190125 CP paper layout plan tầng 1

1 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:08

Chỉnh sửa (Revise) Stt (No) Lý chỉnh sửa (Description) Ngày (Date) IW2 IW2 Ghi (Note): DỰ ÁN (PROJECT): IW2 IW2 IW2 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG (CONSTRUCTION LOCATION): IW2 Lô C8, C9, C10-1, đường N5B, KCN Lê Minh Xuân , xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp HCM Chủ đầu tư (Owner): IW2 IW4 IW1 IW2 IW1 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP ĐỊA DIỆN: TÔ MỸ CHÂU IW1 Đơn vị thiết kế (Design firm): CATINAT DESIGN U: www.catinatdesign.com H: 0908991005 F: 0903.3232.90 IW4 IW4 IW1 IW4 IW1 IW4 CATINAT design thương hiệu thiết kế xây dựng Công ty TNHH TK&XD Ngọc Viễn Đông (CATINAT design is design and build and of Ngoc Vien Dong construction design company limited) IW4 IW4 IW4 Công ty TNHH TK&XD Ngọc Viễn Đông Giám đốc (Director): IW1 IW4 ĐẶNG THÁI DŨNG IW4 Chủ trì thiết kế (Principal designer): IW4 ĐẶNG THÁI DŨNG IW4 Thiết kế (Designer) Thiết kế điện (MEPDesigner) IW4 NGUYỄN TRUNG THÀNH Kiểm (Checked by): TU QUANG DUY Hạng mục (work): Tên vẽ (Drawing title): MBBT - F2 Ngày hoàn thành (Completion date): Số hợp đồng (Contract no): Giai đoạn thực (Phase): tỷ lệ (sacle) ký hiệu bv (drawing code) all design are copyright by CATINAT design and cannot be used without their permission not scale drawing TNTT measurement must be checked at site by the contractor
- Xem thêm -

Xem thêm: 190125 CP paper layout plan tầng 1 , 190125 CP paper layout plan tầng 1