coid contactor đấu lại nguồn Dùng đồng hồ điện đo tìm ngun nhân khơng có tính hiệu từ tiếp điểm thường mở relay trung gian ( sửa lại Relay trung gian ) Dùng đồng hồ đo kiểm tra sửa lại solenoid 8g00-18h30 ( Cô Lan ) 18g10-18g40 ( Chị trang ) Ngồi 8g40-9g20 ( Cơ Lan ) 13g20-14g00 ( Cô Lan ) 10g30-11g30 Cô Lan Người lập 1|1
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo các trường hợp sự cố và cách xử lý 3010 , Báo cáo các trường hợp sự cố và cách xử lý 3010

Từ khóa liên quan